Decision № 87592401, 31.01.2020, Kamiansko-Dniprovskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
31.01.2020
Case No.
318/1421/18
Document №
87592401
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 318/1421/18

Номер провадження №2-а/318/7/2020

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2020 р. м. Кам`янка-Дніпровська

Кам`янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області в складі головуючого судді Петрова В.В.

при секретарі Александрові М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов ОСОБА_1 до Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області, третя особа: редакції газети «Новини Дня», про скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Кам`янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області з позовом до Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області, третя особа: редакції газети «Новини Дня», про скасування рішення, в якому просить суд: визнати протиправним та скасувати рішення від 22.06.2018 року № 2 Кам`янсько-Дніпровської районної ради яким обрано на посаду голови Кам`янсько-Дніпровської районної ради депутата районної ради Пригоду Михайла Васильовича; стягнути з відповідача на її користь судові витрати, а на користь держави судовий збір. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що ОСОБА_2 на посаду голови районної ради було обрано з порушенням регламенту роботи та положень ст. 55 п.6 ЗУ «Про місцеве самоврядування» - порушено гласність у роботі ради, уникнуто обговорення громадянами проектів рішень ради з важливого питання – обрання голови райради, вивчення громадської думки відносно кандидатури Пригоди на голову райради.

В судове засідання позивач не з`явилась, від її представника Доненка В.О. надійшла заява про розгляд справи у їх відсутність, позовні вимоги просить задовольнити.

В судове засідання представник відповідача з`явився, позовні вимоги не визнав, просив в задоволенні позову відмовити.

В судове засідання представник третьої особи не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Вирішення по суті питань, заявлених позивачем залишив на розсуд суду, погоджується на прийняте судом рішення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Вважаючи, що відповідач протиправно обмежив його право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 2 Закону України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (далі Закон №280/97), місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об`єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Згідно з ч.1 ст. 42 Закону №280/97, повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону №280/97, сільський, селищний, міський голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 51 Закону №280/97 виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної ради.

Крім того, питання проходження служби в органах місцевого самоврядування регламентовано Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року № 2493-III (далі Закон №2493).

Так, посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету (ч.2 ст.2 Закону №2493).

Згідно з ст. 3 цього Закону, посадами в органах місцевого самоврядування є:

- виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;

- виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

- посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Суд вважає помилковим твердження позивача щодо незаконності винесеного рішення, оскільки вони не підтверджені належними та допустимими доказами, а підтверджуються лише доводами викладеними в позовній заяві та ксерокопіями незрозумілого походження, які не мають доказового значення.

З огляду на встановлені обставини у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про визнання протиправним та скасування рішення є необґрунтованими, у зв`язку з чим задоволенню не підлягають.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до вимог статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Тобто, ці норми одночасно покладають обов`язок на сторін доводити суду обґрунтованість своїх тверджень або заперечень.

Проте, позивачем не було доведено суду обґрунтованості позовних вимог, а також не спростовано доводів відповідача.

З огляду на зазначене, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що у задоволенні адміністративного позову слід відмовити.

Підстави для вирішення судом питання про розподіл між сторонами судових витрат у відповідності до ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України відсутні.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 143, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області, третя особа: редакції газети «Новини Дня», про скасування рішення - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Кам`янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Сторони по справі:

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Кам`янсько-Дніпровська районна рада Запорізької області, код ЄДРПОУ 20524573, місцезнаходження: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул.. Набережна, 87.

Третя особа: Редакція газети «Новини Дня», рег. Свідоцтво № 1266-541-ПР серії 33 видане Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області 28.11.2017 року, код 36418659, місцезнаходження: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул.. Набережна, 68.

Суддя В.В. Петров

Previous document : 87592399
Next document : 87592403