Decision № 87022323, 16.01.2020, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
16.01.2020
Case No.
914/2360/19
Document №
87022323
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 справа № 914/2360/19

За позовом: Приватного підприємства «Авалон 2002», м. Черкаси

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Виговського Дмитра Івановича, м. Львів

про стягнення 10 608,00 грн.

Суддя Мороз Н.В.

При секретарі Банзулі М.С.

Представники:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача: Виговський Д.І.

Хід розгляду спору:

Позовну заяву подано Приватним підприємством "Авалон 2002" до Фізичної особи-підприємця Виговського Дмитра Івановича про стягнення 10608,00 грн.

Ухвалою суду від 26.11.2019 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 17.12.2019.

06.12.2019 на електронну адресу господарського суду від позивача надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою від 09.12.2019 суд відмовив у задовленні клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з підстав, наведених у відповідній ухвалі.

13.12.2019 на поштову адресу господарського суду від представника позивача надійшло клопотання, в якому останній просить долучити до матеріалів справи додаткові докази та розглянути справу за відсутності представника позивача за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою господарського суду від 17.12.2019 відкладено розгляд справи по суті на 16.01.2020.

11.01.2020 на електронну адресу господарського суду від представника позивача надійшло клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконфкеренції.

Ухвалою суду від 14.01.2020 відмовлено у задоволенні клопотання представника позивача про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з підстав, наведених у відповідній ухвалі.

В судове засідання 16.01.2020 представник позивача не з`явився, однак на виконання вимог ухвали суду від 17.12.2019 на поштову адресу господарського суду надіслав клопотання про долучення доказів, а саме оригіналів виписок по особовому рахунку позивача від 30.11.2016 та 28.12.2016. Згідно клопотання просить розглядати справу за відсутності представника позивача, за наявними в матеріалах справи доказами.

В судове засідання 16.01.2020 відповідач з`явився, щодо позову заперечив усно. Письмового відзиву на позовну заяву та витребуваних судом доказів не подав.

Згідно ч. 9 ст.165 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Правова позиція позивача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у листопаді 2016 року між Приватним підприємством «АВАЛОН 2002» та Фізичною особою-підприємцем Виговським Дмитром Івановичем було досягнуто усних домовленостей, щодо поставки товару відповідно до наданого відповідачем рахунку-фактури №30.11.2016 від 30.11.2016.

Позивач зазначає, що для здійснення попередньої оплати вартості товару на розрахунковий рахунок відповідача було перераховано кошти на загальну суму 10 608,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями від 30.11.2016 №1408 та від 28.12.2016 № 1551 та виписками по особовому рахунку відповідача (містяться в матеріалах справи).

Після отримання повної суми попередньої оплати відповідач не виконав свого зобов`язання щодо поставки товару.

Позивач звертався до відповідача з вимогою від 11.01.2018 №03 про повернення коштів у розмірі попередньої оплати вартості товару.

Вказана вимога про повернення попередньої оплати, була повернута оператором поштового зв`язку у зв`язку з неотриманням адресатом та закінченням терміну зберігання.

В результаті зазначеного позивач звернувся з даним позовом до суду із вимогою про стягнення з відповідача 10 608,00 грн. попередньої оплати.

Правова позиція відповідача.

Відповідач відзиву, письмових обґрунтованих пояснень та доказів поставки товару чи повернення позивачу суми попередньої оплати до суду не представив. В судовому засіданні усно заперечив щодо позову, однак, не подав жодних доказів в обгрунтування своїх заперечень.

Обставини справи.

Розглянувши матеріали справи в їх сукупності, заслухавши пояснення відповідача, оцінивши докази у їх сукупності, створивши у відповідності до ст. 13 ГПК України сторонам, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, суд встановив:

У листопаді 2016 року між Приватним підприємством «АВАЛОН 2002» та Фізичною особою-підприємцем Виговським Дмитром Івановичем було досягнуто усної домовленості щодо поставки відповідачем на користь позивача запасних частин до автомобіля.

Відповідно до усних домовленостей, відповідач зобов`язався здійснити на адресу позивача поставку товару, а саме коробки переключення передач на Пежо BOXER 2.0 бенз 2005г.в. маркировка BVM5 MLGU (VIN CODE НОМЕР_1) на умовах попередньої оплати покупцем вартості цього товару.

