Decision № 88500187, 31.03.2020, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
31.03.2020
Case No.
826/11794/18
Document №
88500187
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Київ №826/11794/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Костенка Д.А., розглянув-ши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (далі - ГУ ПФУ в м. Києві) про визнання протиправною бездіяльності, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не проведення перерахунку пен-сії з 01.01.2016 у відповідності до ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" та постанови Кабінету Міністрів Ук-раїни від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції";

- зобов`язати відповідача відповідно до ст.ст. 51, 63 Закону України "Про пенсійне забез-печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національ-ної поліції" здійснити перерахунок та виплату позивачу пенсії з 01.01.2016 однією сумою у повному обсязі без обмежень розміру, шляхом включення до складу грошового забезпе-чення, з якого обчислюється пенсія, його основних і додаткових видів та премії, а саме:

надбавки за оперативно-розшукову діяльність - 38%,

надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, документами - 20%,

надбавки за особливо важливі завдання - 63%,

надбавки за службу в спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю - 28%,

премії - 92%,

з урахуванням:

посадового окладу - 5200 грн.,

окладу за військове звання - 2400 грн.,

надбавки за стаж служби - 2280 грн.,

надбавки за службу в умовах режимних обмежень - 1040 грн.,

вказаних у довідці Міністерства внутрішніх справ України про розмір грошового забезпе-чення для перерахунку пенсії від 09.06.2017 №К-8901 із збереженням суми відсотків нараху-вання пенсії, які встановлені при призначенні пенсії.

Підставою позову зазначено те, що відповідно до Закону України "Про пенсійне забез-печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національ-ної поліції" перерахунок пенсії проводиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, у якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії, тобто з 01.01.2016. З метою реалізації свого права позивач звернувся до відповідача із заявою про проведення перерахунку пенсії, але відповідач такий перерахунок не провів. Крім того, пенсія позивача обчислена без урахування наступних складових грошового забезпечення: надбавка за оперативно-розшукову діяльність - 38%, надбавка за роботу з таємними виробами, носіями, документами - 20%, надбавка за особливо важливі завдання - 63%, надбавка за службу в спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю - 28%, премія - 92%.

Відповідач подав відзив, в якому просить відмовити в позові, посилаючись на таке. У березні 2017р. відповідач відповідно до листа Пенсійного фонду України від 28.03.2017 розпочав формування списків осіб, які мають право на перерахунок пенсії. У березні 2018р. Пенсійний фонд України отримав лист Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 №2900/05/22-2018 про не актуальність інформації у довідках про розмір грошово-го забезпечення для перерахунку пенсій, виданих до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103, у зв`язку з чим головні управління Пенсійного фонду України припинили роботу направлену на здійснення перерахунку пенсії по старим довідкам та почали здійснювати перерахунок по довідках, які направлялися Міністерством внутрішніх справ України після 28.02.2018.

Відповідач заперечив проти включення для перерахунку пенсії додаткових видів гро-шового забезпечення, зазначених позивачем, що не відповідає вимогам п. 3 постанови Кабі-нету Міністрів України від 21.02.2018 №103, а також щодо не обмеження пенсії позивача максимальним розміром, оскільки таке обмеження до позивача застосовано не було, тому його права у цій частині не порушені.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову, зважаючи на таке.

Судом встановлено, що позивач є пенсіонером органів внутрішніх справ, перебуває на обліку в ГУ ПФУ в м. Києві та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону Украї-ни "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з розрахунком пенсії по пенсійній справі №N/A К/8901 позивача від 01.12.2015 пенсія призначена (обчислена) із сум грошового забезпечення:

- посадовий оклад - 1690 грн.,

- оклад за військове звання - 135 грн.,

- процентна надбавка за вислугу років 30% - 547 грн.,

- надбавка за роботу з таємними виробами, носіями, документами 20% - 338 грн.,

- надбавка за оперативно - розшукову діяльність 38% - 642 грн.,

- надбавка за особливо важливі завдання 63% - 1494,68 грн.,

- надбавка за службу в спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю 28% - 473,20 грн.,

- премія 92% - 4894,93 грн.,

всього - 10215,51 грн.,

Основний розмір пенсії: 53% грошового забезпечення (вислуга років 21) у розмірі: 5414,22 грн. Підсумок пенсії (з надбавками) - 5580,96 грн.

