Court decree № 89597150, 02.06.2020, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
02.06.2020
Case No.
420/4560/20
Document №
89597150
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/4560/20

У Х В А Л А

02 червня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Стефанов С.О., розглянувши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Другого Малиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (вул. Бабеля, 6, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 41405463) про визнання протиправними та скасування постанов ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду 28 травня 2020 року надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 до Другого Малиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в якому позивач просить:

- визнати протиправною та скасувати постанову прийняту Другим Малиновським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції (нині Другий Малиновський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП №46044277 від 15.01.2015 року;

- визнати протиправною та скасувати постанову прийняту Другим Малиновським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції (нині Другий Малиновський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП №46098665 від 20.01.2015 року.

Разом з позовною заявою, позивачем надано заяву про поновлення строку звернення до суду.

В обґрунтування заяви про поновлення пропущеного строку, позивач зазначив, що про наявність оскаржуваних постанов ОСОБА_1 дізнався з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в якому наявні відомості про арешт всього майна боржника та оголошення заборони його відчуження, який датований 27.05.2020 року. Таким чином, враховуючи те, що про порушення свої прав позивач дізнався 27.05.2020 року, а з даним адміністративним позовом до суду Токмілов О.М. звернувся 29.05.2020 року, позивач вважає поважними причини пропуску строку звернення до суду з даною позовною заявою.

Вирішуючи питання про поновлення позивачу строку звернення до суду, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.3 ст.122 КАС України, для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Частиною 1 ст.287 КАС України визначено, що учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.287 КАС України, позовну заяву може бути подано до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів.

За змістом частини першої статті 123, частини шостої статті 161 КАС України, у разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач має право звернутися до суду з заявою про його поновлення, в якій вказати про підстави для поновлення строку та зобов`язаний додати докази поважності причин його пропуску.

Відповідно до статі 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Приймаючи до уваги обставини, викладені позивачем в обґрунтування заяви про поновлення пропущеного строку звернення до суду, суд вважає за можливе задовольнити заяву позивача та поновити ОСОБА_1 строк звернення до адміністративного суду по даній справі.

Розглянувши матеріали адміністративного позову, суд встановив, що позовна заява подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність із додержанням вимог ст.ст.160, 161, 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Заява підсудна Одеському окружному адміністративному суду та подана у строк, встановлений законом. Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви відповідно до ст.169 КАС України, а також підстав для відмови у відкритті провадження у справі, згідно зі ст.170 КАС України не встановлено.

З наведених підстав суддя вважає за можливе прийняти дану заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Відповідно до ч.2, 6 ст.12 КАС України та оцінюючи справу за критеріями, переліченими у ч.3 ст.257 КАС України критеріїв, які суд враховує при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження, суд дійшов висновку, що дана справа може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч.4 ст.77 КАС України суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно ч.6, 7, 8 ст.80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.4 ст.9 КАС України, суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи витребувати з Другого Малиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (вул. Бабеля, 6, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 41405463) належним чином засвідчені копії:

- матеріалів виконавчого провадження ВП №46044277 та ВП №46098665;

- постанов Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції (нині Другий Малиновський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року, а також докази направлення та вручення постанов ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року ОСОБА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 12, 77, 80, 121, 122, 160, 161, 171, 248, 257-261, 287 КАС України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про поновлення строку звернення до адміністративного суду – задовольнити.

Визнати причини пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними та поновити ОСОБА_1 строк звернення до адміністративного суду по справі №420/4560/20.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Другого Малиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (вул. Бабеля, 6, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 41405463) про визнання протиправними та скасування постанов ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, за окремою категорію термінових адміністративних справ передбачених статтею 287 КАС України.

Призначити судове засідання на 11 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 14, у залі судових засідань №30.

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву до 09 червня 2020 року.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Повідомити про необхідність подання відзиву на позовну заяву із доказами їх надіслання (надання) іншим учасникам справи.

Витребувати з Другого Малиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (вул. Бабеля, 6, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 41405463) належним чином засвідчені копії:

- матеріалів виконавчого провадження ВП №46044277 та ВП №46098665;

- постанов Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції (нині Другий Малиновський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року, а також докази направлення та вручення постанов ВП №46044277 від 15.01.2015 року та ВП №46098665 від 20.01.2015 року ОСОБА_1 .

Зобов`язати Другий Малиновський відділ Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надати витребувані судом документи у строк до 09 червня 2020 року до Одеського окружного адміністративного суду, розташованого за адресою: 65062, м. Одеса, Фонтанська дорога, 14.

У разі своєчасного виконання сторонами своїх прав та обов`язків щодо подання та направлення до суду у встановлених КАС України випадках заяв по суті справи (відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) з доказами по справі не шляхом здачі вказаних заяв до канцелярії суду, а шляхом відправки його до суду у встановлений строк засобами поштового зв`язку, необхідно про надіслання відповідних заяв засобами поштового зв`язку повідомити суд на його електронну адресу, факс, за допомогою телефонограми.

Згідно з п.1 та п.2 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року №958, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): 1) місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1; 2) у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2; 3) між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3; 4) між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/gromadyanam/cases/.

Запропонувати сторонам надавати копії документів (позовів, заяв, клопотань, пояснень, відзивів, відповідей на відзив, заперечень та ін.) в електронному вигляді на електронну адресу суду: inbox@adm.od.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена лише з підстав порушення правил підсудності шляхом подачі через суд першої інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення апеляційної скарги до П`ятого апеляційного адміністративного суду. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.О. Стефанов

Previous document : 89597149
Next document : 89597151