Court decree № 89995920, 24.06.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
24.06.2020
Case No.
910/8594/20
Document №
89995920
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

м. Київ

24.06.2020Справа № 910/8594/20

Суддя Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 20; ідентифікаційний код 41946011)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" (03150, м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 1; ідентифікаційний код 43183257)

про стягнення 3 315,98 грн.,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2020 року Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські Електромережі" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" про стягнення 3 315,98 грн.

В обґрунтування позовних вимог Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські Електромережі" посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язання з оплати за поставлену позивачем електричну енергію, не обліковану внаслідок порушення відповідачем Правил роздрібного ринку електричної енергії, зокрема, внаслідок самовільного підключення електроустановок до електричної мережі позивача після відключення, в зв`язку з чим позивачем було складено відповідні акти порушень, та на підставі рішень комісії з розгляду актів порушень ПРРЕЕ проведено нарахування за спожиту відповідачем необліковану електроенергію в загальній сумі 3 315,98 грн.

Дослідивши подані матеріали, суд дійшов до висновку, що вказаний позов підлягає залишенню без руху з огляду на наступне.

Відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.

Як вказано у частині 1 статті 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 2 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Вказана позовна заява з доданими до неї документами сформована заявником в системі "Електронний суд" 29.04.2020 та зареєстрована в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 29.04.2020 за вх. №5897/20.

За приписами статті 6 Господарського процесуального кодексу України у господарських судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в день надходження документів.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система відповідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться у електронну форму та долучаються до матеріалів електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

У разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин більше п`яти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, справа розглядається за матеріалами в паперовій формі, для чого матеріали справи невідкладно переводяться в паперову форму у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються в додатку до справи в суді першої інстанції та у разі необхідності можуть бути оглянуті учасниками справи чи судом першої інстанції, або витребувані судом апеляційної чи касаційної інстанції після надходження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ між суддями тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Водночас у пункті 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17);

- Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Таке оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи опубліковано 01.12.2018 в газеті "Голос України" №229 (6984).

Разом з тим, 01.03.2019 у періодичному виданні "Голос України" (№42 (7048) від 01.03.2019) опубліковано повідомлення про відкликання ДСА України оголошення, опублікованого в газеті "Голос України" (№229 (6984) від 01.12.2018) щодо створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Так, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 28.02.2019 №624/0/15-19 та враховуючи результати обговорення з судами, іншими органами та установами системи правосуддя питання необхідності відтермінування початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), Державна судова адміністрація України повідомила про відкликання оголошення, опублікованого в газеті "Голос України" (№229 (6984) від 01.12.2018).

Визначено, що після публікації цього оголошення зміни, передбачені Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", пов`язані з початком функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС), не набувають чинності.

Тобто, функціонування роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи відтерміновано, а відповідно, до початку її функціонування подання процесуальних документів та інших документів, доказів здійснюється в паперовій формі, тоді як позовна заява Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" про стягнення 3 315,98 грн. і додані до неї документи подані в електронній формі.

Водночас, суд звертає увагу позивача, що подані в електронній формі до позовної заяви документи не містять доказів направлення позивачем відповідачу копії позовної заяви із доданими до неї документами, а скан-копії деяких документів (зокрема, протоколу №2154 від 12.03.2020, заяви-приєднання від 05.02.2020, акту ТПД №002404 від 26.04.2020, акту №43941 відключення споживача при розірванні договору від 04.12.2018) є неналежної якості (нечитабельними), що унеможливлює ознайомлення із їх змістом, у зв`язку з чим не можуть бути ідентифіковані судом як належний доказ.

Відтак матеріали позовної заяви Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" не містять доказів належного виконання позивачем вимог 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі, щодо надсилання відповідачу копії позовної заяви та долучення до позовної заяви всіх наявних у позивача доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, позовна заява Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" про стягнення 3 315,98 грн. підлягає залишенню без руху.

Згідно із ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З метою усунення встановлених недоліків Приватному акціонерному товариству "ДТЕК Київські Електромережі" необхідно подати до суду позовну заяву з доданими до неї документами в порядку Розділу IIІ Господарського процесуального кодексу України із додержанням вимог, передбачених статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі із документами належної якості та доказами направлення примірника позову відповідачу.

Водночас, відповідно до п. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Керуючись тим, що приписи п. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України є спеціальними нормами до ч. 2 ст. 174 цього Кодексу, та зважаючи на те, що п. 1 постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" установлено на всій території України карантин до 31.07.2020, суд прийшов до висновку про можливість встановлення позивачу строку на усунення недоліків позовної заяви до 31.07.2020.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

На підставі викладеного та керуючись ст. 7, 13, 164, 172, 174, 232, 233, 234 та п. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" про стягнення 3 315,98 грн. залишити без руху.

2. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські Електромережі" у строк до 31 липня 2020 року усунути недоліки позовної заяви шляхом подання до суду позовної заяви до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скобар" про стягнення 3 315,98 грн. в порядку Розділу IIІ Господарського процесуального кодексу України із додержанням вимог, передбачених статей 150, 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі із документами належної якості та доказами направлення примірника позову відповідачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Р.В. Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 89995920 ?

Документ № 89995920 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89995920 ?

Дата ухвалення - 24.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89995920 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89995920 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 89995919
Next document : 89995921