Decision № 90057417, 24.06.2020, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
24.06.2020
Case No.
923/365/20
Document №
90057417
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2020 року Справа № 923/365/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П. за участю секретаря судового засідання Борхаленко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про ухвалення додаткового рішення за вх. № 1202/20 від 15.06.2020

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-АГРО", м. Обухів, Київська область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Асфуд", м. Каховка, Херсонська область

про стягнення заборгованості у розмірі 453 474,06 грн.

представники сторін не з`явились

в с т а н о в и в:

02 червня 2020 р. Господарським судом Херсонської області у справі № 923/365/20, за позовом ТОВ «СПЕКТР-АГРО» до ТОВ «АСФУД» прийнято рішення, за яким прийнято відмову Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро» від частини позовних вимог та закрито провадження у справі № 923/365/20 в частині стягнення відсотків за користування товарним кредитом в розмірі 1476,94 грн.; позовні вимоги задоволено повністю та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «АСФУД» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро» 290 622,40 грн. - основної заборгованості, 41 837,35 грн. - пені; 56181,69 грн. - 36 % річних; 5 231,20 грн. - індексу інфляції, 58 124,48 грн. – штрафу, 6802,11 грн. - компенсації по сплаті судового збору.

15.06.2020 за вх. № 1202/20 до канцелярії суду надійшла заява від позивача, ТОВ "СПЕКТР-АГРО", про ухвалення додаткового рішення стосовно розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 61 701,86 грн. Відповідно до заяви, позивач просить розглянути її без участі представника позивача.

Ухвалою суду від 16.06.2020 прийнято заяву ТОВ "СПЕКТР-АГРО" про ухвалення додаткового рішення до розгляду та призначено розгляд заяви в судовому засідання на 24 червня 2020 року.

24.06.2020 за вх. № 2/1276/20 до суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, мотивоване тим, що ухвалу суду про призначення розгляду заяви було отримано відповідачем 20.06.2020, а карантинні обмеження подовжені до 31 липня 2020 року.

У судове засідання 24.06.2020 представники сторін не з`явились.

Розглянувши клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, суд дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Частиною 3 ст. 244 ГПК України передбачено, що Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення

Згідно з ч. 4 ст. 244 ГПК України, у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Так, суд зазначає, що ухвалою суду від 16.06.2020 розгляд заяви ТОВ "СПЕКТР-АГРО" про ухвалення додаткового рішення було призначено відповідно до процесуальних вимог ст. 244 ГПК України, а саме - в судовому засіданні в межах десятиденного строку з дня надходження відповідної заяви. При цьому, суд не визнавав явку представників сторін обов`язковою та не викликав їх у судове засідання.

В матеріалах справи наявний відзив на позовну заяву, в якому міститься позиція відповідача щодо зменшення витрат позивача на професійну правничу допомогу.

Разом з тим, встановлені Урядом України карантинні заходи не перешкоджали відповідачу надати додаткові пояснення щодо розподілу витрат на правничу допомогу, зважаючи також на той факт, що в матеріалах справи наявні докази направлення позивачем на юридичну адресу відповідача 12.06.2020 копії заяви про ухвалення додаткового рішення разом із доданими до неї документами.

Таким чином, суд зазначає, що неприбуття представників сторін у судове засідання 24.06.2020 не перешкоджає розгляду заяви про ухвалення додаткового рішення, підстави для відкладення судового засідання відсутні, а відтак клопотання відповідача про відкладення розгляду справи не підлягає задоволенню.

В обґрунтування наведеної заяви про ухвалення додаткового рішення Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР-АГРО» посилається на укладений між позивачем та адвокатом Боханом Сергієм Олександровичем Договір про надання правової (правничої) допомоги № 6 від 21 січня 2019 р. з додатком № 41 від 06 квітня 2020 р., Акт № 15 здачі-приймання виконаних правових послуг за договором надання правової (правничої допомоги) від 12 червня 2020 р., детальний опис робіт (наданих послуг).

Відповідно до п. 1.1. Договору, адвокат бере на себе зобов`язання надавати правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов`язаний оплатити замовлення у порядку та строки обумовлені Сторонами.

Відповідно до п. 3.1. Договору, за правову допомогу, передбачену в п. 1.2 Договору Замовник сплачує Адвокату винагороду в розмірі, визначеною додатками до цього Договору.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що умови та порядок розрахунків з Адвокатом за надання правової допомоги, визначаються Сторонами в додатках до цього Договору.

У Додатку № 41 до договору про надання правничої допомоги була наведена калькуляція вартості послуг адвоката (п. 2 Додатку до договору про правничу допомогу) та порядок оплати вартості послуг адвоката: «Оплата послуг з представництва інтересів у суді першої інстанції здійснюється в наступному порядку: 100 % вартості послуги сплачується Замовником Адвокату протягом 30-ти календарних днів з дня проголошення рішення суду першої інстанції (п. 4.1 Додатку до договору про правничу допомогу).

Згідно п. 5 Додатку № 41 до договору, сплата узгодженої сторонами вартості послуг здійснюється Замовником в безготівковому порядку шляхом перерахування відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Адвоката, реквізити якого зазначаються у відповідному рахунку на оплату вартості послуг.

Пунктом 8 Додатку № 41 до договору визначено порядок приймання-передачі наданої правової допомоги: правова допомога вважаються наданою після підписання акту приймання-передачі наданої правової допомоги, який підписується сторонами (п. 8.1.), адвокат надає Замовнику акт приймання-передачі наданої правової допомоги, в якому визначається зміст наданої правової допомоги, розмір вартості послуг, які підлягають сплаті відповідно до умов договору, додаткові витрати, які були понесені Адвокатом понад узгоджену суму вартості послуг (якщо такі мали місце).

