Verdict № 92221479, 16.10.2020, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
16.10.2020
Case No.
201/4826/17
Document №
92221479
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - Шелестова К.О.

з секретарем - Горностаєвою О.М.

за участю: прокурора - Драч Т.В.

обвинуваченого - ОСОБА_1

захисника - адвоката Толкачова Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі матеріали кримінального провадження № 201/4826/17 (пр. № 1-кп/201/749/2020), відомості про яке 23 березня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000160, стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, працюючого економістом у ТОВ «Дніпроагроальянс», обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Наказом в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачука Г.А. від 04.03.2016 року № 135-0, обвинуваченого ОСОБА_1 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, обвинувачений ОСОБА_1 є особою, яка постійно здійснює функцію представника влади, тобто службовою особою.

Згідно ст. 21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій, ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень, інше. За невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

Відповідно до п. 44.6 Податкового кодексу України у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

Згідно з п. 44.7 Податкового кодексу України протягом п`яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків має право подати контролюючому органу, що проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.

Статтею 54 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та\або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до ст. 58 Податкового кодексу України у разі коли сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

Стаття 86 Податкового кодексу України визначає, що результати перевірок оформлюються у формі акту або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Відповідно до п. 86.10 ПК України в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов`язань платника податків.

Відповідно до п. 19 1.1.34 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями) визначено, що до функцій контролюючих органів входить забезпечення визначення в установлених цим Кодексом, іншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов`язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з п. 1.1 «Посадової інструкції головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» Головний державний ревізор інспектор відділу позапланових перевірок ризикових платників (далі - відділ) управління аудиту відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, є посадовою особою Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДФС) і здійснює контроль за організацією роботи відповідних відділів (підрозділів) державних податкових інспекцій області з питань дотримання платниками податків-юридичними особами чинного законодавства по справлянню податків, зборів та інших обов`язкових платежів, внесків до державних цільових, забезпеченню повноти і своєчасності надходжень до бюджету, шляхом організації проведення документальних перевірок, прийняття безпосередньої участі у їх проведенні, а також надає практичну допомогу працівникам відділів (підрозділів) державних податкових інспекцій.

Відповідно до п. 2.1 «Посадової інструкції головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» до функцій головного державного ревізора інспектора входить організація та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій: участь у проведенні перевірок контрольованих операцій; отримання від підприємств та установ інформації, необхідної для проведення перевірки дотримання платником податків під час здійснення контрольованих операцій; інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз ДФС; аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків за показниками податкової та фінансової звітності, товарно-грошовими потоками, схемами ухилення від оподаткування та внесення пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок аналіз матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, виявлені при проведені контрольно-перевірочної роботи.

Таким чином, являючись представником державного органу виконавчої влади та відповідно до своїх функціональних обов`язків наділеним компетенцією на здійснення контролю за дотриманням суб`єктами підприємницької діяльності юридичними особами податкового законодавства, проведення документальних перевірок, правильності обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів, інших обов`язкових платежів, установлених законодавством, обвинувачений ОСОБА_1 , діючи з необережністю у вигляді недбалості, тобто, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, внаслідок неналежного виконання ним, як службовою особою, своїх вищезазначених службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, допустив порушення вимог законодавства у сфері оподаткування за наступних обставин.

Так встановлено, що з 21.11.2016 року, на підставі наказу в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Томчук О.В. № 1131 від 03.11.2016 року «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум» ГУ ДФС у Дніпропетровській області розпочато перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік тривалістю 10 робочих днів.

Відповідно до направлень заступника начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 №№ 4103, 4104, 4105, 4106, 4107 від 16.11.2016 року, здійснення вищезазначеної перевірки доручено головному державному ревізору-інспектору відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 , головному державному ревізору-інспектору відділу фінансових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , головному державному ревізору-інспектору відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , головному державному ревізору-інспектору відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 та головному державному ревізору-інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи, організації та проведення перевірок суб`єктів декларування в деклараціях про майно, доходи витрати і зобов`язання фінансового характеру управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Жовтневому районі Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

У подальшому, наказом в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 № 1272 від 01.12.2016 року «Про продовження строків проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум»» строк перевірки продовжено з 05.12.2016 року терміном на 5 робочих днів.