Згідно з довідкою ГУ МВС в Київській області від 09.06.2017 №К-8901 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, виданій позивачу, розмір грошового забез-печення за нормами, чинними на 01.01.2016 за посадою на день звільнення із служби першо-го заступника начальника Головного управління - начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Київській області, прирівняною до посади першого заступника начальника Головного управління - апарату ГУ НП (Київ), становить:

- посадовий оклад - 5200 грн.,

- оклад за військовим (спеціальним) званням (полковник міліції/полковник поліції) - 2400 грн.,

- надбавка за стаж служби (15 календарних років, 30%) - 2280 грн.,

- надбавка за службу в умовах режимних обмежень (20%) - 1040 грн.,

- премія (від всього грошового забезпечення) (1,98%) - 216,22 грн.,

усього - 11136,22 грн.

У відповідь на звернення позивача щодо перерахунку пенсії листом від 19.02.2018 №17750/04/С-240 ГУ ПФУ в м. Києві йому повідомлено, що з прийняттям постанови Кабіне-ту Міністрів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Націо-нальної поліції" до ГУ ПФУ в м. Києві ліквідаційними комісіями ГУ МВС України в областях та м. Києві були направлені довідки для перерахунку пенсії з урахуванням грошо-вого забезпечення, установленого для поліцейських. Перерахунок пенсії буде проведено після надходження коштів з Державного бюджету України.

Згідно з довідкою ГУ МВС України в м. Києві від 06.04.2018 №К-8901 про розмір гро-шового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), відповідно до ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103 та від 11.11.2015 №988 розмір грошового забезпечення за нормами, чинними за січень 2016р., за прирівняною посадою поліцейського перший заступник начальника Головного управління - Апарат ГУНП (Київ) до посади на день звільнення із служби перший заступник начальника Головного управління - начальник Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Київській області становить:

- посадовий оклад - 5200 грн.,

- оклад за спеціальним званням (полковник міліції/полковник поліції) - 2400 грн.,

- надбавка за стаж служби 30% - 2280 грн.,

- надбавка за службу в умовах режимних обмежень 20% - 1040 грн.,

- премія 8,41% - 918,37 грн.,

усього - 11838,37 грн.

Як вбачається, розмір грошового забезпечення позивача для перерахунку пенсії у довідці від 06.04.2018 №К-8901 (11838,37 грн.) вищий, ніж у довідці від 09.06.2017 №К-8901 (11136,22 грн.).

У квітні 2018р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103 відповідачем здійснено перерахунок пенсії позивача з 01.01.2016. Згідно з розрахун-ком пенсії позивача станом на 01.01.2018 пенсія призначена (обчислена) із сум грошового забезпечення:

- посадовий оклад - 5200 грн.,

- оклад за військове звання - 2400 грн.,

- процентна надбавка за вислугу років 30% - 2280 грн.,

- надбавка за службу в умовах режимних обмежень 20% - 1040 грн.,

- премія 8,41% - 918,37 грн.,

всього - 11838,37 грн.

Основний розмір пенсії: 53% грошового забезпечення (вислуга років 21) у розмірі: 6274,34 грн. Підсумок пенсії (з надбавками) 6274,34 грн.

Як вбачається, до складу грошового забезпечення, з якого нарахований основний роз-мір пенсії, не включено таких складових як: надбавка за оперативно-розшукову діяльність - 38%, надбавка за особливо важливі завдання - 63%, надбавки за службу в спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю - 28%, премія - 92%.

Також, як вбачається, обмеження пенсії максимальним розміром не застосовувалось.

Спірні правовідносини стосуються проведення перерахунку і виплати пенсії особі, якій призначено пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-них з військової служби, та деяких інших осіб", відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей", постанови Кабінету Мініс-трів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції". Також, спірні правовідносини стосуються складових грошового забезпечення, з яких проводиться перерахунок пенсії.

Дана справа є типовою. При її вирішенні слід застосовувати рішення Верховного Суду від 15.02.2018 у справі №Пз/9901/8/18 №820/6514/17, яке набрало законної сили 17.03.2018.

