Court decree № 89517505, 29.05.2020, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
29.05.2020
Case No.
915/699/20
Document №
89517505
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

29 травня 2020 року Справа № 915/699/20

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Приватного акціонерного товариства «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» (03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 26; ідентифікаційний код 04880386)

до відповідача: Товариства з додатковою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (54028, м. Миколаїв, вул. Гмирьова, буд. 1; ідентифікаційний код 01273160)

про: стягнення 667 703,67 грн,

В С Т А Н О В И В:

25.05.2020 Приватне акціонерне товариство «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 20.05.2020 (вх. № 6260/20) (з додатками) до Товариства з додатковою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ», в якій просить суд:

1. Прийняти цю позовну заяву до розгляду та відкрити провадження по справі;

2. Прийняти рішення, яким задовольнити позовні вимоги Позивача в повному обсязі та стягнути з Відповідача на користь Позивача:

- суму основного боргу, за поставлений Позивачем, на підставі Договору, Цемент, в розмірі 563 386,50 грн;

- суму пені в розмірі подвійного розміру облікової ставки НБУ, яка діяла під час прострочення оплати, за кожен день такого прострочення оплати, за прострочення оплати грошових зобов`язань Відповідача перед Позивачем, в розмірі 67 998,59 грн;

- суму інфляційних втрат Позивача у зв`язку з простроченням оплати грошових коштів Відповідачем в розмірі 7 429,32 грн;

- суму 10 % річних за прострочення оплати грошових зобов`язань Відповідача перед Позивачем в розмірі 28 889,26 грн.

3. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу III Господарського процесуального кодексу України за такими підставами.

Статтею 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За змістом статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Однак позовна заява б/н від 20.05.2020 (вх. № 6260/20) не відповідає вимогам ст. 162 ГПК України, оскільки не містить відомостей, передбачених частиною третьою вказаної статті, а саме:

1) всупереч вимог п. 3 ч. 3 ст. 162 ГПК України позивачем не надано суду обґрунтованого розрахунку суми основної заборгованості в розмірі 563 386,50 грн.

Наведений позивачем в тексті позовної заяви розрахунок основного боргу виконаний шляхом узагальнення загальних сум (1) вартості поставленого товару, (2) оплат, здійснених відповідачем, (3) переплати відповідача.

При цьому, позивачем заявлено до стягнення заборгованість за 3 (трьома) господарськими договорами, поставка товару за якими, за твердженням позивача, підтверджується 283 видатковими накладними.

Отже, обґрунтованого, детального розрахунку суми основного боргу з зазначенням кожного договору окремо, з посиланням на кожну з видаткових накладних, за якими обраховувався борг, з вказівкою на дати та суми платежів, якими оплачено цю видаткову накладну, позовна заява не містить. Вказаний розрахунок слід надати суду для з`ясування факту наявності розміру і дати виникнення боргу за кожною заявленою спірною накладною, та для подальшої перевірки, в разі наявності основного боргу за конкретною видатковою накладною, здійснених позивачем нарахувань штрафних санкцій, інфляційних втрат та відсотків.

Таким чином, позивачу слід надати суду обґрунтований розрахунок суми основного боргу (у вигляді таблиці) із зазначенням: кожного договору окремо; підстав виникнення боргу (із зазначенням конкретних спірних видаткових та товарно-транспортних накладних); суми поставки згідно конкретної видаткової та товарно-транспортної накладної; дати з якої починається прострочення платежу по кожній спірній видатковій накладній окремо; документів, якими підтверджуються часткові оплати (платіжні доручення, банківські виписки тощо, їх дата/номер/сума); борг на певну дату, заборгованість всього по кожній видатковій накладній з наростаючим підсумком.

2) позовна заява не містить належно викладеного змісту позовних вимог у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

Так, в прохальній частині позовної заяви позивачем не вказано розмежування сум заборгованості за договорами поставки № 1812 від 29.12.17, № 2110 від 27.12.2018 та № 2456 від 08.04.2020, що підлягає з`ясуванню та письмовому підтвердженню позивачем.

Отже позивачу слід конкретизувати прохальну частину позову із зазначенням сум, заявлених до стягнення за договорами поставки № 1812 від 29.12.17, № 2110 від 27.12.2018 та № 2456 від 08.04.2020, по кожному з договорів окремо.

3) позовна заява не містить належного викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини, що суперечить вимогам п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

Так, за текстом позовної заяви позивач, в обґрунтування заявлених вимог, зазначає, що виконуючи свої зобов`язання за договорами позивач в період з 02.01.2018 року по 09.04.2020 року включно, поставив на користь відповідача в асортименті на загальну суму 16 096 336,77 грн, що підтверджується відповідними видатковими накладними, зазначеними в Додатку № 1 – «Реєстр видаткових та товарно-транспортних накладних».

Крім того, за текстом позовної заяви позивач вказує, що датами поставки цементу згідно з договором є дати товарно-транспортних накладних, зазначених в Додатку № 1 – «Реєстр видаткових та товарно-транспортних накладних».

У вказаному Додатку № 1 – «Реєстр видаткових та товарно-транспортних накладних» наведено перелік 283 видаткових та 283 товарно-транспортних накладних. При цьому позивачем до позовної заяви фактично надано 282 видаткові та 280 товарно-транспортних накладних.

Вказане свідчить про те, що виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги із зазначенням доказів, що підтверджують вказані обставини, як це передбачено п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України, здійснений позивачем неналежним чином;

4) перелік додатків до позовної заяви не відповідає фактично доданим до неї документам, про що свідчить акт Відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області від 25.05.2020.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ст.ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Таким чином, керуючись ст. ст. 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Приватного акціонерного товариства «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» б/н від 20.05.2020 (вх. № 6260/20) у справі № 915/699/20 залишити без руху.

2. Позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки у 10-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до господарського суду письмової заяви про усунення недоліків з дотриманням вимог, передбачених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

3. Роз`яснити позивачу, що при невиконанні вимог даної ухвали, позовна заява у відповідності до приписів ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України вважається неподаною та повертається заявнику.

4. Надіслати позивачу акт відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області від 25.05.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смородінова

Previous document : 89517501
Next document : 89517510