Court decree № 90816217, 06.08.2020, Monastyryshchenskyi Raion Court of Cherkasy Oblast

Approval Date
06.08.2020
Case No.
2-95/12
Document №
90816217
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження №6/702/28/20

Справа № 2 – 95/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про заміну сторони виконавчого провадження

06 серпня 2020 року м. Монастирище

Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі

головуючої судді Жежер Ю.М.

за участю секретаря судового засідання Шковири А.М.

сторони: не з`явились

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань м. Монастирище заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус», заінтересовані особи: первісний позивач (стягувач) публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра», відповідач (боржник1) – ОСОБА_1 , відповідач (боржник2) ОСОБА_2 про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Заявник товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» (далі по тексту ТОВ "ФК "Інвест Хаус" 22.07.2020 звернувся до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, посилаючись на те, що 24.02.2012 Монастирищенський районний суд Черкаської області ухвалив рішення у справі № 2-95/12 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 227/П/41/2007-840 від 19.12.2007 з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі по тексту ПАТ «КБ «НАДРА»).

На підставі виданого на виконання вище зазначеного рішення суду виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з Боржника 1 відкрито виконавче провадження №54785895.

На підставі виданого на виконання вищезазначеного рішення суду виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з Боржника 2 відкрито виконавче провадження №54785711.

15.05.2020 між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ "ФК "Інвест Хаус", код ЄДРПОУ 41661563 укладено Договір про відступлення права вимоги № GL2N79276ПB272, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язанням передбаченим кредитним договором №227/П/41/2007-840 від 19.12.2007, перейшло до ТОВ «ФК «Інвест Хаус».

Просить замінити стягувана ПАТ «КБ «НАДРА» на його правонаступника ТОВ «ФК «Інвест Хаус», код ЄДРПОУ 41661563, у справі № 2-95/12.

В судове засідання представник заявника ТОВ "ФК "Інвест Хаус" не з`явився. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку. Просить заяву розглянути у відсутності представника заявника, про що зазначив у заяві.

В судове засідання представник заінтересованої особи ПАТ «КБ «НАДРА» не з`явився. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку. Причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання відповідачі (боржники) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не з`явилися. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлялися у встановленому законом порядку. Причини неявки суд не повідомили, клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надходило.

Відповідно до вимог ч.3 ст.442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи те, що розгляд справи відбувається у відсутності сторін, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали заяви, матеріали цивільної справи № 2 – 95/12, суд вважає, що заява підлягає до задоволення та виходить з наступного.

Судом встановлено, що рішенням Монастирищенського районного суду Черкаської області від 24.04.2012 позов ПАТ «КБ «НАДРА» про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено частково, стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» 62 180,61 грн, з них: заборгованість за кредитом 56 242,67 грн, заборгованість по сплаті відсотків – 5 201,76 грн, судові витрати в сумі 736,18 грн (а. с. 70-72).

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Надра" 13.02.2012 звернувся до суду з позовом до відповідачів про стягнення заборгованості. Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 були внесені зміни до статуту та змінено найменування на публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра". Згідно з рішенням суду від 24.04.2012 стягнуто заборгованість з боржників на користь публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(а.с. 70).

На виконання вказаного рішення суду позивачу (стягувачу) - ПАТ «КБ «НАДРА» судом було видано виконавчі листи (а. с. 94) та 04.05.2017 позивачу (стягувачу) - ПАТ «КБ «НАДРА» судом було видано дублікат виконавчого листа (а.с.135).

15.05.2020 ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ "ФК «Інвест Хаус» уклали договір № GL2N79276ПВ272 про відступлення прав вимоги, за яким ПАТ «КБ «НАДРА» відступає Новому кредитору належні банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників фізичних осіб, зазначених у Додатку 1 до цього Договору (а. с. 143 - 145).

Відповідно до Додатку 1 до Договору № GL2N79276ПВ272 про відступлення прав вимоги від 15.05.2020 право вимоги за договором № 227/П41/2007-840 від 19.12.2007 перейшло до ТОВ "ФК «Інвест Хаус» (а. с. 146, 147).

Згідно з актом приймання - передачі оригіналів документів від 15.05.2020 ПАТ «КБ «Надра» передав, а ТОВ «ФК «Інвест Хаус» прийняв кредитну справу № 227/П/41/2007 - 840 (а.с. 149, 150).

Відповідно до ч.1, 3 ст. 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Обов`язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права, свободи чи інтереси.

Відповідно до ч.1,2 ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У зв`язку з такою зміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно вимог до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець (ст. 442 ЦПК України), що узгоджується із ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ч.5 ст.442 ЦПК України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Аналогічний висновок зробив і Верховний Суд України в постанові від 20.11.2013 у справі №6-122цс13.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст. 512, 514, Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Враховуючи наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, а також те, що зобов`язальні правовідносини сторін договору не припинилися, тому зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин, а тому є всі підстави для задоволення заяви ТОВ «ФК «Інвест Хаус» про заміну сторони виконавчого провадження.

На підставі ст. 512, 514 ЦК України та керуючись ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 247, 353, 442, 446 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус», заінтересовані особи: первісний позивач (стягувач) публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра», відповідач (боржник1) – ОСОБА_1 , відповідач (боржник2) ОСОБА_2 про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити повністю.

Замінити сторону виконавчого провадження з публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (код ЄДРПОУ 20025456) на правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Хаус» (код ЄДРПОУ 41661563, 79005, Львівська область, м. Львів, вул. Миколи Вороного,2) у виконавчому провадженні по виконанню рішення Монастирищенського районного суду Черкаської області від 24.04.2012 у цивільній справі № 2–95/12 за позовом публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 227/П/41/2007-840 від 19.12.2007.

Ухвала може бути оскаржена в Черкаський апеляційний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (з дня вручення копії ухвали).

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя Ю.М.Жежер

Часті запитання

Який тип судового документу № 90816217 ?

Документ № 90816217 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90816217 ?

Дата ухвалення - 06.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90816217 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 90816217 ?

В Monastyryshchenskyi Raion Court of Cherkasy Oblast
Previous document : 90816212
Next document : 90824098