Decision № 87021357, 16.01.2020, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
16.01.2020
Case No.
902/980/19
Document №
87021357
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"16" січня 2020 р. м. Вінниця Cправа № 902/980/19

Господарський суд Вінницької області у складі:

головуючий суддя Міліціанов Р.В.

при секретарі Незамай Д.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", вул. Замостянська/просп. Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, 21009, код - 24893824

до: Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області, вул. Незалежності, 8, м. Калинівка, Вінницька область, 22400, код - 02141354

про стягнення 119 592,92 грн

В С Т А Н О В И В :

21.11.2019 року Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" до Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області про стягнення 119 592,92 грн за Договором оренди № 412 від 18.11.2016 року.

В якості підстави заявлених вимог позивач посилається на порушення законних прав та інтересів останнього шляхом неналежного виконання Відділом освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області зобов`язань щодо сплати орендної плати у строки передбачені Договором оренди № 412 від 18.11.2016 року, в зв`язку з чим була нарахована заборгованість.

Ухвалою суду від 26.11.2019 року позов залишено без руху на підставі ч.ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України та встановлено позивачу строк для усунення виявлених недоліків протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

05.12.2019 року на адресу суду надійшла заява позивача за № 01/854 від 02.12.2019 року про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 10.12.2019 року відкрито провадження у справі № 902/980/19 у порядку спрощеного позовного провадження та призначено справу до розгляду по суті на 16.01.2020 року.

15.01.2020 року на адресу суду від представника відповідача надійшов лист (вих. № 01-25-36 від 13.01.2020 року), в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову та зазначає, що за договором № 412 від 18.11.2016 року в 2016 році було сплачено орендну плату в сумі 11 708,40 грн, в 2017 році 74 639,67 грн. З січня 2018 року по жовтень 2019 року орендна плата не сплачується в зв`язку з обмеженим фінансуванням закладів освіти.

16.01.2020 року до суду від представника позивача надійшов лист (б/н від 16.01.2020 року), в якому останній просить суд проводити розгляд справи за його відсутності. Також у листі зазначає, що підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Крім того, 16.01.2020 року від представника відповідача надійшов лист (б/н від 16.01.2020 року) про розгляд справи за відсутності представника Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області.

В судове засідання 16.01.2020 року представники сторін не з`явилися, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, ухвалою суду, яка надсилалась рекомендованою кореспонденцією.

При цьому суд зазначає, що в матеріалах справи наявні листи представників позивача та відповідача, про розгляд справи за їх відсутності.

За змістом ст. 248 ГПК України встановлено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно із п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справі "Шульга проти України" та справі "Красношапка проти України" зазначено, що роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ та організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними.

З огляду на вищевказане, враховуючи наявні в справі докази стосовно повідомлення позивача про розгляд справи в суді, а також той факт, що у відповідності до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду даної справи.

Розглянувши подані документи і матеріали даної справи, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Як вбачається із позовної заяви позивач в якості підстави позовних вимог посилається на неналежне виконанням відповідачем зобов`язань за договором № 412 від 18.11.2016 року в частині сплати орендної плати за встановлений в реконструйованій газовій котельні котел на альтернативному (твердому) виді палива з обов`язковою та допоміжним обладнанням по вул. Шкільна, 4, с. Черепашинці, Калинівський район, Вінницька область.

З метою захисту своїх прав, позивач звернувся з позовом до суду про стягнення з Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області 119 592,92 грн заборгованості.

У листі (вих. № 01-25-36 від 13.01.2020 року), представник відповідача просить суд відмовити в задоволенні позову та зазначає, що з січня 2018 року по жовтень 2019 року орендна плата не сплачується в зв`язку з обмеженим фінансуванням закладів освіти.

Із наявних у справі та досліджених судом доказів слідує, що 18.11.2016 року між Комунальною організацією "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" (Орендодавець) та Відділом освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області (Орендар) укладено договір оренди № 412 (а.с.16-17, т. 1).

Відповідно до п. 1.1. Договору Орендодавець передає, а Орендар бере в тимчасове володіння та користування наступне майно (об`єкт оренди) встановлений в реконструйованій газовій котельні котел на альтернативному (твердому) виді палива з обв`язкою та допоміжним обладнанням по вул. Шкільна, 4 в с. Черепашинці, Калинівського району, Вінницької області (Згідно Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів).

Згідно п. 1.3. Договору повна вартість об`єкта оренди становить 234 167,80 грн з ПДВ.

Вступ Орендаря у володіння та користування об`єктом оренди настає одночасно із підписанням сторонами акта приймання-передачі об`єкта оренди, який складається на протязі десяти днів з моменту підписання сторонами цього договору (Додаток № 1) (п. 2.1. Договору).

Передача об`єкта в оренду не спричиняє передачу права власності на нього. Об`єкт залишається власністю Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди (п. 2.2. Договору).

