Decision № 91168091, 05.08.2020, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
05.08.2020
Case No.
160/797/20
Document №
91168091
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року Справа № 160/797/20

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Віхрової В.С.

при секретарі судового засідання Піддубцеві О.В.

за участю:

представника позивача Гордієнко Т.О.

представника відповідача Колодки Б.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудремонттехнологія" до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 р. до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудремонттехнологія" (надалі - позивач, ТОВ "УБРТ") до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (надалі - відповідач), в якій позивач просить суд:

податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 02.12.19 р. №0008280511, прийняте Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, визнати протиправним та скасувати у повному обсязі.

В обґрунтування позову позивачем зазначено, що податкове повідомлення-рішення форми «Р» від 02.12.19р. №0008280511 є таким, що підлягає визнанню протиправним та скасуванню в повному обсязі у зв'язку з його прийняттям на основі відомостей акту перевірки від 16.08.19р. №46036/04-36-14-11/36365576. які не відповідають чинному законодавству та документам фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «УБРТ», що підтверджується наступним. В складеному акті перевірки від 16.08.19 р. №46036/04-36-14-11/36365576.безпідставно вказано про здійснення ТОВ «УБРТ» нереальних господарських операцій, неможливість підтвердження факту отримання ТОВ «УБРТ» будівельних матеріалів та будівельних послуг від контрагентів позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Трейд 18» (надалі - ТОВ «Скай Трейд 18»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сенсімар Буд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Торре», а також про здійснення господарських операцій штучно, з метою лише оформлення документообігу господарських операцій, а не їх фактичного проведення, і мінімізації сплати податків. Такі висновки зроблено всупереч чинному законодавству України, фактичним обставинам провадження господарської діяльності ТОВ «УБРТ» та відомостям первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджується наступним. ТОВ «УБРТ» зареєстроване Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 03.03.09 р., номер запису №12241020000045862 і з цієї дати набуло статусу юридичної особи-суб'єкта господарювання. Видами діяльності підприємства, зокрема, є :будівництво житлових і нежитлових будівель (код згідно КВЕД - 41.20) - основний; будівництво доріг і автострад (код згідно КВЕД - 42.11); будівництво мостів і тунелів (код згідно КВЕД - 42.13); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (код згідно КВЕД -43.22); інші спеціалізовані будівельні роботи (код згідно КВЕД - 43.99); неспеціалізована оптова торгівля (код згідно КВЕД - 41.20). Для провадження статутної діяльності ТОВ «УБРТ» отримано ліцензію від 06.04.17 р. за реєстраційним номером №2013035982 строком дії до 11.10.21 р. на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV та V категорій складності (видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України). В межах провадження статутної діяльності між ТОВ «УБРТ» та ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162), ТОВ «Сенсімар Буд» (код ЄДРПОУ 42150307) та ТОВ «Торре» (код ЄДРПОУ 35165861) було укладено договори на поставку матеріальних цінності та виконання робіт (надання послуг). Відомості щодо характеру та обсягу вчинених операцій відображені в первинних документах бухгалтерського обліку відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та норм Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. №88. Первинні документи, що виступили підставою внесення відповідних записів до документів бухгалтерського та податкового обліку, в повній мірі відповідають вимогам ч,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме, містять назву документа, дату і місце складання, назви підприємств, від імені яких складено документи, відомості про зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції, особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. На думку позивача надана ним первинна документація підтверджує здійснення господарських відносин в межах провадження статутної господарської діяльності та з дотриманням норм чинного законодавства. Більш того, прийняте ГУ ДФС у Дніпропетровській області за результатами раніше проведеної перевірки (акт від 11.06.19 р. №32281/04-36-14-11/36365576 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Укрбудремонттехнологія» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Скай Трейд 18» за період з 01.11.18 р. по 30.11.18 р.) податкове повідомлення-рішення від 17.07.19 р., №0021251411, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем «Податок на додану вартість» код 14010100 в розмірі 3006622.50 грн. (з яких - 2004415,00 грн. за податковим зобов'язанням та 1002207,50 грн. за штрафними санкціями) було скасовано рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.09.19 р. по справі №160/7312/19. За викладених обставин проведення повторної документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УБРТ» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) за договором поставки №26/11-2018 від 26.11.18 р. на суму 3435193,85 грн. є протиправним, а висновки про порушення норм Податкового кодексу України - безпідставними і такими, що суперечать законодавству та рішенню суду, ухваленому за результатами повного та об'єктивного дослідження спірних правовідносин з дотриманням норм матеріального та процесуального права. Господарські операції з ТОВ «Скай Трейд 18», ТОВ «Сенсімар Буд» та ТОВ «Торре» відповідають зазначеному в п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України переліку, який надає право на віднесення сплаченого у складі ціни товару (послуги) податку на додану вартість до складу податкового кредиту. Посилання акту перевірки від 16.08.19 р. №46036/04-36-14-11/36365576 на порушення ТОВ «УБРТ» приписів п.200.4 сг.200 Податкового кодексу України є безпідставними, оскільки норми даного пункту регламентують порядок дій платника податків при від'ємному значенні суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, в той час як у ТОВ «УБРТ» за перевірений період такої обставини не існувало. Позивач також просить прийняти до уваги, що в акті перевірки від 16.08.19р. №46036/04-36-14- 11/36365576 не наведено жодних конкретних відомостей, що виступили підставами для висновків про порушення норм податкового законодавства ТОВ «УБРТ», оскільки усі зауваження стосуються саме ТОВ «Скай Трейд 18», ТОВ «Сенсімар Буд» та ТОВ «Торре». В той же час, навіть порушення в діяльності контрагента не може бути підставою застосування негативних наслідків по відношенню до ТОВ «УБРТ». Посилання в акті перевірки від 16.08.19р. №46036/04-36-14-11/36365576 на те, що ТОВ «Скай Трейд 18» та ТОВ «Сенсімар Буд» є фігурантами кримінальних проваджень є такими, що не мають відношення до обставин провадження господарської діяльності ТОВ «УБРТ». Крім того, позивач вважає, що акт перевірки за формою та змістом не відповідає вимогам, визначеним законодавством до таких документів, а відтак не може розглядатися в якості підтвердження порушення норм податкового законодавства та подальшого визначення грошових зобов'язань. За таких обставин, на думку позивача, наявні усі підстави для скасування податкового повідомлення-рішення, яке звернено до оскарження.

За результатами автоматизованого розподілу справ між суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду справа №160/797/20 передана до розгляду судді Віхровій В.С. 21.01.2020 р.

У відповідності до ч.1 ст.173 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Стаття 174 КАС України визначає, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 251 цього Кодексу. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Згідно положень ст.ст.175, 182 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; позивачу, іншим відповідачам, третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.

Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат (ст.192 КАС України).

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24.01.2020 р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 10:20 год.17.02.2020 р.

14.02.2020 р. до суду надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач заперечує проти вимог позову та вказує, що фактично ТОВ «УБРТ» зі спірними контрагентами здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержання товару та послуг і складено первині документи всупереч норм частини першої ст.9 Заков України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському облік; затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання без власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу. Враховуючи вищевикладене, по ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД 18», ТОВ «СЕНСІМАР БУД», TOB «TOPPE» відсутнє справжнє джерело первинного походження товару та послуг, відтак не існує дійсної можливості набуття її власність ТОВ «УБРТ», а тому відсутній факт володіння відповідним активом, розпорядженням ним ТОВ «УБРТ», незважаючи на документальне оформлення операцій. В результаті аналізу ланцюгу постачання товарів, отриманих ТОВ «УБРТ» від ТОВ "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ «TOPPE" (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, згідно наявних баз даних ДФС України не встановлено подальшого ланцюга постачання від виробника товарів, тобто не можливо дослідити походження товару.

14.02.2020 р. представником позивача подані додаткові докази по справі.

У підготовче судове засідання 17.02.2020 р. представник позивача не прибув, надав клопотання про відкладення розгляду справи. Для повторного виклику сторін у судове засідання розгляд справи відкладено до 11:00 год. 04.03.2020 р.

У підготовче судове засідання 04.03.2020 р. прибули уповноважені представники сторін.

Представником позивача подані додаткові докази по справі.

Для надання представником відповідача додаткових доказів та представником позивача відповіді на відзив, розгляд справи відкладено до 12:00 год. 23.03.2020 р.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2020 р. провадження у справі зупинено на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку із зупиненням провадження, підготовче судове засідання, яке було призначено на 23.03.2020 р. було знято з розгляду.

15.04.2020 р. відповідачем подано клопотання про долучення додаткових доказів по справі з додатками та доказами направлення їх екземплярів на адресу позивача.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.05.2020 р. провадження у справі поновлено, підготовче судове засідання призначено о 10:00 год. 01.06.2020 р.

У підготовче судове засідання 01.06.2020 р. представник позивача не прибув, надав клопотання про відкладення розгляду справи. Для повторного виклику сторін у судове засідання розгляд справи відкладено до 11:30 год. 22.06.2020 р.

У підготовче судове засідання 22.06.2020 р. прибули уповноважені представники сторін. З метою ознайомлення представником позивача з матеріалами справи, розгляд справи було відкладено до 11:40 год. 06.07.2020 р.

22.06.2020 р., 06.07.2020 р. представником позивача подані письмові докази по суті спору.

У підготовче судове засідання 06.07.2020 р. прибули уповноважені представники сторін.