Під час проведення вищезазначеної перевірки у період з 21.11.2016 року по 09.12.2016 рік, головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 , якому було доручено проведення перевірки, у т.ч. щодо повноти та своєчасності сплати податку на прибуток, а також повноти та своєчасності сплати податку на додану вартість, декларування сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, діючи з необережністю у вигляді недбалості, тобто, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, внаслідок неналежного виконання ним, як службовою особою, своїх вищезазначених службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, встановивши під час перевірки, що до податкової звітності ТОВ «Компанія Платінум» з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік були включені суми податкового кредиту та суми валових витрат по операціям ТОВ «Компанія Платінум» з ТОВ «Агро-Технології Сучасності» та ТОВ «Віконд Сервіс» без наявності відповідних документів, що порушує вимоги п.п. 44.6 Податкового кодексу України, 16 грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, знаходячись в приміщенні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, при складанні акту № 717/04-36-14-01/36441363 від 16.12.2016 року «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Компанія Платінум» за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, не включив порушення діючого законодавства при відображенні у податковій звітності операцій підприємства ТОВ «Компанія Платінум» з ТОВ «Агро-Технології Сучасності» та ТОВ «Віконд Сервіс», а саме: заниження податку на прибуток у 2015 році на суму 104 832,00 грн., заниження податку на додану вартість на суму 107 379,10 грн., чим порушив п. 19 1.1.34 Податкового кодексу України, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які виразились у ненадходженні до Державного бюджету України податків та обов`язкових податкових платежів ТОВ «Компанія Платінум» на загальну суму 212 211,10 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно обвинувального акта від 31 березня 2017 року, ОСОБА_1 було пред`явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в зловживанні службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Однак, дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази, а також оцінивши їх на предмет допустимості, належності і достатності для прийняття рішення, враховуючи вимоги ст. 94 КПК України, суд з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і основоположних свобод, керуючись положеннями ч. 3 ст. 337 КПК України, вважає за необхідне вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті в частині зміни правової кваліфікації інкримінованого обвинуваченому ОСОБА_1 злочину з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 367 КК України, як службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Роблячи вищезазначений висновок про необхідність перекваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_1 , суд виходить з наступного.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому йому злочині, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України не визнав та пояснив, що він дійсно на підставі наказу ГУ ДФС в Дніпропетровській області, як головний державний ревізор-інспектор, приймав участь в перевірці дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Компанія «Платінум», в ході якого було виявлено зареєстровані податкові накладні ТОВ «Агро-Технології сучасності» та ТОВ «Віконд сервіс» по взаємовідносинах з ТОВ Компанією «Платінум», внаслідок чого, остання віднесла кошти до витрат та кошти до податкового кредиту з ПДВ. Виявивши ці обставини він неодноразово пропонував ОСОБА_8 надати документи, які підтверджують господарські операції між ТОВ «Компанія Платінум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд сервіс», однак останній таких документів не надав. З метою уникнення втрат бюджету обвинувачений підготував службову записку до юридичного відділу з проханням надати правову оцінку виявленим обставинам, на що отримав відповідь фактично про те, що без додаткової перевірки діяльності ТОВ «Агро-Технології сучасності» та ТОВ «Віконд сервіс» неможливо встановити наявність порушень податкового законодавства ТОВ «Компанія «Платінум». В зв`язку з цим, обвинувачений, з метою уникнення витрат бюджету, пов`язаних зі стягненням судового збору у разі скасування податкового рішення повідомлення, винесеного на підставі акту, не включив до акту обставини взаємовідносин між ТОВ «Компанія Платінум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд сервіс». Він вважає, що оскільки існує зареєстрована в Єдиному реєстрі податкова декларація, то за відсутності доказів фіктивності господарської операції, він не може визнати господарську операцію такою що не відбулась. Це підтверджується і рядом норм ПК України, які передбачають, що наявність зареєстрованої податкової декларації дає право платнику податків включити суми до податкового кредиту. Висновок експерта ж, покладений в основу обвинувачення, не може бути прийнятий до уваги, так як експерт проводив експертизу не досліджуючи всі обставини в їх сукупності та в своєму висновку посилався на норми податкового законодавства, які втратили чинність. Також зазначив, що ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс» він не перевіряв на реальність господарських операцій, оскільки вже закінчувались строки перевірки ТОВ «Компанія Платінум», однак для перевірки цих обставин він направив відповідні запити на проведення зустрічної перевірки ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс» до податкових інспекцій за місцем їх розташування.

Незважаючи на вкладенні обвинуваченим ОСОБА_1 показання, його винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, згідно зміненої кваліфікації його дій судом в порядку виходу за межі висунутого останньому обвинувачення, що покращує його становище, повністю підтверджується наступними дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000160 від 23 березня 2017 року (т. 1, а.с. 70), відповідно до якого, були внесені відомості за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області шляхом відображення порушень податкового законодавства, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;

-показаннями свідка ОСОБА_8 , який суду пояснив, що з 2009 року працює на посаді директора ТОВ «Компанія «Платінум» і в його обов`язки входить реалізація фінансової політики, збутової політики та керування підприємством. ОСОБА_9 , працює головним бухгалтером, однак йому точно не відома її посада і чи працювала вона бухгалтером на момент перевірки, яку здійснювало ДФС в листопаді-грудні 2016 року. На підприємстві працює чотири бухгалтери і свідок достеменно не знає яким чином ведеться бухгалтерський облік. ОСОБА_1 разом з одним чи двома інспекторами в кінці 2016 року здійснювали перевірку діяльності ТОВ «Компанія «Платінум» по взаємовідносинам з рядом підприємств, у тому числі з підприємствами ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс». В ході перевірок свідок неодноразово зв`язувався з обвинуваченим ОСОБА_1 та зустрічався з ним. Обвинувачений ОСОБА_1 перевіряв документи, які стосуються взаємовідносин з цими підприємствами, зокрема, копії договорів, ТТН, видаткові накладні та інше, однак на підприємстві чомусь не виявилось первинних документів по вказаним вище підприємствам і хоча обвинувачений ОСОБА_1 тривалий час просив як свідка так і головного бухгалтера надати первинні документи, однак вони їх надати не змогли. Взаємовідносини ТОВ «Компанії «Платінум» з ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс» дозволяли сформувати податковий кредит, який і було відображено у звіті. За результатами перевірки в приміщенні ДФС обвинувачений ОСОБА_1 та заступник начальника ДФС показували свідкові проект акту, згідно якого підприємству було донараховано більше 1 000 000,00 гривень, однак в кінцевій редакції акту донараховано трохи більше 300 000,00 гривень. При чому в цьому акті данні про підприємства ТОВ «Агротехнології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс» були відсутні. Вказаний акт свідок підписав, так як йому сказали це зробити правоохоронці, однак в подальшому акт було оскаржено до ДФС, яка частково знизила суму і в подальшому акт оскаржено до суду. Свідок звернувся до правоохоронних органів з заявою, однак з якою точно і коли саме він не пам`ятає і співробітники поліції вказували йому що робити, а він їх слухав, зокрема йому одягали мікрофон, як він зрозумів, щоб слідкувати за правильністю проведення перевірки. В ході перевірки ані він, ані обвинувачений ОСОБА_1 жодної неправомірної вигоди не пропонували і не вимагали;

