Decision № 88611095, 06.04.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
06.04.2020
Case No.
910/1565/20
Document №
88611095
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

06.04.2020Справа № 910/1565/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г. розглянув у порядку письмового провадження матеріали господарської справи

за позовом Дочірнього підприємства "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" (82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Сколівська, 7-Б)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛАНТ" (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 9-А, оф. 369)

про стягнення 150 403,88 грн

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛАНТ" про стягнення 150 403,88 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що всупереч умовам договору підряду №116-09/17/1 від 29.09.2017 та додаткових угод до нього відповідач не в повному обсязі оплатив виконані позивачем роботи, що стало наслідком виникнення у останнього заборгованості перед позивачем у розмірі 150 403,88 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/1565/20, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

Даною ухвалою, суд у відповідності до ст.ст. 165, 166 Господарського процесуального кодексу України встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив, а позивачу строк для подання відповіді на відзив.

З наявного у матеріалах справи рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0103052493130 вбачається, що ухвала про відкриття провадження у справі була отримана відповідачем 10.02.2020, проте, у визначений судом строк відзив на позовну заяву останнім не подано.

Відповідно до ч. 9 ст.165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

29 вересня 2017 року між Дочірнім підприємством "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" (надалі- підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛАНТ" (надалі - замовник, відповідач) було укладено договір підряду № 116-09/17/1 (надалі - договір).

Згідно з умовами п.1.1 договору за дорученням Замовника, Підрядник зобов`язується на власний ризик та власними силами виконати роботи визначені п.2.1. Договору, на умовах цього Договору та додатків до нього (Комерційні пропозиції), на об`єкті нерухомого майна Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вартість виконаних робіт у терміни та у порядку визначеному даним Договором.

Підрядник зобов`язується виконати наступні роботи:

2.1.1.Виготовлення віконних конструкцій з алюмінію, в кількості і асортименті, що визначаються у Комерційних пропозиціях та видаткових накладних (далі за текстом - «Вироби»), які є невід`ємною частиною даного Договору.

2.1.2. Доставка Виробів на об`єкт, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район.

2.1.3. Встановлення Виробів на об`єкті, вказаному Замовником, що полягає у закріпленні їх в проймах та ущільнення монтажною піною.

Загальна сума вартості виробів та робіт визначених п. 2.1. договору визначається у видаткових накладних та Актах виконаних робіт, які є невід`ємною частиною договору (п. 5.1. договору).

Відповідно до п. 5.2. договору в редакції додаткової угод №1 від 09.11.2017 року сторони встановили, що загальна вартість виробів за даним Договором становить 1292346,43 грн разом з ПДВ та включає вартість роб Підрядника, що передбачені в розділі 2 даного Договору.

Додатковою угодою №2 від 19.09.2018 року п. 5.2. договору було викладено у новій редакції, відповідно до якої вартість виробів за даним Договором склала 1 497 750,39 грн.

Пунктом 5.3. договору встановлений наступний порядок оплати:

5.3.1. Авансовий платіж у розмірі 70% від загальної вартості робіт, сплачується Замовником протягом (трьох) банківських днів, з моменту підписання даного Договору.

5.3.2. Наступний платіж у розмірі 20% від вартості робіт Замовник оплачує протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту повідомлення Підрядником про готовність Виробів до монтажу.

5.3.3. Решту 10% від вартості робіт Замовник оплачує протягом 3 (трьох) банківських днів, з момент передачі робіт за видатковими накладними та Актом виконаних робіт.

Факт виконання Робіт Підрядником та прийняття таких Робіт Замовником за цим Договором підтверджується видатковою накладною на Вироби та актом приймання-передачі виконаних Робіт Підрядник протягом двох робочих днів з моменту закінчення виконання Робіт за відповідним Замовлення (якщо інша періодичність приймання Робіт та складання Актів не визначена Сторонами в Замовлення зобов`язаний скласти у двох примірниках, підписати та передати на підпис Замовнику видаткову накладна та Акт приймання-передачі виконаних Робіт разом з рахунком на оплату. Замовник протягом 5 робочих днів з дати отримання належним чином оформлених видаткової накладної та Акту прийманні передачі виконаних Робіт зобов`язаний підписати їх, та повернути по одному примірнику кожного документу Підряднику, або у цей же строк надати Підряднику письмову мотивовану відмову від підписань цих документів у випадку, якщо Роботи не виконані, виконані неналежним чином, або якщо видаткова накладна та/або Акт приймання-передачі виконаних Робіт оформлені некоректно. Після внесення відповідних змін у видаткову накладну та/або Акт приймання-передачі виконаних Робіт та/або виконання Підрядником вимог Замовника, що викладені у письмовій мотивованій відмові від підписання Акті процедура приймання виконаних Робіт повторюється і здійснюється у такому ж порядку (п. 6.1. договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту його повного виконання сторонами (п. 9.1. договору).

