Decision № 88858715, 21.04.2020, Volyn Circuit Administrative Court

Approval Date
21.04.2020
Case No.
140/733/20
Document №
88858715
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року ЛуцькСправа № 140/733/20

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Плахтій Н.Б.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом приватного підприємства «Волинські ресурси» до Головного управління ДПС у Волинській області про визнання протиправним та скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Волинські ресурси» (далі - позивач, ПП «Волинські ресурси») звернулося з позовом до Головного управління ДПС у Волинській області (далі - відповідач, ГУ ДПС у Волинській області) про визнання протиправним та скасування наказу від 07.02.2020 № 467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси».

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що підставою для прийняття оскаржуваного наказу послугували норми пункту 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України), зокрема у зв`язку з ненаданням ПП «Волинські ресурси» пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують встановлені порушення, на запити: від 10.06.2019 №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 №21644/10/03-20-52-12-06, від 15.08.2019 №26746/10/03-20-52-12-06. Позивач вважає, що даний наказ прийнятий з порушенням норм податкового законодавства та підлягає скасуванню, оскільки з таких самих підстав відповідачем був виданий наказ від 20.11.2019 №1117, який є предметом судового оскарження в адміністративній справі №140/3463/19. Крім того, вказує, що на всі письмові запити відповідача були надані письмові відповіді у встановленому ПК України порядку та строки у вигляді пояснень та додавались усі підтверджуючі документи.

З огляду на вищевказане зазначає, що у відповідача не було підстави, передбаченої підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України, для видання оскаржуваного наказу «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» ПП «Волинські ресурси».

Ухвалою Волинського окружного адміністративного суду від 19.02.2020 прийнято дану позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за цим позовом та ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (у письмовому провадженні) за наявними у справі матеріалами (а.с.8).

Відповідач у відзиві на адміністративний позов (а.с.11-15) вимог підприємства не визнав та зазначив, що на запити контролюючого органу від 10.06.2019 №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 №21644/10/03- 20-52-12-06, від 15.08.2019 №26746/10/03-20-52-12-06 ПП «Волинські ресурси» не надало запитуваної інформації та документів на її підтвердження, з огляду на що у ГУ ДПС у Волинській області відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України виникли обґрунтовані підстави для проведення позапланової документальної перевірки позивача. Відтак наказ від 07.02.2020 №467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси» є законним та обґрунтованим, прийнятий за наявності визначених законодавством підстав та у межах компетенції, у зв`язку з чим просить в задоволенні позову відмовити повністю.

Враховуючи вимоги статті 262 КАС України судом розглянуто дану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення з огляду на наступне.

Судом встановлено, що на підставі статті 75, підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78, ПК України, у зв`язку з ненаданням підприємством пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують встановлені порушення, на запити від 10.06.2019 року №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 року №21644/10/03-20-52-12-06 та від 15.08.2019 року № 26746/10/03-20-52-12 ГУ ДПС у Волинській області було видано наказ від 07.02.2020 №467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси» з 10.02.2020 тривалістю 5 робочих днів з метою дослідження питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при декларуванні показників податкової звітності з податку на додану вартість та дотримання вимог податкового законодавства з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за період діяльності з 01.04.2019 по 31.07.2019 (а.с.5).

Надаючи правову оцінку оскаржуваному наказу, суд зазначає наступне.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до підпункту 19-1.1.1 пункту 19-1.1 статті 19-1 ПК України контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків.

Як передбачено підпунктом 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 ПК України для здійснення функцій, визначених законом, контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов`язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Право контролюючого органу на отримання податкової інформації інформації кореспондується з відповідним обов`язком платника податків подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних із визначенням об`єктів оподаткування (податкових зобов`язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов`язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов`язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання; подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством (підпункт 16.1.5 пункту 16.1 статті 16 ПК України).

У свою чергу, за змістом пункту 73.3 статті 73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Цим же пунктом ПК України визначені вимоги до оформлення письмового запиту контролюючого органу. Зокрема, такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Пунктом 73.3 статті 73 ПК України також визначено підстави для запиту контролюючого органу. Так письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пунктів 73.2 та 73.3 статті 73 ПК України постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1245 затверджено Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом (далі - Порядок №1245), яким так само обумовлено вимоги до письмового запиту контролюючого органу про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації.

Пунктом 10 Порядку №1245 встановлено, що запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

З наведеного слідує, що вимоги, які висуваються до змісту запиту, є нормативно визначеними і розширеному тлумаченню не підлягають.

Абзац шістнадцятий пункту 73.3 статті 73 ПК України встановлює обов`язок платника податків та інші суб`єктів інформаційних відносин подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). Разом з тим, у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п`ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Аналогічне положення містить пункт 16 Порядку №1245.

Ненадання інформації, визначеної в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, складеного з дотриманням вимог, визначених абзацами першим - п`ятим пункту 73.3 статті 73 ПК України має юридичні наслідки для платника податків - є підставою для здійснення документальної позапланової перевірки, право на проведення яких визначене статтею 75 ПК України.