12 червня 2020 р. між Позивачем та адвокатом Боханом С.О. було складено та підписано акт № 15 здачі-приймання виконаних правових послуг за договором про правничу допомогу, який підтверджує факт надання Позивачу адвокатом Боханом С.О. професійної правничої допомоги на суму 61 701,86 грн. Так відповідно до акту, адвокатом була надана позивачу така правова допомога:

- Зустріч з клієнтом з метою з`ясування обставин справи, по якій надається правова допомога у спірних правовідносинах - 0,5 годин (525,50 грн.);

- Підготовка позовної заяви (правовий аналіз наданих клієнтом документів, пошук та аналіз законодавства та актуальної судової практики з питань застосування законодавства у спірних правовідносинах, складання тексту позовної заяви.) - 1 документ (20000,00 грн.);

- Складання розрахунку позовних вимог - 1 документ (5000,00 грн.);

- Складання попереднього (орієнтовного) розрахунку судових витрат - 1 документ (2000,00 грн.);

- Підготовка письмових доказів (додатків до позовної заяви) - 1 година (1051,00 грн.);

- Підготовка копії позовної заяви та доданих до неї документів Відповідачу - 0,5 годин (525,00 грн.);

- Участь у судовому розгляді справи (написання відповіді на відзив) - перша інстанція (10000,00 грн.);

- Оплата професійної правничої допомоги за прийняття рішення на користь клієнта - 5% від суми стягнення (22599,86 грн.).

Суд зазначає, що при поданні позову позивачем був наданий попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс в зв`язку із розглядом справи, відповідно до вказаного розрахунку судові витрати Позивача складалися також із очікуваних витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 78 775,70 грн. Позивач у своїй заяві про ухвалення додаткового рішення обґрунтовує зменшений розмір витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 61 701,86 грн., порівняно із заявленим у позові.

Дослідивши заяву позивача та матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити вимоги, викладені в заяві повністю з наступних підстав.

Види судових витрат визначено статтею 123 ГПК України.

За приписами ч. 1 цієї норми судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 123 ГПК України витрати на професійну правничу допомогу віднесено до витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до ч. 1 - ч. 3 ст. 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За приписами ч. 3 - ч. 6 ст. 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Положеннями статті 59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так у справі «Схід/Захід Альянс Лімітед» проти України» (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268).

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року «Лавентс проти Латвії» зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України від 05 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон № 5076-VI) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Пунктом 9 частини першої статті 1 Закону № 5076-VI встановлено, що представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пункт 6 частини першої статті 1 Закону № 5076-VI).

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення представництва на надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок його обчислення, зміни та умови повернення визначаються у договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховується складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися у ці правовідносини.

Схожі висновки щодо підтвердження витрат, пов`язаних з оплатою професійної правничої допомоги, зроблені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 червня 2018 року у справі № 826/1216/16 (провадження № 11-562ас18) та від 19.02.2020 р. у справі № 755/9215/15-ц, постановах Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 753/15687/15-ц, від 26 вересня 2018 року у справі № 753/15683/15, постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18 червня 2019 року у справі № 910/3929/18 та інших.

Так, суд зазначає, що заява позивача про ухвалення додаткового рішення відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу.

Докази в обґрунтування розміру понесених позивачем витрат на правничу допомогу, суд вважає такими, що відповідають умовам укладеного договору та підтверджені належними та допустимими доказами.

Суд дійшов висновку, що витрати позивача ТОВ "СПЕКТР-АГРО" на професійну правничу допомогу на суму 61 701,86 грн. є співмірними зі складністю цієї справи, наданим адвокатом обсягом послуг у суді, відповідають критерію реальності таких витрат, розумності їхнього розміру.

Аргументи відповідача, що наведені у клопотанні (заявлене у відзиві) про зменшення розміру витрат позивача на професійну правничу допомогу, зводяться до того, що заявлені витрати на оплату послуг адвоката є неспівмірними у відповідності до ч. 4 ст. 126 ГПК України та є занадто завищені. Так, відповідач наводить власний розрахунок наданих послуг, звертає увагу на судову практику юриста та адвоката Бохана С. О.

Відповідно до статей 76 - 79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Зважаючи на те, що обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, суд зазначає, що відповідач належними та допустимими доказами не довів факт неспівмірності витрат позивача на професійну правничу допомогу.

Таким чином, витрати позивача у сумі 61 701,86 грн. на правничу допомогу, які підлягають сплаті Позивачем Адвокату у визначений строк (відповідно до п. 4.1. Додатку №41 до договору), підлягають стягненню з відповідача у відповідності до положень статті 126, 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 126, 129, 234, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Заяву ТОВ "СПЕКТР-АГРО" (вх. № 1202/20 від 15.06.2020) про ухвалення додаткового рішення задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АСФУД» (код ЄДРПОУ 37248996) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро» (код ЄДРПОУ 36348550) 61 701,86 грн. (Шістдесят одну тисячу сімсот одну гривню 86 коп.). компенсації по сплаті судових витрат на правничу допомогу.

3. Після набрання додатковим рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складання повного тексту додаткового рішення - 26.06.2020.

Суддя В.П.Ярошенко

Previous document : 90057416
Next document : 90057418