Court decree № 89250865, 13.05.2020, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
13.05.2020
Case No.
904/11541/16
Document №
89250865
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

13.05.2020 м. ДніпроСправа № 904/11541/16

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДДС+" (49000, м. Дніпро, провулок Біологічний, 2А, офіс 104; ідентифікаційний код 40334224) про заміну сторони правонаступником у справі

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дрінк Дістрібушн Сістем" (49000, м. Дніпро, вул. Кірова, буд. 82-Г; ідентифікаційний код 37150703)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Горяц-Т" (65005, м. Одеса, вул. Балківська, 143; ідентифікаційний код 34443264)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аква Сіті" (49000, м. Дніпро, площа Соборна, 12; ідентифікаційний код 33184131)

про стягнення 41 158 грн. 28 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017р. у справі №904/11541/16 позов задоволено; стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю «Горяц-Т» (65005, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 143; ідентифікаційний код 34443264) на користь Товариства з обмеженої відповідальності «Дрінк Дістрібушн Сістем» (49000, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 82-Г; ідентифікаційний код 37150703) 5 794 (п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири) грн. 49 коп. заборгованості, 32 047 (тридцять дві тисячі сорок сім) грн. 83 коп. - пені, 3 215 (три тисячі двісті п`ятнадцять) грн. 96 коп. - річних та 617 (шістсот сімнадцять) грн. 37 коп. - витрат по сплаті судового збору; стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Сіті» (49000, м. Дніпро, площа Жовтнева, буд. 12; ідентифікаційний код 33184131) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрінк Дістрібушн Сістем» (49000, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 82-Г; ідентифікаційний код 37150703) 100 (сто) грн. 00 коп. - заборгованості.

На виконання вказаного рішення Господарським судом Дніпропетровської області було видано відповідні накази від 03.05.2017 про примусове виконання.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.07.2017р. рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017р. у справі №904/11541/16 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.10.2017р. рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.07.2017р. у справі №904/11541/16 залишити без змін.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДДС+" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням (вх.№19382/20 від 30.04.2020р.) про заміну сторони правонаступником, у якій просить замінити позивача його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ДДС+" та долучити до матеріалів справи документи, що підтверджують таку заміну кредитора у зобов`язаннях: копії договорів відступлення права вимоги (цесії) від 03.08.2018 та від 01.04.2020.

Відповідно до частин 1, 2 статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частин 1, 2 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником; заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Зазначена норма права кореспондується з положеннями частини 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", згідно з якою у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб; неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права (стаття 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України одним з основних засад господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Керуючись статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, статтями 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДДС+" (49000, м. Дніпро, провул. Біологічний, 2А, офіс 104; ідентифікаційний код 40334224) про заміну сторони правонаступником та призначити його розгляд у судовому засіданні на 27.05.2020 об 14:30 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області у залі судових засідань №1-202 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Запропонувати до засідання :

Стягувачу та боржникам-1, -2 - надати письмові пояснення стосовно клопотання про заміну сторони правонаступником;

Товариству з обмеженою відповідальністю "ДДС+" додатково повідомити стягувача та боржників-1, -2 про розгляд 27.05.2020 об 14:30 год. у Господарському суді Дніпропетровської області клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДДС+" про заміну сторони правонаступником, докази повідомлення надати до суду.

3. Нагадати учасникам судового процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді необхідно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку в системі "Електронний суд"), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі (процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заяви до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 13.05.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Загинайко

Previous document : 89239523
Next document : 89250868