Court decree № 85206835, 15.10.2019, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
15.10.2019
Case No.
911/2125/17
Document №
85206835
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"15" жовтня 2019 р. Справа № 911/2125/17

Господарський суд київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню

за позовом Публічного акціонерного товариства “Банк Михайлівський”

до Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт”

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про стягнення 183 172 023,88 гривень

за участю представника відповідача: Немеш (ордер серії КС№545402 від 08.04.2019)

встановив:

Рішенням Господарського суду Київської області від 23.04.2018 у справі № 911/2125/17, залишеного без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019, яку залишено без змін постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.07.2019, позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт” (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, буд. 15, офіс 102, ідентифікаційний код 38544897) на користь Публічного акціонерного товариства “Банк Михайлівський” (01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 10-12/3, ідентифікаційний код 38619024): 130 416 000 (сто тридцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч) грн 00 коп. заборгованості по кредиту; 41 612 881 (сорок один мільйон шістсот дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят одну) грн 30 коп. заборгованості по процентах; 7 194 933 (сім мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот тридцять три) грн 52 коп. пені; 84 659 (вісімдесят чотири тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять) грн 34 коп. 3% річних; 3 863 354 (три мільйони вісімсот шістдесят три тисячі триста п`ятдесят чотири) грн 51 коп. інфляційних втрат.

У задоволені решти позовних вимог відмовлено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт” (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, буд. 15, офіс 102, ідентифікаційний код 38544897) в доход Державного бюджету України 523 165 (п`ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят п`ять) грн 95 коп. судового збору за подання позовної заяви та стягнуто з Публічного акціонерного товариства “Банк Михайлівський” (01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 10-12/3, ідентифікаційний код 38619024) в доход Державного бюджету України 0 (нуль) грн 58 коп. судового збору за подання позовної заяви.

05.04.2019 видано наказ на виконання рішення Господарського суду Київської області від 23.04.2018 у справі № 911/2125/17, залишеного без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019, що набрало законної сили 27.02.2019.

07.10.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-Профіт» надійшла заява заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником та визнання наказу від 05.04.2019 про примусове виконання рішення Господарського суду Київської області від 23.04.2018 у справі № 911/2125/17 таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 07.10.2019, зокрема, розгляд вказаної заяви призначено на 15.10.2019 та зупинено виконання наказу Господарського суду Київської області від 05.04.2019 у виконавчому провадженні № 60053844 з примусового виконання рішення Господарського суду Київської області від 23.04.2018 у справі № 911/2125/17.

У судовому засіданні 15.10.2019 представник відповідача подану заяву підтримав, представники позивача та третьої особи не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, суд встановив, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню підлягає задоволенню з огляду на таке.

Приписами ст. ст. 512 та 514 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, заявником зауважено, що за результатами електронного аукціону між Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙПІЕС Україна» було укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019, згідно умов якого позивач передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЙПІЕС Україна» право вимоги до боржників банку, зокрема стягнення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» за кредитним договором № 31/11-КЛ від 19.11.2014 у розмірі 183172023,88 грн, що були предметом розгляду в даній справі.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до п. п. 2.1., 2.2., 4.1., 6.5. договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019, в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до позичальників, заставодавців, поручителів, зазначених у додатку № 1 до цього договору, надалі за договором – боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору, надалі за текстом – «основні договори», надалі за текстом – «права вимоги». Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку визначених цим договором.

За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись:право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку № 1 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора,вказаний у додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 12091811,69 грн (дванадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 69 коп.), надалі зха текстом – ціна договору. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 6.5. цього договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

В підтвердження зазначених обставин, відповідачем до заяви додано копії протоколу електронного аукціону № UA-EA-2018-12-21-000021-b від 24.01.2019, договору про відступлення (купівлі продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019, додатку № 1 до договору про відступлення (купівлі продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019, акту приймання-передачі від 22.02.2019 до договору про відступлення (купівлі продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019, платіжних доруче6нь № 8 від 19.02.2019 та № 21 від 20.02.2019.

Як зазначено заявником та вбачається з матеріалів справи, 09.08.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» (далі – новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙПІЕС Україна» (далі – первісний кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до п. п. 1.3., 2.1., 2.2., 3.2., 5.2., 10.1. на день укладення цього договору первісний кредитор набув права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення на підставі договору № 1-БМ від 21.02.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги між ТОВ «ЕЙПІЕС Україна» (ідентифікаційний код 42682150) та ПАТ «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код 38619024). Відповідні права вимоги передаватимуться новому кредитору у тому обсязі у якому вони були передані банком первісному кредитору.

В порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор передає у власність, а новий кредитор приймає у власність майнові права – права вимоги до боржника (надалі за текстом – «майнові права» тощо), які включають у повному обсязі набуті первісним кредитором відповідні права від банку:

- права вимоги до боржника, майнових поручителів та фінансових поручителів, їх спадкоємців, страховиків чи будь-яких інших зобов`язаних осіб на виконання зобов`язань згідно умов кредитного договору та договорів забезпечення в обсязі набутих прав первісним кредитором від банку;

- право власності на права вимоги, в тому числі право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості, процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій тощо) за кредитним договором та договорами забезпечення, в обсязі набутих прав первісним кредитором від банку. також прав заставодержателя, передбаченими відповідними договорами та законодавством;

- інші права, що випливають із прав вимоги, за виключенням права здійснення договірного списання коштів з рахунків боржника.

Під відступленими правами вимоги розуміються в повному обсязі майнові права, що належать первісному кредитору на підставі договору № 1-БМ від 21.02.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги між ТОВ «ЕЙПІЕС Україна» (ідентифікаційний код 42682150) та ПАТ «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код 38619024), та відповідним договором (договорами) про відступлення забезпечувальних зобов`язань (іпотеки, застави і т.д.) в частині боржника, поручителів, заставодавців, іпотекодавців чи інших зобов`язаних осіб, згідно додатку № 1 до цього договору.

Новий кредитор набуває майнові права в день виконання п. 5.2. цього договору у повному обсязі.

Первісний кредитор зобов`язаний передати за актом приймання-передачі наявні документи щодо майнових прав (прав вимоги), які відступаються на користь нового кредитора, у строк до 5 (п`яти) робочих днів з моменту підписання цього договору.

Цей договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами свої зобов`язань за цим договором.

На підтвердження зазначених обставин відповідачем до заяви додано, зокрема, копії договору про відступлення прав вимоги від 09.08.2019, додатку № 1 до договору про відступлення прав вимоги від 09.08.2019, акту приймання-передачі документів від 09.08.2019 до договору про відступлення прав вимоги від 09.08.2019,

Згідно приписів ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно ч. 1 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Як вбачається з матеріалів справи, 16.09.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60054844.

Отже, вимогою заявника є здійснення заміни сторони на стадії виконання судового рішення в даній справі – Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» його правонаступником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» відповідно до зазначених договорів.

Водночас, статтею 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно з ч. 3 ст. 215 Цивільного кодексу України якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Матеріали справи не містять документів, які б свідчили про визнання недійсним укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙПІЕС Україна» договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 1-БМ від 22.02.2019 та укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙПІЕС Україна» договору про відступлення права вимоги від 09.08.2019

Враховуючи викладене, оскільки до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» перейшло право вимоги про стягнення заборгованості за кредитним договором № 31/11-КЛ від 19.11.2014, а відтак відбулась заміна особи у спірних відносинах, суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» в частині вимоги про заміну стягувача у виконавчому провадженні та замінити сторону (стягувача) - Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський» його правонаступником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт».

Поряд з тим, заявник просить суд визнати наказ Господарського суду Київської області від 05.04.2019 у даній справі таким, що не підлягає виконанню оскільки боржник та кредитор поєдналися в одній особі – Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт».

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 328 Господарського процесуального кодексу України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

З огляду викладеного, враховуючи поєднання в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Інтер-профіт" боржника та кредитора за кредитним договором № 31/11-КЛ від 19.11.2014, що унеможливлює фактичне виконання виконавчого документа в даній справі про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-профіт» 130 416 000,00 грн заборгованості по кредиту; 41 612 881,30 грн заборгованості по процентах; 7 194 933,52 грн пені; 84 659,34 грн 3% річних; 3 863 354,51 грн інфляційних втрат, суд дійшов висновку про задоволення заяви в частині вимоги про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню та визнання наказу Господарського суду Київської області від 05.04.2019 у справі № 911/2125/17 таким, що не підлягає виконанню.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 235, 328, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт” про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

2. Замінити сторону (стягувача) - Публічне акціонерне товариство “Банк Михайлівський” (01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 10-12/3, ідентифікаційний код 38619024) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт” (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, буд. 15, офіс 102, ідентифікаційний код 38544897).

3. Визнати наказ Господарського суду Київської області від 05.04.2019 у справі №911/2125/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Інтер-профіт” (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, буд. 15, офіс 102, ідентифікаційний код 38544897) на користь Публічного акціонерного товариства “Банк Михайлівський” (01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 10-12/3, ідентифікаційний код 38619024) 130 416 000,00 грн заборгованості по кредиту; 41 612 881,30 грн заборгованості по процентах; 7 194 933,52 грн пені; 84 659,34 грн 3% річних; 3 863 354,51 грн інфляційних втрат таким, що не підлягає виконанню.

Повна ухвала складена та підписана 24.10.2019, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена окремо від рішення суду протягом десяти днів з дня складення повної ухвали у відповідності до ч. 1 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга подається до Північного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 257 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас, відповідно до підпункту 17.5) підпункту 17) пункту 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 85206835 ?

Документ № 85206835 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85206835 ?

Дата ухвалення - 15.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85206835 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85206835 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 85206832
Next document : 85206836