Court decree № 87559524, 13.02.2020, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
13.02.2020
Case No.
27/298-05
Document №
87559524
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

"13" лютого 2020 р.Справа № 27/298-05

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі судового засідання Лепенець К.В.

розглянувши заяву (вх. № 2671 від 03 лютого 2020 року) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом Лозівського міжрайонного прокурора Харківської області в інтересах держави, в особі Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі (Харківська обл., м. Лозова, м-н 4, б. 73; код ЄДРПОУ: 22681992) до Агрофірми "Апіакта" (64663, Харківська область, Лозівський район, с. Михайлівка; код ЄДРПОУ: 22668589); про стягнення 2206,28 грн. за участю представників:

заявника не з`явився

боржника не з`явився

органу ДВС - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2020 року Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області звернулось до Господарського суду Харківської області з заявою (вх.№2671 від 03 лютого 2019 року) про заміну сторони виконавчого провадження, в якій просить суд замінити сторону виконавчого провадження Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області за наказом по справі № 27/298-05 виданого 05 серпня 2005 року про стягнення з Агрофірми "Апіакта" заборгованості по страховим внескам на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 2 206,28 грн. та постановити відповідну ухвалу.

У зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу та визначення іншого складу суду.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (заяви) між суддями від 03 лютого 2020 року справу № 27/298-05 передано для розгляду заяви (вх. № 2671 від 03 лютого 2020 року) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про заміну сторони виконавчого провадження судді Новіковій Н.А.

Розпорядженням керівника апарату № 67/2020 від 10.02.2019 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів заяви, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Новікової Н.А.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.02.2020 заяву від 03.02.2020 передано на розгляд судді Присяжнюк О.О.

Повноважні представники учасників судового процесу в судове засідання 13.02.2020 не прибули, про дату, час та місце його проведення повідомлялись у встановленому ст 120 ГПК України порядку.

При цьому, відповідно до ч 3 ст 334 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглянувши заяву, оцінивши докази, подані на її обґрунтування, суд вважає, що остання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вже зазначалось, на виконанні в міжрайонному відділі державної виконавчої служби по Близнюківському, Лозівському та місту Лозова Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) знаходиться наказ по справі № 27/298-05 виданий 05 серпня 2005р Господарським судом Харківської області про стягнення з Агрофірми "Апіакта" (Харківська область с. Михайлівка, р/р НОМЕР_1 в ЛТОБО ХГРУ "ПРИВАТБАНК" М' 351533, код ЄДРПОУ 22668589) на користь позивача-Управління Пенсійного фонду України у Лозівському районі Харківської області заборгованність по страховим внескам на загальнообов"язковке державне пенсійне страхуванню сумі 2206,28грн.

Міжрайонним відділом Державної виконавчої служби по Близнюківському Лозівському районах та місту Лозова ГТУЮ у Харківській області на підставі статтей 3,4,24,25,26,27 Закону України "Про виконавче провадження винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 31.10.2017р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018року № 628 "Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду! України Лозівське об`єднане управлі0,ння Пенсійного фонду України Харківської області реорганізовано шляхом приєднання до головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Згідно ст.101 Цивільного кодексу України у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до їх правонаступників.

З матеріалів справи вбачається, що станом на 10.02.2020 наказ Господарського суду Харківської області від 05.08.2005 №29/298-05 щодо стягнення заборгованності по страховим внескам на загальнообов"язковке державне пенсійне страхуванню сумі 2206,28грн. не виконаний.

Відповідно до ч 2 ст 15 Закону України Про виконавче провадження стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Стягувач по даному наказу Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі як юридична особа припинила свою діяльність, з подальшим переходом майна, прав та обов`язків останнього до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області в порядку правонаступництва.

Статтею 129-1 Конституції України передбачено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання.

Згідно з ч 1 ст 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012).

Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11 -рп/2012).

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін (рішення ЄСПЛ у справах "Горнсбі проти Греції" від 19.03.1997).

Неможливість для заявника домогтися виконання судового рішення, винесеного на його чи її користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, що викладене у першому реченні пункту першого статті 1 Протоколу № 1 (рішення ЄСПЛ Войтенко проти України від 29 червня 2004).

Відповідно до ст 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та ч 4 ст 11 ГПК України суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до змісту ч ч 1, 5 ст 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Ці положення застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому документі і до відкриття виконавчого провадження.

Прийнята з цього приводу ухвала надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу (ч 4 ст 334 ГПК України).

Згідно до ч. 5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією самою мірою, якою вони були о обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, керуючись 234, 334 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву (вх. № 2671 від 03 лютого 2020 року) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про заміну сторони виконавчого провадження у справі №27/298-05 задовольнити .

Замінити сторону виконавчого провадження Управління Пенсійного фонду України у Лозівському районі Харківської області ( Харківська область, м. Лозова, м-н 4, б. 73, код ЄДРПОУ 22681992 ) на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області ( м.Харків, майдан Свободи,5, держпром, 3 під*їзд, 2поверх, код 14099344) - по наказу 27/298-05 виданого 05 серпня 2005р Господарським судом Харківської області про стягнення з Агрофірми "Апіакта" (Харківська область с. Михайлівка, р/р НОМЕР_1 в ЛТОБО ХГРУ "ПРИВАТБАНК" МФО 351533, код ЄДРПОУ 22668589) -заборгованність по страховим внескам на загальнообов"язковке державне пенсійне страхування в сумі 2206,28грн.

Ухвала, в порядку ч 2 ст 235 ГПК України набирає законної сили з моменту її підписання 13.02.2020.

Копію ухвали направити сторонам у справі та органу державної виконавчої служби рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повний текст ухвали складено 13 лютого 2020 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів, в порядку та строки встановлені ст ст 256-257 ГПК України.

Суддя О.О. Присяжнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87559524 ?

Документ № 87559524 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87559524 ?

Дата ухвалення - 13.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87559524 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87559524 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 87559524, Commercial Court of Kharkiv Oblast

The court decision No. 87559524, Commercial Court of Kharkiv Oblast was adopted on 13.02.2020. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 87559524 refers to case No. 27/298-05

This decision relates to case No. 27/298-05. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 87559523
Next document : 87559525