Court decree № 89318158, 13.05.2020, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
13.05.2020
Case No.
911/205/20
Document №
89318158
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"13" травня 2020 р. м. Київ

Справа № 911/205/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Нікас фуд Україна

до Товариства з обмеженою відповідальністю Укрхарчопромкомплекс

про стягнення 413 206,59грн

Суддя А.Р.Ейвазова

Представники від:

позивача не з`явилися;

відповідача не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Нікас фуд Україна (далі ТОВ Нікас фуд Україна) звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Укрхарчопромкомплекс (далі ТОВ УХПК) про стягнення 413206,59грн (складається з: 409 152,00грн основний борг; 2677,97грн 3 % річних за період з 24.09.2019 по 19.01.2020; 1376,62грн втрати від інфляції за період з жовтня 2019 року по грудень 2019 року).

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань за договором поставки, укладеним в спрощений спосіб, в частині своєчасної оплати за отриманий товар (а.с.1-8).

Ухвалою від 28.01.2020 судом відкрито провадження у справі, вирішено розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 15:00 26.02.2020, а також встановлено строки для вчинення учасниками справи процесуальних дій (а.с.37-39).

26.02.2020 учасники справи у підготовче засідання не з`явилися.

Ухвалою від 26.02.2020 судом відкладено підготовче засідання до 14:30 18.03.2020 (а.с.54-55).

18.03.2020 підготовче судове засідання не відбулось.

02.04.2020 від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої позивач вказує, що після відкриття провадження у даній справі, відповідачем сплачено в рахунок оплати основного боргу 350 000,00грн, у зв`язку з чим позивач просить стягнути з відповідача 59 152,00грн основного боргу, 2 677,97грн - 3% річних та 1 376,62грн втрат від інфляції (а.с.73-74).

Ухвалою від 08.04.2020 призначено проведення підготовчого засідання на 14:30 13.05.2020 (а.с.79-80).

Копія вказаної ухвали суду отримана позивачем 21.04.2020, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №0103272885358 (а.с.82), відповідачем така ухвала не отримана поштове відправлення №0103272885552, у якому вона направлена відповідачу, повернуто суду з довідкою відділення зв`язку, у якій причиною повернення вказано: «інші причини» (а.с.83).

07.05.2020 від позивача надійшла заява б/н від 30.04.2020 (а.с.87-89), відповідно до якої позивач зменшує позовні вимоги на суму 4 054,59грн, що складаються з: 2677,97грн - 3% річних та 1376,62грн - втрат від інфляції. Крім того, у зазначеній заяві позивач вказує, що відповідачем у період з 11.02.2020 по 23.04.2020 сплачено позивачу суму основного боргу у розмірі 409 152,00грн. Одночасно, у поданій заяві позивач просить повернути йому сплачений судовий збір у розмірі 6198,10грн (а.с.87-89).

12.05.2020 на електронну пошту суду від імені відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване встановленням Кабінетом Міністрів України постановою від 11.03.2020 №211 на всій території України карантину. Між тим, відповідна заява направлена без накладення електронного підпису особи, яка уповноважена діяти від імені відповідача, у зв`язку з чим суд позбавлений можливості прийняти таку заяву як таку, що подана відповідачем.

13.05.2020 учасники справи у підготовче засідання не з`явилися.

Ухвалою суду від 13.05.2020 у даній справі закрито провадження у даній справі в частині стягнення основного боргу в розмірі 409 152,00грн, оскільки встановлено, що предмет спору у справі в цій частині відсутній, у зв`язку з виконанням зобов`язання з оплати товару відповідачем після відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд знаходить підготовче судове засідання таким, що підлягає відкладенню з наступних підстав.

У даній справі позивачем подана заява про зменшення позовних вимог на суму 4054,59грн. При цьому, у поданій заяві позивач вказує, що ця сума складається із: 3% річних у розмірі 2677,97грн; 1376,62грн втрат від інфляції.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 46 ГПК України, крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Однак, відповідно до поданої заяви позивач фактично заявляв декілька вимог, які об`єднані у одному позові, розмір кожної з яких визначається певною сумою, що ним заявлялась. Фактично, зазначаючи у поданій заяві про зменшення заявлених вимог, позивач не зменшує розмір певної вимоги, що заявлена, а зменшує ціну позову, яка визначається сукупною сумою усіх заявлених вимог. Разом з тим, кожна вимога розглядається судом окремо і по кожній вимозі суд має прийняти певне рішення у відповідності з п.1 ч.5 ст.238 ГПК України.