На виконання умов договору позивачем в період з 2017 по 2018 роки було поставлено виробів та виконано робіт на загальну суму 1497750,39 грн, що підтверджується погодженими та підписаними сторонами видатковими накладними та Актами наданих послуг (виконаних робіт), а саме:

- Акт №81 КИ від 29.06.2018року на суму 41441.98 грн;

- Видаткова накладна № 81 КИ під 29.06.2018 року на суму 79043.43 грн.;

- Акт № 82 КИ від 29.06.2018 року на суму 14403.99 грн;

- Видаткова накладна № 81 КИ від 29.06.2018 року на суму 112269,97 грн.;

- Акт № 258 КИ від 22.11.2018 року на суму 174737.09 грн;

- Видаткова накладна № 258 КИ від 22.11,2018 року на суму 60457,60 грн.;

- Акт № 257 КИ від 22.11.2018 року на суму 40007,52 грн;

- Видаткова накладна № 257 КИ від 22.11.2018 року на суму 292770.80 грн.;

- Акт № 256 КИ від 22.11.2018 року на суму 18275.04 грн;

- Видаткова накладна № 256 КИ від 22.11.2018 року на суму 226781,25 грн.;

- Акт № 255 КИ від 22.11.2018 року на суму 3951,36 грн;

- Видаткова накладна № 255 КИ від 22.11.2018 року на суму 33610,36 грн.

За вищевказаний період відповідачем було проведено оплату на загальну суму 1 629 247,79 грн., про що свідчать долучені до матеріалів справи банківські виписки.

Також, 09.10.2017 та 26.12.2017 за заявою відповідача, останньому було повернуто грошові кошти у розмірі 160 000,00 грн та 176 901,28 грн відповідно.

Станом на 22.11.2018 заборгованість відповідача перед позивачем за договором підряду № 116-09/17/1 від 29.09.2017 склала 205 403,88 грн, що підтверджується підписаним між сторонами Актом звірки взаєморозрахунків.

З метою досудового врегулювання спору позивач звертався до відповідача з вимогою №1875 від 19.12.2019 про сплату заборгованості, яка була частково задоволена останнім на суму 55 000,00 грн, про що свідчать банківські виписки від 19.12.2019 та від 20.12.2019.

Отже, за доводами позивача, станом на момент звернення Дочірнього підприємства "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" з позовом до суду у відповідача існує непогашений борг у розмірі 150 403,88 грн.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Судом встановлено, що укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором підряду, а тому до вищевказаних відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України).

Відповідно до ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Як встановлено ч.4 ст. 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов укладеного між сторонами договору підряду позивач поставив вироби, виконав роботи та здав їх замовнику (відповідачу) на загальну суму 1497750,39 грн, що підтверджується підписаними сторонами видатковими накладними та актами надання послуг.

Таким чином, вищенаведене свідчить про прийняття відповідачем виробів та виконаних позивачем робіт без жодних претензій щодо їх якості, строків, об`ємів і вартості та виникнення обов`язку у останнього щодо їх оплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом встановлено, що після підписання даного договору відповідачем було перераховано позивачу 1 629 247,79 грн, частина з яких, за заявами відповідача від 06.10.2017 та від 21.12.2017, була повернена позивачем у загальному розмірі 336 901,28 грн.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна норма міститься і в ст. 193 Господарського кодексу України, яка регламентує, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ст. 599 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Судом встановлено, що 22.11.2018 між сторонами був підписаний Акт звірки взаєморозрахунків, відповідно до якого відповідач підтвердив існування заборгованості за договором підряду № 116-09/17/1 від 29.09.2017 у розмірі 205 403,88 грн.

З матеріалів справи вбачається, що після звернення позивача з вимогою №1875 від 19.12.2019 про сплату заборгованості, відповідачем було частково сплачено борг за договором у розмірі 55 000,00 грн, інша частина заборгованості у розмірі 150 403,88 грн залишена без оплати.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Приймаючи до уваги зазначене та враховуючи, що відповідачем не надано суду жодних доказів належного виконання зобов`язання щодо оплати виконаних позивачем робіт та не спростовано заявлених позовних вимог, суд приходить до висновку, що факт наявності боргу у відповідача перед позивачем за договором підряду належним чином доведений, документально підтверджений та строк оплати є таким, що настав, а тому позовні вимоги щодо стягнення заборгованості у розмірі 150 403,88 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідачем відзиву на позовну заяву, контррозрахунку суми позовних вимог та будь-яких заперечень по суті позовних вимог не надано, доводів позивача у встановленому законом порядку не спростовано.

З огляду на вищезазначене, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог Дочірнього підприємства "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" в повному обсязі, з покладенням на відповідача судових витрат у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 129, 236 - 238, 240, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛАНТ" (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9-А, оф. 369; ідентифікаційний код 40058276) на користь Дочірнього підприємства "Екран-Вікносвіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКРАН" (82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Сколівська, буд. 7-Б, ідентифікаційний код 32561990) заборгованість у розмірі 150 403 (сто п`ятдесят тисяч чотириста три) грн 88 коп. та судовий збір у розмірі 2 256 (дві тисячі двісті п`ятдесят шість) грн 06 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 06.04.2020

Суддя Л. Г. Пукшин

Previous document : 88611094
Next document : 88611098