Court decree № 88284556, 17.03.2020, Halytskyi District Court of Lviv City

Approval Date
17.03.2020
Case No.
461/4852/19
Document №
88284556
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 461/4852/19

Провадження № 1-кс/461/1608/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.03.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Івасюти Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області Божика О.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом Галицького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019141040000027, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділу Галицького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області Божик О.Л., за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо діяльності ТзОВ "Басейн центрального будинку художника" (ЄДРПОУ 41833519), за період часу з 2016 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, у тому числі розшифровки формування статутних фондів (статути, протоколи та зміни до статутів), аналітичний облік основних фондів на балансі, рух коштів по рахунках (банківські виписки), договори з підрядниками (субпідрядниками) та бухгалтерську документацію (базу 1С чи журнально – ордерний облік), які знаходяться у ТзОВ "Басейн центрального будинку художника" (ЄДРПОУ 41833519), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1-5.

Клопотання обґрунтовує тим, що вказані вище документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та можливого проведення судової економічної та судової будівельної експертизи. Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за її та прокурора відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому слідчим належним чином не доведено та не обґрунтовано необхідності розгляду клопотання за відсутності представника особи (володільця) документів (інформації).

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно змісту клопотання, досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Натомість згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікація кримінального правопорушення зазначена за ч.3 ст.190 КК України.

Вважаю, що матеріалами клопотання та долученими до нього документами не підтверджено, що вказана слідчим інформація (документи) може знаходитись у зазначеного володільця і має доказове значення для даного кримінального провадження. Долучений як на підтвердження доводів клопотання витяг про детальну інформацію щодо юридичної особи належними доказом не являється, оскільки зазначених у мотивувальній частині клопотання слідчого відомостей не містить, а також встановлює факт реєстрації юридичної особи після обставин та подій про які йдеться в клопотанні. В матеріалах клопотання відсутні докази, які вказують на наявність цих документів у зазначеного слідчим володільця, як і не надано жодного допустимого та належного доказу щодо відношення даної юридичної особи до кримінального правопорушення. Долучений до клопотання лист є документом внутрішнього діловодства та не передбачений чинними КПК України, як засіб доказування. Наведене виключає можливість встановити наявність зв`язку між обставинами кримінального провадження та інформацією з приводу якої подано клопотання, не може слугувати законною підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів.

За наведених обставин, приходжу до висновку, що доводи слідчого, викладені у клопотанні, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені відповідними доказами, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-165,222 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.

Previous document : 88284554
Next document : 88284560