Разом з тим, з поданої заяви не вбачається до якої кількісної величини позивач зменшує заявлені ним вимоги окремо по кожній вимозі, що фактично унеможливлює їх розгляд судом: 3% річних, втратах від інфляції. Зменшення кількісних величин відповідних вимог до нуля за своєю суттю не є зменшенням розміру вимог, оскільки у такому разі відповідні вимоги не мають певного кількісного виразу.

При цьому, суд звертаює увагу позивача на те, що він вправі відмовитись від позову повністю або в частині відповідно до ч. 1 ст. 46 ГПК України, подавши належним чином оформлену заяву.

Як визначено ч. 1 ст. 130 ГПК України, у разі зокрема, відмови позивача від позову, до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічна норма, закріплена також в ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір».

У разі відмови від позову, до прийняття відмови від позову суд, в силу ч.2 ст.191 ГПК України, роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Так, відповідно до ч.3 ст.231 ГПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається; наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Оскільки у поданій заяві позивач також чітко і однозначно також і не відмовився від відповідних вимог, для розгляду поданих вимог суд вважає за необхідне зобов`язати позивача надати письмове пояснення, у якому позивач має висловити свою волю щодо заявлених вимог в частині процентів та втрат від інфляції. У разі, якщо позивач від таких вимог відмовляється, він може подати відповідну заяву; у випадку, якщо позивач бажає зменшити вимоги в частині стягнення процентів та втрати від інфляції, позивач має у такому поясненні вказати до якої суми відмінної від нуля він зменшує кожну заявлену вимогу (окремо щодо процентів та окремо щодо втрат від інфляції), а також надати розрахунок кожної заявленої вимоги з урахуванням суми, до якої вона зменшена, із вказівкою: періоду нарахування; кількості днів у періоді, за який відповідні суми нараховані; розміру застосованої процентної ставки або індексу інфляції; суми боргу на які нараховані суми втрати від інфляції та процентів у кожному періоду.

З урахуванням необхідності отримання відповідного пояснення, враховуючи запровадження на всій території карантину, що могло позбавити сторони можливості явки в судове засідання, а також враховуючи неявку учасників, які не подавали клопотань про розгляд справи за їх відсутності, суд вважає за необхідне підготовче судове засідання відкласти.

Так, відповідно до ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до п. 4 Прикінцевих положень ГПК України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зокрема, судового розгляду справи, продовжуються на строк дії такого карантину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182-183, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

1. Зобов`язати позивача надати суду письмові пояснення, у якому позивач має висловити свою волю щодо заявлених вимог в частині процентів та втрат від інфляції, а саме: у разі, якщо позивач від таких вимог відмовляється вказати по кожній вимозі окремо: в якій частині вимог має місце відмова; у випадку, якщо позивач бажає зменшити вимоги в частині стягнення процентів та втрат від інфляції, у такому поясненні вказати до якої суми відмінної від нуля він зменшує кожну заявлену вимогу (окремо щодо процентів та окремо щодо втрат від інфляції), а також надати розрахунок кожної заявленої вимоги з урахуванням суми, до якої вона зменшена, із вказівкою: періоду нарахування; кількості днів у періоді, за який відповідні суми нараховані; розміру застосованої процентної ставки або індексу інфляції; суми боргу на які нараховані суми втрати від інфляції та процентів у кожному періоду та підставу, дату виникнення такого боргу

2.Відкласти підготовче засідання на 11:30 29.05.2020.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108).

Явка учасників справи у підготовче засідання не є обов`язковою.

3.Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню окремо не підлягає.

Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Повний текст ухвали складено 18.05.2020.

Суддя А.Р. Ейвазова

Часті запитання

Який тип судового документу № 89318158 ?

Документ № 89318158 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89318158 ?

Дата ухвалення - 13.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89318158 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89318158 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 89318156
Next document : 89318160