Court decree № 91402821, 09.09.2020, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
09.09.2020
Case No.
911/2609/20
Document №
91402821
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" вересня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2609/20

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я., розглянувши заяву Київської обласної ради про забезпечення позову

За заявою Київської обласної ради, м. Київ

до 1) Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області, Київська обл., смт. Чабани

2) Комунального підприємства "Чабанівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області, Київська обл., смт. Чабани

Третя особа Комунальне підприємство №Києво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради, Київська обл., м. Боярка

Суддя Мальована Л.Я.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду Київської області надійшла заява про забезпечення позову до подання позовної заяви відповідно до ст. 138 ГПК України.

В обґрунтування поданої заяви Київська обласна рада стверджує, що 20 серпня 2020 року їй стало відомо про розміщення на офіційному сайті Prozorro інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону об`єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлове приміщення, громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 80, 7 кв. м., яке знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район, смт.Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К.

Зазначені дії є протиправними, так як нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К, належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Київської області, в особі Київської обласної ради, яка не здійснювала жодних дій щодо передачі даного майна в державну, комунальну чи приватну власність, а після реалізації переможець прилюдних торгів набуде права власності на належне позивачу майно, що ускладнить або навіть зробить неможливим виконання рішення суду.

Розглянувши заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, судом встановлено.

Статтею 136 Господарського процесуального кодексу України визначено, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому, відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”, особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Разом з тим, згідно з п. 3 вказаної постанови, умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Отже, питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів до забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити припущення про утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Частиною 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України визначено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Дослідивши збалансованість інтересів сторін, суд виходить з того, що припущення Київської обласної ради про те, що виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову може бути утруднено або його виконання може бути унеможливленим, з метою запобігання можливим потенційним порушенням прав чи охоронюваних законом інтересів позивача, а також враховуючи, що невжиття заходів до забезпечення позову може фактично унеможливити захист порушених прав і інтересів в обраний позивачем при зверненні з даним позовом до суду спосіб (даний спосіб буде неефективний (недостатнім) сам по собі, суд вважає обґрунтованою заяву позивача про забезпечення позову щодо накладення арешту, шляхом встановлення заборони відчуження об`єкту нерухомого майна.

Щодо вимог про заборону Чабанівській селищній раді Києво-Святошинського району Київської області та будь-яким іншим особам здійснювати будь які дії щодо відчуження нерухомого майна за адресою: вул. Машинобудівників, 6 «К», смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, а також про зупинення проведення аукціону об`єкта малої приватизації Чабанівської селищної ради: нежитлове приміщення, громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 80, 7 кв. м., яке знаходиться за адресою: Київська область Києво- Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К, то вони не підлягають задоволенню з огляду на таке:

Відповідно до ч. 12 ст. 137 ГПК України не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб`єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.

Крім того, суд не вважає дані заходи забезпечення позову відповідними предмету спору, а тому заява про забезпечення позову в цій частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст. 136, 140, 234 ГПК України, суд -

постановив:

1. Заяву про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Накласти арешт, шляхом встановлення заборони відчуження об`єкту нерухомого майна, яке належать Чабанівській селищній раді Києво-Святошинського району Київської області (08162, Київська обл., смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 4, код 04362160), а саме: нежитлове приміщення, громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 80,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 6-К (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1851808632224).

3. В іншій частині заяви відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвалу підписано - 09.09.2020 року.

Суддя Л.Я. Мальована

Previous document : 91402820
Next document : 91402822