Decision № 86306464, 09.12.2019, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
09.12.2019
Case No.
952/812/19
Document №
86306464
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 952/812/19

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - судді Яценка Є.І.,

при секретарі - Ніколенко Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Зачепилівка Харківської області цивільну справу за позовом АТ «Державний ощадний банк України», в особі філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом, -

В С Т А Н О В И В :

ПАТ «Державний ощадний банк України» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом в якому вказано, що 03.08.2016 року між АТ «Державний ощадний банк України» та відповідачем ОСОБА_1 шляхом підписання заяви про приєднання № 874472/030816 укладено Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб за яким Банк встановив відповідачу відновлювальну кредитну лінію у розмірі 30 000,00 грн. на строк 36 місяців, з процентною ставкою 30% на картковий рахунок з використанням платіжної картки.

АТ «Державний ощадний банк України» стверджує, що у зв`язку з порушенням відповідачем умов кредитного договору та неналежного виконання зобов`язання, утворилася заборгованість по кредиту, яка станом на 09.09.2019 року складає 37 442,70 грн.

Позивач просить суд стягнути на свою користь із ОСОБА_1 заборгованість по кредитному договору від 03.08.2016 року у розмірі 37 442,70 грн. та сплачений судовий збір в розмірі 1921,00 грн.

Представник позивача Рябова С .П . подала до суду заяву, в якій позов підтримала та просила розглянути справу без її участі, проти ухвалення заочного рішення по справі не заперечувала.

Відповідач ОСОБА_1 18.11.2019 р. та повторно 09.12.2019 р. в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, заяв від нього не надходило.

Приймаючи до уваги предмет спору, його значення для сторін, за письмової згоди представника позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи без участі сторін та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, на підставі наявних матеріалів справи, що відповідає положенням ст.280 ЦПК України, ч.2 ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 625 ЦК України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу у урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

АТ «Державний ощадний банк України» свої зобов`язання за Договором виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі встановленому Договором.

Згідно ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору. Договір є обов`язковим для виконання сторонами, що передбачено ст.629 ЦК України.

В силу ч.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Відповідно до підпункту 1.12.1 пункту 1.12 Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, клієнт зобов`язаний використати кредит за цільовим призначенням і своєчасно та в повному обсязі повернути суму кредиту, сплатити всі нараховані проценти та інші платежі, передбачені кредитним договором.

Згідно п. 1.14 Договору, за користування кредитом клієнт зобов`язаний сплачувати банку проценти в порядку та в розмірі, визначених в Заяві на встановлення відновлювальної кредитної лінії та відповідно до п. 1.18 Договору, здійснюється не пізніше 25 числа кожного місяця шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку клієнта.

Відповідно до п. 1.27 Договору, клієнт зобов`язаний щомісячно отримувати звіт ( виписку) по Рахунку та сплачувати за Кредитом всі платежі на підставі цього звіту ( виписки) по Рахунку, не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним або на початку операційного дня, наступного за вихідним, святковим днем чи неробочим згідно з Договором.

Згідно п.п. 1.23 Договору, будь-яке невиконання клієнтом умов Договору породжує у Банка право достроково відкликати кредит, а у клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені Договором.

Відповідно до п.1.24 Договору, будь-яке невиконання клієнтом умов договору породжує у банка право вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів за цим Договором та застосовувати процедуру звернення стягнення на майно клієнта згідно вимог чинного законодавства України.

Згідно п.1.28. Договору, у разі виникнення простроченої заборгованості за Рахунком та Кредитом, її непогашення у строки, визначені Правилами, Клієнт гарантує повернення сум такої заборгованості Банку всіма належними йому коштами, майном, майновими правами, тощо.

В судовому засіданні встановлено, що відповідач ОСОБА_1 порушував умови кредитного договору від 03.08.2016 р. щодо повернення кредиту та сплати процентів у встановлені Договором строки та порядку, хоча на адресу відповідача ОСОБА_1 направлялося повідомлення про наявну заборгованість та здійснення повного погашення заборгованості за Кредитним договором, однак останній не виконав зазначених вимог у зв`язку з чим утворилася заборгованість, яка станом на 09.09.2019 року становить 37 442,70 грн. та складається з:

-загальної суми основної заборгованості - 28 574,14 грн.;

-загальної суми заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом - 7 750,24 грн.;

-загальної суми заборгованості за РКО - 14,00 грн.;

-загальної суми нарахованої пені - 936,63 грн.;

-розміру 3 % річних на суму простроченого кредиту - 9,39 грн.;

-розміру 3 % річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 158,29 грн.

За вказаних обставин суд приходить до висновку, що вимоги позивача правомірні, регулюються умовами укладеного між сторонами договору та нормами чинного законодавства України і підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача необхідно стягнути на користь позивача сплачений судовий збір у розмірі 1921,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 549, 611, 624, 629, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 9, 10, 12, 18, 141, 247, 263, 264, 265, 272, 280, 353, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов АТ «Державний ощадний банк України, в особі філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь АТ «Державний ощадний банк України, в особі філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», місцезнаходження: м. Харків, Конституції майдан, б.22, індекс 61003 ( МФО 351823, Код ЄДРПОУ 09351600, п/р 29249001 у філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк») суму заборгованості за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (заява про приєднання № 874472/030816 від 03.08.2016 р. ) в розмірі 37 442,70 грн. (тридцять сім тисяч чотириста сорок дві гривні 70 коп.) та сплачений судовий збір в розмірі 1921,00 грн., а всього стягнути 39 363,70 грн., (тридцять дев`ять тисяч триста шістдесят три грн. 70 коп.).

Рішення може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили якщо не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Головуючий, суддя Є.І. Яценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86306464 ?

Документ № 86306464 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 86306464 ?

Дата ухвалення - 09.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86306464 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86306464 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 86306464, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast

The court decision No. 86306464, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast was adopted on 09.12.2019. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 86306464 refers to case No. 952/812/19

This decision relates to case No. 952/812/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 86259034
Next document : 86306466