Decision № 85447091, 21.10.2019, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
21.10.2019
Case No.
280/4648/19
Document №
85447091
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21 жовтня 2019 року о/об 09 год. 05 хв.Справа № 280/4648/19 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., розглянувши у місті Запоріжжі у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8; код ЄДРПОУ 41339291)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (надалі – позивач, ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН») звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області (надалі – відповідач, ГУ ДФС у Запорізькій області), в якому позивач просить суд: 1) визнати протиправним і скасувати Рішення комісії Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про внесення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості, оформлене протоколом №36 від 21.02.2019; 2) зобов`язати Головне управління ДФС у Запорізькій області виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» з бази ризиковнх платників в режимі “Журнал ризиковнх платників податків” розділу “Робота Комісії регіонального рівня” підсистеми “Аналітична система” ITC “Податковий блок”.

У позові позивач зазначає, що ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» є юридичною особою, яка зареєстрована 17.05.2017 та є платником податку на додану вартість з 01.07.2017. Основними видами економічної діяльності ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» є: Код

КВЕД 27.12 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; Код КВЕД 46.90

Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 58.29 Видання іншого програмного

забезпечення; Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне

обслуговування машин і устатковання промислового призначення; Код КВЕД 33.14 Ремонт і

технічне обслуговування електричного устатковання; Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання. Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. 10.06.2019 за дорученням позивача представник направив до відповідача адвокатський запит з метою отримання інформації щодо можливих фактів прийняття Комісією ГУ ДФС у Запорізькій області рішень оформлених відповідними протоколами про визнання позивача суб`єктом господарювання що відповідає критеріям ризиковості та включення до категорії ризикових платників податку, а також щодо внесення вказаного підприємства до відповідної бази ризикових платників податку. У відповідь на адвокатський запит відповідач надав лист, в якому зазначив, що за рішенням Комісії ГУ ДФС у Запорізькій області позивача було віднесено до переліку ризикових платників податків у зв`язку з наявністю ознак ризиковості, а саме, податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платника, отримана від Вознесенівського управління ГУ ДФС у Запорізькій області. За результатами проведеного аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що контрагенти-постачальники ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» здійснювали реалізацію товарів з номенклатурою відмінною від номенклатури придбання, а саме: ТОВ «ДАТА ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41388642), TOB «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «КОМПІНФОРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41016897), ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411). На підтвердження чого також надано Витяг з протоколу №36 від 21.02.2019 засідання зазначеної Комісії, яким ухвалено рішення про визначення позивача суб`єктом господарювання, що відповідає критеріям ризиковості відповідно до пп.1.6 п.1 «Критеріїв ризиковості платника податку», а відповідно до п.7 протоколу №36, секретарю Комісії надано доручення забезпечити включення підприємства до бази ризикових платників. Позивач зазначає, що підставою з якої позивача віднесено до ризикових платників податку є податкова інформація Вознесенівського управління ГУ ДФС у Запорізькій області, що серед контрагентів-постачальників позивача є суб`єкти господарювання, які здійснювали реалізацію товарів з номенклатурою відмінною від номенклатури придбання. Тобто, негативна податкова інформація стосується не господарської діяльності позивача, а його контрагентів. Внесення позивача до переліку ризикових платників, перешкоджають провадженню господарської діяльності останнього з огляду нате, що всі податкові накладні, які реєструє позивач в Єдиному державному реєстрі податкових накладних, автоматично зупиняються і це створює додаткові перешкоди в здійсненні господарських операцій (а саме необхідність постійно витрачати додатковий час, трудові та матеріальні ресурси на підготовку пояснень та копій документів з метою розблокування податкових накладних), а також руйнує ділову репутацію позивача перед контрагентами. Позивач вважає, що рішення Комісії про віднесення позивача до ризикових платників з підстав «наявна податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником» є безпідставним, необґрунтованим та таким, що винесено без врахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Позивач підтримав позовні вимоги.

