Court decree № 86400047, 16.12.2019, Commercial Court of Odessa Oblast

Approval Date
16.12.2019
Case No.
916/3680/19
Document №
86400047
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"16" грудня 2019 р.м. Одеса № 916/3680/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Д.О., розглянувши матеріали позовної заяви вх. № 3792/19 від 11.12.2019 Державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (вул. Космонавтів, буд. 34, м. Одеса, 65078) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські рисові технології» (вул. Ізмаїльська, буд. 65-А, м. Кілія, Одеська обл., 68300) про стягнення 49423,13 грн, -

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські рисові технології», в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість в сумі 49423,13 грн, з яких: 44810,33 грн основного боргу; 3100,92 грн пені; 941,01 грн інфляційних втрат та 570,87 грн 3% річних.

В обґрунтування підстав позову позивач посилається на невиконання відповідачем своїх зобов`язань, як переможця електронних торгів, за умовами проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої в Одеській області, Кілійському районі (за межами населеного пункту), а саме несплати позивачу, як виконавцю торгів, витрат, які були здійснені на підготовку лотів та винагороду за проведення аукціону.

Згідно з ч.2 ст. 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 91 ГПК України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Частинами 4 та 5 статті 91 ГПК України передбачено, що копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

За змістом статті 96 ГПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Крім цього, відповідно до п.8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява, серед іншого, повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви Державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», надані позивачем докази, а саме: оголошення про проведення електронних земельних торгів по лоту №35078 аукціону №18206 та роздруківки (скріни) сторінок щодо перевірки кваліфікованого електронного підпису не засвідчені позивачем відповідно до вищевказаних норм ГПК України, крім цього, позивач не зазначив, які з поданих ним доказів є письмовими, а якій є електронними. Також позивач не зазначив де зберігаються оригінали поданих ним електронних доказів та не зазначив щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

З врахуванням наявності вищевикладених недоліків, позовна заява Державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на підставі ч. 1 ст. 174 ГПК України підлягає залишенню без руху із встановленням позивачу строку для усунення виявлених недоліків.

Керуючись ст.ст. 91, 96, 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Позовну заяву Державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за вх. № 3792/19 від 11.12.2019 залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви – десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, шляхом надання до суду: належним чином засвідчених копій доданих до позовної заяви доказів (оголошення про проведення електронних земельних торгів на лот №2207 аукціону №18206 та роздруківки (скріни) сторінок про перевірку кваліфікованого електронного підпису); відомостей, які з доказів є письмовими, а які електронними; повідомлення про місце зберігання оригіналів поданих електронних доказів; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

3. Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

4. Копію ухвали направити: Державному підприємству «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на адресу: вул. Космонавтів, буд. 34, м. Одеса, 65078.

Ухвала набирає законної сили 16.12.2019 року та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.О. Бездоля

Previous document : 86400045
Next document : 86400048