Decision № 91297139, 01.09.2020, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
01.09.2020
Case No.
380/4876/20
Document №
91297139
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа№380/4876/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2020 року

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Потабенко В.А., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Львівській області до товариства з обмеженою відповідальністю завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” про стягнення коштів за податковим боргом з рахунків у банках, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Львівській області (далі – ГУ ДПС у Львівській області, позивач) звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” (далі – ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс”, відповідач) про стягнення до бюджету коштів з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, та з рахунків платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в розмірі 8349,58 грн.

Ухвалою від 25.06.2020 відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено проводити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

При обґрунтуванні позовних вимог позивач зазначає про наявність у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість та по орендній платі з юридичних осіб. Оскільки податкові зобов`язання не були сплачені відповідачем у встановлені законом строки, тому набули статусу податкового боргу. Враховуючи наведене, позивач просив стягнути з відповідача податковий борг з рахунків у банках.

Відповідач відзиву не надав. Повідомлявся про розгляд вказаної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін шляхом скерування судової кореспонденції на адресу відповідача. На адресу суду від відповідача поверталися конверти з відміткою органу поштового зв`язку “за заявою адресата”. Поштова кореспонденція скеровувалася на адресу відповідача, внесену до Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 11ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Таким чином, відповідач вважається належним чином повідомленим про відкриття провадження у вказаній справі.

Відповідно до ч.5 ст.262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Оскільки відсутні клопотання будь-якої зі сторін про розгляд справи у судовому засіданні з викликом сторін, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

У зв`язку з перебуванням судді Потабенко В.А. у щорічні основній відпустці в період з 25.07.2020 по 31.08.2020 включно, розгляд вказаноїсправи проводиться 01.09.2020.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі факти, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору по суті, суд дійшов позов задовольнити повністю, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” (код ЄДРПОУ 38501125) знаходиться за адресою:80700, Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Шашкевича, 44.

Згідно довідки про інформацію щодо банківських рахунків (а.с. 4) у ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” наявні відкриті рахунки у банківських установах.

Податковий борг ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” станом на 20.02.2020 становить 8349,58 грн.

Вказана заборгованість виникла у відповідача з податку на додану вартість та з орендної плати юридичних осіб.

Податкова заборгованість з орендної плати з юридичних осіб виникла на підставі самостійно поданих податкової декларації з плати за землю №9011481829 від 04.02.2019 в сумі 1791,87 грн. (залишок несплаченої суми 1788,89 грн.); податкової декларації з плати за землю №9011481829 від 04.02.2019 в сумі 1791,87 грн., податкової декларації з плати за землю №9011481829 від 04.02.2019 в сумі 1791,87 грн.,податкової декларації з плати за землю №9011481829 від 04.02.2019 в сумі 1791,87 грн. Крім того, на суму боргу було нараховано пеню в розмірі 51,41 грн.

Податкова заборгованість з податку на додану вартість виникла на підставі податкового повідомлення рішення (форми “ПС”) №0000995004 від 14.01.2020 на суму 170,00 грн. (залишок несплаченої суми 112,67 грн.); на підставі податкового повідомлення рішення (форми “ПС”) №0005585004 від 29.01.2020 на суму 1020,00 грн.

Контролюючий орган скеровував вищевказані податкові повідомлення – рішення на податкову адресу платника податків, що підтверджується наявними у справі доказами.

З матеріалів справи вбачається, що платник податків такі рішення в адміністративному та судовому порядку не оскаржував, що вказує на те, що вони є узгодженими.

Відповідач суми узгоджених грошових зобов`язань у встановлені Податковим кодексом України (далі – ПК України) строки не сплатив.

Судом встановлено, що позивач скеровував на адресу ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” податкову вимогу від 02.09.2019 №124997-58(а.с. 13), що підтверджується долученою до матеріалів справи копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Станом на 20.02.2020 податковий борг ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” становить 8349,58 грн., що підтверджується довідкою про наявність заборгованості від 24.02.2020 №1850/9/50.9-16 (а.с. 5, 6).

Оскільки податковий борг відповідачем не сплачено, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення.

Вирішуючи спір, суд керується такими нормами права:

Відповідно до п.п. 15.1. ст. 15 ПК України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (п. 16.1.4. ст. 16 ПК України).

Відповідно до п. 14.1.175 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п. 54.1 ст. 54 ПК України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом (п. 57.1 ст. 57 ПК України). Не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків (п. 56.11 ст.56 ПК України).

Відповідно до п. 54.3 ПК України, контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об`єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Згідно з п. 59.1, 59.5 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до п.п. 14.1.137 п.14.1 ст. 14 ПК України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

У відповідності до п. 1 ст. 109 ПК України, податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з п. 41.2 ст. 41 ПК України органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Отже, безспірними вимогами органів стягнення слід вважати узгоджену суму податкового зобов`язання, не сплачену платником податків у строки, визначені статтею 57 ПК України.

Пунктом 87.1 ст. 87 ПК України визначено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Згідно з пп. 95.1 ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пункти 95.3, 95.4 статті 95 ПК України).

Аналізуючи наведені норми законодавства та фактичні обставини справи, суд зазначає, що податковий борг ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” на загальну суму 8349,58 грн. виник внаслідок несплати у встановлені ПК України строки узгоджених грошових зобов`язань з податку на додану вартість та орендної плати з юридичних осіб.

З метою сплати відповідачем податкового боргу податковий орган скеровував на адресу ТзОВ завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” податкову вимогу від 02.09.2019 №124997-58.

Зазначена податкова вимога ні в адміністративному, ні в судовому порядку у встановлений чинним законодавством спосіб не оскаржена, узгоджена сума податкового зобов`язання до бюджету на сплачена, тобто визнається сумою податкового боргу, а відтак, підлягає стягненню з відповідача.

Відповідач доказів протилежного суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги Головного управління ДПС у Львівській області про стягнення податкового боргу з рахунків у банках є обґрунтованими та підлягають до задоволенняв повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

З огляду на наведене, оскільки позивачем не надано суду доказів понесення інших судових витрат ніж сплата судового збору, підстави для їх стягнення з відповідача відсутні.

Керуючись ст.ст. 19-20, 22, 25-26, 73-77, 139, 244-246, 250, 255, 262, 295 КАС України, суд, –

ВИРІШИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю завод вентиляційного обладнання “Р – Вентс” (код ЄДРПОУ 38501125, місцезнаходження: 80700, Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Шашкевича, 44) у банках, обслуговуючих такого платника та з рахунків платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до бюджету кошти на погашення податкового боргу в розмірі 8349 (вісім тисяч триста сорок дев`ять) гривень 58 коп.

Судові витрати зі сторін стягненню не підлягають.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом тридцяти днів з дня складення його повного тексту. Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який постановив рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 03.09.2020

Суддя Потабенко В.А.

Previous document : 91297138
Next document : 91297140