Court decree № 91240181, 31.08.2020, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
31.08.2020
Case No.
904/4495/20
Document №
91240181
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

31.08.2020м. ДніпроСправа № 904/4495/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма"Новатор", с. Діброва

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: не з`явився;

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Ревунков В.М.: не з`явився;

Арбітражний керуючий ОСОБА_1 : не з`явився;

Арбітражний керуючий Сокол О.Ю.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

18.08.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма"Новатор" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство "Агросфера ЛТД", на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

18.08.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747) автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури:

1.Ревунков Віталій Михайлович

2.Мартиненко Наталія Михайлівна

3.Сокол Олексій Юрійович

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма"Новатор" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747) до розгляду в підготовчому засіданні на 31.08.2020.

21.08.2020 до господарського суду від арбітражного керуючого Ревункова Віталія Михайловича надійшла заява про відмову від участі у справі.

21.08.2020 та 26.08.2020 до господарського суду від арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича надійшли заяви про неможливість участі арбітражного керуючого в якості розпорядника майна у справі №904/4495/20 про банкрутство ТОВ "Агросфера ЛТД".

25.08.2020 до суду надійшли відповідні документи:

- від арбітражного керуючого Мартиненко Наталії Михайлівни заява про відмову від участі у якості розпорядника майна;

- від арбітражного керуючого Черненченко Дениса Альбертовича заява на участі у справі про банкрутство;

- від боржника відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- від ініціюючого кредитора лист в якому на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2020 повідомив про відсутність будь-яких спорів про право та просив судове засідання, призначене на 31.08.2020 провести без його участі;

- від арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича надійшла заява на участі у справі про банкрутство.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про розгляд заяви за наявними в матеріалах справи документами та встановив такі обставини.

07.08.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор», як Сторона 1, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД», як Сторона 2, було укладено Договір №0708-ФП про надання зворотної фінансової допомоги (надалі – Договір, а.с. 10-11).

Відповідно до п. 1.1. Договору Сторона 1 зобов`язується надати зворотну фінансову допомогу Стороні 2, а Сторона 2 зобов`язується прийняти зворотну фінансову допомогу у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок та повернути її Стороні 1 в строк та на умовах, визначених цим Договором.

Зворотна фінансова допомога надається шляхом перерахування грошових коштів Стороною 1 на поточний рахунок Сторони 2 впродовж одного календарного дня з дати надання Стороною-2 Стороні-1 усної або письмової / на розсуд Стороні-2 / заяви на одержання траншу (п. 2.1. Договору).

Згідно п. 3.2. Договору зворотна безвідсоткова фінансова допомога Стороні – 2 надається строком до « 01» травня 2020.

Відповідно до п. 4.1 Договору цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до моменту виконання зобов`язання.

На виконання умов Договору Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» було перераховано зворотну фінансову допомогу у розмірі 1 500 000,00 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД», що підтверджується платіжним дорученням №132 від 07.08.2019 (а.с. 12).

Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» претензію №1 від 01.06.2020 (а.с. 13) щодо кредиторської заборгованості на загальну суму 1 500 000,00 грн. згідно Договору про надання зворотної фінансової допомоги №0708-ФП від 07.08.2019, однак письмової відповіді на казану претензію боржник не надав.

01.07.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» претензію №2 від 01.06.2020 (а.с. 14) щодо кредиторської заборгованості на загальну суму 1 500 000,00 грн. згідно Договору про надання зворотної фінансової допомоги №0708-ФП від 07.08.2019.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» відповідь на претензії вих.№10/07 від 10.07.2020 (а.с. 15) в якому повідомлено про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» визнає загальну суму заборгованості у розмірі 1 500 000,00 грн. та прикладає зусиль для пошуку коштів та негайного їх повернення до 01.08.2020.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» не виконало зобов`язання за Договором на суму 1 500 000,00 грн.

Таким чином Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» має перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» не виконане основне зобов`язання за Договором в розмірі 1 500 000,00 грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» до боржника складають 1 500 000,00 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747) за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» до боржника, які складають 1 500 000,00 грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/4495/20 про банкрутство "Агросфера ЛТД".

Згідно положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

У разі якщо жоден із арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, не подав до господарського суду заяву про участь у справі, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого за власною ініціативою.

Як вбачається з матеріалів справи, арбітражні керуючі, визначені автоматизованою системою, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, відмовились від участі у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД".

В той же час в матеріалах справи містяться згоди на участі у справі арбітражних керуючих Черненченко Д.А. та Вербицького О.В.

Господарський суд вважає за доцільне задовольнити заяву арбітражного керуючого Черненченко Дениса Альбертовича (свідоцтво №195 від 28.02.2013) на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" враховуючи досвід роботи останнього та територіальну належність щодо боржника, оскільки місцем здійснення діяльності арбітражного керуючого є м. Дніпро.

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №904/4495/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» (52542, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Діброва, вул. Шкільна, буд., 1, ідентифікаційний код 33826161) про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Новатор» на суму 1 500 000,00 грн.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 17.02.2021.

5. Призначити розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кімн. 516, ідентифікаційний код 37213747) арбітражного керуючого Черненченко Дениса Альбертовича (49044, м. Дніпро, б-р. Катеринославський, 2, офіс 610, який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013.

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику Черненченко Дениса Альбертовича у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД".

8. Зобов`язати розпорядника майна Черненченко Дениса Альбертовича надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати реєстр вимог кредиторів в строк до 30.10.2020.

9. Призначити попереднє засідання суду на 09.11.2020 о 10:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово – господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово – господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 30.10.2020 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення - 31.08.2020.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна, ініціюючому кредитору, боржнику, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Амур-Нижньодніпровському відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Амур-Нижньодніпровській державній податковій інспекції Лівобережного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Дніпропетровському окружному адміністративний суду, Амур-Нижньодніпровському районному суду м.Дніпропетровська, Головному територіальному управлінню юстиції у Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Суддя С.В. Мартинюк

Previous document : 91240179
Next document : 91240182