Court decree № 90081854, 23.06.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
23.06.2020
Case No.
910/1466/20
Document №
90081854
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

м. Київ

23.06.2020Справа № 910/1466/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД"

про зобов`язання передати оригінали виконавчої та проектної документації.

Представники сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" про зобов`язання передати оригінали виконавчої та проектної документації.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором підряду № 1-20.09-ВК від 20.09.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 03.03.2020.

Протокольною ухвалою від 03.03.2020 відкладено підготовче судове засідання на 09.04.2020.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211 та на виконання розпорядження Голови Вищої ради правосуддя від 13.03.2020 №11/0/2-20 "Про додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19", судові засідання, які призначені на 09.04.2020, знято з розгляду.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 14.04.2020 призначено судове засідання по суті у справі №910/1466/20 на 26.05.2020.

У судовому засіданні 26.05.2020 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 11.06.2020.

09.06.2020 через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про закриття провадження у справі.

11.06.2020 через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про надання позивачу додаткового строку для подання документів, що підтверджують відсутність предмету спору у цій справі.

У судовому засіданні 11.06.2020 суд відклав розгляд справи на 23.06.2020.

19.06.2020 через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи акту №В-57-20 від 16.05.2019 технічного приймання реконструйованих камер та колодязів на водопроводі та акту №К-46-20 від 15.11.2019 технічного приймання каналізаційної засувки.

22.06.2020 через канцелярію суду від відповідача надійшла заява про відмову від позову.

Представники сторін у судове засідання 23.06.2020 не з`явилися.

У судовому засіданні 23.06.2020, розглянувши заяву позивача про закриття провадження у справі у зв`язку із відсутністю предмету спору, суд відмов у її задоволенні з огляду на наступне.

Так, у відповідності до п.2 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Господарський суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

При цьому, відсутність предмета спору має бути підтверджена належними та допустимими доказами.

Однак, позивачем на надано суду доказів передачі відповідачем позивачу оригіналів виконавчої та проектної документації, що є предметом спору, у зв`язку із чим відсутні підстави для закриття провадження у справі згідно із п.2 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, надані позивачем у матеріали справи акти технічного приймання реконструйованих камер та колодязів на водопроводі та технічного приймання каналізаційної засувки не є виконавчою та проектною документацією, щодо якої заявлені позовні вимоги у справі.

У судовому засіданні 23.06.2020, розглянувши заяву позивача про відмову від позову, суд дійшов висновку про наступне.

Позивач заявив вимоги про зобов`язання відповідача передати оригінали виконавчої та проектної документації згідно із договору підряду № 1-20.09-ВК від 20.09.2017 по об`єкту за адресою: м. Київ, Героїв Космосу, 9.

Позивачем подано заяву про відмову від позову, у зв`язку із тим, що відповідачем виконані взяті на себе зобов`язання за договором підряду № 1-20.09-ВК від 20.09.2017.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Згідно із ч. 2 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України, до ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Судом встановлено, що заява про відмову від позову у справі №910/1466/20 від імені позивача підписана представником Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" адвокатом Тележинським М.М., який здійснює представництво за довіреністю №77 від 27.01.2020.

Згідно із довіреністю №77 від 27.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" уповноважує адвоката Тележинським М.М. бути представником довірителя в усіх організаціях, установах та органах незалежно від форми власності, в тому числі, але не виключно банківських та фінансових установах, органах та відділах Державної виконавчої служби України, правоохоронних та правозахисних організаціях, судах загальної юрисдикції, господарських та третейських судах, адміністративних судах, апеляційних та касаційних судах загальної та спеціальної юрисдикції, Верховному Суді, з усіма правами, наданими законом стороні (позивачу, відповідачу, потерпілому, стягувану, боржнику) та третій особі у судовому чи виконавчому процесі, включаючи, але не обмежуючись наступними діями: подавати позовні заяви та скарги, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір позовних вимог, подавати докази, завіряти власним підписом без проставлення печатки копії документів, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти позовних вимог, клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення суду в установленому порядку, укладати, вносити зміни, розривати мирові угоди, подавати заяви про примусове виконання рішення, виконавчі та інші документи до органів Державної виконавчої служби України, отримувати від органів Державної виконавчої служби України постанови та інші документи, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими законодавством та виконувати всі інші дії, пов`язані з цією довіреністю.

З урахуванням наведеного, адвокат Тележинський М.М, як представник позивача, не обмежений у праві звернення до суду із заявою про відмову від позову від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2".

Зі змісту заяви позивача про відмову від позову вбачається, що вказана заява про відмову від позову не суперечать законодавству та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Приписами частини 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Пунктом 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України визначено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Враховуючи наведене, оскільки відмова позивача від позову не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, заява про відмову від позову підписана уповноваженою особою, суд знаходить достатньо підстав для прийняття заяви позивача про відмову від позову, та закриття провадження у справі, на підставі пункту 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Суд зазначає, що у відповідності до частини третьої статті 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

У заяві про відмову від позову позивач просить суд стягнути з відповідача судовий збір. посилаючись на ст.130 ГПК України, у зв`язку зі тим, що позивач не підтримує своїх позовних вимог унаслідок задоволення їх відповідачем.

Згідно з ч.3 ст.130 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред`явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

За таких обставин, керуючись приписами ч.3 ст.130 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про покладення на відповідача понесених позивачем витрат зі сплати судового збору у розмірі 2102,00 грн.

Керуючись ст.130, 191, п.4 ч.1 ст.231, ч.ч.3-5 ст.231, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" про відмову від позову по справі № 910/1466/20.

2. Закрити провадження у справі №910/1466/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" про зобов`язання передати оригінали виконавчої та проектної документації.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (04213, м.Київ, ВУЛ.ПРИРІЧНА, будинок 9, ідентифікаційний код 30183491) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬМА-2" (04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 13-А, ідентифікаційний код 23501621) витрати по сплаті судового збору у розмірі 2102,00 грн.

4. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Дата підписання ухвали: 30.06.2020.

Суддя С.О. Турчин

Часті запитання

Який тип судового документу № 90081854 ?

Документ № 90081854 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90081854 ?

Дата ухвалення - 23.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90081854 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90081854 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 90081854, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 90081854, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 23.06.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 90081854 refers to case No. 910/1466/20

This decision relates to case No. 910/1466/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 90081853
Next document : 90081855