Decision № 88814026, 15.04.2020, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
15.04.2020
Case No.
914/2767/19
Document №
88814026
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 Справа № 914/2767/19

місто Львів

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Тіва Україна",до відповідача:товариства з обмеженою відповідальністю Завод вентиляційного обладнання "Р-Вентс",про:стягнення 1'291'668,96 грн.СуддяРим Т.Я.Секретар судового засіданняДемчук А.П.Представники:позивача:не з`явився,відповідача:не з`явився.Рішенням від 26.02.2020 у справі № 914/2767/19 Господарський суд Львівської області повністю задовольнив позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Тіва Україна" до товариства з обмеженою відповідальністю Завод вентиляційного обладнання "Р-Вентс", стягнув з товариства з обмеженою відповідальністю Завод вентиляційного обладнання "Р-Вентс" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Тіва Україна" 673'848,10 грн. основного боргу, 90'812,57 грн. пені, 390'351,90 грн. – 24% річних, 136'656,39 грн. інфляційних втрат та 19'375,03 грн. витрат на оплату судового збору.

У зазначеному рішенні суд вирішив питання про розподіл судових витрат в частині судового збору. Водночас, представник позивача в судовому засіданні 26.02.2020 усно заявив про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу, зазначивши, що докази надання такої, подасть до суду протягом 5 днів після ухвалення рішення суду. Зважаючи на зазначене, на виконання вимог частини 8 статті 129 та пункту 5 частини 6 статті 238 Господарського процесуального кодексу України, суд у рішенні ухвалив призначити судове засідання для вирішення питання про розподіл решти судових витрат на 18.03.2020.

Позивач 02.03.2020 подав до суду докази понесення ним витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідач не подав до суду заперечень ні під час розгляду справи, ні при розгляді заяви позивача про розподіл витрат на професійну правничу допомогу.

В судове засідання 18.03.2020 сторони не з`явились. У зв`язку з запровадженням карантину суд відклав судове засідання на 15.04.2020. Участь сторін визнав необов`язковою.

В судове засідання 15.04.2020 сторони не з`явилися, позивач подав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Відповідач не подав до суду жодного клопотання. Зважаючи на вказане, необов`язкову участь сторін у судовому засіданні, суд вважає за можливе ухвалити додаткове рішення 15.04.2020 за відсутності сторін.

Фактичні обставини справи.

Позивач та адвокатське об`єднання "Екс Юре" уклали договір № 02-04/486 від 18.12.2019 про надання правничої допомоги (далі – Договір) (а.с. 107-109). За умовами цього договору замовник (позивач у справі) дає завдання виконавцеві та зобов`язується оплатити надану ним професійну.

Позивач та адвокатське об`єднання "Екс Юре" уклали додаткову угоду № 1 від 18.12.2019 до договору № 02-04/486 від 18.12.2019 (а.с. 110). За цією угодою за надання професійної правничої допомоги, пов`язаної з наданням юридичних консультацій та здійснення претензійно-позовної роботи, в тому числі підготовкою позовної заяви до Господарського суду Львівської області про стягнення заборгованості, в якій відповідачем виступатиме ТОВ "Завод вентиляційного обладнання "Р-Вентс", представлення інтересів замовника в суді першої інстанції господарської юрисдикції, замовник сплачує гонорар у розмірі 30'000,00 грн. Задля забезпечення роботи виконавця замовник сплачує аванс у розмірі 30'000,00 грн. протягом двох банківських днів з моменту підписання цієї додаткової угоди на підставі виставленого рахунку.

Позивач перерахував адвокатському об`єднанню 30'000,00 грн. як оплату за юридичні послуги згідно з Договором, що підтверджується платіжним дорученням № 4353 від 23.12.2019 (а.с. 179).

Інтереси позивача в ході розгляду цієї справи представляв адвокат Штинда Олег Васильович на підставі ордеру серії ЛВ № 167522 від 27.12.2019 (а.с. 111) та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (а.с. 112).

В матеріалах справи є акт наданих послуг від 28.02.2020 згідно з Договором (а.с. 178), згідно з яким адвокат надав позивачеві такі послуги (вартість 1 години роботи адвоката – 1’ 500,00 грн.):

- підготовка та подання позовної заяви (11 годин) – 16’ 500,00 грн., що включало:

а) вивчення документів, наданих позивачем (5 год.);

б) усні консультації з правових питань (2 год.);

в) вивчення та аналіз судової практики (1 год.);

г) підготовка позовної заяви (3 год.);

- ознайомлення з матеріалами справи (1 год.) – 1'500,00 грн.;

- підготовка та подання відповіді на відзив (6 год.) – 9'000,00 грн., що включало:

а) вивчення відзиву на позов (1 год.);

б) вивчення та аналіз судової практики (2 год.);

в) фактична підготовка відповіді на відзив (3 год.);

- представлення інтересів позивача в суді (2 судові засідання) – 3'000,00 грн.

При ухваленні додаткового рішення суд керувався таким.

Відповідно до частини 1 статті 16 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Згідно з частиною 1 та пунктом 1 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом 5 днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду. Подання такої заяви зобов`язує суд на підставі пункту 5 частини 6 статті 238 Господарського процесуального кодексу України в рішенні призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати. Позивач подав відповідну заяву та необхідні докази у строк, визначений частиною 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Положення частин 2 та 3 статті 126 Господарського процесуального кодексу України встановлюють, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Згідно з положеннями частини 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує, серед іншого, чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес.

На підставі зазначеного, під час вирішення питання про розподіл судових витрат у цій справі, суд враховує, що справа не містить великої кількості документів. Зокрема, докази, позивача на підтвердження обґрунтованості позовних вимог, подані на 86 аркушах. Таким чином, суд вважає, що 5 годин на ознайомлення з документами, поданими позивачем, що в казані в акті наданих послуг, є необґрунтованими. Зокрема, суд вважає обґрунтованими 3 години на вивчення документів (вартістю 4'500,00 грн.).

Зважаючи на вказане, суд вважає за необхідне зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу позивача до 27'000,00 грн. на підставі частини 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до положень пункту 3 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином, на відповідача покладаються витрати на професійну правничу допомогу позивача у розмірі 27'000,00 грн.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 126, 130, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В :

1. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Завод вентиляційного обладнання "Р-Вентс" (адреса: 80700, Львівська область, місто Золочів, вулиця Шашкевича, будинок 44; ідентифікаційний код 38501125) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Тіва Україна" (адреса: 80431, Львівська область, Кам`янка-Бузький район, село Жовтанці, вулиця Львівська, будинок 2А; ідентифікаційний код 38332186) 27'000,00 грн. відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суд звертає увагу, що Законом України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" розділ Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4 та змінено процесуальні строки на апеляційне оскарження рішення господарського суду.

Додаткове рішення може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст додаткового рішення складено 16.04.2020.

Суддя Рим Т.Я.

Previous document : 88814024
Next document : 88814087