Court decree № 91654961, 18.09.2020, Kirovohrad Circuit Administrative Court

Approval Date
18.09.2020
Case No.
340/535/19
Document №
91654961
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м. Кропивницький Справа № 340/535/19

Кіровоградський окружний адміністративний суд, у складі судді Хилько Л.І., розглянув у порядку письмового провадження заяву про заміну сторони виконавчого провадження в адміністративній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудколія" до Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом та просив суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення.

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 26.06.2019 року, залишеного без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 10.10.2019 року, позов задоволено та стягнуто на користь позивача з державного бюджету судовий збір у сумі 19210 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області (код 39393501).

На виконання рішення судом видано виконавчий лист.

10.09.2020 року до суду засобами поштового зв`язку від представника позивача надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвалою від 11.09.2020 року заяву призначено до розгляду в судовому засіданні 18.09.2020 року.

18.09.2020 року до канцелярії суду представником ГУ ДФС у Кіровоградській області також подано заяву про заміну сторони виконавчого провадження.

Представник ГУ ДПС у Кіровоградській області заперечував.

Представники сторін у судове засідання не з`явилися.

Згідно ч.4 ст.229 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно ч.9 ст.205 та ч.2 ст.379 КАС України розгляд справи проведено в порядку письмового провадження.

Дослідивши подані документи суд зазначає таке.

Відповідно до ч.1 ст.379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Аналогічне передбачено ч.5 ст.15 Закону України "Про виконавче провадження", відповідно якої у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Із системного аналізу зазначених норм встановлено, що заміна сторони виконавчого провадження пов`язується не з припиненням, а вибуттям такої сторони, тобто неможливості здійснювати права та виконувати обов`язки визначені Законом України "Про виконавче провадження".

За ч. 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Отже, зважаючи на приписи ч. 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" одним із обов`язків боржника є виконання судового рішення.

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

За приписами абз.2 ч.3 ст.81 Цивільного кодексу України Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

В силу ч.ч. 1, 5 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до ч. 8 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15 травня 2003 року №755-IV у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються .

Згідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року №537 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" (далі за текстом - Постанова №537) утворено як юридичну особу публічного права Головне управління ДПС у Кіровоградській області.

З огляду на пункт 2 Постанови № 537 реорганізовано Головне управління ДФС у Кіровоградській області шляхом приєднання до Головного управління ДПС у Кіровоградській області.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 537 територіальні органи Державної фіскальної служби, які реорганізуються, продовжують здійснювати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної податкової служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Пунктом 4 Постанови № 537 визначено, що територіальні органи Державної податкової служби є правонаступниками майна, прав та обов`язків територіальних органів Державної фіскальної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови, у відповідних сферах діяльності.

Наказом ДПС України "Про затвердження Положення про територіальні органи ДПС" від 12.07.2019 року №14 затверджено положення про Головне управління ДПС у Кіровоградській області, відповідно до пункту 1 якого Головне управління ДПС у Кіровоградській області забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Кіровоградської області, є правонаступником усіх прав та обов`язків Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Головне управління ДФС у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 39393501) з 02 серпня 2019 року перебуває в стані припинення.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31 липня 2019 року зареєстровано як юридичну особу Головне управління ДПС в Кіровоградській області (код ЄДРПОУ - 43142606).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №682-р погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

На підставі такого розпорядження, головою ДПС України видано наказ №36 від 28.08.2019 року "Про початок діяльності Державної податкової служби України", а в.о. начальника Головного управління ДПС в Кіровоградській області видано наказ №5 від 29.08.2019 року "Про початок діяльності Головного управління ДПС в Кіровоградській області".

Згідно пункту 1 Положення про Головне управління ДПС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ДПС України 12.07.2019 року №14, ГУ ДПС є правонаступником усіх прав та обов`язків ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Суд зауважує, що інститут правонаступництва органів державної влади (юридичних осіб публічного права) відмінний від інституту правонаступництва юридичних осіб приватного права, оскільки є більш ширшим за змістом, включаючи в себе: правонаступництво в завданнях, функціях та повноваженнях як складових категорії компетенції органу виконавчої влади, а також щодо конкретних управлінських (організаційних) прав та обов`язків, які складають зміст відповідних правовідносин, тобто публічне правонаступництво за якого відбувається перехід владних прав та функції органу, що реорганізовується до органу, що створюється та правонаступництво в майнових приватних правовідносинах, у яких орган влади виступає як юридична особа приватного права.

Тобто, у випадку публічного правонаступництва перехід таких прав та обов`язків оформлюється нормативним актом, тоді як правонаступництво в майнових приватних правовідносинах здійснюється на підставі передавального акту (ч.2 ст.107 Цивільного кодексу України).

При цьому юридична особа є припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що з 29.08.2019 року діяльність та адміністративна компетенція Головного управління ДФС в Кіровоградській області як суб`єкта владних повноважень припинилася, а його функції і зобов`язання у публічно-правових відносинах перейшли до іншого органу державної влади Головного управління ДПС в Кіровоградській області.

Отже, керуючись ст.ст.205, 229, 248, 256, 293-295, 379 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву представників сторін про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

2. Допустити заміну сторони виконавчого провадження боржника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ - 39393501) правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ - 43142606) за виконавчим листом, виданим Кіровоградським окружним адміністративним судом у справі №340/535/19.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 256 КАС України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі, протягом 15 днів з дня отримання копії ухвали суду, апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Л.І. Хилько

Часті запитання

Який тип судового документу № 91654961 ?

Документ № 91654961 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91654961 ?

Дата ухвалення - 18.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91654961 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 91654961 ?

В Kirovohrad Circuit Administrative Court
Previous document : 91654960
Next document : 91654962