Court decree № 91873215, 29.09.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
29.09.2020
Case No.
910/14631/20
Document №
91873215
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про повернення заяви про забезпечення позову

м. Київ

29.09.2020Справа № 910/14631/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (02222, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22; ідентифікаційний код 43033810)

про забезпечення позову до пред`явлення позову

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «виробнича компанія «Перетворення» (04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1)

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2)

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко - Легких Г. П.

Представник заявника та інших осіб,

які можуть набути статус учасників справи не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (далі - заявник) звернулося до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову до пред`явлення позову, в якій просило суд вжити заходи забезпечення позову до пред`явлення позову Товариством з обмеженою відповідальністю «Брендлі» шляхом:

- до набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (місцезнаходження: 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 58-А, квартира 1, ідентифікаційний код: 40577332) у будь якій спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 271798 від 25.02.2020 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України на знаки для товарів та послуг № 271798 від 25.02.2020;

- до набрання рішенням суду в даній справі законної сили заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (місцезнаходження: 01008, м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 12/2, ідентифікаційний код: 3750595) вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 271798 від 25.02.2020 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

- до набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (місцезнаходження: 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1, ідентифікаційний код: 40577332) вносити в матеріали заявки відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою m201908490 від 11.04.2019;

- до набрання рішенням суду в даній справі законної сили заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (місцезнаходження: 01008, м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 12/2, ідентифікаційний код: 3750595) вносити в матеріали заявки відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою m 201908490 від 11.04.2019.

28.09.2020 через відділ канцелярії суду від заявника надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

В обґрунтування вимог про забезпечення позову до його пред`явлення позивач зазначає, що існує ймовірністю істотного ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду або ефективного захисту/поновлення порушених прав/інтересів позивача, у зв`язку з наявністю у відповідача - 1 законодавчо визначеної можливості розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення спору, та/або передачі права власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом іншим особам, які не визначені заявником, як особи які можуть отримати статус учасника справи, та/або передачі права на одержання свідоцтва за заявкою іншим особам, які не визначені заявником, як особи які можуть отримати статус учасника справи та внесення в матеріали заявки відомостей про зміну заявника.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» про вжиття заходів забезпечення позову та додані до неї документи, суд дійшов до висновку, що відповідна заява підлягає поверненню заявнику, виходячи з наступного.

Так відповідно до положень ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Заява про забезпечення позову подається до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову. (ч. 1, 3 ст. 138 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 139 Господарського процесуального кодексу України визначені вимоги до змісту і форми заяви про забезпечення позову.

Так, відповідно до ч. 1, 2 вказаної норми заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності; 3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; 4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; 5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; 6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення; 7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі (ч. 4, 5 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України).

В заяві про забезпечення позову заявник в якості однієї із осіб, яка може отримати статус учасника справи, а також в якості особи, якій заявник просить заборонити вчиняти дії, останній зазначив Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач - 2). При цьому, заявник в заяві зазначив, що ідентифікаційний код Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 37505951.

Проте, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 37505951 - це ідентифікаційний код Первинної профспілкової організації Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а не Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Тобто, всупереч наведеним вимогам процесуального закону заявником в заяві про забезпечення позову зазначено ідентифікаційний код юридичної особи, однієї із осіб, яка може набути статусу учасника справі (відповідача - 2), яке не відповідає відповідній інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином, Суд встановив, що заявником не було дотримано вимог ч. 2 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України та не зазначено в заяві про забезпечення позову, яка подається до відкриття провадження у справі ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України особи, яка може отримати статус учасника справи - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно із ч. 7 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. Вказана процесуальна норма носить імперативний характер і не встановлює будь - якого іншого порядку дій для Суду.

З огляду на зазначені обставини, Суд дійшов висновку про наявність в даному випадку процесуальних підстав для повернення заявнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Брендлі» заяви про забезпечення позову від 25.09.2020 (вх. № 14631/20 від 25.09.2020) та доданих до неї документів.

Крім того, Суд зазначає наступне. Оскільки заяву про забезпечення позову підписано представником, то у відповідності до ч. 5 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви повинно бути додано довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Згідно положень ч. 4, 6, 7 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Як встановлено Судом, позовну заяву підписано та подано представником позивача - адвокатом, на підтвердження повноважень якого було надано копію ордеру серії АІ № 1057588. В ордері зазначено, що права адвоката не обмежуються. При цьому, в ордері вказано, що ордер виписаний на підставі договору про надання правової допомоги № 11/9-20 від 01.09.2020, проте копії договору про надання правової допомоги на виконання якого виписаний вказаний ордер до матеріалів позовної заяви додано не було.

За відсутності в матеріалах позовної заяви копії договору про надання правової допомоги, Суд дійшов висновку, що адвокат за ордером серії АІ № 1057588 наділений повноваженнями, перелік яких визначений ст. 20 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та не наділений будь - якими іншими повноваження.

Суд зазначає, що стаття 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не визначає серед професійних прав адвоката права підпису позовної заяви та/або заяви про забезпечення позову та/або будь - якої іншої процесуальної заяви, вказана норма наділяє адвоката повноваженнями лише щодо складання заяв та їх подання, при цьому відсутні підстави ототожнювати наведене формулювання із наданням адвокату права підписувати заяви (позовні, про забезпечення позову, тощо).

Отже, представником заявника, відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України, не було надано документів, що підтверджують його повноваження на підписання заяви про забезпечення позову. Враховуючи вказане Суд дійшов висновку, що повноваження представника, який підписав заяву не підтверджені.

З наведених підстав заява про забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» підлягає поверненню заявнику.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 139, 140, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» про забезпечення позову від 25.09.2020 (вх. № 14631/20 від 25.09.2020) та додані до неї документи повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Брендлі».

2. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких

Часті запитання

Який тип судового документу № 91873215 ?

Документ № 91873215 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91873215 ?

Дата ухвалення - 29.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91873215 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91873215 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 91873215, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 91873215, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 29.09.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 91873215 refers to case No. 910/14631/20

This decision relates to case No. 910/14631/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 91873214
Next document : 91873216