Court decree № 87883830, 27.02.2020, Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
27.02.2020
Case No.
646/8726/17
Document №
87883830
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/182/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.20 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря судового засідання – Мироненко А.С., розглянувши скаргу ОСОБА_1 , Краснікова Олександра Івановича в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність прокурора прокуратури Харківської області щодо нерозгляду клопотання від 31.10.2019 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000571,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_1 , ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність прокурора прокуратури Харківської області щодо нерозгляду клопотання від 31.10.2019 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000571.

Заявники у судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки не відомі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд скарги без його участі.

Неявка прокурора не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляду скарги у його відсутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши скаргу, слідчий суддя вважає, що скаргу необхідно повернути заявнику з наступних підстав.

Через канцелярію суду до слідчого судді надійшла заява від прокурора прокуратури Харківської області Шевченко В. у якій останній повідомив про те, що кримінальне провадження №42017220000000571 від 15.06.2017 перебуває у провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Відповідно до ч.1 ст.306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 3 ст. 3 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з урахуванням положень ч. 6 ст. 9 КПК правильним є застосування зазначеного правила й до розгляду клопотань, територіальна підсудність щодо яких прямо не визначена процесуальним законом.

Таким чином, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з урахуванням вимог статей 32 і 33 КПК України щодо територіальної та інстанційної підсудності.

Слідчий суддя враховує, що Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні урегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування має відбуватись з дотриманням певних умов.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК України скарга повертається, якщо вона не підлягає розгляду в цьому суді.

Згідно ч. 3 ст. 304 КПК України копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга подана з порушенням територіальної підсудності, а тому матеріали скарги підлягають поверненню скаржникам для звернення за територіальною підсудністю та не можуть бути прийняті до розгляду, оскільки слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова не уповноважений здійснювати контроль за досудовим розслідуванням, що здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, що не позбавляє заявників ОСОБА_4 Володимира ОСОБА_5 , Краснікова ОСОБА_6 , які діють в інтересах ОСОБА_2 права звернення до відповідного слідчого судді, у межах територіальної підсудності якого, знаходиться орган досудового розслідування .

Керуючись ст.ст. 303-304, 306-307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_1 , Краснікова ОСОБА_7 Івановича в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність прокурора прокуратури Харківської області щодо нерозгляду клопотання від 31.10.2019 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000571, - повернути заявнику.

Копію ухвали про повернення заяви, разом зі заявою та усіма доданими до неї матеріалами, невідкладно надіслати заявнику.

Роз`яснити, що повернення заяви не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя - Ю.Ю.Сіренко

Previous document : 87883818
Next document : 87883832