Суд ухвалив закінчити підготовче провадження у справі та призначити розгляд справи по суті на 03.08.2020 р. об 11:20 год.

У судове засідання 03.08.2020 р. прибули уповноважені представники сторін.

Представник позивача просила вимоги позову задовольнити.

Представник відповідача просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Згідно ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Стаття 68 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України, законів України.

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно статті 75 Податкового кодексу України (тут і надалі в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин), органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

У період з 08.08.2019 р. по 09.08.2019 р., на підставі направлень від 22.07.2019 р. №5007, від 06.08.2019 р. №5513, відповідно до п.19-1 ст.19, пп.20.1.4 п. 20.1 ст.20, пп.75.1.2 п. 75.1 ст.75, пп.78.1.1, пп. 78.1.4 п.78.1 ст. 78, п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу України Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області було проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудремонттехнологія» (надалі - ТОВ «УБРТ») з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Сенсімар Буд» (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., ТОВ «Торре» (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р.

За результатами перевірки складено Акт від 16.08.2019 р. №46036/04-36-14-11/36365576 (надалі - Акт перевірки), згідно висновків якого встановлені наступні порушення ТОВ «УБРТ»: п. 198.1, 198.3. 198.6 ст. 198. п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, в результаті чого завищено податковий кредит на суму 1021984,00 гри., в тому числі : за грудень 2018 р. - 815691,00 грн., за лютий 2019 р. - 206293,00 грн.

На підставі висновків Акту перевірки ГУ ДПС у Дніпропетровській області прийнято податкове повідомлення-рішення форми «Р» від 02.12.2019 р. №0008280511, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем «податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)» код 14010100 на суму 1532976,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням 1021984,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) - 510992,00 грн.

Не погоджуючись з винесеним за наслідками перевірки податковим повідомленням-рішенням позивач звернувся до суду з даним позовом.

Доказів адміністративного оскарження висновків Акту перевірки та/або податкових повідомлень-рішень до податкового органу вищого рівня, матеріали справи не містять.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог суд виходить з наступного.

Результати перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість викладені у розділі ІІІ Акту перевірки.

Так, в ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ "УБРТ" задекларовано податкового кредиту у перевіряємий період всього на суму 1021984,49 грн. по взаємовідносинам:

з ТОВ "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31. 12.2018 року на суму ПДВ 251022,00 грн.;

ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року на суму ПДВ 651774,30 грн.;

ТОВ "ТОРРЕ" (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року на суму ПДВ 119188,19 грн.

Для проведення перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ "ТОРРЕ" (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року було використано:

дані інформаційних баз ДФС України;

податкова звітність, надана ТОВ "УБРТ" до Державної Фіскальної служби (ДФС)

України;

документи, надані підприємством при проведені перевірки.

1.Взаємовідносини між позивачем та ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року здійнювались на підставі Договору поставки від 26.11.2018 р. №26/11-2018.

Згідно умов даного Договору, ТОВ "УБРТ" (надалі - покупець), в особі директора Ткача Костянтина Юлійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «Скай Трейд 18» (надалі - постачальник), в особі директора Кейвабу Олесі Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.Предмет договору.

1.1. В силу цього Договору постачальник зобов'язується передати у власність обладнання для очисних споруд м.Оріхів (надалі - обладнання), а покупець зобов'язується прийняти у власність обладнання та оплатити його вартість постачальнику у терміни, встановлені даним Договором.

1.2. Перелік та кількість обладнання визначається Специфікацією поставки (Додаток №2 цього Договору).

2. Сума договору, ціна обладнання та порядок розрахунків

2.1. Ціна на обладнання згідно п.1.1 даного Договору встановлюється в гривнях та визначається Протоколом погодження договірної ціни (Додаток №1). Вартість товару включає ПДВ.

2.2. Загальна вартість обладнання 3435193,85 гривні 85 копійок, в т.ч. ПДВ 572532,31 гривні 31 копійка.

3. Строки і порядок виконання робіт.

3.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2018 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

3.2. Строк поставки обладнання та порядок виконання комплексу робіт, передбачених даним договором, вказується Сторонами в Календарному графіку виконання робіт та оплати (Додаток №3), що є невід 'ємною частиною.

3.3. Постачальник приступає до виконання робіт згідно Договору з моменту підписання Договору сторонами та перерахування авансу в повному розмірі згідно п.2.5 даного Договору.

3.7. Датою виконання робіт, згідно донного Договору, вважається дата" поставки обладнання та підписання видаткових документів покупцем.

4.Умови поставки та порядок передачі обладнання

4.1. Постачальник здійснює поставку та передачу Обладнання згідно Специфікації в термін та на умовах Договору.

4.2. Відвантаження обладнання здійснюється тільки при наявності оригіналу Довіреності на отримання обладнання.

4.3. Поставка обладнання здійснюється на умовах РСА, за рахунок постачальника. Доставка товару може здійснюватися як власним транспортом, так і транспортною організацією або в інший спосіб, на вибір постачальника.

4.4. Постачальник разом з обладнанням зобов'язується надати покупцю оформлені належним чином наступні документи:

видаткову та/або товаро-транспортну накладну;

податкову накладну в електронному вигляді;

паспорт на обладнання.

Договір підписано:

Від покупця - директор Ткач К.Ю.

Від постачальника - директор Кейвабу О.В.

Місце складання договору - м. Дніпро.

До перевірки було надано Додаток №2 до Договору №26/11-2018 від 26.11.2018 р., згідно якого:

1. система аерації 1 кількістю 4 шт. ціною без ПДВ - 481037,36 грн., вартістю без ПДВ - 1924149,44 грн.;

2. система аерації 2 кількістю 2 шт. ціною без ПДВ - 134819,65 грн., вартістю без ПДВ - 269639,30 грн.;

3. система аерації 3 кількістю 2 шт. ціною без ПДВ - 23434, 36 грн., вартістю без ПДВ - 46868,72 грн.;

4. мішалка Faggiolati GМ30А609Т1- 4Т6КА0 з підйомним механізмом ТSР-50АZ та кронштейном SOPG60-OFAZ в комплекті кількістю 2 шт, ціною без ПДВ 189374,69 грн., вартістю без ПДВ 78749,38 грн.

5. насос занурювальний для перекачування стічних вод Speroni SQ15.1.1.Q=8m3/год, H=11, N=1 кВт з автоматичною муфтою SQ15=25 1 1/2 кількістю 2 шт, ціною без ПДВ 16953,63 грн., вартістю без ПДВ 50860,89 грн.;

6. насос занурювальний для перекачування стічних вод Speroni SQ15.1.1.Q=8m3/год, H=11, N=1 кВт з автоматичною муфтою SQ15=25 1 1/2 кількістю 3 шт, ціною без ПДВ 44174,47 грн., вартістю без ПДВ 132523,41 грн.;

7. насос дозатор флокулянту мембранний ТМ06138С, Q=138л/год. Р7 бар, Т=037 кВт кількістю 3 шт, ціною без ПДВ 19956,80 грн., вартістю без ПДВ 59870,40 грн.

Разом без ПДВ 2862661,54 грн.

ПДВ 672532,31 грн.

Всього з ПДВ 3435193,85 грн.

У зв'язку з вищевказаним було отримано (оформлено) податкові накладні на поставку товарів №5 від 05.12.2018 р., № 9 від 17.12.2018 р., №6 від 21.12.2018 р., №7 від 21.12.2018 р., №10 від 29.12.2018 р.

На виконання умов Договору ТОВ «Скай Трейд 18» відвантажено товар відповідно до наступних накладних №ПН-0003789 від 05.12.2018 р., №ПН-0003790 від 21.12.2018 р., №ПН-0003788 від 29.12.2018 р.

До перевірки надано товарно-транспортні накладні не в повному обсязі, згідно яких замовником виступає ТОВ "УБРТ" (код ЄДРПОУ 36365576): №512 від 05.12.2018 р., №2112 від 21.12.2018 р.

ТОВ "УБРТ" до складу податкового кредиту грудня 2018 року включено суму ПДВ 459633,36 грн. та до податкового кредиту лютого 2019 року включено суму ПДВ 192140,94 грн. по вищевказаним податковим накладним згідно податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ "УБРТ"), що відповідає даним Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України.

У бухгалтерському обліку ТОВ "УБРТ" дані операції відображено по контрагенту ТОВ «Скай Трейд 18» на рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»: сальдо на 01.12.2018 р. Дт- 0, Кт - 4510945,94; обороти за період 01.12.2018 р. - 31.12.2018 р. Дт - 4340502,00 грн., Кт - 4782672,91; сальдо на 31.12.2018 р. Дт - 0, Кт - 4953116,85.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Скай Трейд 18» встановлено:

-місце реєстрації - 463.ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ. (СОБОРНИЙ Р-Н М. ДНІПРА);

-основний вид діяльності - _46.90-НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ;

-стан платника - 0 ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ; ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих- 1 особа (ЄСВ за листопад 2018);

-основні засоби - відсутні (баланс станом на 31.12.2018).

Крім того, в Акті перевірки зазначено, що ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) є фігурантом кримінального провадження №32019041670000016 від 11.04.2019 року. Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень (даних ухвал суду по вищезазначеному кримінальному провадженню):

«...В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилавсяна те, що службові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код 36365576) яке перебуває на податковому обліку ДПІ у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м.Дніпро, вуя. Князя Володимира Великого, буд. 22, офіс 45., при здійсненні фінансово- господарської діяльності з ТОВ «Скай Трейд 18» (код 41967162) у період 2018 року, діючи умисно з метою мінімізації власних податкових зобов'язань, шляхом проведення безтоварних операцій, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, у зв'язку з чим в порушення п.п. 139.1.9, п.п.201.1 Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість, за вищевказаний період.

