Court decree № 90581148, 24.07.2020, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
24.07.2020
Case No.
420/1353/19
Document №
90581148
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/1353/19

УХВАЛА

24 липня 2020 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Вовченко O.A., розглянувши в порядку письмового провадження заяву товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» про заміну сторони по справі №420/1353/20, -

Суть заяви: 15 липня 2020 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) по справі №420/1353/20 з Головного управління ДФС в Одеській області на Головне управління ДПС в Одеській області.

У судове засідання 23 липня 2020 року учасники справи не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином на своєчасно.

Заявник у заяві просив розглядати справу за відсутності його представника.

Відповідно до ч.9 ст.205 КАС України, суд розглядає заяву товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» про заміну сторони по справі №420/1353/20 у письмовому провадженні, оскільки відсутня потреба заслухати свідка чи експерта.

Дослідивши матеріали справи та подані до суду документи, суд –

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 25.06.2019 року, яке набрало законної сили 30.09.2019 року:

- адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» – задоволено повністю;

- визнано протиправними та скасовано рішення комісії Головного управління ДФС в Одеській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 20.12.2018 року № 1030558/40358596 та від 19.12.2018 року № 1030042/40358596;

- зобов`язано Державну фіскальну службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» від 17.11.2018 року № 10 та від 22.11.2018 року № 11, та вважати їх прийнятими та зареєстрованими протягом операційного дня, коли їх було надіслано платником податку;

- стягнуто з Головного управління ДФС в Одеській області за рахунок його бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» суму судового збору в розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня);

- стягнуто з Державної фіскальної служби України за рахунок її бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» суму судового збору в розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня).

Додатковим рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 06.11.2019 року в стягненні за рахунок бюджетних асигнувань з Головного управління ДФС в Одеській області на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» витрат на правничу допомогу, встановлених первинними документами відмовлено.

Одеським окружним адміністративним судом 05 лютого 2020 року видано виконавчий лист по адміністративній справі №420/1353/20 про стягнення з Головного управління ДФС в Одеській області за рахунок його бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» суму судового збору в розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня).

Судом встановлено, що Кабінетом Міністрів України 18.12.2018 року прийнято Постанову №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» (далі - Постанова №1200) відповідно до якої постановлено утворити Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками майна, прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності (абз.4 ч.2 Постанови №1200).

Відповідно до абз.6 ч.2 Постанови №1200, Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

21 серпня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження №682-р «Питання Державної податкової служби», яким вирішено про можливість забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Таким чином, з вищевказаного вбачається, що Державна податкова служба України здійснює до припинення Державної фіскальної служби України функції і повноваження, пов`язані з реалізацією державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» установлено, що територіальні органи Державної фіскальної служби, які реорганізуються, продовжують здійснювати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної податкової служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Головне управління ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) перебуває у стані припинення.

Як вбачається з положення про Головне управління ДПС в Одеській області, затверджене наказом Державної податкової служби України від 12.07.2019 року №14, ГУ ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Одеської області (п.1). Основними завданнями ГУ ДПС (крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій) є: забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Приписами ст.52 КАС України визначено, що у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що Головне управління ДФС в Одеській області станом на момент прийняття даної ухвали не припинено, заявник фактично бажає замінити сторону боржника у виконавчому листі щодо стягнення з Головного управління ДФС в Одеській області судового збору (а не щодо реалізації державної податкової політики), враховуючи те, що доказів відкриття виконавчого провадження заявником до суду не надано суд приходить до висновку, що підстави для заміни сторони відповідача/боржника у даній справі відсутні.

Згідно ст. 379 КАС України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником (ч.1). Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (ч.2). Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч.4).

Враховуючи вищевикладене суд вважає за доцільне у задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» про заміну сторони відмовити.

Керуючись ст.ст.52, 205, 241-245, 248, 256, 295, 379 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «МЕССЕМ» про заміну сторони по справі №420/1353/20 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги до Одеського окружного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо розгляд справи здійснювався в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Вовченко O.A.

Previous document : 90581146
Next document : 90581149