-показаннями свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона працювала у ТОВ «Компанія «Платінум» з 01 лютого 2012 року по травень 2017 рік на посаді бухгалтера і в її обов`язки входила бухгалтерська та податкова звітність. Їх підприємство неодноразово перевірялось і остання перевірка проходила в грудні 2016 року за 2014 і 2015 роки та дев`ять місяців 2016 року. В ході цієї перевірки перевіряли абсолютно всю документацію. Обвинувачений ОСОБА_1 був у складі групи перевіряючих і перевіряв правильність оподаткування по податку на прибуток та ПДВ. Він в ході перевірки запитував багато інформації як усно так і письмово, і вся інформація, яка була в наявності, йому надавалась. В ході перевірки виявилось, що відсутні первинні документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс». Ці підприємства надавали послуги ТОВ «Компанія «Платінум» і первинні документи були в електронному вигляді. Саме по цим електронним документам свідок і робила звітність, однак оригінали документів в подальшому не надійшли, а електронні зникли в зв`язку зі збоєм бази. По всім іншим підприємствам була вся необхідна інформація;

-копією наказу в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Томчук О.В. № 1131 від 03.11.2016 року «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум» (т. 3, а.с. 42), відповідно до якого, було визначено проведення з 21.11.2016 року документальну планову виїзну перевірку ТОВ «Компанія Платінум» (код ЄДРПОУ 36441363) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, тривалістю 10 робочих днів;

-копією повідомлення № 485 від 03.11.2016 року (т. 3, а.с. 43), відповідно до якого, ТОВ «Компанія Платінум» повідомлено про проведення документальної планової виїзної перевірки з 21 листопада 2016 року;

-направленнями на перевірку № 4103 від 16.11.2016 року, № 4104 від 16.11.2016 року, № 4105 від 16.11.2016 року, № 4106 від 16.11.2016 року, № 4107 від 16.11.2016 року (т. 3, а.с. 45-49), відповідно до яких, було визначено суб`єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, строк перевірки з урахуванням його продовження, а також перелік головних державних ревізор-інспекторів відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в тому числі, за участю ОСОБА_1 ;

-копією наказу в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 № 1272 від 01 грудня 2016 року «Про продовження строків проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум» (т. 3, а.с. 51), відповідно до якого, було продовжено строк проведення перевірки ТОВ «Компанія Платінум» з 05.12.2016 року терміном на 5 робочих днів;

-листом обвинуваченого ОСОБА_1 від 07.12.2016 року (т. 3, а.с. 52), на адресу директора ТОВ «Компанія Платінум» ОСОБА_8 про надання первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з різними контрагентами, в тому числі, ТОВ «Агро-Технології Сучасності (код 39772232), ТОВ «Віконд Сервіс» (код 39772054);

-відповіддю бухгалтера ТОВ «Компанія Платінум» ОСОБА_9 (т. 3, а.с. 53), щодо надання первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з різними контрагентами;

- актом з додатками № 717/04-36-14-01/36441363 від 16 грудня 2016 року, складений за результатами виїзної планової перевірки ТОВ «Компанії «Платінум», код ЄДРПОУ 36441363, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік (т. 3, а.с. 54-103), який було вилучено в ході обшуку 29 грудня 2016 року в службовому кабінеті № 1052, яким користується ОСОБА_1 (т.3, а.с. 37-39), відповідно до якого, встановлено порушення ТОВ «Компанією «Платінум»: пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 п.п. 138.1.1, п.п. 138.1.1, п.п. 138. 1.2 п. 138. 1 ст. 138 п.п. 139.1.9 п.139.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2756-VI (зі змінами та доповненнями), в результаті чого ТОВ «Компанія Платінум» знижено податок на прибуток на суму 56 238,00 грн. в т.ч. за 2014 рік - 45 618,00 грн., за 3 квартал 2016 року - 10 620,00 грн.; п.п. 198.3 п.п. 198.6, ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України 02.12.2010 року № 2756-VI (зі змінами та доповненнями) в результаті чого ТОВ «Компанія Платінум» занижено податок на додану вартість на суму 61 486,00 грн. в т.ч. за вересень 2014 року на суму 46 713,00 грн., за листопад 2014 року на суму 2 973,00 грн., за червень 2016 року на суму 11 800,00 грн.; п.п. 168.1.1, п.168.1. ст. 168 Податкового кодексу України, саме податковим агентом - ТОВ «Компанія Платінум» утримано та перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб з сум орендної плати не у повному обсязі, що призвело до зниження податку з доходу фізичних осіб в сумі 1574,85 грн.; п. 162.1 ст. 162, п. 163.1 ст. 163, п.п.164.2.10 п.164.2 ст. 164 п.п.168.4.5 (б) п.168.4 ст. 168, п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України в частини нарахування, утримання та перерахування до бюджету військового збору не у повному обсязі, що призвело до заниження військового збору в сумі 97,32 грн.; підпункту "б" п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України та Порядку № 1020, а саме подання податкового розрахунку ф. № 1 ДФ за 1-4 кв. 2014 року; 1-4 кв. 2015 року; та 1-3 кв. 2016 року з недостовірними відомостями про доходи, які були нараховані (сплачені) на користь платника податків; п. 2.6 Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України № 637 від 05.12.2004 року, а саме не оприбуткування готівки у сумі 3 626,28 грн.

