Decision № 87585386, 14.02.2020, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

Approval Date
14.02.2020
Case No.
300/2267/19
Document №
87585386
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2020 р. справа №300/2267/19

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд в складі судді Тимощука О.Л., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового судового рішення в адміністративній справі

за позовною заявою ОСОБА_1

до Галицької митниці Держмитслужби,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Головне управління Державної казначейської служби в Івано-Франківській області,

про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання до вчинення дій, -

ВСТАНОВИВ:

Івано-Франківським окружним адміністративним судом 03 лютого 2020 року, за наслідком розгляду адміністративної №300/2267/19 ухвалено рішення, яким позовну заяву ОСОБА_1 задоволено повністю: визнано протиправною бездіяльність Івано-Франківської митниці ДФС щодо нескладення та неподання Головному управлінню Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області висновку про повернення надміру сплачених митних платежів у розмірі 20 025 гривень; зобов`язано Галицьку митницю Держмитслужби підготувати висновок про повернення надміру сплачених митних платежів у розмірі 20 025 гривень та подати його для виконання Головному управлінню Державної казначейської служби в Івано-Франківській області (а.с.123-130).

На електронну адресу Івано-Франківського окружного адміністративного суду 07.02.2020 надійшло клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового судового рішення в даній справі. Заява мотивована тим, що рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 03.02.2020 питання щодо розподілу судових витрат вирішено частково. Так, згідно зі змістом рішення, з огляду на відсутність в матеріалах справи доказів понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу, ухвалено стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Галицької митниці Держмитслужби на користь ОСОБА_1 лише витрати зі сплати судового збору в розмірі 768 гривень 40 копійок.

Згідно із пунктом 3 частини 1 статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі, також – КАС України) суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті Кодексу, заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Згідно з частиною 3 статті 252 КАС України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Частиною 1 статті 139 КАС України передбачено, що при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Стаття 132 Кодексу адміністративного судочинства України визначає види судових витрат, відповідно до частини 1 якої, судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до частини 3 статті 132 даного Кодексу до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

Згідно з частиною 1 статті 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно частини 2 статті 134 Кодексу, за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Згідно з пунктом 1 частини 3 зазначеної статті КАС України, для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Відповідно до частини 4 статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно із наявною в матеріалах справи копією Договору про надання юридичних послуг №05/09/2019 (а.с.24-28), укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Ромблекс» в особі голови Остапіва Р.Ю., в якості винагороди за надання таких послуг Адвокатським об`єднанням, позивач зобов`язується здійснити виплату у розмірі, що погоджена сторонами у Актах прийому–передачі наданих послуг. Так, відповідно до копії Акта прийому-передачі наданих послуг від 04.02.2020 до договору №05/09/2019 укладеного 18.10.2019 (а.с.142), виконавець - Адвокатське об`єднання «Ромблекс» надало замовнику – ОСОБА_1 такі послуги з юридичного супроводу:

- попереднє опрацювання наданих клієнтом матеріалів, усні консультації, роз`яснення, узгодження правової позиції у справі, обговорення ходу ведення справи – 1 500 грн;

- пошук та вивчення законодавчих та нормативних правових актів, якими врегульовані спірні правовідносини, пошук та вивчення судової практики – 1 200 грн;

- складення запитів, заяв, клопотань в процесі ведення справи в суді – 1 200 грн;

- складення відповіді на відзив в процесі ведення справи в суді – 2 000 грн;

- підготовка та подання доказів по справі – 700 грн;

- підготовка та складення адміністративного позову (в тому числі, виготовлення копій додатків до позову відповідно до кількості учасників справи) – 5 000 грн.

Наведений перелік наданих послуг та розрахунок їх вартості відповідає попередньому розрахунку судових витрат, що наведений у позовній заяві та договорі про надання юридичних послуг №05/09/2019 від 18.10.2019.

Однак, як встановлено судом з матеріалів справи, Акт прийому-передачі наданих послуг не відповідає у повній мірі обсягу фактично виконаних Адвокатським об`єднанням робіт, оскільки правом подання відповіді на відзив позивач не скористався, доказів складення такого процесуального документа суду також не надано, а відтак, підстав для стягнення на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача витрат на професійну правничу допомогу, пов`язаних із складенням відповіді на відзив у розмірі 2 000 гривень суд не вбачає.

Враховуючи наведене, суд звертає увагу позивача на положення частини 5 статті 134 КАС України, відповідно до якої, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

За таких обставин, зважаючи на невирішення судом питання про судові витрати у рішенні, ухваленому 03.02.2020, подання позивачем даного клопотання до закінчення строку на виконання такого судового рішення, належне підтвердження ОСОБА_1 понесених ним витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 9 600,00 гривень, та безпідставність заявлення останнім відшкодування сплачених 2 000 гривень за написання відповіді на відзив, клопотання ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись статями 132, 134, 252, 255, 295, 297, підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення у справі №300/2267/19 задовольнити частково.

Ухвалити додаткове судове рішення у справі №300/2267/19.

Стягнути на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Галицької митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43348711) витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 9 600 (дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Додаткове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

позивач: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер – НОМЕР_1 ;

відповідач: Галицька митниця Держмитслужби, вул. Костюшка, буд. 1, м. Львів, 79000, код ЄДРПОУ – 43348711;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, адреса: вул. Дністровська, буд. 14, м. Івано-Франківськ, 76018, код ЄДРПОУ – 37951998).

Суддя /підпис/ Тимощук О.Л.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87585386 ?

Документ № 87585386 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 87585386 ?

Дата ухвалення - 14.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87585386 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87585386 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 87585386, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 87585386, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court was adopted on 14.02.2020. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 87585386 refers to case No. 300/2267/19

This decision relates to case No. 300/2267/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 87585384
Next document : 87585391