Так за період 2018 року підприємство ТОВ «Укрбудремонттехнологія» згідно єдиного реєстру податкових накладних та додатків № 5 до декларацій з ПДВ АІС податковий блок ДФС України, здійснило нібито придбання ТМЦ (робіт, послуг) - перерахувало отримані бюджетні кошти на рахунки СГД з ознаками «фіктивності», а саме: - ТОВ «Скай Трейд 18» (код 41967162) керівник та засновник ОСОБА 1 , 2640824804, загальна сума фінансово-господарських операцій складає 2 906 279,70 грн. ПДВ - послуги монтажу та обладнання, послуги вантажних перевезень, отримання труб, металоконструкцій та систем аерації. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ОСОБА 1 є засновником, директором та головним бухгалтером в одній особі на підприємствах ТОВ «Скай Трейд 18» (код 41967162), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Реграм» (код 41959958), ТОВ «Токада» (код 41677437), ТОВ «Ламі» (код 41176104), ТОВ «Бад Детальсервіс» (код 30335305).

Допитана по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА1 показала, що здійснила реєстрацію (перереєстрацію) на своє ім'я ТОВ «Скай Трейд 18» (код 41967162), ТОВ «Ламі» (код 41176104) за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності, передбаченою статутами вищевказаних підприємств, з метою надання можливості третім особам здійснювати прикриття незаконної діяльності вищевказаних підприємств. Згідно дослідження аудиторської фірми ТОВ АФ «Аудит Дніпроконсульт» за № 1/04 від 01.04.2019 встановлено ймовірні збитки, нанесені державі службовими особами ТОВ «Укрбудремонттехнологія» у вигляді несплати податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «Скай Трейд 18».

Дослідженням баз АС «Податковий блок» та наданих свідчень відносно вищеперелічених підприємств, встановлено, що певстановленими особами створені підприємства які не мають умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів, а також мають ознаки «фіктивності» згідно ст.. 55-1 Господарського Кодексу України, а саме: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та впроваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та птрпшуепих узакоппому порядку керівників.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб'єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та : інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних суб'єктів підприємницької діяльності....».

В наданих до перевірки видаткових накладних відсутні обов'язкові реквізити, які необхідні бути в первинному документі, такі як: посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, що не дає змоги ідентифікувати осіб, які підписували документи.

Довіреності, календарний графік виконання робіт та оплати (додаток №3 до договору) не надані.

З огляду на вищевказане, неможливо встановити наступну інформацію:

встановити дату відвантаження товару;

встановити відповідальних осіб які відпускали та отримували ТМЦ;

у накладних на відпуск ТМЦ відсутня інформація щодо номера та дати довіреностей, на підставі яких отримували товар;

стан розрахунків на момент здійснення операції та на теперішній час.

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) не є виробником вищезазначеного товару.

Згідно проведеного аналізу інформаційних баз органів ДФС України, аналізу ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ «Скай Трейд 18» встановлено відсутність походження товарів (насосів та мішалки). Не встановлено також придбання товару (робіт, послуг) необхідних для ведення господарської діяльності, а саме: оренда офісних, складських та виробничих приміщень; обладнання, електроенергії, газу, та ін.

Інші товари, реалізовані на адресу ТОВ «УБРТ» ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) були придбані у наступних контрагентів:

-ТОВ«ТПГ «Формула» (код 36161468);

-ТОВ «Е.Т.Е.Актив» (код 40455031).

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ТПГ «Формула» встановлено:

місце реєстрації - 462.ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ. (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА);

основний вид діяльності - _22.21-ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 25 осіб. (ЄЄВ за грудень 2018);

основні засоби - 6340,0 тис. грн. (Баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ «ТПГ «Формула» (код ЄДРПОУ 36161468) не є виробником вищезазначеного товару.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ «ТПГ «Формула» (код ЄДРПОУ 36161468) встановлено наступне.

ТОВ «ТПГ «Формула» (код ЄДРПОУ 36161468) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічнім можливостям ТОВ «ТПГ «Формула» (код ЄДРПОУ 36161468). Зокрема, за період з моменту реєстрації по грудень 2018 року не встановлено придбання товарів реалізованих на адресу ТОВ «Скай Трейд 18», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

За результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «ТПГ «Формула» (код ЄДРПОУ 36161468) по ланцюгу взаємопов'язаних господарських операцій з руху товару, реалізованих на адресу ТОВ «Скай Трейд 18», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" у грудні 2018 року, встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Таким чином, на думку відповідача, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ "УБРТ" нереальних господарських операцій з товаром у зв'язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності

ТОВ «Е.Т.Е. Актив» встановлено:

місце реєстрації - 2658 ГУ ДФС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА);

основний вид діяльності -_37.00-КАНАЛІЗАЦІЯ, ВІДВЕДЕННЯ Й ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 12 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

основні засоби - 160,1 тис. грн. (Баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ «Е.Т.Е. Актив» (код ЄДРПОУ 40455031) не є виробником вищезазначеного товару.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ «Е.Т.Е. Актив» (код ЄДРПОУ 40455031) встановлено наступне.

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ «Скай Трейд 18» не є виробником вищезазначеного товару.

Товари, реалізовані на адресу ТОВ «Скай Трейд 18» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ «Е.Т.Е. Актив» були придбані у наступних контрагентів:

ТОВ «РОЛІКС ГРУП» (код 41918796)

ТОВ «Е.Т.Е» (код 38674771).

Придбання у вищенаведених контрагентів згідно наступних податкових накладних: №106 від 14.08.2018 р., №2 від 03.12.2018 р., №4 від 04.12.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "РОЛІКС ГРУП" (код 41918796) встановлено:

-місце реєстрації - 584.ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. (ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н М.МАРІУПОЛЬ);

-основний вид діяльності - 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ;

-стан платника - 0. ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих у грудні 2018 - інформація відсутня;

-основні засоби - інформація відсутня (фінансова звітність не подавалась);

-остання звітність подана підприємством 19.09.2018 за серпень 2018.

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "РОЛІКС ГРУП" (код 41918796) не є виробником вищезазначеного товару.

Товари, реалізовані на адресу ТОВ «Е.Т.Е. Актив» та в подальшому на адресу ТОВ «Скай Трейд 18» та в подальшому на адресу ТОВ «УБРТ», ТОВ "РОЛІКС ГРУП" були придбані у ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» (код 38674771) згідно податкової накладної №106 від 14.08.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» (код 38674771) встановлено:

-місце реєстрації - 2651 ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА);

-основний вид діяльності - 61.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих у серпні 2018 - інформація відсутня;

основні засоби - інформація відсутня (Фінансова звітність не подавалась);

остання звітність подана підприємством 26.11.2018 за вересень 2018.

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» (код 41918796) не є виробником вищезазначеного товару.

Товари, реалізовані на адресу ТОВ "РОЛІКС ГРУП", в подальшому на ТОВ «Е.Т.Е. Актив» та в подальшому на адресу ТОВ «Скай Трейд 18» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» (код 41918796) були придбані у ТОВ "МАРТЕН ЛТД" (код 32660907) згідно податкової накладної №106 від 30.07.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "МАРТЕН ЛТД" (код 32660907) встановлено:

-місце реєстрації - 2652 ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА);

-основний вид діяльності -_46.90-НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих у липні 2018 - інформація відсутня;

-основні засоби - інформація відсутня (фінансова звітність не подавалась);

остання звітність подана підприємством 20.07.2018 за червень 2018.

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "МАРТЕН ЛТД" не є виробником вищезазначеного товару.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ "МАРТЕН ЛТД" встановлено наступне.

ТОВ "МАРТЕН ЛТД" (код 32660907) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "МАРТЕН ЛТД" (код 32660907). Зокрема, за період з моменту реєстрації по липень 2018 року не встановлено придбання товарів реалізованих на адресу ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» та в подальшому на адресу ТОВ "РОЛІКС ГРУП", в подальшому на ТОВ «Е.Т.Е. Актив» та в подальшому на адресу ТОВ «Скай Трейд 18» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

За результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «МАРТЕН ЛТД» (код 32660907) по вказаному ланцюгу взаємопов'язаних операцій з руху товару у липні 2018 року встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Також, враховуючи відсутність достатньої кількості основних засобів та необхідної кількості робітників ТОВ "МАРТЕН ЛТД" (код 32660907) не мало можливості надати на адресу ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖА» та в подальшому на адресу ТОВ "РОЛІКС ГРУП" , в подальшому на ТОВ «Е.Т.Е. Актив» та в подальшому на адресу ТОВ «Скай Трейд 18» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" товари.

Враховуючи вищевикладене під час перевірки податковий орган дійшов висновку, що фактично ТОВ "УБРТ" з ТОВ «Скай Трейд 18» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержання товару і складено первині документи всупереч норм частини першої ст,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

В ході проведення перевірки матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів, первинних бухгалтерських документів та інших документів встановлено: В результаті аналізу ланцюгу постачання товарів, отриманих ТОВ "УБРТ" від ТОВ «Скай Трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, згідно наявних баз даних ДФС України не встановлено подальшого ланцюга постачання від виробника товарів, тобто не можливо встановити походження товару.

