Court decree № 90581149, 24.07.2020, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
24.07.2020
Case No.
420/6285/20
Document №
90581149
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/6285/20

УХВАЛА

24 липня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Кравченко М.М., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову ОСОБА_1 до Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеської області в особі начальника управління Оришака Сергія Миколайовича, треті особи: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, Южненське комунальне підприємство «Муніципальна варта» Южненської міської ради Одеської області, про визнання протиправним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом ОСОБА_1 до Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеської області в особі начальника управління Оришака Сергія Миколайовича, треті особи: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, Южненське комунальне підприємство «Муніципальна варта» Южненської міської ради Одеської області, про визнання протиправним та скасування рішення.

В позовній заяві ОСОБА_1 просить суд: визнати протиправним та скасувати рішення начальника управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеської області Оришака Сергія Миколайовича про анулювання паспорту прив`язки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 за № 25/21-02-11 від 09.07.2018 року.

22.07.2020 року до суду від ОСОБА_1 надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просить: зупинити дію рішення начальника управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеської області Оришака С.М. про визнання протиправним та скасування рішення про анулювання паспорту прив`язки за № 25/21-02-11 від 09.07.2018 року до вирішення справи; заборонити будь-які дії управлінь, підприємств Южненської міської ради Одеської області по демонтажу тимчасових споруд ОСОБА_1 які розташовані за адресою - м. Южне, Одеська область, Приморський парк, місце № 32.

В обґрунтування поданої заяви про забезпечення позову позивач вказує, що13.07.2020 року рекомендованою кореспонденцією було отримано відповідь за підписом Міського голови Южненської міської ради про те, що відповідно до п.п.2.20, 2.30 Порядку начальником управління архітектури та містобудування ЮМР анульовано паспорт прив`язки ФОП Почтаренко за № 25/21-02-11 від 09.07.2018 р. 13.07.2020 року також рекомендованою кореспонденцією було отримано листа від 18.06.2020 року № 296/21-01-18 за підписом начальника управління архітектури та містобудування Оришака С.М яким повідомлено про анулювання відповідно п.п.2.20, 2.30 Порядку паспорту прив`язки Почтаренко за № 25/21-02-11 від 09.07.2018 р. Також, само рішення управління не надано. Крім того, вказано про те, що терміном 7(сім) календарних днів з моменту отримання листа вимагається демонтувати рятувальний пункт та об`єкти дитячого розважального центру за адресою - м. Южне, Приморський парк, 32. 13.07.2020 року також рекомендованою кореспонденцією було отримано попередження № 3 від 08.07.2020 року за підписом начальника Южненського комунального підприємства «Муніципальна варта» яким вимагається терміном 7 (сім) календарних днів з моменту отримання листа вимагається демонтувати рятувальний пункт та об`єкти дитячого розважального центру за адресою - м. Южне, Приморський парк, 32. Крім того, 21.07.2020 року Виконавчим комітетом Южненської міської ради було прийнято рішення за № 2397 «Про забезпечення виконання порядку демонтажу об`єктів благоустрою на території міста Южного» яким пунктом 2 цього рішення вирішено: «Южненському міському комунальному підприємству «Южтранс» ( ОСОБА_2 ), комунальному підприємству «Екосервіс» ( ОСОБА_3 ) вжити заходи з демонтажу об`єктів благоустрою на території міста Южного (самовільно встановлених тимчасових споруд та таких, на які відсутня дозвільна документація) в терміновому порядку, не порушуючи двотижневий термін з дати прийняття рішення: 1) самовільно встановлена тимчасова споруда рятувального пункту за адресою Одеська обл., м. Южне. парк Приморський, місце № 32 ФО-П ОСОБА_1 ; 2) група тимчасових стаціонарних споруд (об`єкти дитячого розважального центру) за адресою Одеська обл.. м. Южне. парк Приморський, місце № 32 ФО-П ОСОБА_1 у зв`язку з анулюванням паспорту прив`язки». Таким чином, планований демонтаж тимчасових споруд ОСОБА_1 приведе до істотного ускладнення чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Відповідно до ч.1 ст.150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Згідно з ч.2 ст.150 КАС України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Так, забезпечення позову - це вжиття судом визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Рішенням Конституційного Суду України у справі № 3-рп/2003р від 30.01.2003 року визначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Одним із головних принципів адміністративного судочинства, відповідно до ст.2 КАС України є принцип верховенства права. Відповідно до ст.3 Конституції України та ст.6 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права.