При цьому, вказаний акт податкової перевірки ТОВ «Компанія Платінум» не містить порушень податкового законодавства при включенні до витрат та формуванні податкового кредиту з ПДВ при взаємовідносинах ТОВ «Компанією «Платінум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» чи ТОВ «Віконд Сервіс»;

-показаннями свідка ОСОБА_10 , яка пояснила, що вона до 17 грудня 2016 року працювала на посаді заступника начальника управління, начальника відділу документальних перевірок ДФС у Дніпропетровській області, а з 17.12.2016 року на посаді в.о. начальника управління. Обвинувачений ОСОБА_1 працював у підпорядкованому їй відділі. Їй відомо про те, що з листопада 2016 року була призначена та проводилась перевірка дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Компанія «Платінум». Ця перевірка здійснювалась групою інспекторів, кожен з яких відповідав за конкретний напрямок перевірки. У цю групу входив і обвинувачений ОСОБА_1 , який відповідав за перевірку правильності нарахування і сплати податку на прибуток, податку на додану вартість та правильність нарахування податкового кредиту. По ходу перевірки проводились заслуховування щодо стану перевірки, однак в ході цих заслуховувань нічого незвичного не було. Під час перевірки, як зазвичай, були відібрані контрагенти, які надають послуги, так як саме ці контрагенти знаходяться в зоні ризику, як підприємства, які створені для формування податкового кредиту. В переліки контрагентів ТОВ «Компанії «Платінум», на які звернули увагу, потрапили і ТОВ «Віконд Сервіс» та ТОВ «Агро-Технології сучасності». Під час перевірки ревізор повинен не просто переконатись в наявності первинних бухгалтерських документів, а і, згідно судової практики, переконатись в реальності господарської операції. В разі наявності документа і відсутності доказів фіктивності господарської операції, вона апріорі вважається проведеною. Наскільки відомо свідкові по взаємовідносинам між ТОВ «Компанія «Платінум», ТОВ «Віконд Сервіс» і ТОВ «Агро-Технології сучасності» були всі первинні документи, а про їх відсутність директор ТОВ «Компанії «Платінум» заявив лише через три місяці після проведення перевірки. Під час перевірки дійсно виникли сумніви в реальності господарських операцій і вони звернулись зі службовою запискою до юридичного відділу, як це передбачено Наказом ДФС № 22, в якій виклали всі проблемні питання, на що отримали висновок юридичного відділу, згідно якого внесення в акт перевірки порушень при нарахування податків по взаємовідносинам з ТОВ «Віконд сервіс» та ТОВ «Технології сучасності» не має судової перспективи та рекомендації щодо дій які треба вчинити щоб встановити наявність/відсутність господарської операції. Також свідок зазначила, що в Україні діє єдиний державний реєстр податкових накладних, в якому реєструються всі податкові накладні і наявність накладної в реєстрі вже є підставою для формування податкового кредиту, а накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Віконд Сервіс» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» є в реєстрі, а отже за відсутності доказів фіктивності господарської операції порушення формування податкового кредиту не можна включати в акт. Відсутність же акту виконаних робіт не може свідчити про відсутність операції як такої;