Таким чином, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ «УБРТ» нереальних господарських операцій з товаром та послугами, придбаними у ТОВ «Скай Трейд 18», яке в свою чергу придбало їх у ТОВ «ТПГ «Формула», ТОВ «Е.Т.Е.Актив» (код 40455031), яке в свою чергу придбало їх у ТОВ «Е.Т.Е.» (код 38674771) та ТОВ «Ролікс Груп» (код 41918796), яке в свою чергу придбало у ТОВ «Телемережа» (код 39597358), яке в свою чергу придбало у ТОВ «Мартен ЛТД» (код 32660907), у зв'язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва.

Фактично ТОВ «УБРТ» з ТОВ «Скай Трейд 18» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержання товару і складено первині документи всупереч норм частини першої ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абз. 2 ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

Враховуючи вищевикладене, відповідач дійшов висновку, що по ТОВ «Скай Трейд 18», відсутнє справжнє джерело первинного походження товару, відтак не існує дійсної можливості набуття її у власність ТОВ «УБРТ», а тому відсутній факт володіння відповідним активом та розпорядженням ним ТОВ «УБРТ», незважаючи на документальне оформлення операцій.

2. Взаємовідносини між позивачем та ТОВ "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) здійснювались на підставі Договору субпідряду від 28.11.2018р. №28/11-2018.

Згідно умов даного Договору, ТОВ "УБРТ" (надалі - Замовник), в особі директора Ткача Костянтина Юлійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (надалі - Субпідрядник), в особі директора Гуджина Вадима Валентиновича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.Предмет договору.

1.1. Субпідрядник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника викопати роботи на будівництво: Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є. Носаль, Михайлівського району, Запорізької області, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

1.2. Інформація щодо робіт, які виконуються за цим Договором, міститься у Договірної ціни (Додаток 2 до Договору).

2.Ціни договору і порядок розрахунків.

2.1. Загальна вартість робіт за Договором становить 1506132,00 грн., в тому числі ПДВ.

2.3. Розрахунок за фактично виконані роботи здійснюється Замовником протягом 5 робочих днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В і довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 та надання Субпідрядником рахунку на оплату.

2.4. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів Замовником па поточний рахунок Субпідрядника.

3. Права та обов'язки сторін.

3.4.3. Субпідрядник зобов'язаний своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні відповідати діючим нормативним вимогам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації.

3.4.9. Надати підтверджуючі документи фактичних витрат на відрядження в звітному періоді за даними бухгалтера (розрахунок фактичних витрат із зазначенням кількості відряджених робітників і витрат по елементах витрат - проїзд, проживання, добові тощо).

4. Порядок приймання та передачі викопаних робіт.

4.1. Факт приймання виконаних робіт оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, підписаними уповноваженими особами Сторін скріпленими печатками.

4.3. Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідка про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 є підставою для здійснення розрахунку за виконані роботи відповідно до даного Договору.

4.4. Якість робіт, що виконується Замовнику, повинна відповідати діючим нормативним актам, чинному законодавству, Державним стандартам України.

7. Строк дії договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та дії до 31.12.2018 року.

Договір підписано:

Від Замовника - директор Ткач К.Ю.

Від Субпідрядника - директор Гуджин В.В.

Місце складання договору - м. Дніпро.

Підприємство до перевірки надало Довідку про вартість будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3) за грудень 2018 року від 14.12.2018 року, згідно якої всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) становить 1255,11000, ПДВ 251,02200, всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ 1506,13200.

У зв'язку з вищевказаним було отримано (оформлено) податкову накладну на поставку робіт №114 від 14.12.2018 р.

ТОВ «УБРТ» надано до перевірки акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2018 р. №№1, 2, 3, 4 від 14.12.2018 р.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт:

Замовник - ТОВ «УКРБУДРЕМОНТТЕХНОЛОГІЯ»

Субпідрядник - ТОВ «СЕНСІМАР БУД»

Акти підписані:

Від Замовника - директор Ткач К.Ю.

Від Субпідрядника - директор Гуджин В.В.

ТОВ "УБРТ" до складу податкового кредиту грудня 2018 року включено суму ПДВ 251022.00 грн. по вищевказаній податковій накладній згідно податкової декларації з податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ "УБРТ"), що відповідає даним Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України.

У бухгалтерському обліку ТОВ «УБРТ» дані операції відображено по контрагенту ТОВ «СЕНСІМАР БУД» на рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»: сальдо на 01.12.2018 р. - Дт 0, Кт 0, обороти за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р. - Дт 0, Кт 1506132,00, сальдо на 31.12.2018 р. - Дт 0, Кт 1506132,00.

Розрахунки між ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та ТОВ "УБРТ" за надані послуги за Договором від 28.11.2018 р. №28/11-2018 не проводились у грудні 2018 року.

Проведеною перевіркою неможливо підтвердити факт отримання ТОВ "УБРТ" послуг від ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ42150307) внаслідок наступного.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307) встановлено:

-відомості про держреєстрацію: від 22.05.2018 №12741020000015286;

-перебуває на обліку 1033 - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАГАРЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.РЖИЩІВ);

-стан платника: 0 - ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-основний вид діяльності: _41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

-свідоцтво платника ПДВ № 200398367 від 01.07.2018 р. діюче;

-згідно відомостей про нарахування єдиного внеску за грудень 2018 року № 9306761937 від 16.01.2019 кількість працюючих на підприємстві 1 особа;

-в грудні 2018 року керівником ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307) значився: ГУДЖИН ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (РНОКПП 3336409175);

-інформація щодо наявності основних фондів - відсутня;

-остання податкова звітність з ПДВ подана за січень 2019 року 04.03.2019 р. за № 9036644517.

Також, в Акті перевірки вказано, що підприємство ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307) є фігурантом в кримінальних провадженнях, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань: -№32017100090000075 від 21.11.2017 (справа №760/4653/19 від 15.02.2019 року),за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 статті 205-1, КК України, згідно якого в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного обготівкування грошових коштів та сприяння ухиленню від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки за рахунок формування «фіктивного» податкового кредиту податку на додану вартість та валових витрат, шляхом оформлення безтоварних господарських операцій від ФСГД, зареєстровані та придбані на підставних осіб ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сенсімар Буд» та інші.

При перевірці актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено наступне.

Відповідно до наданого Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2018 р. (Об'єкт: Нове будівництво амбулаторії монопрактики) витрати праці робочих-будівельників на об'єм робіт становить 9732,45 люд.год. Враховуючи кількість витрат праці робітників, роботи повинні були здійснювати 87 робітників за умови 8-ми годинного робочого дня та за умови надання послуг без вихідних та святкових днів; та 122 робітника за умови 8-ми годинного робочого дня з урахуванням вихідних днів та святкових днів;

Відповідно до наданого Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2018 р. (Об'єкт: Благоустрій та озеленення території) витрати праці робочих-будівельників на об'єм робіт становить 1149,25 люд.год. Враховуючи кількість витрат праці робітників роботи повинні були здійснювати 10 робітників за умови 8-ми годинного робочого дня та за умови надання послуг без вихідних та святкових днів; та 14 робітників за умови 8-ми годинного робочого дня з урахуванням вихідних днів та святкових днів;

Відповідно до наданого Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2018 р. (Об'єкт: Зовнішні мережі постачання) витрати праці робочих будівників на об'єм робіт становить 1640,30 люд.год. Враховуючи кількість витрат праці робітників, роботи повинні були здійснювати 15 робітників за умови 8-ми годинного робочого дня та за умови надання послуг без вихідних та святкових днів; та 21 робітник за умови 8-ми годинного робочого дня з урахуванням вихідних днів та святкових днів;

Відповідно до наданого Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2018 р. (Об'єкт: Підготовлення території будівництва) витрати праці робочих-будівельників на об'єм робіт становить 2413,85 люд.год. Враховуючи кількість витрат праці робітників, роботи повинні були здійснювати 22 робітника за умови 8-ми годинного робочого дня та за умови надання послуг без вихідних та святкових днів; та 30 робітників за умови 8-ми годинного робочого дня з урахуванням вихідних днів та святкових днів.

Відповідно до Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005р. №375 із змінами та доповненнями, економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів, послуг), який здійснюється з використанням певних трудових ресурсів (робочої сили, кваліфікованого технічного персоналу) тощо.

Також в актах виконаних робіт зазначено про експлуатації машин і механізмів.

Інформація щодо наявності основних фондів ТОВ «СЕНСІМАР БУД» відсутня.

Акт виконаних робіт не містить свідчення про субпідрядників.

Оскільки кількість працівників на ТОВ «СЕНСІМАР БУД» відповідно до відомостей про нарахування єдиного внеску за грудень 2018 року № 9306761937 від 16.01.2019 кількість працюючих на підприємстві 1 ос., та враховуючи, що ТОВ «СЕНСІМАР БУД» не здійснювало виплати фізичним особам-підприємцям доходу, то ТОВ «СЕНСІМАР БУД» не має можливості виконати вищезазначені будівельні роботи власними силами на адресу ТОВ "УБРТ".

Відповідно до п.3.4.3. Договору субпідряду №28/11-2018 субпідрядник зобов'язаний своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні відповідати діючим нормативним вимогам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації.

