Decision № 89571255, 03.01.2020, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.01.2020
Case No.
759/12733/19
Document №
89571255
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 759/12733/19

провадження № 2/753/981/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2020 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2019 р. публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особіфілії - Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (далі по тексту - ПАТ «Державний ощадний банк України», позивач) звернулосядо суду з позовом до ОСОБА_1 (далі по тексту - ОСОБА_1 , відповідач) про стягнення заборгованості за кредитним договором в загальному розмірі 10 486 грн. 29 коп.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 27.10.2014 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 було укладено договір № 2066524 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки (далі по тексту - договір).

16.09.2015 року між позивачем та відповідачем було укладено додатковий договір № 1 до договору № 2066524 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки (далі по тексту - додатковий договір № 1).

Відповідач в порушення умов договору не надав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками та іншими витратами відповідно до умов договору, у зв`язку з чим станом на 30.01.2019 має заборгованість в загальному розмірі 10 486грн. 29 коп., яка складається із заборгованості за кредитом в сумі 6 997,85 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом в сумі 2 719,70 грн., загальна сума заборгованості за РКО - 0,00 грн., пені в сумі 572,47 грн., втрат від інфляції на суму простроченого кредиту - 0,00 грн., втрат від інфляції на суму нарахованих та не сплачених відсотків - 142,12грн., 3% річних на суму простроченого кредиту - 5,18 грн., 3% річних на суму нарахованих та несплачених відсотків - 48,97 грн.

Ухвалою від 18.09.2019 суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

За зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання відповідача направлялись ухвала про відкриття провадження та позовна заява з додатками, які повернулися з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».

Отже зважаючи на те, що судом вжито всіх можливих та розумних заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, та неподання у встановлений судом строк заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та/або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін та/або письмового відзиву на позов, справа вирішується за наявними матеріалами у відповідності з нормою частини 5 статті 279 ЦПК України.

Дослідивши докази і письмові пояснення, викладені у позовній заяві, суд встановив такі обставини та визначені відповідно до них правовідносини.

27.10.2014 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 було укладено договір № 2066524 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки.

16.09.2015 року між позивачем та відповідачем було укладено додатковий договір № 1 до договору № 2066524 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки. Сторони домовилися додатковим договором № 1 внести до основного договору наступні зміни.

Згідно п.п. 1.1.1. клієнту відкривається поточний рахунок № НОМЕР_1 в гривні України на умовах тарифного пакету «Зарплатний», тарифів за користування платіжною карткою, розміщених на сайті банку та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ банку.

Відповідно п.п. 1.1.2. банк надаєв ідповідачу платіжну карту та ПІН-конверт до неї. В п.1.2. договору, банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти, які надходять відповідачу, та забезпечує проведення розрахунків за операціями в т.ч. здійсненими з використанням платіжної картки, в межах витратного ліміту.

Згідно п. 1.3. відповідач зобов`язується здійснювати оплату послуг банку за проведення операцій за рахунком у розмірі, встановленому тарифами.

Згідно п. 1.1.4. додаткового договору № 1, банк встановлює відповідачу кредит в сумі 7 000 грн. Строк дії кредиту встановлюється на відповідний період дії платіжної картки. При випуску платіжної картки на новий термін, кредит продовжується на строк дії платіжної картки.

Процентна ставка за кредитом є фіксованою і складає 28 відсотків річних і сплачується щомісячно.

Процентна ставка за несанкціонованим овердрафтом складає 40 відсотків річних.

При випуску платіжної картки на новий термін, кредит продовжується на відповідний строк дії нової платіжної картки, при цьому повне погашення кредиту на дату випуску нової платіжно їкартки не вимагається.

Відповідно до п. 4.4 додаткового договору № 1, відповідач зобов`язаний щомісячно отримувати звіт (виписку) по рахунку та сплачувати за кредитом всі платежі на підставі цього звіту (виписки) по рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початок операційного дня, наступного за вихідним, святковим днем чи неробочим згідно з договором. В разі порушення строку сплати платежів за договором відповідач зобов`язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми не своєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Таким чином, банк виконав свої зобов`язання за договором, наддавши відповідачу кредит у встановленому договорі розмірі. Проте відповідач в порушення умов договору не надавав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками та іншими витратами відповідно до умов договору, у зв`язку з чим відповідач має заборгованість за кредитом.

На адресу відповідача банком був надісланий лист - вимога, яким ОСОБА_1 повідомлялось про наявну заборгованість, про те, що банк відкликає всю суму кредиту та вимагає не пізніше 30 календарних днів з дати отримання листа-вимоги сплатити всю наявну заборгованість по кредиту та нарахованих і прострочених процентів за користування кредитом та пені за несвоєчасне погашення заборгованості. Проте відповідач не виконав вимог зазначених у листі-вимозі у встановлений термін.

Відповідно до положень ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ч.1 ст. 1048 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч. 1 ст. 626 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язання - це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з нормою ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ст. 611 ЦК України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Одним із видів порушення зобов`язання є прострочення - невиконання зобов`язання в обумовлений сторонами строк.

За приписом ч. 2 ст. 1050 ЦК України прострочення позичальником повернення чергової частини позики (кредиту) кореспондує праву позикодавця (кредитодавця) вимагати дострокового повернення частини позики (кредиту), що залишилася, та сплати процентів.

За приписом частини 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та три проценти річних за весь час прострочення.

Згідно з наданим позивачем розрахунком станом на 30.01.2019 відповідач має заборгованість в загальному розмірі10 486 грн. 29 коп., яка складається із заборгованості за кредитом в сумі 6 997,85 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом в сумі 2 719,70 грн., загальна сума заборгованості за РКО - 0,00 грн., пені в сумі 572,47 грн., втрат від інфляції на суму простроченого кредиту - 0,00 грн., втрат від інфляції на суму нарахованих та не сплачених відсотків - 142,12грн., 3% річних на суму простроченого кредиту - 5,18 грн., 3% річних на суму нараховани та несплачених відсотків - 48,97 грн.

Отже зважаючи на встановлені обставини та вищенаведені положення закону вимоги ПАТ «Державнийощадний банк України» суд вважає обґрунтованими і доведеними та задовольняєїх в повному обсязі.

Враховуючи, що рішення ухвалюється на користь позивача, суд відповідно до вимог статті 141 ЦПК України покладає на відповідача сплачений позивачем судовий збір в сумі 1 921 грн.

На підставі викладеного, керуючись статтями 5, 7, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 259, 263-265, 268, 279, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особіфілії - Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», заборгованість за кредитним договором в розмірі 10 486 грн. 29 коп. та судовий збір в розмірі 1 921 грн., а усього12 407 грн. 29 коп.

Позивач: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код юридичної особи: 00032129, в особіфілії - Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код юридичної особи: 09322277, місце знаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (військова частина) , рнокпп НОМЕР_2 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Згідно з підпунктом 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Розділу XIII ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 89571255 ?

Документ № 89571255 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 89571255 ?

Дата ухвалення - 03.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89571255 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89571255 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 89571255, Darnytskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 89571255, Darnytskyi District Court of Kyiv City was adopted on 03.01.2020. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 89571255 refers to case No. 759/12733/19

This decision relates to case No. 759/12733/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 89571250
Next document : 89571261