Відповідачем було виставлено позивачу рахунок-фактуру №30.11.2016 від 30.11.2016 для здійснення попередньої оплати вартості коробки переключення передач на автомобіль Пежо BOXER 2.0 BVM5 MLGU (VIN CODE НОМЕР_1 ) на загальну суму 10 608,00 грн.

30.11.2016 позивачем було перераховано на розрахунковий рахунок відповідача 5 304,00 грн., згідно платіжного доручення від 30.11.2016 № 1408 та 28.12.2016 перераховано 5 304,00 грн., згідно платіжного доручення від 28.12.2016 № 1551. Зазначене також підтверджується виписками по рахунку позивача НОМЕР_3 від 30.11.2016 та 28.12.2016.

Однак, після отримання повної суми попередньої оплати відповідач свого зобов`язання щодо поставки товару не виконав.

Позивач звертався до відповідача з вимогою від 11.01.2018 №03 про повернення останнім коштів у розмірі попередньої оплати вартості вищевказаного товару, що підтверджується описом вкладення до цінного листа від 11.01.2018, копія якого наявна в матеріалах справи.

Вказана вимога про повернення попередньої оплати, була повернута оператором поштового зв`язку у зв`язку з неотриманням адресатом та закінченням терміну зберігання. Відтак, відповідач відповіді на вказану вимогу не надав та коштів не повернув, що стало підставою для звернення позивача з даним позовом до суду з вимогою про стягнення з відповідача суми попередньої оплати в розмірі 10 608,00 грн.

Оцінка суду.

Згідно ст. 11 ЦК України, цивiльнi права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогiєю породжують цивiльнi права та обов`язки. Однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

У відповідності до ч. 1 ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (стаття 204 ЦК України).

Статтею 205 ЦК України встановлено, що правочин може вчиняться усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не вказано законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов`язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

Відповідно до статті 206 ЦК України, усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій формі, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить договору або закону.

В силу ст. 525 ЦК України та ст. 193 ГК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 ЦК України передбачено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Можливість обрання певно визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця, а не продавця. Отже, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця. Оскільки законом не визначено форму пред`явлення такої вимоги покупця, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: як шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред`явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі - формі позову.

Дослідивши та проаналізувавши обставини справи та представлені докази суд встановив, що позивачем на підставі виставленого відповідачем рахунку було перераховано на рахунок відповідача 10 608,00 грн. в якості попередньої оплати за товар, що, зокрема, підтверджується виписками з банку. У зв`язку з невиконанням відповідачем свого обов`язку щодо поставки товару, позивач звертався до останнього із вимогою від 11.01.2018 про повернення коштів попередньої оплати.

Суд звертає увагу, що відповідачем не надано жодних належних доказів в підтвердження поставки товару у власність позивача чи відмови покупця від отримання товару. Також не надано доказів того, що відповідач повідомляв покупця про поставку товару.

Таким чином, суд дійшов висновку, що вимоги позивача щодо стягнення з відповідача суми попередньої оплати в розмірі 10 608,00 грн. правомірні та обгрунтовані, підтверджені матеріалами справи, не спростовані відповідачем та підлягають стягненню. Доказів зворотнього суду не надано.

Згідно ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 ГПК України. Згідно з положеннями цієї статті, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що відповідачем не спростовано доводів позовної заяви, не надано суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судового засідання, відтак, позовні вимоги підлягають до задоволення повністю.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 129 ГПУ України, відшкодування витрат позивача на оплату судового збору покладається на відповідача повністю.

Керуючись ст. ст. 13, 73, 74, 76-78, 86, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Виговського Дмитра Івановича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь Приватного підприємства «АВАЛОН 2002» (18029 м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, б. 23, код ЄДРПОУ 32180068) - 10 608,00 грн. - попередньої оплати та 1921,00 грн. судового збору.

Рішення складено 21.01.2020

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення може бути оскаржено в порядку та строки, передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Суддя Мороз Н.В.

Previous document : 87022320
Next document : 87022325