Decision № 89847420, 10.06.2020, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
10.06.2020
Case No.
400/1235/20
Document №
89847420
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 р. № 400/1235/20 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Лісовської Н.В. за участю секретаря судового засідання Калінічевої М.С. у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження розглянув адміністративну справу

за позовом:ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

до відповідача:Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, вул. Погранична, 9, м. Миколаїв, 54020

про:визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

За участю сторін:

позивача: ОСОБА_1 ,

від відповідача: ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначає, що звернувся до відповідача із заявою про надання дозволу на відокремлення від гарячого водопостачання його квартири. Подана заява мала бути передана на розгляд Комісії, однак відповідач повідомив, що заява буде передана на розгляд Комісії лише у разі надання пакету документів. Вимагання додаткових документів та зволікання з передачею заяви на розгляд Комісії позивач вважає протиправним.

Відповідач 06.05.2020 р. подав відзив на позов (а. с. 27-30), відповідно до якого позивачу роз`яснено необхідність подання переліку документів для подальшого розгляду порушеного питання на міжвідомчій комісії. Необхідність подання додаткових документів закріплена в Положенні про міжвідомчу комісію. Крім того, перелік документів для відключення квартири від централізованих мереж затверджено рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Таким чином, відповідач вважає, що діяв у межах наданих повноважень та не порушував норм чинного законодавства.

У судовому засіданні 10.06.2020 р. позивач позов підтримав. Представник відповідача проти задоволення позову заперечила з підстав, викладених у відзиві.

Відповідно до ч. 3 ст. 243 КАС України в судовому засіданні оголошено скорочене рішення, складення рішення у повному обсязі відкладено на строк десять днів.

Заслухавши пояснення сторін, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дослідивши матеріали, що містяться у справі, суд встановив наступне:

Позивач є власником квартири АДРЕСА_2 (а. с. 3-4).

Маючи намір відокремити квартиру від централізованого гарячого водопостачання та влаштувати систему індивідуального гарячого водопостачання шляхом встановлення газової турбоколонки, позивач 09.01.2020 р. подав до відповідача заяву про надання відповідного дозволу (а. с. 5).

Листом від 14.01.2020 р. відповідач повідомив, що для отримання погодження необхідно надати вказаний у листі перелік документів і лише після того заява позивача буде розглянута на міжвідомчій комісії при Адміністрації (а. с. 6).

Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169 (далі – Порядок № 169).

Пунктом 4 Розділу І Порядку № 169 передбачено, що орган місцевого самоврядування створює своїм рішенням та затверджує склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі - Комісія).

Орган місцевого самоврядування розглядає звернення про відключення від ЦО та/або ГВП у строк, визначений Законом України "Про звернення громадян".

Комісія є консультативно-дорадчим органом органу місцевого самоврядування, основним завданням якого є розгляд питань щодо відключення споживачів від ЦО та/або ГВП.

Засідання Комісії відбуваються не рідше ніж один раз на місяць.

Згідно з п. 1 Розділу ІІІ Порядку № 169 власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України "Про житлово-комунальні послуги" не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Відповідно до п. 3 Розділу ІІІ Порядку № 169 для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП власник квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири чи нежитлового приміщення.

Заява про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку від ЦО та ГВП передається на розгляд Комісії (п. 4).

Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП за участю заявника або його уповноваженого представника (п. 5).

З аналізу викладених положень суд дійшов висновку, що ініціювати питання відключення квартири від централізованого гарячого водопостачання має право власник шляхом подачі заяви довільної форми до відповідного органу місцевого самоврядування. Необхідність додавання до заяви будь-яких документів Порядком № 169 не передбачена.

Така заява органом місцевого самоврядування передається на розгляд постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, яка на найближчому засіданні (не рідше ніж один раз на місяць) розглядає заяву за участю заявника або його представника. Порядком № 169 не передбачено необхідності подання заявником будь-яких документів до Комісії.

Таким чином, подавши заяву про надання дозволу на відокремлення квартири від централізованого гарячого водопостачання, позивач правомірно очікував передачі його заяви до Комісії для розгляду. Але відповідач – Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради не передав його заяви на розгляд Комісії, а розглянув Заяву Позивача за правилами Закону України "Про звернення громадян" та зазначив про необхідність Позивачеві подання (збирання) додаткових документів (а. с. 6).

Суд критично оцінює позицію Відповідача, яка зводиться до того, що оскільки відповідь на Заяву Позивача було підписано Першим заступником голови Заводської адміністрації, який і очолює Комісію, а підготувала відповідь за звернення ОСОБА_3 , яка є секретарем Комісії, то треба вважати, що Заяву Позивача про відключення розглянуто Комісією.

Така позиція відповідача є хибною, оскільки Перший заступник голови Заводської адміністрації розглядав Заяву Позивача як звернення громадян, що підтверджується матеріалами справи. На засідання Комісії Заява ОСОБА_4 не передавалася та розглянута не була. Відповідачем не доведено жодними належними та допустимими доказами, що Заява позивача передавалася на розгляд Комісії. Те що, Перший заступник Голови Заводської адміністрації та Т.Міновська є членами комісії є лише збігом обставин та не може бути визнано судом як доказ того, що Заяву Позивача було розглянуто на засіданні комісії, як цього вимагає Порядок № 169.

Крім того, Суд відхиляє посилання відповідача на Положення про міжвідомчу комісію та рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.07.2009 р. № 1571 зі змінами від 26.08.2009 р. № 1748, оскільки вони суперечать Порядку № 169 в частині необхідності подання додаткових документів до заяви про відокремлення квартири від централізованого гарячого водопостачання.

За ієрархією нормативно-правових актів, акти органів місцевого самоврядування мають нижчу юридичну силу, ніж акти центральних органів виконавчої влади.

Згідно з ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідач не довів перед судом правомірність своїх дій, що є підставою для задоволення позову.

Згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. Позивач надав квитанцію про сплату судового збору в сумі 841,00 грн (а. с. 13), відповідно, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань відповідача належить 840,80 грн.

Керуючись ст. 2, 19, 139, 241, 244, 242-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (вул. Погранична, 9, м. Миколаїв, 54020, ідентифікаційний код 05410599) про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії – задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради щодо вимагання від ОСОБА_1 додаткових документів.

3. Зобов`язати Адміністрацію Заводського району Миколаївської міської ради передати заяву ОСОБА_1 від 09.01.2020 р. для розгляду на найближчому засіданні постійно діючої Комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від системи (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

4. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (вул. Погранична, 9, м. Миколаїв, 54020, ідентифікаційний код 05410599) судовий збір у сумі 840,80 грн (вісімсот сорок грн 80 коп.) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга може бути подана до П`ятого апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строк апеляційного оскарження продовжуються на строк дії такого карантину.

Дата складення повного судового рішення 15.06.2020 р.

Суддя Н. В. Лісовська

Часті запитання

Який тип судового документу № 89847420 ?

Документ № 89847420 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 89847420 ?

Дата ухвалення - 10.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89847420 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 89847420 ?

В Mykolayiv Circuit Administrative Court
Previous document : 89847419
Next document : 89847425