Decision № 91779123, 24.09.2020, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
24.09.2020
Case No.
640/23370/19
Document №
91779123
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2020 року м. Київ №640/23370/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Вєкуа Н.Г., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи адміністративну справу

за позовом ТОВ "Торговий дім-Італкераміка"

до ГУ ДПС у м. Києві

про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії, -

УСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім-Італкераміка" (03680, м. Київ, вул. В. Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 30305113) з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 ), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії ГУ ДПС у м. Києві в частині нарахування пені у розмірі 37169,96 грн з податку на прибуток та пені у розмірі 101227,44 грн з податку на додану вартість, шляхом внесення відповідного запису (даних, операції) до інтегрованої картки платника та зобов`язати ГУ ДПС у м. Києві здійснити коригування даних в інформаційній системі органів ДПС, шляхом виключення з інтегрованої картки платника ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" за податком на прибуток запису про нарахування пені в сумі 37169,96 грн та за податком на додану вартість запису про нарахування пені в сумі 101227,44 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач протиправно вніс дані до інтегрованої картки платника з податку на прибуток підприємств та з податку на додану вартість щодо застосування фінансової санкції у вигляді нарахування пені з врахуванням ст. 129 Податкового кодексу України. Однак статтею 129 Кодексу, в редакції, чинній з 01.01.2017, не встановлено нарахування пені у разі виявлення контролюючим органом заниження податкових зобов`язань на суму такого заниження та за весь період заниження, у зв`язку з чим відповідач не може застосовувати вищевказаний підпункт. Крім того, вказаний пункт встановлює момент з якого може бути нарахована пеня на податкове зобов`язання, визначене контролюючим органом у випадках, не пов`язаних проведенням податкових перевірок.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.12.2019 року відкрито спрощене позовне провадження у справі без повідомлення учасників справи (письмове провадження), встановлено відповідачу строк для надання відзиву та витребувано від останнього докази та відповідні матеріали.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав, просив відмовити у їх задоволенні, надав відзив на позов та зазначив, що нарахування пені за статтею 129 Податкового кодексу України (в редакції станом до 01.01.2017) здійснюється не з моменту узгодження податкового зобов`язання або винесення податкової вимоги, а саме з дня настання граничного строку погашення податкового зобов`язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), у зв`язку з чим нарахування ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" пені є правомірним.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та відзив, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ГУ ДПС у м. Києві проведена камеральна перевірка з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині своєчасної сплати суми зобов`язання по податку на прибуток ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" , за результатами якої складено акт від 16.09.2019 року №592/26-15-04-10-20.

Згідно даних в електронному кабінеті платника податків ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" встановлено нарахування пені з податку на прибуток в розмірі 37169,96 грн. та податку на додану вартість в розмірі 101227,45 грн., що відображено в інтегрованій картці платника податків.

23 жовтня 2019 року ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" направило запит до Головного управління ДПС у м. Києві з проханням надати інформацію щодо підстав нарахування пені, дати початку її нарахування та правових підстав нарахування.

Листом від 29.10.2019 року №34025/10/26-15-05-05-03 відповідач повідомив товариство, що правовою підставою нарахування пені є несплата узгодженої суми податкового зобов`язання, нарахованого податковим органом відповідно до податкового повідомлення-рішення від 19.04.2017 року №0002461401 з податку на прибуток на суму 50088,00 грн, прийнятого за результатами акту позапланової документальної перевірки від 29.03.2017 року №122/26-15-14-01-05 та відповідно до податкового повідомлення-рішення №36926552207 за платежем податок на додану вартість на загальну суму 127311,00 грн, яке прийнято за результатами акту позапланової документальної перевірки від 27.07.2015 року №226/26-55-22-07/30305113.

Судом встановлено, що всі платежі , здійснені по сплаті податків зараховувались відповідачем у рахунок погашення пені.

Позивач, вважаючи протиправними дії відповідача по нарахуванню пені, звернувся до суду за захистом своїх порушених прав.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає та враховує наступне.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з пунктом 1.1 статті 1 Податкового кодексу України цей Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до пункту 111.2 статті 111 Податкового кодексу України фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

У підпункті 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено поняття пені пені як суми коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов`язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачених у встановлені законодавством строки.