Згідно з абзацом четвертим підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 ПК України документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених Кодексом.

Перелік обставин, за наявності яких контролюючий орган може призначити документальну позапланову перевірку, передбачено пунктом 78.1 статті 78 ПК України. Цей перелік є вичерпним.

Як визначено абзацом першим пункту 78.4 статті 78 ПК України, про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Відповідно до пункту 81.1 статті 81 ПК України у наказі на проведення документальної позапланової перевірки повинно бути зазначено підставу для її проведення із зазначенням відповідного підпункту пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

У спірному наказі зазначено, що його прийнято на підставі статті 75 та підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України у зв`язку з ненаданням підприємством пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують встановлені порушення на запити від 10.06.2019 року №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 року №21644/10/03-20-52-12-06 та від 15.08.2019 року № 26746/10/03-20-52-12.

Так, відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Отже, даною нормою податкового законодавства передбачено право контролюючого органу в разі ненадання платником податків пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, на призначення документальної позапланової перевірки.

З матеріалів справи слідує, що відповідач скеровував на адресу ПП «Волинські ресурси» запити від 10.06.2019 №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 №21644/10/03-20-52-12-06 та від 15.08.2019 №26746/10/03-20-52-12, у яких зобов`язав останнього надати відповідні документи на підтвердження своїх господарських операцій (а.с.17-22).

У відповідь на вказані запити позивач надав письмові пояснення від 24.06.2019, від 12.07.2019 та від 31.08.2019 (а.с.23-26).

ГУ ДПС у Волинській області, не отримавши належної відповіді на вищевказані запити, реалізувало своє право на проведення документальної позапланової перевірки, видавши 20.11.2019 наказ №1117 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси» (а.с.6). Перевірка мала бути проведена з 21.11.2019 тривалістю 5 робочих днів за період діяльності з 01.04.2019 по 31.07.2018 з метою дослідження питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при декларуванні показників податкової звітності з податку на додану вартість та дотримання вимог податкового законодавства з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Зазначений наказ позивачем було оскаржено в судовому порядку. За результатами розгляду справи №140/3463/19 рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 30.01.2020, яке не набрало законної сили, визнано правомірним прийняття контролюючим органом наказу від 20.11.2019 за №1117 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси» у зв`язку з ненаданням позивачем в повному обсязі інформації та її документального підтвердження на запити контролюючого органу.

Таким чином, видавши наказ від 20.11.2019 №1117, ГУ ДПС у Волинській області реалізувало своє право на призначення документальної позапланової перевірки у зв`язку з ненаданням підприємством пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують встановлені порушення, на запити від 10.06.2019 року №18672/10/03-20-52-12-06, від 27.06.2019 року №21644/10/03-20-52-12-06 та від 15.08.2019 року № 26746/10/03-20-52-12.

Тобто, обставини із подачею запитів та отриманням відповіді на них, що стали підставою для призначення перевірки прийняттям наказу від 20.11.2019 №1117, вичерпали себе у зв`язку з їх реалізацію.

Нормами підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України чітко регламентовано порядок призначення позапланової перевірки в разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, якщо ним не подано відповідні пояснення на запит контролюючого органу.

Вищевказані норми податкового законодавства не передбачають права податкового органу по тому самому запиту, з тих самих підстав виносити повторний наказ на проведення перевірки, якщо обставини не змінилися.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач не подавав до позивача нового запиту, а на підставі тих самих обставин, які були покладені в основу наказу 20.11.2019 №1117, виніс новий наказ від 07.02.2020 №467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси».

Тому з врахуванням викладеного суд вважає, що відповідачем всупереч вимогам статей 73, 75, 78 ПК України, Порядку №1245 з тих самих підстав, на підставі тих самих обставин винесено наказ 07.02.2020 №467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси», відтак останній підлягає скасуванню.

Відповідно до частини першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Беручи до уваги дослідженні в судовому засіданні докази, в їх сукупності, суд дійшов висновку, що відповідач належними та допустимими доказами не довів підставність прийняття оспорюваного наказу, а тому позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Згідно з частиною першою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Волинській області на користь позивача слід стягнути судовий збір в сумі 2102,00 грн, сплачений відповідно до квитанції про сплату №7593 від 14.02.2020 (а.с.4).

Керуючись статтями 243, 245, 246, 255, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління ДПС у Волинській області від 07 лютого 2020 року №467 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Волинські ресурси».

Стягнути на користь Приватного підприємства «Волинські ресурси» (43010, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Садовського, 4 а, код ЄДРПОУ 42708544) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Волинській області (43010, Волинська область, місто Луцьк, Київський майдан, 4, код ЄДРПОУ 43143484) сплачений судовий збір в сумі 2102,00 грн (дві тисячі сто дві) грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення, з врахуванням вимог пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України.

Головуючий-суддя Н.Б.Плахтій

Часті запитання

Який тип судового документу № 88858715 ?

Документ № 88858715 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88858715 ?

Дата ухвалення - 21.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88858715 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 88858715 ?

В Volyn Circuit Administrative Court
Previous document : 88858708
Next document : 88858717