У вищевказаній зразковій справі Верховний Суд дійшов наступних висновків:

45. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей", ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-них з військової служби, та деяких інших осіб" зміна грошового забезпечення поліцейських, яке за своїми складовими є ідентичним складовим колишніх працівників міліції, але за роз-міром більшим, є безумовною підставою для перерахунку пенсії позивача, як колишнього працівника міліції на підставі Постанови №988, яка набрала чинності 02.12.2015.

46. Згідно зі ст. 51 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" позивач має право на перерахунок пенсії з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну роз-міру пенсії. Оскільки Постанова №988, якою встановлені розміри грошового забезпечення працівникам поліції за посадовими окладами і спеціальними званнями, набрала чинності 02.12.2015, ОСОБА_1 має право на перерахунок пенсії з урахуванням видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавс-твом для поліцейських, з 01.01.2016.

47. Ураховуючи те, що право позивача на перерахунок пенсії встановлено чинним законодавством України, дотримано всі вимоги, передбачені Порядком №45, для проведення перерахунку пенсії, ОСОБА_1 має законні підстави щодо перерахунку його пенсії на підставі довідки про грошове забезпечення з урахуванням грошового забезпечення поліцейських. При цьому, посилання відповідача на відсутність коштів на проведення виплати пенсії в перерахованому розмірі порушує гарантоване статтею 1 Першого протоколу Конвенції право мирно володіти своїм майном. Оскільки чинне правове положення передбачає виплату пев-них надбавок, і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах доки відповідні положення є чинними. Тобто органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невико-нання своїх зобов`язань (рішення Європейського суду у справі "Кечко проти України" від 08.11.2005).

48. При цьому суд звертає увагу на підвищені гарантії соціальної захищеності осіб, що перебувають на службі в органах внутрішніх справ, з боку держави, що повинні бути реалізо-ваними у комплексі заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби в органах внутрішніх справ, так і після звільнення у запас або відставку (Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 №8-рп/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист").

49. За результатами судового розгляду встановлено, що Ліквідаційна комісія ГУ МВС України в Харківській області на підставі списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, надала до ГУ ПФУ в Харківській області довідку від 19.06.2017 №НОМЕР_4 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії ОСОБА_1, що свідчить про дотримання державним органом Порядку №45 у частині надання довідок до органу Пенсійного фонду.

50. На порушення вимог ст. 51 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та Порядку №45 відповідач - орган Пенсійного фонду пенсію ОСОБА_1 після надходження довідки не перерахував.

51. Суд зауважує, що відповідачем у листі від 11.11.2017 №2521/К-14 не заперечу-валося право ОСОБА_1 щодо перерахунку та виплати пенсії згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей", Постановою №988, на підставі наданої довідки від 19.06.2017 №НОМЕР_4 про грошове забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських. Неможливість перерахувати та виплатити пенсію позивачу відповідач пояснив відсутністю коштів у Державному бюджеті України.

<...>

53. У зв`язку з викладеним, суд доходить висновку про наявність підстав для задово-лення позовних вимог ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Хар-ківській області про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії.

У п. 37 цього рішення Верховний Суд, серед іншого також зазначив, що органи дер-жавної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов`язань.

У п.п. 57, 58 цього рішення Верховний Суд зазначив, що при застосуванні висновків Верховного Суду в цій зразковій справі суди повинні враховувати те, що довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських повинні бути отримані з дотриманням Порядку проведення перерахунку пен-сій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 №45. Ці довідки повинні бути чинними. Суди повинні встановити, чи дотримано всіх вимог, передбачених Порядком №45, для проведення перерахунку та випла-ти пенсії позивачам.

У справі, яка розглядається, довідка ГУ МВС в Київській області від 09.06.2017 №К-8901 була чинною на час розгляду відповідачем заяви позивач про проведення перерахунку. Невідповідності цієї довідки Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповід-но до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 №45, відповідач не встановив і суду не зазначав.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про неправомірність відмови відпові-дача у проведенні перерахунку, зазначеної у листі від 19.02.2018 №17750/04/С-240. Поси-лання відповідача на відсутність коштів для виплати перерахованої пенсії суд відхиляє, з підстав, зазначених у п. 37 рішення Верховного Суду від 15.02.2018 у справі №820/6514/17.