Згідно з підпунктом 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Приписами пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України визначено, що у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Статтею 129 Податкового кодексу України (у редакції від 01.01.2017) визначений порядок нарахування пені з визначенням періоду початку та закінчення її нарахування.

Згідно з положеннями підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

За змістом підпункту 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 Податкового кодексу України нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов`язань.

Тлумачення змісту вказаних норм Податкового кодексу України у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, свідчить про те, що нарахування пені розпочинається: при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом та закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Зі змісту наведених норм права слідує, що в цьому випадку нарахування пені за правилами підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України здійснюється у випадку пропуску граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного пунктом 57.3 статті 57 Податкового кодексу України.

Аналогічні висновки викладені в постанові Верховного Суду від 19.06.2018 у справі №820/3878/17 (адміністративне провадження №К/9901/36839/18).

Відповідно до частини 5 статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Отже, ні п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України (в редакції до 01.01.2017), ні п.п. 129.1.1 п.129.1 ст. 129 ПК України (в редакції після 01.01.2017 р.) не міг бути застосований контролюючим органом для розрахунку пені, оскільки позивач сплатив в повному обсязі грошове зобов`язання у строк визначений п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України з часу узгодження (після набрання законної сили постановою Верховного Суду).

Як встановлено судом, в період з 16 березня 2017 року по 22 березня 2017 року на підставі наказу Головного управління ДФС у м. Києві №1932 від 16 березня 2017 року відповідно до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та згідно направлення №231/26-15-14-01-05 від 16 березня 2017 року проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім-Італкераміка» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Прайд Трейд Груп» за період з 01 листопада 2015 року по 30 листопада 2015 року, за результатами якої складено акт перевірки №122/26-15-14-01-05 від 29 березня 2017 року.

На підставі даного акта, контролюючим органом 19 квітня 2017 року прийнято податкові повідомлення-рішення №0002461401, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім-Італкераміка» збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 50 088 грн. та №002471401, яким позивачу визначено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 143 596,00 грн. (сума завищення від`ємного значення).

У липні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім - Інталкераміка» (далі - Товариство) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Головного управління ДФС у м. Києві від 19.04.2017 № 0002461401 та № 0002471401.

Позов мотивовано тим, що позиція Головного управління ДФС у м. Києві щодо порушень, вчинених Товариством, ґрунтується лише на дослідженні порядку формування податкового кредиту Товариством з обмеженою відповідальністю «Прайд Трейд Груп» (далі - ТОВ «Прайд Трейд Груп»), а також на аналізі діяльності невідомого для Товариства підприємства ТОВ «Квітневе», з яким позивач не мав жодних господарських відносин. Всі первинні документи, відображені у бухгалтерському обліку, оформлені належним чином, підписані сторонами договору, скріплені печатками та надані до перевірки посадовим особам контролюючого органу, будь-які докази обізнаності позивача про можливе протизаконне формування податкового кредиту контрагентом у перевіряючих відсутні.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.08.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 23.01.2019, у задоволенні адміністративного позову Товариства відмовлено.

Таким чином, сума податкового зобов`язання за податковими повідомленнями рішеннями від 19.04.2017 року є узгодженими. Враховуючи зазначене граничний строк для сплати узгодженого грошового зобов`язання є 01.02.2019 року.

Однак, судом встановлено, що пеня почала нараховуватись відповідачем з 10.03.2016 року.

Також, судом встановлено,що ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «ТД - Італкераміка» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків до державного бюджету під час здійснення фінансово-господарських відносин з ТОВ «ФРГ ЛТД» за період діяльності з 01.12.2014 по 31.01.2015, за результатом якої складено акт від 27.07.2015 №226/26-55-22-07/30305113.

На підставі акта перевірки відповідачем 11.08.2015 прийнято податкові повідомлення-рішення № 36926552207 (форми «Р»), яким збільшено позивачу суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 127 311 грн., у тому числі за основним платежем - 101 849 грн. та за штрафними санкціями - 25 462 грн.; № 37026552207 (форми «В4»), яким зменшено позивачу суму від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту з податку на додану вартість поточного звітного періоду, задекларованого платником у податковій декларації за січень 2015 року на 19 754 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ - ІТАЛКЕРАМІКА» звернулось до суду з позовом, в якому просило визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 11.08.2015 № 36926552207 за платежем податок на додану вартість на загальну суму 127 311, 00 грн та № 37026552207 щодо зменшення від`ємного значення з ПДВ на загальну суму 19 754, 00 грн.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 червня 2016 року у справі, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 25 серпня 2014 року, у задоволенні вказаного позову було відмовлено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 21 листопада 2017 року № К/800/24203/16 рішення судів першої та апеляційної інстанції були скасовані та справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 березня 2019 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 24.07.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ - ІТАЛКЕРАМІКА» - залишено без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 березня 2019 року - без змін.

