Decree № 85892530, 26.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
26.11.2019
Case No.
752/6560/18
Document №
85892530
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 752/6560/18

Провадження №: 1-кс/752/11170/19

У Х В А Л А

26.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.2017 старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.2017 старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738), рахунок № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по час проведення тимчасового доступу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В. не з`явилась, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №32017100010000044 від 20.10.2017 старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.2017 старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.2017 старшого слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим у кримінальному провадженні №32017100010000044: Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М., Логвіненку А.М. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738), рахунок № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по час проведення тимчасового доступу, а саме:

?фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?завірених належним чином копій справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?завірених належним чином копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

?договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

?документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

?витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

?всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПАТ КБ «Інтербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим у кримінальному провадженні №32017100010000044: Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М., Логвіненку А.М. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 85892530 ?

Документ № 85892530 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 85892530 ?

Дата ухвалення - 26.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85892530 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85892530 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 85892529
Next document : 85892532