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного законодавства України є розширення сфери судового захисту, у тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

При цьому, для встановлення існування хоча б однієї з названих обставин з метою недопущення зловживань суд зобов`язаний виходити з конкретних доказів.

Однак, заявник не навів та не надав до суду належних та допустимих доказів, які підтверджували хоча б одну з підстав забезпечення позову, чим не дотримався вимог ч.1 ст.77 КАС України згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.151 КАС України позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Згідно з ч.2 ст.151 КАС України суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

З матеріалів справи вбачається, що звертаючись до суду з позовом позивач навіть не володіє інформаціє, яке рішення він оскаржує, його реквізити, підстави прийняття суб`єктом владних повноважень, належне обґрунтування з підтверджуючими доказами щодо спростування підстав для анулювання паспорта прив`язки за № 25/21-02-11 від 09.07.2018 року також відсутнє.

Крім того, у вказаній заяві не було надано належного обґрунтування щодо забезпечення позову в зазначений спосіб.

Також, в наданих матеріалах взагалі відсутні очевидні ознаки протиправності спірного рішення відповідача.

Позивач в обґрунтування позову зазначає, що Рішенням ради управління архітектури та містобудування Южненської міської ради від 11.02.2020 року погоджено розміщення прокатного та рятувального пункту біля тимчасової споруди № 32 за адресою - м. Южне, Одеська область. Приморський парк, та закріплено площу комерційного використання - 80 кв. м.

Разом з цим, відповідно до листа Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради від 15.06.2020 року вбачається, що у відповідь на заяву щодо з проханням надати дозвіл на розміщення тимчасової споруди № 32 в Приморському парку міста Южного було повідомлено позивача, що: тимчасова споруда № 32 в Приморському парку міста Южного оформлена паспортом прив`язки тимчасової споруди, в даному паспорті відсутня тимчасова прокатна база; внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах Приморського парку, що розглядалось на засіданні архітектурно-містобудівної ради 11.02.2020 р. не було винесено на розгляд Южненської міської ради, так як на засіданні архітектурно-містобудівної ради було озвучено, що ФОП ОСОБА_4 не буде займатись пунктом прокату - 15.04.2020 р. ФОП ОСОБА_4 подав листа щодо продовження використання прокатної бази; Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради не може порушити п.7.8 Правил користування маломірними судами на водних об`єктах в Одеській області затверджених рішенням сесії Одеської обласної ради від 26.08.2011 р. № 214Л/І - тому ініційоване питання щодо розміщення нової тимчасової прокатної бази не було винесено на розгляд Южненської міської ради.

Відповідно до п.п.2.20-2.21 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068, встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив`язки. Відхилення від паспорта прив`язки ТС не допускається.

Згідно з п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068, дія паспорта прив`язки ТС анулюється за таких умов: недотримання вимог паспорта прив`язки при її встановленні; невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив`язки; надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив`язки ТС.

Відповідно до п.п.2.30-2.31 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068, у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу. Розміщення ТС самовільно забороняється.

Таким чином, заява ОСОБА_1 про забезпечення позову є невмотивованою, оскільки не містить належного обґрунтування та правових підстав для необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

Згідно з ч.1 ст.154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку, що в задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову слід відмовити.

Згідно з ч.5 ст.154 КАС України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.8 ст.154 КАС України ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено.

Керуючись ст.ст.150, 151, 154, 243, 248 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову ОСОБА_1 до Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеської області в особі начальника управління Оришака Сергія Миколайовича, треті особи: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, Южненське комунальне підприємство «Муніципальна варта» Южненської міської ради Одеської області, про визнання протиправним та скасування рішення.

Порядок і строки оскарження ухвали визначаються ст.ст.293, 295 КАС України.

Ухвала набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.256 КАС України.

Суддя М.М. Кравченко

Previous document : 90581148
Next document : 90581150