Протягом періоду з моменту реєстрації по грудень 2018 року (включно) ТОВ «СЕНСІМАР БУД» здійснює придбання ТМЦ, послуг (робіт), що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання, а саме: «гумовий гранулят, печінка кур-бр охол, передня наст туш кур-бр без крил, Пшеничні сухарики зі смаком тигрової креветки, Сік яблучно-полуничний з м'якоттю ТМ "Екосфера", вода "Карпатська Джерельна", житні сухарики зі смаком стейку з аджикою, соломка фрі зі смаком кетчупу, чарівний вечір 85 гр, (шоколад Rainford) чорний горіх родзинки, філе стегна н/ф кур-бр охол, напій Фрутс Мохіто, олія смачна крапля Раф.0,9л, проплан з лососем, серце куряче, серце свинне заморожене, кет Чау з куркою та індичкою сух\кот, корейка свина б/к Монтажні роботи в приміщеннях магазинів, роботи будівельні, желатин швидкорозчинний, дріжджі сухі, електромонтажні роботи з зовнішнього електропостачання, ТО тепловентилятора, гігієнічні тампони Normal Clanac, ковбаса Брестська, праймер бітумний 25л, вермішель довга "Спагетті" 700 г /Italiano/, горбуша натур. 185 г №5 ключ Флагман та інше.

ТОВ «СЕНСІМАР БУД» не є виробником даних робіт, роботи були придбані у ТОВ «ЕСКЕЙП ГРУП» (код 42167373) згідно податкової накладної №76 від 03.12.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" встановлено:

-місце реєстрації - 1033.ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.РЖИЩІВ);

-основний вид діяльності - _41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 3 особи (ЄСВ за грудень 2018);

-основні засоби - 126,4 тис. грн. (баланс станом на31.12.2018);

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" не є виробником вищезазначених робіт.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" встановлено наступне.

ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" (код 42167373) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" (код 42167373). Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" (код 42167373) не є виробником вищезазначених робіт.

Роботи, реалізовані на адресу ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП" (код 42167373) були придбані у ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) згідно податкової накладної №84 від 03.12.2018 р.

Згідно Інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) встановлено:

-місце реєстрації - 1033 ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.РЖИЩІВ);

-основний вид діяльності - _41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 3 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

-інформація щодо наявності основних фондів - відсутня;

ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різні характеристики та потребують застосування особливих умов їх зберігання та транспортування. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295). Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) не є виробником вищезазначених робіт.

Роботи, реалізовані на адресу ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП", в подальшому на адресу ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та в подальшому на адресу ТОВ «УБРТ», ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) були придбані у ТОВ «ФІД КОНСАЛ ІС» (код 42158374) згідно податкової накладної №45 від 30.11.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "ФІД КОНСАЛ ІС" (код 42158374) встановлено:

-місце реєстрації - 1033.ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.РЖИЩІВ);

-основний вид діяльності - 46.39-НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 3 осіб (ЄСВ за листопад 2018);

-інформація щодо наявності основних фондів - 81,5 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2018 р);

ТОВ "ФІД КОНСАЛ ІС" (код 42158374) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "ФІД КОНСАЛ ІС" (код 42158374). Зокрема, за період з моменту реєстрації по листопад 2018 року не встановлено придбання робіт реалізованих на адресу ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) та в подальшому на адресу ТОВ "ЕСКЕЙП* ГРУП", в подальшому ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

За результатами аналізу €РПН за весь період діяльності ТОВ "ФІД КОНСАЛ ІС" (код 42158374) по ланцюгу взаємопов'язаних господарських операцій з руху робіт, реалізованих на адресу ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295) та в подальшому на адресу ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП", в подальшому ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" у листопаді 2018 року, встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Також, враховуючи відсутність достатньої кількості основних засобів та необхідної кількості робітників ТОВ "ФІД КОНСАЛ ІС" (код 42158374) не має можливості надати на адресу ТОВ "ДРАЙВ ЗОН" (код 42175295 та в подальшому на адресу ТОВ "ЕСКЕЙП ГРУП", в подальшому ТОВ «СЕНСІМАР БУД» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" роботи.

Враховуючи вищевикладене, фактично ТОВ "УБРТ" з ТОВ «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307) здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержання товару і складено первині документи всупереч норм частини першої ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція, як певна дія або подія у визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

В результаті аналізу ланцюгу постачання товарів, отриманих ТОВ "УБРТ"' від ТОВ" «СЕНСІМАР БУД» (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, згідно наявних баз даних ДФС України не встановлено подальшого ланцюга постачання від виробника товарів, тобто не можливо дослідити походження робіт.

Враховуючи вищевикладене, фактично ТОВ «УБРТ» з ТОВ «СЕНСІМАР БУД» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської, операції з одержання товару і складено первині документи всупереч норм частини першої ст.9 Закону' України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

Враховуючи вищевикладене, по ТОВ «СЕНСІМАР БУД», відсутнє справжнє джерело первинного походження товару, відтак не існує дійсної можливості набуття її у власність ТОВ «УБРТ», а тому відсутній факт володіння відповідним активом та розпорядженням ним ТОВ «УБРТ», незважаючи на документальне оформлення операцій.

3. Взаємовідносини між позивачем та ТОВ "ТОРРЕ" (код ЄДРПОУ 35165861) здійснювались на підставі:

-Договору від 05.12.2018 р. №05/12/18 МЦ.

Згідно умов даного Договору, ТОВ "УБРТ" (надалі - Одержувач), в особі директора Ткача Костянтина Юлійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «ТОРРЕ» (надалі - Постачальник), в особі директора Марченко Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.Предмет договору.

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Одержувач прийняти і оплатити матеріали (далі - Товар), найменування, марка, кількість, ціна та строки поставки якого узгоджуються Рахунками, пред'явленими Постачальником для оплати Одержувачу;

1.2. Якість, упаковка, хімічний состав Товару відповідають діючим ГОСТам, ТУ підприємства-виробника, сертифікату якості.

2.Порядок і форма розрахунку.

2.1. Товари, що постачаються Постачальником оплачуються за цінами, які є звичайними па момент продажу;

2.2. Оплата Товару проводиться Одержувачем за виставленими рахунками в національній валюті України - гривні, за безготівковим розрахунком;

2.4. Сума поставки за цим договором становить: 900 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 150000,00 грн.

3.Додаткові умови.

3.1. Поставка товару здійснюється транспортом постачальника на склад Одержувача.

4.Строк дії договору і відповідальність сторін.

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами і діє до 31 грудня 2019 року.

Договір підписано:

Від Одержувача - директор Ткач К.Ю.

Від Постачальника - директор Ю.В.Марченко.

Місце складання договору - м. Дніпропетровськ.

У зв'язку з вищевказаним було отримано (оформлено) податкові накладні на поставку послуг та товарів: №3 від 10.12.2018 р., №4, №5, №6 від 15.12.2018 р., №7 від 22.12.2018 р., №8 від 24.12.2018 р., №9 від 28.12.2018 р., №10 від 28.12.2018 р., №11 від 28.12.2018 р., №12 від 28.12.2018 р., №13 від 29.12.2018 р.

На виконання умов договору ТОВ «ТОРРЕ» відвантажено товар та надано послуги відповідно до наступних накладних: №16 від 15.12.2018 р., №23 від 15.12.208 р., №28 від 15.12.2018 р., №25 від 22.12.2018 р., №27 від 24.12.2018 р., №24 від 28.12.2018 р., №26 від 28.12.2018 р., №31 від 28.12.2018 р., №30 від 28.12.2018 р., №29 від 29.12.2018 р.

Крім того, підприємством були надані акти надання послуг: №16, №23, №28 від 15.12.2018 р., №25 від 22.12.2018 р., №27 від 24.12.2018 р., №24 від 28.12.2018 р., №26 від 28.12.2018 р., №29 від 29.12.2018 р.

-Договору субпідряду від 09.10.2018 р. №09_0/18 на виконання робіт по об'єкту: «Код ДОТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ».

Згідно умов даного Договору, ТОВ "УКРБУДРЕМОНТТЕХНОЛОГІЯ" (надалі - Замовник), в особі директора Ткача Костянтина Юлійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «ТОРРЕ» (надалі - Генеральний підрядник), в особі директора Марченко Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.Предмет договору.

1.1.Генеральний підрядник зобовязусться на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об'єкту: роботи ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013-іпше «Реконструкція водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ», («45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи») (далі - Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Роботи.

1.2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору.

2.Якість робіт

2.1. Генеральний підрядник гарантує відповідність якості матеріалів (з пред'явленням сертифікатів), виконаних Робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

3. Ціна Договору.

3.1. Ціна робіт розрахована на підстави проектно-кошторисної документації та становить:

Ціна робіт без ПДВ: 1 623 545,14 грн.

ПДВ (20%): 324 709,02 грн.

Ціна робіт з ПДВ: 1 948 254,16 грн.

4.Порядок здійснення оплати.

4.1. Проміжні платежі за виконані Роботи здійснюються в межах, не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором Робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об'єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника - Розпорядника коштів.

4.2. Замовник, при надходженні коштів, перераховує Генеральному підряднику аванс у розмірі не більше 30% ціни за Договором. Використаний аванс погашається на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в і довідки КБ-3), форми КБ-2в, підписаною уповноваженими представниками Сторін, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт.

5. Порядок здачі та приймання робіт.

5.1. Здавання-приймання робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2В, який підписується трьома сторонами: Генеральним підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, замовником та довідки за ф. КБ-3

Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання акту виконання робіт, підписаного уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, повертає Генеральному підряднику підписаний акт виконаних робіт, або вмотивовану відмову від прийняття робіт.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт:

Замовник - ТОВ «УКРБУДРЕМОНТТЕХНОЛОГІЯ»

Субпідрядник - ТОВ «ТОРРЕ»

Акт підписаний:

Від Замовника - директор Ткач К.Ю.