Відповідачем подано до суду відзив на адміністративний позов, в якому він зазначив, що станом на теперішній час рішенням Комісії ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» віднесено до переліку ризикових платників податку, відповідно до пп.1.6 п.1 Критеріїв у зв`язку із наявністю податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником. На думку відповідача, контролюючий орган має беззаперечне право за результатами інформаційно-аналітичного опрацювання даних (автоматичного моніторингу) про ланцюги постачання та придбання товарів з Єдиного реєстру податкових накладних, дані про які до реєстру надають самі платники ПДВ, визначати наявність ознак ризиковості операцій та ризиковості платників, та відповідно як превентивний захід спрямований на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту, зупиняти реєстрацію конкретної податкової накладної, з наданням платнику можливості шляхом надання копій первинних документів та пояснень розблокувати податкову накладну. Відповідач вважає, що дії Комісії ГУ ДФС щодо віднесення ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» до переліку ризикових платників податку, відповідно до пп.1.6 п.1 Критеріїв у зв`язку із наявністю податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником, затверджені у протоколі №36 від 21.02.2019 були вчинені виключно в межах діючого законодавства, а тому є правомірними.

Відповідач проти позову заперечував.

Ухвалою судді від 25.09.2019 відкрито провадження у справі та призначено судове засідання на 21.10.2019 за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

До позивача на його запит надійшла відповідь ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.06.2019 за №34135/10/08-01-07-03-17, в якій зазначено, що під час засідання Комісії ГУ ДФС у Запорізькій області 21.02.2019 прийнято рішення щодо внесення до переліку ризикових платників ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» (а.с.12-13).

До цієї відповіді додано Витяг з Протоколу від 21.02.2019 за №36, в якому зазначено, що: «… СЛУХАЛИ: членів Комісії ГУ ДФС у Запорізькій області. Від Вознесенівського управління отримано інформацію відповідно до якої пропонується включення до реєстру ризикових за критерієм «наявна податкова інформація що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником» ТОВ «Торговий дім «ТЕХНОЛЛІОН» (код ЄДРПОУ 41339291). УХВАЛИЛИ: Визначити наступні суб`єкти господарювання такими, що відповідають критерію ризиковості (відповідно пп.1.6 п.1 Критеріїв ризиковості платника податку): ТОВ «Торговий дім «ТЕХНОЛЛІОН» (код ЄДРПОУ 41339291). НАДАНО ДОРУЧЕННЯ: 7. Секретарю Комісії забезпечити включення до бази ризикових платників підприємства, що відповідають критеріям ризиковості: ТОВ «Торговий дім «ТЕХНОЛЛІОН» (код ЄДРПОУ 41339291). …» (а.с.14).

У п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України зазначено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Як зазначено у п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.1 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації», затвердженого 21.02.2018 постановою Кабінету Міністрів України №117 (надалі – «Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації»), цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - комісії контролюючих органів), а також права та обов`язки її членів. (…).

Згідно з п.2 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

Як зазначено у п.3 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації», Комісія контролюючого органу діє в межах повноважень, визначених у Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п.10 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого 21.02.2018 постановою Кабінету Міністрів України №117 (надалі – «Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»), критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Мінфін у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання визначені у цьому пункті критерії та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Про визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, ДФС інформує Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Згідно з п.8 «Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС», затвердженого 03.08.2018 Наказом Державної фіскальної служби України №523 (надалі – «Порядок взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС»), до протоколу засідання комісій регіонального рівня обов`язково додаються: перелік платників податків, щодо яких виявлено ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 Критеріїв; матеріали, на підставі яких платників податків внесено до переліку ризикових платників податків; інша інформація, що розглядається комісіями регіонального рівня.

Однак, відповідачем не надано до суду документів, які обов`язково додаються до протоколу засідання комісій регіонального рівня (у тому числі інформацію Вознесенівського управління ГУ ДВС у Запорізькій області, про яку згадується у Витязі з Протоколу від 21.02.2019 за №36), як того вимагає п.8 «Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС».

Як зазначено у п.9 «Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС», інформація щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з пунктом 1.6 Критеріїв вноситься секретарями комісій регіонального рівня до АІС "Податковий блок". (…).