Водночас, втрата чинності довідки ГУ МВС в Київській області від 09.06.2017 №К-8901, у зв`язку з оформленням нової довідки ГУ МВС в м. Києві від 06.04.2018 №К-8901, та проведення відповідачем у квітні 2018р. перерахунку пенсії позивача з 01.01.2016 на підставі нової довідки, сума грошового забезпечення у якій більша, спростовує доводи позивача про допущення цим відповідачем протиправної бездіяльності, яка б порушувала право позивача на перерахунок його пенсії з 01.01.2016 відповідно до ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 і від 21.02.2018 №103.

Оцінюючи доводи сторін щодо не включення при перерахунку пенсії додаткових видів грошового забезпечення, суд зважає на таке.

Порядком проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зат-вердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 №45 (у редакції постано-ви Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103), передбачено, що особам начальниць-кого і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) перерахунок пенсії з 1 січня 2016р. проводиться з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського, враховуючи оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за січень 2016р. відповідно до поста-нови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцей-ських Національної поліції". Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. Подальші перерахунки здійснюються з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту (абз. 2 п. 5).

У додатку №3 до цього Порядку визначалось, що довідка про розмір грошового забез-печення, що враховується для перерахунку пенсій може включати посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) знанням, надбавка за вислугу років, усього середньомісячна сума додаткових видів (у т.ч. підвищення грошового забезпечення, надбавка за службу в умовах режимних обмежень, надбавка за особливі умови служби, надбавка за безперервну службу, інші додаткові види, премія).

Зважаючи на ч. 1 ст. 49 Закону України від 27.02.2014 №794-VII "Про Кабінет Мініст-рів України", згідно з якою акти Кабінету Міністрів України (постанови і розпорядження) є обов`язковими для виконання, та враховуючи те, що ні вказаний Порядок №45, ні постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" не передбачають таких складових грошового забезпечення поліцейсь-кого, як надбавка за оперативно-розшукову діяльність, надбавки за роботу з таємними виробами, носіями, документами, надбавка за особливо важливі завдання, надбавка за служ-бу в спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю. Не містили таких складових й довідки ГУ МВС в Київській області від 09.06.2017 №К-8901 і ГУ МВС в м. Києві від 06.04.2018 №К-8901, тому у відповідача не було підстав для врахування цих видів грошового забезпечення при перерахунку пенсії позивача.

Щодо премії, то такий вид грошового забезпечення був зазначений у довідці та врахований відповідачем при перерахунку пенсії.

Щодо обмеження пенсії максимальним розміром, то такі доводи позивача є необґрун-тованими і передчасними, оскільки із змісту позовної заяви і наданих позивачем доказів фактів застосування відповідачем таких обмежень судом не встановлено.

Підсумовуючи все вищевикладене, суд згідно з ч. 2 ст. 9 КАС України вважає за необхідне вийти за межі позовних вимог і визнати протиправною відмову відповідача у пере-рахунку пенсії позивача, оформлену у листі від 19.02.2018 №17750/04/С-240. Водночас, підстав для задоволення решти позовних вимог суд не вбачає, у зв`язку з чим у іншій частині позову слід відмовити.

З огляду на часткове задоволення позову та згідно із ст. 139 КАС України сплачений позивачем згідно з квитанцією від 24.07.2018 №0.0.1093042539.1 судовий збір у сумі 704,80 грн. підлягає стягненню на його користь з відповідача пропорційно задоволених позовних вимог у розмірі 234,93 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 9, 90, 139, 241-246, 257-262 КАС України, суд

в и р і ш и в:

1. Задовольнити адміністративний позов ОСОБА_1 частково.

2. Визнати протиправною відмову Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві у перерахунку ОСОБА_1 пенсії, оформлену у листі від 19.02.2018 №17750/04/С-240.

3. Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні позову в іншій частині.

4. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві на користь ОСОБА_1 судовий збір у сумі 234,93 грн. (двісті тридцять чотири гривні 93 копійки).

Позивач: ОСОБА_1 ;

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач: Головне управління Пенсійного фонду в місті Києві;

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, код ЄДРПОУ 42098368.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 293-297 КАС України. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Дата рішення є днем складення його у повному обсязі.

Суддя Д.А. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88500187 ?

Документ № 88500187 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88500187 ?

Дата ухвалення - 31.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88500187 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 88500187 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 88500185
Next document : 88500190