-показаннями свідка ОСОБА_11 , яка пояснила суду, що станом на листопад-грудень 2016 року вона працювала на посаді начальника управління з аудиту ДФС, а з 14 грудня 2016 року займала посаду в.о. заступника начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Обвинувачений ОСОБА_1 працював одним з ревізорів відділу і безпосередньо не підпорядковувався свідкові, так як у нього був свій начальник відділу ОСОБА_10 , яка і звітувала перед свідком. Свідкові відомо, що в той період здійснювалась перевірка діяльності ТОВ «Компанія «Платінум», до якої був залучений обвинувачений ОСОБА_1 та ще чотири ревізори. Склад комісії формується в залежності від питань, які перевіряються, а акт складає той у кого найбільше питання. В даному випадку це був обвинувачений ОСОБА_1 . Не можна сказати що він головний перевірки, однак так як його питання найбільш об`ємні то всі інші учасники перевірки свої висновки передають йому для формування цілісного акту. Про хід перевірки свідкові доповідала ОСОБА_10 і нічого незвичного не було, а те, що свідкові повідомляли під час доповіді і лягло в основу акту перевірки, в якому описано що саме перевірено, які порушення виявлено та які санкції накладено. Після складання акту свідок підписала податкові повідомлення рішення, які підписуються виключно на підставі акту і так як там не було інших сум санкцій, то свідок і не приймала податкові повідомлення рішення по ним. Акт і податкове повідомлення рішення ТОВ «Компанія «Платінум» оспорила до Київської ДФС, однак отримало відмову, а потім оспорило до суду. Згідно чинного законодавства акт складається якщо виявлено порушення, якщо ж порушення відсутні, то складається довідка, яка надається платникові. В разі якщо ревізор в ході складання акту допустить неумисно помилку, це не означає, що комусь спричинено збитки. В ході перевірки ревізор запитує первинні документи по взаємовідносинам з підприємством, а в разі їх ненадання накладає штраф в розмірі 510,00 гривень. Після чого, знову затребує документи і по факту їх відсутності складає акт, однак з 01 січня 2015 року в Україні працює Єдиний реєстр податкових накладних в якому відображені податкові накладні і в разі їх наявності вважається, що первинні документи були перевірені і вони в наявності. Накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Компанія «Платінум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» чи ТОВ «Віконд Сервіс» були в Єдиному реєстрі, а отже додаткової перевірки не потребують;

-показаннями свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , які пояснили, що всі вони разом з інспекторами ОСОБА_1 і ОСОБА_12 , в період з листопада по грудень 2016 року приймали участь у проведенні перевірки ТОВ «Компанія «Платінум», зокрема, ОСОБА_4 здійснював збір доперевірочного матеріалу по касовим апаратам, ОСОБА_3 перевіряла дотримання вимог валютного законодавства та взаємовідносин з нерезидентами, ОСОБА_12 здійснювала перевірку касової дисципліни, а ОСОБА_6 перевіряла своєчасність та повноту сплати ЕСВ та військового збору. Кожен з них склав свою частину акту та передав її обвинуваченому ОСОБА_1 , який здійснював найбільшу частину перевірки, однак що саме свідкам не відомо, і який мав скласти акт. Під час перевірки нічого незвичного не відбувалось, перевірка проходила в звичайному режимі і з обвинуваченим ОСОБА_1 свідки спілкувались виключно з робочих питань. Після складення повного акту обвинуваченим ОСОБА_1 кожен зі свідків його підписав, посвідчуючи, таким чином, дійсність висновків до яких вони дійшли під час проведення їх частини перевірки, а частину перевірки здійснену обвинуваченим ОСОБА_1 вони не перевіряли;

-висновками судово-економічної експертизи № 011-17 від 03 березня 2017 року (т. 3, а.с. 11-32), проведеної на підставі вилучених в ході досудового розслідування матеріалів податкової перевірки ТОВ «Компанія Платінум», відповідно до яких, встановлено, що підприємством ТОВ «Компанія Платінум» задекларовано податковий кредит з ПДВ від контрагентів (постачальників) ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ІПН 397722326583), ТОВ «Віконд Сервіс» (ІПН 39772056587) у липні - вересні 2015 року на загальну суму ПДВ 116 479,93 грн., у т.ч. за звітними податковими періодами: липень 2015 року - 80 000,00 грн., серпень 2015 року - 35 000,00 грн., вересень 2015 року- 1 479,93 грн. У тому числі за контрагентами: ТОВ «Агро-Технології сучасності» (ІПН 397722326583) - 36 479,93 грн., ТОВ « Віконд Сервіс» (ІПН 397720526587) - 80 000,00 грн.

Під час проведення експертизи, експертом ОСОБА_13 були досліджені копії податкових накладних на придбання товарів, робіт (послуг) у контрагента ТОВ «Агро-Технології Сучасності» за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, а також копії податкових накладних на придбання товарів, робіт (послуг) у контрагента ТОВ «Віконд Сервіс» за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік.

Відсутність на підприємстві ТОВ «Компанія Платінум» первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори), що підтверджують господарські операції по взаємовідносинам з ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ІПН 397722326583), ТОВ «Віконд Сервіс» (ІПН 397720526587) за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік не відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХIV, зі змінами та доповненнями (далі Закон № 996) та п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі Кодексу), а тому, ТОВ «Компанія Платінум» безпідставно включено до складу податкового кредиту з ПДВ від контрагентів (постачальників) ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ІПН 397722326583), ТОВ «Віконд Сервіс» (ІПН 397720526587) за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, на суму ПДВ 107 379,10 грн. (116 479,93 - 9 100,83) та є заниженням податку на додану вартість на суму 107 379,10 грн. У тому числі за контрагентами: ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ІПН 397722326583) - 33 379,10 грн., ТОВ «Віконд Сервіс» (ІПН 397720526587) - 74 000,00 грн. Отже, підприємством ТОВ «Компанія Платінум» безпідставно включено до складу витрат при розрахунку податку на прибуток підприємств у 2015 році господарські операції придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Агро Технології Сучасності» (код за ЄДРПОУ 39772232) та ТОВ «Віконд Сервіс» (код за ЄРДРПОУ 39772054) на загальну суму 582 399,63 грн., що є заниженням податку на прибуток підприємств у 2015 році на суму 104 832,00 грн.