У Листі Державної фіскальної служби України №959/99-99-07-18 від 21.03.2018 «Критерії ризиковості платника податку», зокрема, зазначено: «1.Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо: … 1.5. наявний обвинувальний вирок суду стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби; 1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме: платник податку зареєстрований (перереєстрований) за адресою, що знаходиться на непідконтрольній території України (зона АТО, АР Крим); дата реєстрації платником податку на додану вартість не перевищує трьох місяців з дати такої реєстрації; платник податку - юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах державної казначейської служби України (крім бюджетних установ); платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб`єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років; платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України; платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс); наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником. Головні управління ДФС в областях, м.Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 - 1.6 цих Критеріїв. Ризиковість платника податку може бути встановлено у разі виконання хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв. Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення. Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб`єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб`єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації. У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб`єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб`єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м.Києві та Офісу великих платників податків ДФС. …».

Суд вважає, що відповідач необґрунтовано послався на Лист Державної фіскальної служби України №959/99-99-07-18 від 21.03.2018 «Критерії ризиковості платника податку», оскільки у період виникнення спірних правовідносин існував Лист Державної фіскальної служби України №4065/99-99-07-05-04-18 від 05.11.2018 «Критерії ризиковості платника податку».

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» є: 69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8 (а.с.21).

Також, у вказаному Витязі міститься інформація про дату реєстрації ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» - 17.05.2017.

Для здійснення господарської діяльності позивач має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» (а.с33).

Відповідачем не надано до суду доказів наявності інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН».

Таким чином, належної мотивації підстав та причин віднесення ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» до ризикових платників податків відповідно до пп.1.6 п.1 Листа Державної фіскальної служби України №959/99-99-07-18 від 21.03.2018 протокольне рішення ГУ ДФС у Запорізькій області від 21.02.2019 за №36 – не містить.

Крім того, на думку суду, відповідачем прийнято оскаржуване протокольне рішення з недотриманням п.9 ч.2 ст.2 КАС України – без урахування права особи на участь у процесі прийняття рішення. Протилежного відповідачем не доведено.

У п.6 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» зазначено, що до складу комісій регіонального рівня включаються посадові особи головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС. До складу комісії центрального рівня включаються посадові особи ДФС.

Згідно з п.7 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» комісія контролюючого органу складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж семи членів.

Відповідно до п.17 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» (…) засідання комісії контролюючого органу є правоможним за умови присутності на ньому не менше двох третин її затвердженого персонального складу. (…) Рішення комісії контролюючого органу приймається шляхом відкритого голосування. Рішення комісії контролюючого органу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів такої комісії. У разі рівної кількості голосів голос головуючого є вирішальним. Під час засідання секретарем комісії контролюючого органу ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення. Протокол підписується головою комісії контролюючого органу (у разі його відсутності - заступником), заступником голови комісії, секретарем комісії та членами комісії, які брали участь у засіданні. (…).

Як зазначено у п.22 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» розгляд питання на засіданні комісії контролюючого органу включає такі етапи: доповідь секретаря комісії; доповідь члена комісії, співдоповідь (у разі потреби); внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення; оголошення головою комісії рішення про припинення обговорення питання; голосування; оголошення головою комісії результатів голосування; оформлення протоколу, який підписується учасниками засідання.

Згідно з п.23 «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» протокол засідання комісії контролюючого органу повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядалися на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, результати голосування, прийняті такою комісією рішення.

Відповідачем не доведено дотримання наведених норм «Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» при прийнятті рішення Комісією Головного управління ДФС у Запорізькій області викладеного у Протоколі №36 від 21.02.2019 про визначення ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» таким, що відповідає пп.1.6 п.1 «Критеріїв ризиковості платника податку».

Звідси, суд вважає, що оскаржуване протокольне рішення №36 від 21.02.2019 в частині внесення ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» до бази ризикових платників, що відповідають критеріям ризиковості, прийнято відповідачем з порушенням порядку встановленого нормами права.

Оскільки комісія ГУ ДФС у Запорізькій області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, функціонує у складі ГУ ДФС України у Запорізькій області, то відповідачем у справі, на думку суду, має бути ГУ ДФС України у Запорізькій області і розглядатись, відповідно, має рішення цього суб`єкта владних повноважень.