Від Субпідрядника - директор Марченко Ю.В.

Також, до перевірки було надано підсумкову відомість ресурсів на об'єкті: Реконструкція водопровідних мереж м, Верхньодніпровськ за період грудень 2018 року, згідно якої:

Кошторисна трудомісткість складає 1959,12 люд-год;

Будівельні машини і механізми:

автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт - у кількості 7,53 маш-год.

Бульдозери, потужність 59кВт - у кількості 189,391 маш-год.

Бульдозери, потужність 79кВт - у кількості 11,037 маш-год.

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 мЗ - у кількості 285,189 маш-год.

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат). продуктивність 2,2 мЗ/хв. - у кількості 160,772 маш-год.

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т - у кількості 15,376 маш-год. Разом: 150608,79 грн., в тому числі енергоносії:

дизельне паливо 3136,82 кг.

Мастильні матеріали 178,429 кг.

Гідравлічна рідина 19,948кг.

Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат:

трамбівки пневматичні при роботі від компресора - у кількості 644,896 маш-год.

Будівельні матеріали, вироби і конструкції:

вода - у кількості 2,92281 м3.

Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону (М-50), крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50- у кількості 0,216 м3.

ТОВ "УБРТ" до складу податкового кредиту грудня 2018 року включено суму ПДВ 105 035,66 грн., до складу податкового кредиту лютого 2019 року включено суму ПДВ 14152,53 грн. по вищевказаним податковим накладним згідно податкової декларації з податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ "УБРТ"), що відповідає даним Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України.

У бухгалтерському обліку ТОВ "УБРТ" дані операції відображено по контрагенту ТОВ «ТОРРЕ» на рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»: сальдо на 01.12.2018 р. - Дт 222000,00, Кт 0, обороти за період 01.12.2018 - 31.12.2018 - Дт 430000,00, Кт 936036,28, сальдо на 31.12.2018 р. - Дт 284036,28, Кт 0.

Розрахунки між ТОВ «ТОРРЕ» та ТОВ "УБРТ" за надані послуги за договором від 09.10.2018 р. №09_10/18 проводились у грудні 2018 року, згідно платіжного доручення:

- п/д №653 від 04.12.2018 року на суму 70000,00 грн,

Розрахунки між ТОВ «ТОРРЕ» та ТОВ «УБРТ» за надані товари за договором від 05.12.2018 р. №05/12/18 МЦ проводились у грудні 2018 р., згідно платіжного доручення:

-п/д №681 від 10.12.2018 р. на суму 360000,00 грн.

Проведеною перевіркою неможливо підтвердити факт отримання ТОВ "УБРТ" послуг від ТОВ «ТОРРЕ» (код ЄДРПОУ35165861) внаслідок наступного.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ТОРРЕ» (код ЄДРПОУ 35165861) встановлено:

-відомості про держреєстрацію: від 04.06.2007 №12241070005037065;

-перебуває на обліку 417 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛІВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, ДНІПРОВСЬКА ДПІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н);

-стан платника: 0 - ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-основний вид діяльності: _41.20- Будівництво житлових і нежитлових будівель;

-свідоцтво платника ПДВ № 200398885 від 04.06.2018-діюче;

-згідно відомостей про" нарахування єдиного внеску за грудень 2018 року № 9307995408 від 21.01.2019 кількість працюючих на підприємстві 3 особи;

-інформація щодо наявності основних фондів - 11,7 тис.грн. на 31.12.2018 року згідно фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва;

-остання податкова звітність з ПДВ подана за липень 2019 року 20.08.2019 року за №9187023847.

Товари та послуги, реалізовані на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ «ТОРРЕ» були придбані у наступних контрагентів:

ПП НВ "УКРЕКОСПЕЦПРОЕКТ" (код 33127597) згідно ПН №198 від 06.11.2018 р., ПН №231 від 04.12.2018 р.;

ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" (код 38363229) згідно ПН №17, №18 від 10.12.2018 р., ПН №20 від 10.12.2018 р., ПН №19 від 10.12.2018 р.;

ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) згідно ПН №30, №31 від 10.12.2018 р., ПН №32 від 12.12.2018 р., ПН №71 від 24.12.2018 р., ПН №68 від 22.12.2018 р.;

ТОВ "МКС ХОЛДИНГ" (код 42084800) згідно ПН №26 від 28.12.2018 р.;

ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705) згідно ПН №38 від 12.12.2018 р.;

ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458) згідно ПН №86 від 20.10.2017 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ПП НВ "УКРЕКОСПЕЦПРОЕКТ" (код 33127597) встановлено:

-місце реєстрації - 403.ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(М.КАМ'ЯНСЬКЕ);

-основний вид діяльності - _41-20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ;

-стан платника - 0. ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 11 осіб. (ЄСВ за листопад 2018,), 10 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

-основні засоби - 928,8 тис. грн. (Баланс станом на 31.12.2018).

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ" (код 38363229) встановлено:

-місце реєстрації - 829 ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-П М. ЗАПОРІЖЖЯ);

-основний вид діяльності - 46.73-ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 12 особа (ЄСВ за грудень 2018);

-не є імпортером;

-основні засоби - 437,7 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" не є виробником вищезазначеного товару.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" встановлено наступне.

ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" (код 38363229) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ". Зокрема, за період з моменту реєстрації по грудень 2018 року не встановлено придбання товарів та послуг, а саме: газобетонних блоків та доставки товару, реалізованих на адресу ТОВ «ТОРРЕ» та в подальшому на адресу ТОВ «УБРТ».

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" (код 38363229) не є виробником вищезазначеного товару, а саме суміші для мурування 25 кг(зима).

Товар, реалізований на адресу ТОВ «ТОРРЕ» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ "ГЛАВДОМСТРОЙ" (код 38363229) були придбані у ТОВ "БІЛДІ ГРУП" (код 40202342) згідно ПН №11 від 16.04.2018 р., ПН №7 від 12.02.2018 р., ПН №14 від 30.01.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ " БІЛДІТРУП " (код 40202342) встановлено:

-місце реєстрації - 829 ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖЯ);

-основний вид діяльності - _23.64 ВИРОБНИЦТВО СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ;

-стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

-свідоцтво платника ПДВ: діюче;

-кількість працюючих - 23 осіб (ЄСВ за січень 2018,), 23 осіб (ЄСВ за лютий 2018) 23 осіб. (ЄСВ за квітень 2018);

-не є імпортером;

-основні засоби-335,1 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2018).

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ТРЕСТ Д2» (код 41007112) встановлено:

-місце реєстрації - 829 829 ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖЯ);

основний вид діяльності - 49.41 -ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ;

стан платника - О.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 7 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

не є імпортером;

основні засоби - 108,5 тис. грн. (Баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) не є виробником вищезазначеного товару.

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) встановлено наступне.

ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічнім можливостям ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112). Зокрема, за період з моменту реєстрації по грудень 2018 року не встановлено придбання товарів та послуг реалізованих на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

За результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) по ланцюгу взаємопов'язаних господарських операцій з руху товару, реалізованих на адресу ТОВ «ТОРРЕ» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" у грудні 2018 року, встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Також, враховуючи відсутність достатньої кількості основних засобів та необхідної кількості робітників ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) не має можливості надати на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" товари.

Таким чином, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ "УБРТ" нереальних господарських операцій з товаром у зв'язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "МКС ХОЛДИНГ" (код 42084800) встановлено:

місце реєстрації - 830.ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖЯ);

основний вид діяльності -_49.41 -ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 2 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

не є імпортером;

основні засоби - 0,00 тис. грн. (Баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "МКС ХОЛДИНГ" (код 42084800) не є виробником вищезазначених товарів.

Товар, реалізований на адресу ТОВ «ТОРРЕ» та в подальшому на адресу ТОВ «Укрбудремонтгехнологія», ТОВ "МКС ХОЛДИНГ" (код 42084800) були придбані у ТОВ «БВП «ОЛТАК» (код 41481324) згідно ПН №23 від 26.12.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ «БВП «ОЛТАК» (код 41481324) встановлено:

місце реєстрації - 827.ГУ ДГЇС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (КОМУНАРСЬКИЙ Р-Н М. ЗАПОРІЖЖЯ);

основний вид діяльності - _41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 30 осіб (ЄСВ за грудень 2018);

не є імпортером;

основні засоби -3179 тис. гри. (баланс станом на 31.12.2018).

За результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «БВП «ОЛТАК" (код 41481324) по ланцюгу взаємопов'язаних господарських операцій з руху товару, реалізованих на адресу ТОВ "МКС ХОЛДИНГ" (код 42084800) та в подальшому на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" у грудні 2018 року, встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705) встановлено:

місце реєстрації - 828.ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖЯ);

основний вид діяльності - _49.41 -ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 4 чол. (ЄСВ за грудень 2018);

не є імпортером;

основні засоби - 70,4 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705) не є виробником вищезазначеного товару.

Товар, реалізований на адресу ТОВ «ТОРРЕ» та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705) були придбані у ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458) згідно ПН №102 від 14.12.2018 р., ПН №91 від 14.12.2018 р.

За результатами аналізу ЄРПН ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІЄ ЛІМІТЕД" (код 13616458) за період з моменту реєстрації до грудень 2018 року не встановлено придбання товарів, а саме: Бетон М-150 о.к. 10-15, реалізованих на адресу ТОВ "АВТО-С Груп" (код 41762705), в подальшому на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД " (код 13616458) не є виробником вищезазначених товарів.

