Court decree № 90826831, 06.08.2020, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
06.08.2020
Case No.
922/4114/17
Document №
90826831
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

"06" серпня 2020 р.Справа № 922/4114/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Черновою В.О.

та за участю:ліквідатор ТОВ "Дізал" - Чипиженко Є.В.,

пр-к ТОВ "Хутро-Х" - не з`явився,

розглянувши заяву ТОВ "Хутро-Х" з грошовими вимогами до банкрута по справі

за заявою Східна ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Х/о, м. Харків про визнання банкрутом ТОВ "Дізал", м. Харків

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 05.07.2018 ТОВ "Дізал" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Падалко Ю.П., зобов`язавши його виконати ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 17.09.2019 ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Чипиженко Є.В.

Ухвалою суду від 10.06.2020 суд відстрочив заявнику сплату судового збору за подання заяви з вимогами до боржника в справі №922/4114/17 про банкрутство ТОВ "Дізал" до прийняття рішення про визнання або відхилення вимог кредитора.

Ухвалою суду від 10.06.2020 призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ТОВ "Хутро-Х" в особі ліквідатора Глеваського В.В. з грошовими вимогами до боржника ТОВ "Дізал" на загальну суму 4140 грн 92 коп. Цією ж ухвалою суд зобов`язав ліквідатора надати суду докази розгляду вимог кредитора.

Ліквідатор надав суду повідомлення про результат розгляду вимог кредитора, які визнані ліквідатором у повному обсязі, проте в зв`язку зі спливом строку позовної давності просив суд їх відхилити в повному обсязі.

Представник кредитора в судове засідання не з`явився, про причину неявки суду не повідомив, хоча про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про вручення за вих. №016940/1.

Розглянувши матеріали справи, заяву кредитора з вимогами до банкрута, суд встановив, що до господарського суду надійшла заява кредитора з вимогами до банкрута, а саме: ТОВ "Хутро-Х" в особі ліквідатора Глеваського В.В. на загальну суму 4140,92 грн, яка виникла на підставі договору оренди нежитлового приміщення №11/10/2013-А від 11.10.2013 року.

Як свідчать надані суду документи, між ТОВ "Хутро-Х" та ТОВ "Дізал" 11.10.2013 року укладено договір нежитлового приміщення, відповідно до умов якого ТОВ "Хутро-Х" (орендодавець) зобов`язується передати ТОВ "Дізал" (орендар) в тимчасове платне користування, а орендар зобов`язується прийняти частину приміщення в офісній будівлі літ. "Ч-4-5-7-8", загальною площею 10,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19 та зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату відповідно до умов цього договору.

Відповідно до п. 2.1 договору оренди, предмет оренди (приміщення) передається орендарю за актом приймання-передачі.

ТОВ "Хутро-Х" виконало умови договору, про що свідчить надана суду копія акту приймання-передачі нежитлового приміщення підписаний сторонами 01.11.2013 року.

Відповідно до п.3.1. договору розмір орендної плати за оренду становить 170,00 грн.

Відповідно до умов додаткової угоди до договору №11/10/13-А від 11.10.13 сторони визначили договір оренди нежитлового приміщення вважати розірваним з 31.05.2015 року. В підтвердження цього, заявником надано суду копію договору акту прийому-передачі об`єкту оренди від 31.05.2015.

Однак, ТОВ "Дізал" у період з 01.11.2013 по 31.05.2015 року жодної оплати не провів, в зв`язку з чим виникла заборгованість у загальному розмірі 3230,00 грн.

Згідно п. 5.2 договору оренди в разі порушення термінів, передбачених цим Договором, винна сторона сплачує іншій стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день від суми заборгованості.

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України та 193 ГК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

В зв`язку з неналежним виконанням ТОВ "Дізал" обов`язку по сплаті орендної плати ТОВ "Хутро-Х здійснив нарахування 3% річних, що складає суму 49,00 грн та пені в розмірі 861,92 грн.