При цьому, відповідно до висновків експертизи, у наданому на дослідження Акту від 16.12.2016 року № 717/04-36-14-01/36441363 «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Компанія Платінум» (код ЄДРПОУ 36441363) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, відсутні порушення діючого законодавства при відображенні у податковій звітності операцій підприємства ТОВ «Компанія Платінум» ( код ЄДРПОУ 36441363) з підприємствами ТОВ «Агро-Технології Сучаності» (код за ЄДРПОУ 39772232) та ТОВ «Віконд Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39772054).

-показаннями експерта ОСОБА_13 , яка у судовому засіданні повністю підтвердила зроблені нею за результатами судово-економічної експертизи висновки та роз`яснила суду, що нею під час проведення експертизи було досліджено документи, надані на експертизу і вона виявила невідповідність акту вимогам законодавства. Так, право включати ПДВ до складу податкового кредиту виникає виключно на підставі податкової накладної та акту виконаних робіт або видаткової накладної і платникові податку згідно ст. 44 ПК України заборонено включати до складу податкового кредиту не підтвердженні документально господарські операції. По першому питанню було встановлено суму податкового кредиту з ПДВ яку ТОВ «Компанія «Платінум» задекларувала по взаємовідносинам з ТОВ «Агро-Технології сучасності» та ТОВ «Віконд Сервіс» в загальному розмірі 116 479,93 гривень. Експерт встановила, що декларування було і податкові накладні були зареєстровані, так як без їх реєстрації не можливо було б включити податковий кредит, однак законом передбачено, що крім податкових накладних мають бути інші підтверджуючі документи як то акти виконаних робіт чи видаткові накладні, яких у підприємства ТОВ «Компанія «Платінум» не було. По другому питанню, податкові накладні, які досліджувались під час експертизи, мали бути складені за першою подією: або виконання робіт, постачання товару або їх оплату. Як встановлено в ході проведення експертизи, ТОВ «Компанія Платінум» сплатило на рахунок ТОВ «Агро-Технології сучасності» та ТОВ «Віконд Сервіс» лише 54 605,00 гривень, в тому числі, ПДВ у сумі 9 100,83 гривень, при цьому, інших підтверджуючих документів проведення господарської операції не було, а отже, до складу суми податкового кредиту може бути включено лише 9 100,83 гривень і, як наслідок, ТОВ «Компанія Платінум» безпідставно включено до складу податкового кредиту з ПДВ від вказаних контрагентів 107 379,10 гривень (116 479,93 - 9100,83). По третьому питанню також встановлено, що оскільки в зареєстрованих податкових накладних вказано, що загальна сума придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Агро-Технології Сучасності» та ТОВ «Віконд Сервіс» склала 698 879,56 гривень, в тому числі, сума ПДВ 116 479,93 гривень, то обсяг постачання без урахування ПДВ складає 582 399,63 гривень, які є витратами підприємства. Однак, оскільки у ТОВ «Компанія Платінум» відсутні первинні документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції на вказану суму, то включення 582 399,63 гривень до витрат є безпідставним і, відповідно, таке включення призвело до заниження податку на прибуток підприємств у 2015 році на суму 104 832,00 гривень. Ці всі порушення не були відображені в акті перевірки ТОВ «Компанія Платінум»;

-копією посадової інструкції головного державного ревізора інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, з якою обвинувачений ОСОБА_1 особисто ознайомлювався під підпис (т. 1, а.с. 255-261), відповідно до п. 1.1, 2.1. якої, обвинувачений є посадовою особою Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДФС) і здійснює контроль за організацією роботи відповідних відділів (підрозділів) державних податкових інспекцій області з питань дотримання платниками податків-юридичними особами чинного законодавства по справлянню податків, зборів та інших обов`язкових платежів, внесків до державних цільових фондів, забезпеченню повноти і своєчасності надходжень до бюджету, шляхом організації проведення документальних перевірок, прийняття безпосередньої участі у їх проведенні, а також надає практичну допомогу працівникам відділів (підрозділів) державних податкових інспекцій. До його функцій входить організація та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій: участь у проведенні перевірок контрольованих операцій; отримання від підприємств та установ інформації, необхідної для проведення перевірки дотримання платником податків під час здійснення контрольованих операцій; інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз ДФС; аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків за показниками податкової та фінансової звітності, товарно-грошовими потоками, схемами ухилення від оподаткування та внесення пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок, аналіз матеріалів контрольно-перевірочної роботи, інформації про схеми мінімізації, порушення податкового та іншого законодавства, виявлені при проведені контрольно-перевірочної роботи. Головний державний ревізор - інспектор відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Державної фіскальної служби України (далі ДФСУ), іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням. Таким чином, з аналізу посади обвинуваченого і його службових обов`язків, суд робить висновок про те, що останній у розумінні ст. 18 КК України є службовою особою - суб`єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України;

-у судовому засіданні також були досліджені матеріали, складені за результатом проведення негласних (слідчих) розшукових дій, які полягали у негласному проведенні аудіо-, відео контролю за особою, зокрема, постанова про здійснення контролю за вчиненням злочину від 08.12.2016 року винесеної прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Запорізької області юриста 1 класу Драч Т.В. прийнято рішення здійснити контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь інфікованих грошових коштів у сумі 390 тис. грн., а також протоколи про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 12.01.2017 року і 13.01.2017 року (т. 1 а.с. 172-173, 177-180, 181-182, 185-187, 188-196), однак, з огляду на відсутність у цих джерелах доказів будь-яких фактичних даних щодо вчинення обвинуваченим ОСОБА_1 діяння, пов`язаного із службовою недбалістю, суд не враховує ці докази у межах кримінального провадження в обсязі зміненої судом обвинуваченому ОСОБА_14 кваліфікації його дій.