Таким чином, суд вважає безпідставними дії відповідача щодо нарахування пені з 30.01.2015 року на суму 7353 грн. та з 28.02.2015 року на суму 94496,00 грн.

Пунктом 3 розділу І Порядку №422 визначено, що оперативний облік податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску здійснюється органами ДФС в інформаційній системі органів ДФС.

З метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються ІКП за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками (пункт 1 глави 1 розділу ІІ Порядку №422).

Відповідно до пункту 2 глави 1 розділу ІІ Порядку №422 інтегрована картка відкривається:

за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання осіб (фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб) (основне місце обліку);

за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність (неосновне місце обліку).

Інтегрована картка платника - форма оперативного обліку податків, зборів, митних платежів до бюджетів та єдиного внеску, що ведеться за кожним видом платежу та включає перелік показників підсистем інформаційної системи органів ДФС, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та цільовими фондами (пункт 2 розділу І Порядку №422).

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу ІІ Порядку №422 облік нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску відображається в ІКП окремими обліковими операціями в хронологічному порядку. При цьому кожна операція фіксується в окремому рядку із зазначенням виду операції та дати її проведення. Інформаційна система органів ДФС після відображення облікової операції забезпечує автоматичне проведення в ІКП розрахункових операцій.

Відповідно до пунктів 4, 5 розділу І Порядку №422, відповідальними за достовірність відображення в інформаційній системі органів ДФС первинних показників є працівники структурних підрозділів органів ДФС за напрямами роботи. Контроль достовірності первинних показників за податками і зборами, митними та іншими платежами до бюджетів та єдиним внеском здійснюється керівниками структурних підрозділів органів ДФС за напрямами роботи. Загальний контроль за достовірністю відображення в ІКП облікових показників забезпечується підрозділом, який здійснює облік платежів та інших надходжень.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Відповідач вчинив дії, що безпосередньо впливають на майнові права позивача - протиправно нарахував платнику податків пеню у розмірі 37169,96 грн з податку на прибуток та пені у розмірі 101227,44 грн з податку на додану вартість.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку, що нарахування відповідачем пені, шляхом внесення відповідного запису (даних, операції) до інтегрованої картки платника за акцизним податком є протиправним та з метою своєчасного та ефективного відновлення прав позивача, єдиним ефективним способом захисту є зобов`язання відповідача внести зміни до інтегрованої картки платника податків, а саме виключити суми нарахованої пені.

Враховуючи встановлення протиправності дій відповідача, а також спосіб їх фіксації, наявні правові підстави для задоволення позовних вимог.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. При цьому, частиною 2 вказаної статті встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідачем не спростовано, а позивачем підтверджено правомірність заявлених позовних вимог.

Згідно з частиною 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 72-77, 139, 241-246, 257-263 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім-Італкераміка" (03680, м. Київ, вул. В. Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 30305113) задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 ) в частині нарахування пені у розмірі 37169,96 грн з податку на прибуток та пені у розмірі 101227,44 грн з податку на додану вартість, шляхом внесення відповідного запису (даних, операції) до інтегрованої картки платника.

Зобов`язати Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 ) здійснити коригування даних в інформаційній системі органів ДПС, шляхом виключення з інтегрованої картки платника ТОВ "Торговий дім-Італкераміка" за податком на прибуток запису про нарахування пені в сумі 37169,96 грн та за податком на додану вартість запису про нарахування пені в сумі 101227,44 грн.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім-Італкераміка" (03680, м. Київ, вул. В. Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 30305113) судовий збір у сумі 1921,00 (одна тисяча дев`ятсот двадцять один) грн за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 ).

Рішення набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295-297 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя Н.Г. Вєкуа

Часті запитання

Який тип судового документу № 91779123 ?

Документ № 91779123 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91779123 ?

Дата ухвалення - 24.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91779123 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 91779123 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 91779122
Next document : 91779124