Decision № 91123474, 17.08.2020, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
17.08.2020
Case No.
640/12365/20
Document №
91123474
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року м. Київ № 640/12365/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Балась Т.П. при секретарі судового засідання Кузьмич М.Б.

за участі представників сторін:

від позивача - Соловей А.В.

від відповідача - не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу:

за позовом Головного управління ДПС у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Максал»

про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося Головне управління ДПС у м. Києві (далі - позивач) з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Максал» (далі - відповідач або ТОВ «Максал»), у якому позивач просить суд:

- стягнути кошти платника податків з Товариства з обмеженою відповідальністю «Максал» з рахунків у банках, що обслуговують та належать такому платнику на суму податкового боргу по пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД у розмірі 15 543 531,61 грн.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що ТОВ «Максал» має податковий борг, що виник у зв`язку з несплатою пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньо-економічної діяльності, нарахованої на підставі податкового повідомлення-рішення від 13.08.2018 № 00068301403. Вказаний податковий борг відповідач у добровільному порядку не сплачує.

За цих обставин позивач, виходячи з положень підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20, пунктів 95.3, 95.4 статті 95 Податкового кодексу України, просить стягнути усю суму податкового боргу, що обліковується за ТОВ «Максал».

Відповідач правом на подання письмових заперечень проти адміністративного позову не скористався.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.06.2020 відкрито загальне позовне провадження у справі №640/12365/20 та призначено підготовче засідання у справі.

Протокольною ухвалою суду від 17.08.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті у той самий день після закінчення підготовчого засідання.

У судовому засіданні 17.08.2020 проголошено вступну та резолютивну частину рішення. Повний текст рішення суду виготовлено 25.08.2020.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі акта перевірки від 27.07.2018 № 1836/14-29-14-03/23073711 контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення від 13.08.2018 № 00068301403, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «Максал» нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у розмірі 15 543 191,61 грн.

Вказане податкове повідомлення-рішення направлялось відповідачеві за зареєстрованим місцезнаходженням та було вручене 15.08.2018, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 5403603008982.

Доказів оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення в адміністративному чи судовому порядку матеріали справи не містять, відтак суд дійшов висновку, що визначені у них грошові зобов`язання є узгодженими.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що у відповідача наявний податковий борг у розмірі 15 543 531,00 грн.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходив з наступного.

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (далі - ПК України) передбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 31.1 статті 31 Податкового Кодексу України, строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов`язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Відповідно до підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового Кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Пунктом 57.2 статті 57 Податкового Кодексу передбачено, що у разі коли відповідно до цього Кодексу або інших законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов`язання платника податків з причин, не пов`язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму податкового зобов`язання у строки, визначені в цьому Кодексі та в статті 297 Митного кодексу України, а якщо такі строки не визначено, - протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування.

Згідно з пунктом 57.3 статті 57 Податкового Кодексу України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового Кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, контролюючим органом було сформовано та направлено на адресу відповідача податкову вимогу форми «Ю» від 28.08.2018 №52513-17 на суму 15 543 531,61 грн. (а.с.61), яку направлено за зареєстрованим місцезнаходженням відповідача.

Конверт з вказаною податковою вимогою був вручений відповідачеві 03.09.2018, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення зі штрих-кодовим ідентифікатором № 5400134089195.

Доказів оскарження податкової вимоги форми «Ю» від 28.08.2018 №52513-17 або сплати вказаної у ній суми податкового боргу відповідач не надав.

Згідно з підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з пунктами 95.2, 95.3 статті 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктом 95.4 статті 95 ПК України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує інша сторона.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, беручи до уваги ту обставину, що суму заборгованості у розмірі 15 543 531,61 грн. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив; наявність у нього вказаної заборгованості підтверджується доказами, що містяться у матеріалах справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб`єкта владних повноважень, а також за відсутності витрат позивача - суб`єкта владних повноважень, пов`язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов Головного управління Державної податкової служби у м. Києві задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Максал" (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 23073711, місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 44, м. Київ, 01103) на користь Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 43141267, місцезнаходження: вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116) з рахунків у банках, що обслуговують та належать такому платнику на суму податкового боргу по пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД у розмірі 15 543 531,61 (п`ятнадцять мільйонів п`ятсот сорок три тисячі п`ятсот тридцять одна гривня 61 копійка).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя Т.П. Балась

Повний тест рішення суду виготовлено mа підписано - 25.08.2020.

Часті запитання

Який тип судового документу № 91123474 ?

Документ № 91123474 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91123474 ?

Дата ухвалення - 17.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91123474 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 91123474 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 91123473
Next document : 91123475