Ліквідатор у відповідності до вимог ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції після 19.01.13 р., що застосовувалась до даної справи (далі - Закон про банкрутство) зобов`язаний розглядати вимоги кредиторів у ліквідаційної процедурі.

Дана норма кореспондується з вимогами ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, яка застосовується до даної справи з 21.10.2019 року.

Оголошення про визнання ТОВ "Дізал" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 06.07.18 р. за №52649 із зазначенням граничного строку до 07.09.2018. Кредитор звернувся до суду 05.06.2020, тобто поза межами встановленого строку.

Згідно ч. 4 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Як встановлено судом, ліквідатор банкрута ТОВ "Дізал" подав до суду заяву про застосування строків позовної давності щодо визнання заборгованості за договором оренди № 11/10/2013-А від 11.10.2013 р., щодо стягнення 3% річних та пені за прострочення заборгованості по основному боргу.

З цього приводу суд зазначає, що відповідно до норм ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Нормами ст. 257 цього ж кодексу передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

При цьому, згідно з приписами ч. 3 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Частиною сьомою статті 261 ЦК передбачено, що винятки з правила частини першої цієї статті можуть бути встановлені законом.

Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції після 19.01.13 р. спеціальних норм про позовну давність не встановлено, отже, до цих правовідносин застосовуються загальні норми позовної давності.

Відповідно до статті 257 ЦК позовна давність установлюється тривалістю в три роки.

Згідно ст. 258 ЦК України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю (частина перша статті 258 ЦК). Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (ч. 2 ст. 258). Водночас законодавець не допускає зміни порядку обчислення позовної давності, встановленого імперативними нормами статей 253-255 ЦК.

Перебіг строку позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261 ЦК).

Згідно ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з ч. 2 ст. 9 ЦК України та ч. 1 ст. 223 Господарського кодексу України (далі - ГК України) позовна давність застосовується до вимог, що випливають з майново-господарських зобов`язань, визначених ст. 175 ГК України.

Разом з тим, у відповідності до п. 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013р. № 10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Тобто, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Як встановлено господарським судом, банкрут ТОВ "Дізал" неналежно виконував умови договору оренди, на підставі якого у нього виникла заборгованість перед ТОВ "Хутро-Х". Враховуючи наявність порушеного права, ліквідатор ТОВ "Хутро-Х" звернувся до суду із заявою з грошовими вимогами до банкрута після публікації повідомлення про визнання боржника банкрутом та вдікриття ліквідаційної процедури.

Проте, відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вимоги кредитора перевірені судом, суд вважає за необхідне відхилити вимоги ТОВ "Хутро-Х" в повному обсязі, в зв`язку зі спливом строку позовної давності. Крім того, в зв`язку з вирішенням заяви кредитора по суті, суд вважажє за необхідне стягнути з ТОВ "Хутро-Х" в особі Глеваського В.В. судовий збір за подання заяви з вимогами до банкрута до суду в розмірі 4204 грн.

Керуючись ст. ст. 37-48, 90-92 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 256-258, 261, 267 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 74, 86, 232-234 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Відхилити вимоги ТОВ "Хутро-Х" в повному обсязі.

2. Стягнути з ТОВ "Хутро-Х" (код 33119607, м. Харків, вул. Киргизька, 19, 61105) в особі ліквідатора Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.15, код іпн НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль") судовий збір в розмірі 4204,00 грн на користь Державного бюджету України (одержувач коштів: Головне управління казначейства у м. Києві, код ЄДРПОУ 37993783, рахунок UA908999980313111256000026001, банк одержувача - Казначейство України (ЕАП), код класифікації доходів бюджету 22030106).

Видати наказ.

3. Ухвалу направити кредитору, ліквідатору, банкруту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття (оголошення) та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 07.08.2020.

Суддя Міньковський С.В.

Previous document : 90826830
Next document : 90826832