Таким чином, дослідивши всі обставини вчиненого ОСОБА_1 злочину із зміненою судом правовою кваліфікацією його діяння за ч. 2 ст. 367 КК України, оцінюючи надані суду докази та пояснення учасників кримінального провадження з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, суд приходить до висновку, що вони у своїй сукупності повною мірою підтверджують винуватість обвинуваченого і не викликають будь-яких сумнівів у правильності фактичних даних про обставини вчиненого обвинуваченим суспільно-небезпечного діяння. При цьому, суд виходить з фактичних даних, які були встановлені в ході дослідження письмових доказів, зокрема, документів, складених за результатами виїзної планової перевірки ТОВ «Компанії «Платінум», код ЄДРПОУ 36441363, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік, у якому обвинувачений ОСОБА_1 не відобразив порушень податкового законодавства при включенні до витрат та формуванні податкового кредиту з ПДВ при взаємовідносинах ТОВ «Компанія «Платінум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» чи ТОВ «Віконд Сервіс», що призвело до заниження ТОВ «Компанія Платінум» податку на прибуток у 2015 році на суму 104 832,00 грн., а також заниження податку на додану вартість на суму 107 379,10 грн., при цьому, ці обставини знайшли своє повне підтвердження у висновках судово-економічної експертизи № 011-17 від 03 березня 2017 року, які підтвердила експерт ОСОБА_13 , згідно з якими, не відсутність на підприємстві ТОВ «Компанія Платінум» первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори), що підтверджують господарські операції по взаємовідносинам з ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ІПН 397722326583), ТОВ «Віконд Сервіс» (ІПН 397720526587) за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 рік не відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХIV, зі змінами та доповненнями (далі Закон № 996) та п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі Кодексу).

За нормативним визначенням, об`єктивна сторона припускає несумлінне ставлення службової особи до службових обов`язків, які на неї покладені, що виражається: у їх невиконанні або у неналежному виконанні; у спричиненні істотної шкоди (ч. 1 ст. 367 КК України) або у тяжких наслідках (ч. 2 ст. 367 КК України); і таке ставлення знаходиться в причинному зв`язку із зазначеними наслідками.

Невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків може виявлятися не лише в одноразовій бездіяльності або дії, але й у тривалій бездіяльності або ряді дій, виконаних неналежним чином.

З юридичної точки зору суб`єктивна сторона недбалості найчастіше полягає у необережній формі вини як щодо діяння, так і його наслідків. Можлива і змішана форма вини - умисел до діяння і необережна вина до наслідків цього діяння. Не виключається недбалість й у тих випадках, коли умисне порушення службових обов`язків призводить до наслідків, яких винний хоча й не бажав, але свідомо припускав їх настання (непрямий умисел - ч. 3 ст. 24 КК України).

А отже, судом було детально проаналізовано службові обов`язки обвинуваченого ОСОБА_1 , як головного державного ревізора інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до яких, останній, здійснюючи організацію та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій: участь у проведенні перевірок контрольованих операцій; отримання від підприємств та установ інформації, необхідної для проведення перевірки дотримання платником податків під час здійснення контрольованих операцій; інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз ДФС; аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків за показниками податкової та фінансової звітності, товарно-грошовими потоками, схемами ухилення від оподаткування та внесення пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок, повинен у своїй діяльності керуватися, зокрема, вимогами Податкового кодексу України та наказами і розпорядженнями Державної фіскальної служби України, відповідно до яких (чинних у редакції на момент вчинення злочину), якщо до закінчення перевірки платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності, в той же час, як встановлено судом у ТОВ «Компанія Платінум» на час податкової перевірки були взагалі відсутні будь-які первинні та бухгалтерські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Віконд Сервіс» та ТОВ «Агро-Технології Сучасності», наявність яких є обов`язковою згідно вимог «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», при цьому, встановити достовірні причини їх відсутності з показань свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_9 не надалося можливим, а отже, обвинувачений ОСОБА_1 зобов`язаний був належним чином відреагувати на ці порушення ведення бухгалтерського обліку і відобразити їх в акті перевірки з відповідними висновками, враховуючи, в тому числі, положення пункту 44.5 статті 44 ПК України (в редакції чинній на момент вчинення злочину), згідно з яким, у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов`язаний у п`ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації, однак обвинувачений ОСОБА_1 внаслідок несумлінного ставлення до своїх посадових обов`язків, цих дій не вчинив і тим самими допустим службове недбальство, яке спричинило тяжкі наслідки.