Згідно п. 3.1. Договору розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін і складає 30 % від вартості орендованих об`єктів.

За користування об`єктом оренди Орендар сплачує орендну плату, яка складає і становить з ПДВ за перший місяць оренди (з листопада 2016 року) 5 854,20 грн в тому числі ПДВ (Додаток № 2).

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місць (п. 3.2. Договору).

За змістом п. 3.5 Договору визначена орендна плата перераховується Орендарем Орендодавцю у повному обсязі щомісячно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. Необхідні платежі нараховуються з моменту підписання акту приймання-передачі.

Орендодавець до 31 числа кожного місяця готує рахунки по орендній платі, а Орендар зобов`язаний протягом двох робочих днів отримати зазначені рахунки, розписавшись про їх отримання у відомості на отримання рахунків (п. 3.7. Договору).

Розділом 4 Договору сторони погодили "термін оренди". Об`єкт оренди вважається переданим Орендареві з моменту підписання акту приймання об`єкту оренди. Термін оренди складає 36 місяців. Договір діє з моменту підписання його сторонами (п. 4.1., 4.2., 4.3. Договору).

На виконання умов вище зазначеного договору між сторонами підписано акт приймання-передачі № 1, відповідно до якого передано Відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області (відповідачу) передано в оренду об`єкт, а саме встановлений в реконструйованій газовій котельні котел на альтернативному (твердому) виді палива з обв`язкою та допоміжним обладнанням по вул. Шкільна, 4 в с. Черепашинці, Калинівського району, Вінницької області, що знаходиться у відмінному стані (а.с.18, т. 1).

Згідно умов укладеного договору за користування майном, сплачується орендна плата, яка зазначена в Додатку № 2 до договору, а саме в 2018 році - 5 398,87 грн та в 2019 році - 5 008,59 грн за місяць без врахування індексу інфляції, при цьому розмір орендної плати за кожний наступний місяць, коригується на індекс інфляції за попередній місяць.

В підтвердження чого, до матеріалів справи додано розрахунок плати за оренду від 18.11.2016 року (а.с.19, т. 1).

За твердженнями позивача з січня 2018 року по жовтень 2019 року відповідачу була нарахована орендна плата в сумі 119 592,92 грн, що підтверджується рахунками-фактурами за вказаний період (а.с. 21-42, т. 1).

За доводами позивача відповідачем частково здійснено оплату за зазначеними рахунками-фактурами, в зв`язку з чим у відповідача утворилась заборгованість з орендної плати.

Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 15.11.2019 року становить 119 592,92 грн.

Несплата відповідачем орендної плати у строки, обумовлені договором, стала підставою звернення позивача з даним позовом до суду.

З огляду на встановлені обставини суд дійшов наступних висновків.

Частинами 1 та 2 ст. 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, відповідно до ст. 11 ЦК України є, зокрема, договори. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 626 ЦК України). Згідно зі ст. 174 ГК України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

На підставі укладеного договору оренди № 412 від 18.11.2016 рок між сторонами виникли правовідносини з оренди, які регулюються положеннями глави 58 ЦК України, глави 30 ГК України.

У відповідності до ч.ч. 1, 6 ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі (ч.ч. 1, 4 ст. 286 ГК України).

Згідно із ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч. 1 ст. 762 ЦК України).

Ст.ст. 193 ГК України, 526 ЦК України унормовано, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Таким чином, зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених правових норм, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є нормативно та документально доведені, підтверджені матеріалами справи, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі в сумі 119 592,92 грн.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Згідно з ч.ч. 1-4 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

При цьому, ч. 1 ст. 14 ГПК України встановлено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ч. 2 вказаної статті).

Натомість відповідачем не надано суду жодних доказів на спростовування заявлених позовних вимог Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, в тому числі щодо проведення розрахунків.

Як визначає ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За вказаних обставин у своїй сукупності, позов Комунальної організації "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" підлягає задоволенню у повному обсязі.

Витрати зі сплати судового збору підлягають віднесенню на відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Громадського формування з охорони громадського порядку "Меч" (пров. Комарова, буд. 3, м. Вінниця, 21008, код - 41272080) на користь Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області (вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 21028, код - 20098076) 119 592,92 грн - заборгованості за договором оренди № 412 від 18.11.2016 року № 72-107 від 01.03.2018 року за період з січня 2018 року - жовтень 2019 року, 1 921,00 грн - відшкодування витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Копію повного судового рішення надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Вінницької області.

Повний текст судового рішення складено 21 січня 2020 р.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Замостянська/просп. Коцюбинського, 26/58, м. Вінниця, 21009)

3 - відповідачу (вул. Незалежності, 8, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

Часті запитання

Який тип судового документу № 87021357 ?

Документ № 87021357 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 87021357 ?

Дата ухвалення - 16.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87021357 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87021357 ?

В Commercial Court of Vinnytsia Oblast
Previous document : 87021356
Next document : 87021358