Court decree № 90904833, 10.08.2020, Nosivskyi Raion Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
10.08.2020
Case No.
741/906/20
Document №
90904833
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Єдиний унікальний номер 741/906/20

Провадження № 2/741/553/20

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

10 серпня 2020 року м. Носівка

Суддя Носівського районного суду Чернігівської області Гридасова А.М., перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Приватного підприємства «Агропрогрес» про розірвання договору оренди,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулась до суду з вказаним позовом.

Згідно з частиною 1 статті 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернути ся до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

За правилами цивільного процессуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати статті 175 ЦПК України, а також вимогам статті 177 цього Кодексу.

Згідно з частиною 3 ст.175 ЦПК України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Дослідивши зміст поданої заяви та доданих до неї документів, суд доходить висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки не відповідає вимогам ст. 175 ЦПК України та має недоліки, що перешкоджають вирішенню питання про відкриття провадження у справі.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що спірний договір оренди, який позивач просить розірвати було укладено 01 червня 2004 року між ОСОБА_2 та ПП «Агропрогрес».

Згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.10.2017 року орендодавцем земельної ділянки з кадастровим номером 7423881500:02:001:0676 є ОСОБА_1 тоді як орендарем ТОВ «НИВА 2008».

Згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.10.2017 року орендодавцем земельної ділянки з кадастровим номером 7423881500:02:001:0677 є ОСОБА_1 , тоді як орендарем ТОВ «НИВА 2008».

Однак звертаючись до суду позивач надає інформаційні довідки станом на 2016 рік, тоді як за захистом порушеного права звертається у 2020 році, у зв`язку з цим не виявляється можливим перевірити обґрунтованість доводів заявника щодо порушеного права.

Крім того, позивач вказує відповідачем лише ПП «Агропрогрес», не зазначаючи при цьому інших учасників справи, як ТОВ «Нива 2008», не визначає процесуальний статус інших осіб, права яких можуть бути порушені під час розгляду справи.

Оскільки, судове рішення може вплинути на права та обов`язки третіх осіб, позивачу необхідно належним чином встановити коло осіб, які повинні брати участь у справі.

Крім того, в порушення п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позивачем не зазначено відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Як вбачається з матеріалів доданих до позовної заяви, зокрема листа від 29.05.2020 року, позивач звертаючись до відповідача лише повідомляє про зміну права власності (орендодавця) та просить сплатити орендну плату за попередні роки. Інші питання не порушуються перед орендарем.

Також, з поданих до позову доказів, вбачається, що лист від 29.05.2020 року про зміну орендодавця та виплату орендної плати було направлено за адресою: АДРЕСА_1 , тоді як згідно наданих позивачем даних та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідач ПП "Агропрогрес" (код 31174509) знаходиться за адресою: Чернігіська обл., Бобровицький р-н., с. Горбачі, вул. Молодіжна, 15.

З огляду на викладене, суд вбачає підстави для залишення позову без руху, зазначає, що позивачу слід усунути недоліки, вказані в ухвалі суду.

Частиною 1 ст. 185 ЦПК України встановлено, що суддя, встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 175,177,185, 260 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Приватного підприємства «Агропрогрес» про розірвання договору оренди – залишити без руху, та надати позивачу строк, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання нею копії ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення вказаних в ній недоліків.

У разі, якщо у встановлений строк виявлені недоліки не будуть усунуті, позовна заява буде вважатись не поданою та повернута позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Гридасова

Previous document : 90904832
Next document : 90928496