Товар, реалізований на адресу ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705), в подальшому на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ", ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458) були придбані у ТОВ «КОНЦЕРН ВМ» (код 33986217) згідно ПН №118 від 29.05.2018 р.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "КОНЦЕРН ВМ" (код 33986217) встановлено:

місце реєстрації - 825.ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. (ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖЯ);

основний вид діяльності -_23,61 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 14 осіб (ЄСВ за грудень2018), за травень 2018 звіт не подавався;

не є імпортером;

основні засоби - 0,00 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2018).

Згідно проведеного аналізу інформаційних базах ДФС України, ТОВ "КОНЦЕРН ВМ" (код 33986217) не є виробником вищезазначеного товару.

ТОВ "КОНЦЕРН ВМ" (код 33986217) здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що Мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально- технічним та технологічнім можливостям ТОВ "КОНЦЕРН ВМ" (код 33986217). Зокрема, за період з моменту реєстрації по травень 2018 року не встановлено придбання товарів реалізованих на адресу ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458), в подальшому реалізованих на адресу ТОВ «ТОРРЕ», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" реалізованих на адресу TOB «TOPPE», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" товари.

Таким чином, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ "УБРТ" нереальних господарських операцій з товаром у зв'язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458) встановлено:

місце реєстрації - 829.ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАП.);

основний вид діяльності - _23.63-ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ;

стан платника - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ ОБЛІКУ;

свідоцтво платника ПДВ: діюче;

кількість працюючих - 18 осіб (ЄСВ за жовтень 2017);

не є імпортером;

основні засоби - 708,4 тис. грн. (баланс станом на 31.12.2017).

Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ "ТРЕСТ Д2" (код 41007112) встановлено наступне.

За результатами аналізу ЄРПН ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД " (код 13616458) за період з моменту реєстрації по грудень 2018 року не встановлено придбання товару (бетон), реалізованого на адресу TOB "АВТО-С ГРУП" (код 41762705), в подальшому на адресу TOB «TOPPE», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ".

За результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності ТОВ "ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД" (код 13616458) по ланцюгу взаємопов'язаних господарських операцій з руху товару, реалізованих на адресу ТОВ "АВТО-С ГРУП" (код 41762705), в подальшому на адресу TOB «TOPPE», та в подальшому на адресу ТОВ "УБРТ" у грудні 2018 року, встановлена відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва та виконання.

Таким чином, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, на думку відповідача, свідчить те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ "УБРТ" нереальних господарських операцій з товаром у зв'язку із відсутністю факту (джерела) його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованого виробництва.

Крім того за результатами аналізу ЄРПН за весь період діяльності TOB «TOPPE», було встановлено, що постачальником товару (прокат арматурний) було підприємство ТОВ "УБРТ".

Враховуючи вищевикладене, фактично ТОВ "УБРТ" з TOB «TOPPE» (код ЄДРПОУ 55165861) здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської аерації з одержання товару і складено первині документи всупереч норм частини першої ет.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 12 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, ствердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт і армування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

В результаті аналізу ланцюгу постачання товарів та послуг, отриманих ТОВ "УБРТ" від TOB «TOPPE» (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р., згідно баз даних ДФС України не встановлено подальшого ланцюга постачання від виробника товарів, тобто не можливо дослідити походження робіт.

Враховуючи викладене, перевіркою встановлено здійснення ТОВ «УБРТ» нереальних господарських операцій з товаром та послугами, придбаними у TOB «TOPPE», яке в свою чергу придбало їх у ТОВ «УКРЕКОСПЕЦПРОЕКТ», ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ», яке в свою -чергу придбало у ТОВ «ТОВ «БІЛДІ ГРУП», ТОВ «ТОВ «ТРЕСТ ДО», TOB «МКС БІЛДИНГ», яке в свою чергу придбало у ТОВ БВП «ОЛТАК», TOB «АВТО-С ГРУП» , яке в свою чергу придбало їх у ТОВ «ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД» у зв'язку із відсутність факту його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання та/або реального задекларованої виробництва.

Враховуючи вищевикладене, фактично ТОВ «УБРТ» з TOB «TOPPE» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержані товару та послуг і складено первині документи всупереч норм частини першої ст.9 Заков України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1 і 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському облік; затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за №168/704. Оскільки відсутній факт формування згідно з абзацом другим ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб'єктів господарювання без власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія визначенні абзацу п'ятого ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу.

В результаті аналізу ланцюгу постачання товарів, отриманих ТОВ «УБРТ» від ТОВ "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ «TOPPE" (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, згідно наявних баз даних ДФС України не встановлено подальшого ланцюга постачання від виробника товарів, тобто не можливо дослідити походження товару.

Враховуючи той факт, що господарська операція між TOB "СЕНСІМАР БУД" (код ЄДРПОУ 42150307) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД 18" (код ЄДРПОУ 41967162) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року, TOB "TOPPE" (код ЄДРПОУ 35165861) за період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року та ТОВ «УБРТ» не відбулася поставка товарів (послуг), ТОВ «УБРТ» при декларуванні допущено порушення вимог п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 1021984 грн., у тому числі:

грудень 2018 року - 815691 грн.

лютий 2019 року - 206293 грн.

У зв'язку із викладеним, податковим органом були збільшено позивачу відповідну суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість згідно податкового повідомлення-рішень, що оскаржується.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Системний аналіз вказаної норми свідчить, що лише в разі фактичного здійснення господарської операції документ може вважатися первинним та тим самим підтверджувати реальність проведення такої господарської операції. Тому, якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку, навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. А для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, яка має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Згідно ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Частиною 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

В ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вказано, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на таких принципах: повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи) визначений Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88.

Згідно ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ч. 1 ст. 629).

Отже, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Умовами права платника податків на податковий кредит та на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є, зокрема, фактичне придбання товарів, робіт, послуг з наміром одержати економічний ефект від їх використання у господарській діяльності та підтвердження цих витрат необхідними документами, оформленими з дотриманням вимог чинного законодавства.

Законом встановлено, що визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Слід зазначити, що обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованого податкового кредиту належними документами первинного обліку покладається на платника-покупця товарів (робіт, послуг), оскільки саме він є суб'єктом, який зменшує суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню до бюджету, на суму податкового кредиту, визначеного постачальником.

Відмова в отриманні податкової вигоди за наявності у документах платника недостовірних та суперечливих відомостей є його податковим ризиком. З ціллю підтвердження обґрунтованості заявленої податкової вигоди необхідно встановити їх об'єктивний предметний зв'язок з фактами та результатами реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, що слугує підставою для висновку про достовірність представлених первинних документів, у тому числі щодо відомостей про учасників та умови господарських операцій.

Суд звертає увагу, що під час судового розгляду справи, позивачем не було надано обґрунтувань та доказів реального отримання товарів (послуг) від контрагентів, не доведено прояву в необхідному обсязі розумної обережності при укладенні договору зі спірними контрагентами.

Адже, за звичаями ділового обороту при здійсненні такого вибору суб'єктами господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація, платоспроможність контрагента, ризики невиконання зобов'язань та надання гарантій їх виконання, наявність у контрагента необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, кваліфікованого персоналу) та відповідного досвіду.

І хоча з огляду на принцип індивідуальної відповідальності платника у сфері податкових правовідносин платник не є відповідальним за протиправні дії третіх осіб, що перебувають поза межами його впливу та контролю, однак несприятливі наслідки недостатньої обережності у підприємницькій діяльності мають покладатися на особу, якою були укладені відповідні правочини, та не можуть бути перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов'язань та здійснення необґрунтованих виплат з бюджету. У разі недобросовісності контрагентів покупець несе певний ризик не лише невиконання цивільно-правового договору, але й в рамках податкових правовідносин, позаяк в силу вимог податкового законодавства позбавляється можливості скористатися правом на податковий кредит в силу відсутності документів, що мають силу первинних документів.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

У разі надання контролюючим органом доказів, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать, що документи, на підставі яких платник податків задекларував податковий кредит та сформував витрати, містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи.

Таким чином, на підтвердження фактичного здійснення господарських операцій, платник податків повинен мати відповідні належно оформлені первинні документи, які в сукупності мають свідчити про беззаперечний факт реального вчинення господарських операцій, що є підставою для формування платником податкового обліку.

Позивачем не надано жодних пояснень щодо спірних господарських операцій, їх обсягу та змісту, обґрунтування позову фактично зводиться до процедурних порушень податкового органу при проведенні перевірки, які не доведені.

Аргументи відносно суті виявлених порушень висновків Акту перевірки не спростовують.

Обсяг поданих позивачем доказів у сукупності є недостатнім для формування висновку про реальність здійснення господарських відносин зі спірним контрагентом.

Як встановлено під час розгляду справи, позивач як платник податків при виборі контрагента та укладенні з ним договорів не керувався належною обачністю, чим ставить під сумнів подальше фактичне виконання таких договорів, отримання прибутку та права на отримання певних преференцій, зокрема формування податкового кредиту. Крім того, прояв такої обачності й обережності при виборі постачальника послуг та вчинення будь яких дій на предмет перевірки податкової «доброчесності» контрагента, зокрема за доступними електронними базами даних на сайті контролюючого органу (база платників ПДВ, база анульованих свідоцтв платників ПДВ, база недобросовісних платників ПДВ, база місць масової реєстрації платників податків, отримання завірених копій статутних та реєстраційних документів, копій паспорта особи, яка підписуватиме договір, довідку про кількість співробітників контрагента, тощо), перевірки загальнодоступної інформації щодо наявності кримінальних проваджень за участю контрагента, в подальшому свідчитимуть на користь висновку, що платником податків вжито належні та достатні дії щодо його обізнаності на предмет податкової «надійності» такого контрагента та вказуватимуть на правомірність формування податкового обліку за господарськими операціями з таким контрагентом.

Надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема про наявність таких обставин:

- неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

- відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв'язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

- облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов'язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

- здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

- відсутність первинних документів обліку.

Презумпція добросовісності платника податків означає, що подані платником контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та об'єктивно відтворюють господарські операції, що є об'єктом оподаткування та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов'язок платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим органом. У площині процесуального регулювання презумпції добросовісності платника податків відповідає обов'язок доведення контролюючим органом правомірності прийнятого рішення в судовому процесі, порушеному за позовом платника податків про скасування рішення як неправомірного. У разі надання контролюючим органом доказів, які спростовують дійсність чи повноту даних поданої платником податків податкової звітності, платник податків відповідно до встановленого частиною 1 ст. 77 КАС України, обов'язку кожної сторони довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, повинен довести наявність законних підстав, для врахування задекларованих в податковому обліку даних при визначені суми його податкового обов'язку.

Сам факт наявності у позивача податкових, чи видаткових накладних, інших документів з посиланням на поставку товарів (послуг), виписаних від імені постачальника, не є безумовним доказом реальності господарських операцій з ним, якщо інші обставини свідчать про недостатність та/або недостовірність інформації в цих документах.

Під час судового розгляду справи судом встановлено, шо Відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про вчинення якого 11.04.2019 внесено до ЄРДР за №32019041670000016 відносно службових осіб TОB «Укрбудремонттехнологія» (код 36365576) за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється 5-м ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код 36365576), яке перебувало на податковому обліку ДПІ у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпро, вуя. Князя Володимира Великого, буд, 22, офіс 45, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Скай Трейд 18» (код 41967162) у період жовтень - грудень 2018 року, діючи умисно з метою мінімізації власних податкових зобов'язань, шляхом проведення безтоварних операцій, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, у зв'язку з чим в порушення пп, 139.1.9, пп.201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вищевказаний період на загальну суму 2906279 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Супровідним листом від 93.04.2020 р. №04/5-3517-19 прокуратура Дніпропетровськоїх області направила на адресу ГУ ДПС у Дніпропетровській області матеріали даного кримінального провадження, а саме протоколи допитів свідка Ткач К.Ю. (директор «УБРТ» у спірний період), ухвали Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 07.11.2019 р., висновок судової почеркознавчої експертизи.

Станом на час розгляду справи №160/797/20 вирок суду в кримінальному провадженні №32019041670000016 не винесено.

Згідно ч.1 ст.95 Кримінального процесуального кодексу України, показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

Виходячи зі змісту ч.1 ст.95 Кримінального процесуального кодексу України відомості, повідомлені свідками в кримінальному провадженні, мають значення саме для цього кримінального провадження.

В ч.4 ст.95 Кримінального процесуального кодексу України імперативно визначено, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст.225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Таким чином, показання свідка в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні не можуть виступати як докази в адміністративному судочинстві.

Наведений висновок викладено в Постанові Верховного Суду від 22.05.2020 р. по справі №804/9510/15.

Проте, відносно інших доказів, зокрема висновку судової експертизи, вказана норма свою дію не розповсюджує.

Згідно ухвали Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 07.11.2019 р. по справі №203/1969/19 (провадження №1-кп/0203/613/2019) кримінальне провадження №32019041670000016 відносно директора ТОВ «Скай Трейд 18» Кейвабу О.В., обвинувачену за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 закрито на підставі Закону України «про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес».

Тобто, відносно посадової особи контрагента позивача було закрито кримінальне провадження у зв'язку із декриміналізацію даної статті.

Відповідно до ч.6 ст.78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Суд враховує обставини, встановлені під час розслідування кримінальної справи та викладені в рішеннях суду, оскільки провадження у ній закрито з нереабілітуючих підстав.

Даний висновок суду відповідає висновку Верховного Суду у постанові від 12 липня 2019 року по справі №825/3541/14.

З матеріалів справи встановлено, що первинні документи по спірним господарським взаємовідносинам підписано директором підприємства Ткач К.Ю.

Згідно наявного в матеріалах справи Висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 17.03.2020 р. №1013/1014/20-27, виданого Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України (Кропивницьке відділення) документи від імені Ткач Костянтина Юлійовича в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (код 36365576) по взаємовідносинам з ТОВ «Скай Трейд 18» (що охоплюють спірний період) виконані не самим Ткач Костянтином Юлійовичем, а іншою особою.

Аналогічні висновки вказані відносно підписів, вчинених від імені директора ТОВ «Скай Трейд 18» Кейвабу О.В. (контрагентом позивача у спірних відносинах).

За таких обставин суд прийшов до висновку, що документи, підписані від Ткач К.Ю. не можуть слугувати належними та допустимими підставами для формування показників податкового обліку ТОВ «УБРТ».

Суд не приймає доводи позивача, що надіслані на адресу податкового органу Прокуратурою документи кримінального провадження, не можуть слугувати належними доказами, оскільки про них не було відомо під час перевірки, оскільки саме вказані отримані докази, які були долучені до матеріалів справи відображають обставини вчинення господарських відносин між позивачем та його контрагентами, що перевірялись, тому безпосередньо мають значення для справи.

Між тим, матеріали кримінального провадження не слугували єдиною підставою для висновків податкового органу про нереальність вчинення господарських відносин між спірними контрагентами. Податковим органом встановлено обрив ланцюга постачання товарів (послуг) по кожному контрагенту, проти чого позивачем під час розгляду справи жодних належних спростувань не надано.

Також суд не приймає посилання позивача на обставини, встановлені під час розгляду адміністративної справи №160/7312/19, оскільки досліджувані під час розгляду цієї справи відносини охоплювали інший період здійснення господарської діяльності між позивачем та його контрагентом ТОВ «Скай Трейд 18», відтак не мають преюдиціального значення при вирішенні даної справи по суті.

Суд зазначає, що статус фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю. Господарські операції таких підприємств не можуть бути легалізовані навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку, оскільки подані суб`єктом господарювання первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, акти приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг) тощо) не є достатніми доказами фактичного виконання операцій; спірні господарські операції не підтверджені належними первинними документами, що в сукупності з виявленими податковим органом фактами щодо фіктивної діяльності контрагента свідчить про безтоварність господарських операцій, що виключає правомірність їх відображення у податковому обліку цього товариства.

Встановлена під час судового розгляду справи інформація дає підстави для висновку про те, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту та заниження податку на додану вартість не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту та сум придбання до складу витрат є безпідставними.

Слід зазначити, що несприятливі наслідки недостатньої обережності у підприємницькій діяльності покладаються на особу, якою укладено відповідні правочини, та не можуть бути перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов`язань та провадження необґрунтованих виплат. У випадку недобросовісності контрагентів покупець несе ризик своєї бездіяльності не лише по виконанню господарсько-правових зобов`язань, але і в рамках податкових правовідносин, позаяк в силу вимог податкового законодавства позбавляється можливості скористатися пільговим порядком обчислення бази оподаткування у зв`язку з відсутністю належним чином оформлених первинних документів.

Відтак, з урахуванням наведеного у сукупності слід зазначити, що під час розгляду справи не надано тих відомостей і документів, які за звичайною діловою практикою супроводжують фактичне виконання такого роду операцій та у сукупності з первинними документами підтверджують їх фактичне (реальне) виконання, а відтак не доведено фактичного виконання спірних операцій контрагентом позивача.

Таким чином, під час розгляду справи, в порядку виконання вимог ст.77 КАС України, не доведено наявності обставин та підстав, з якими наведені вище норми податкового законодавства пов`язують можливість правомірного формування податкових вигод за спірними операціями, що, відповідно, свідчить про відсутність у позивача підстав для їх формування за результатами оформлення вищезгаданих операцій та свідчить про необґрунтованість отриманої позивачем податкової вигоди.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість висновків акту перевірки щодо оцінки обставин взаємовідносин позивача із зазначеними контрагентами та відносно безпідставності формування спірних сум податкових вигод.

Решта доводів позивача висновків суду по суті справи не спростовують.

Відповідно до частини другої статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із ст. 129 Конституції України однією із основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до положень, закріплених ст. 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

При цьому, судом враховано, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі «Серявін та інші проти України» від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року, серія A, № 303-A, п.29).

За наведених обставин у сукупності, позов задоволенню не підлягає.

У відповідності до ст. 139 КАС України, за наслідками розгляду даної справи, розподіл судових витрат не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 9, 11, 14, 72, 73, 77, 90, 139, 241-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудремонттехнологія» до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, - відмовити;

Розподіл судових витрат за наслідками розгляду даної справи не здійснюється.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення суду складений 13 серпня 2020 року.

Суддя В.С. Віхрова

Часті запитання

Який тип судового документу № 91168091 ?

Документ № 91168091 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 91168091 ?

Дата ухвалення - 05.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91168091 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91168091 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 91168091, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 91168091, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court was adopted on 05.08.2020. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 91168091 refers to case No. 160/797/20

This decision relates to case No. 160/797/20. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 91168090
Next document : 91168093