Враховуючи матеріали справи і наведені норми права, з метою захисту прав та інтересів позивача суд вважає за можливе визнати протиправним та скасувати наведене протокольне рішення №36 від 21.02.2019 та зобов`язати ГУ ДФС у Запорізькій області виключити з бази ризикових платників ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» в АІС "Податковий блок".

У ст.19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч.1 ст.9 КАС України).

Відповідно до ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З огляду на викладене вище, позовні вимоги ТОВ «ТД «ТЕХНОЛЛІОН» є обґрунтованими і підлягають задоволенню. Доводи відповідача не приймаються судом до уваги виходячи з вище зазначеного.

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (ч.1 ст.143 КАС України).

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч.1 ст.132 КАС України).

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

У позові заявлено про стягнення витрат на професійну правничу допомогу у сумі 8800 грн. 00 коп.

В обґрунтування понесених витрат на правничу допомогу представником позивача до суду подано: Договір №57 від 07.06.2019 про надання правової допомоги, Попередній опис робіт (наданих послуг) та здійснених витрат виконаних адвокатом, необхідних для надання правничої допомоги у справі; Рахунок-фактура №5701 від 19.09.2019; Платіжне доручення №1375 від 20.09.2019 на суму 8800 грн. 00 коп. про оплату за правову допомогу за Договором про надання правової допомоги №57 від 07.06.2019.

У Попередньому описі робіт (наданих послуг) та здійснених витрат виконаних адвокатом, необхідних для надання правничої допомоги у справі зазначено: Адвокатський запит 1 год. - 300,00 грн.; Збір та ознайомлення з доказами у справі та Аналіз законодавства та судової практики, підготовка правової позиції та узгодження її з Клієнтом 3 год. - 2000,00 грн.; Підготовка Позовної заяви з додатками 5 год. - 3000,00 грн.; Участь у судовому засіданні (підготовче провадження) 1 год. - 1000,00 грн.; Участь в судовому засіданні (розгляд справи по суті) 1 год. - 1000,00 грн.; Відповідь на Відзив 3 год. - 1500,00 грн. Разом: 8800,00 грн.

Відповідачем у відзиві заявлено про зменшення розміру відшкодування витрат на правничу допомогу.

Суд зазначає, що ухвалою судді від 25.09.2019 відкрито провадження у справі та призначено судове засідання на 21.10.2019 за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Отже, справа №280/4648/19 розглядалась в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (участі) сторін 21.10.2019, що виключає необхідність участі адвоката в судовому засіданні (підготовче провадження) та судовому засіданні (розгляд справи по суті), оскільки справа розглядалась без виклику сторін, що в свою чергу зумовлює безпідставність включення адвокатом Хілько А.С. в вартість наданих юридичних послуг витрат на участь у судових засіданнях.

Також, станом на 21.10.2019 до суду не подано відповідь на відзив.

Звідси, заява про стягнення витрат на професійну правничу допомогу підлягає частковому задоволенню за виключенням витрат на участь у судових засіданнях та складання відповіді на відзив.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 77, 132, 139, 143, 243-246 КАС України, суд, –

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним і скасувати Рішення комісії Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146), яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про внесення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8; код ЄДРПОУ 41339291) до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості, оформлене протоколом №36 від 21.02.2019.

Зобов`язати Головне управління ДФС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8; код ЄДРПОУ 41339291) з бази ризиковнх платників в АІС "Податковий блок".

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8; код ЄДРПОУ 41339291) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судові витрати із судового збору в сумі 3842 грн. 00 коп.

Задовольнити частково заяву позивача про стягнення за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судових витрат на професійну правничу допомогу.

Стягнути на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОЛЛІОН» (69035, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, буд.51, офіс 8; код ЄДРПОУ 41339291) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 5300 грн. 00 коп.

В іншій частині заяви позивача про стягнення витрат на професійну правничу допомогу – відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд.

Повний текст судового рішення складено 21.10.2019.

Суддя О.О. Прасов

Часті запитання

Який тип судового документу № 85447091 ?

Документ № 85447091 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85447091 ?

Дата ухвалення - 21.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85447091 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 85447091 ?

В Zaporizhya Circuit Administrative Court
Previous document : 85447089
Next document : 85447094