Court decree № 90977444, 13.08.2020, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
13.08.2020
Case No.
280/5441/20
Document №
90977444
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

13 серпня 2020 року Справа № 280/5441/20 м. ЗапоріжжяСуддя Запорізького окружного адміністративного суду Сацький Р.В., перевіривши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» (юридична адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9, код ЄДРПОУ 31549003)

до – Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 43143945)

третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 168, код ЄДРПОУ 37941997)

про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2020 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» (далі – позивач) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі – відповідач) та Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області (далі – третя особа), в якому позивач просить суд:

- визнати протиправними бездіяльність відповідача щодо ненадання висновку про повернення позивачу помилково сплачених грошових зобов`язань у загальному розмірі 52678,99 грн;

- зобов`язати відповідача підготувати та подати до третьої особи висновок про повернення позивачу помилково сплачених грошових зобов`язань у загальному розмірі 52678,99 грн.

За правилами ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності.

Спір виник із публічно-правових відносин, в яких відповідач є суб`єктом владних повноважень.

Згідно положень статті 19 КАС України на зазначений спір поширюється юрисдикція адміністративних судів та він має розглядатись у порядку адміністративного судочинства, відповідно до ч.2 ст.20 КАС України підсудний окружним адміністративним судам.

Позовну заяву подано з додержанням вимог статей 160-161 КАС України, підстав для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження чи передачі за підсудністю не встановлено, у зв`язку з чим провадження у справі підлягає відкриттю.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КАС України спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно ч.2 ст. 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Таким чином, суддя вважає можливим призначити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 160-162, 171, 248, 257, 260 - 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження в адміністративній справі № 280/5441/20.

2. Призначити судове засідання на 07 вересня 2020 року о/об 12 год. 15 хв., яке буде проводитися суддею Сацьким Р.В. одноособово в приміщенні Запорізького окружного адміністративного суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 65-В, зала судових засідань № 10.

3. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін.

4. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст. 162 КАС України, разом із усіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду), висновками експертів і заявами свідків на його обґрунтування, а також заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Відповідно до ч. 4 ст. 159 КАС України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

5. Встановити третій особі п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання суду пояснень щодо позову та відзиву, який має відповідати вимогам ст. 162 КАС України, разом із усіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду), висновками експертів і заявами свідків на його обґрунтування, а також заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Копія письмових пояснень та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду.

6. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

7. Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

8. Запропонувати учасникам справи надати у судове засідання: докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, додаткові докази або пояснення; всі наявні в них документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі; довіреності на представників; документи про правовий статус сторін, належним чином засвідчені копії документів у справу, оригінали суду для огляду.

9. Копію ухвали направити учасникам справи. Відповідачу та третій особі направити копію позовної заяви з додатками.

10. Всі документи надавати суду в паперовому та електронному вигляді. У судове засідання викликати учасників справи.

11. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається http://adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена лише з підстав порушення судом правил підсудності.

Суддя Р.В. Сацький

Пам`ятка про права та обов`язки осіб, які беруть участь у справі

Права та обов`язки осіб, які беруть участь у справі (ст.44 КАС України).

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

2. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Права та обов`язки сторін (стаття 47 КАС України).

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

4. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Previous document : 90977443
Next document : 90977445