Що стосується посилання обвинуваченого ОСОБА_1 на те, що, незважаючи на відсутність первинних і бухгалтерських документів у ТОВ «Компанія Платінум» по взаємовідносинам з ТОВ «Віконд Сервіс» та ТОВ «Агро-Технології Сучасності», на його думку, наявність реального здійснення господарських операцій між цими підприємствами на час проведення перевірки підтверджувалось фактом реєстрації податкових накладних у ЄРПН, суд не приймає їх до уваги, оскільки фактом підтвердження господарської операції є саме первинні документи здійснення господарської діяльності, які не були надані ТОВ «Компанія Платінум» під час проведення податкової перевірки, а податкові декларації і реєстрація податкових накладних лише підтверджують порядок оподаткування цих операцій з контрагентами та не можуть свідчити про наявність господарської операції, що повинно було однозначно враховуватися обвинуваченим ОСОБА_1 під час виконання покладених на нього посадових обов`язків головного державного ревізора інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Крім того, у судовому засіданні сторона захисту на підтвердження відсутності в діянні обвинуваченого ОСОБА_1 ознак будь-якого злочину у сфері службової діяльності, посилалась на службову записку, за підписом ОСОБА_15 , направленої до юридичного управління, де зазначено про виявлені можливі порушення у взаємовідносинах між ТОВ «Компанія «Платинум» та ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс» та висловлено прохання надати правову оцінку встановленим порушенням з метою недопущення втрат бюджету та складання якісної доказової бази, а також службову записку, за підписом начальника юридичного управління ОСОБА_16 , який зазначив, з посиланням на практику судових органів, про необхідність з`ясувати факт та обставини укладення договорів з ТОВ «Агро-Технології сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс», внаслідок чого, обвинуваченим була ініційована зустрічна перевірка, однак суд не може прийняти ці доводи до уваги, оскільки такі рекомендації юридичного відділу не носили обов`язковий характер для обвинуваченого ОСОБА_1 , який самостійно зобов`язаний виявити всі порушення податкового законодавства і викласти їх в акті перевірки для визначення правильного донарахування податкових зобов`язань, а що стосується зустрічних перевірок, то запити про їх проведення були направлені ОСОБА_1 вже після складання акту, в якому, внаслідок службового недбальства обвинуваченого, не було зазначено порушення діючого законодавства при відображенні у податковій звітності операцій підприємства ТОВ «Компанія Платінум» з ТОВ «Агро-Технології Сучасності» і ТОВ «Віконд Сервіс», що, якраз також, підтверджує, несумлінне ставлення ОСОБА_1 до своїх службових обов`язків.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_1 в службовій недбалості, тобто, неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання, суд виходить зі ступеня тяжкості скоєного злочину та особи обвинуваченого ОСОБА_1 , який на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, займається суспільно-корисною працею, при цьому, ці обставини на підставі ст. 66 КК України, суд відносить до таких, що пом`якшують його покарання. Обтяжуючих покарання обвинуваченого ОСОБА_1 обставин, передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

З врахуванням викладеного, а також висновку досудової доповіді, складеної органом з питань пробації, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, обвинуваченому ОСОБА_1 слід призначити покарання у виді позбавлення волі, яке буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого злочину, що відноситься до категорії неумисного нетяжкого злочину, його конкретним обставинам і наслідкам, зокрема, його вчинення представником влади, внаслідок чого, було завдано тяжку шкоду державним інтересам у сфері оподаткування, сумі завданої шкоди, даним про особу обвинуваченого ОСОБА_1 , який раніше до кримінальної відповідальності не притягався, займається суспільно-корисною працею, має на утриманні неповнолітню дитину, позитивно характеризується, вчинив злочин внаслідок недбалості, в той же час, свою вину не визнав, завдану шкоду не відшкодував, вчинив злочин, будучи представником влади, а також обставинам, що пом`якшують покарання обвинуваченого і відсутністю таких, що його обтяжують, в той же час, сукупність всіх цих даних з урахуванням обставин кримінального провадження, тяжкості кримінального правопорушення і особи обвинуваченого, свідчить про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 зі звільненням його від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, в порядку, передбаченому ст. 75 КК України та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а отже, на переконання суду, призначення обвинуваченому саме покарання у виді позбавлення волі з подальшим звільненням від його відбування з випробуванням буде необхідним й достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, а також відповідати принципам справедливості, розумності і достатності. Крім того, суд також вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 обов`язкові додаткові покарання у виді позбавлення права займати певні посади та штраф.

Долю речових доказів, суд вважає за необхідне вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Також, на підставі ч. 2 ст. 124 КПК України, суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експерта у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням функцій представників влади строком на два роки та зі штрафом у розмірі 300 (триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100,00 грн. (п`ять тисяч сто гривень).

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного призначеного йому покарання, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, а також виконає покладені на нього обов`язки, передбачені пунктами 1, 2 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речовий доказ - системний блок HP Compaq dx2300 Microfower dx2300M/P4631/160hf/1/OR/4 ALC331 hp s/n: UAA73700V3 p/n: GK734EF#FCB, інвентарний номер: 10486822, який зберігається у камері зберігання речових доказів прокуратури Запорізької області - повернути власникові.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи у цьому кримінальному провадженні в розмірі 3 960,00 грн. (три тисячі дев`ятсот шістдесят гривень).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Головуючий - суддя: К.О. Шелестов

Часті запитання

Який тип судового документу № 92221479 ?

Документ № 92221479 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 92221479 ?

Дата ухвалення - 16.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92221479 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 92221479 ?

В Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City
Previous document : 92221477
Next document : 92221483