Court decree № 85046694, 18.10.2019, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
18.10.2019
Case No.
902/637/19
Document №
85046694
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

"18" жовтня 2019 р. м. Вінниця Cправа № 902/637/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А", вул. Пирогова, 39, м. Вінниця, 21018, ідентифікаційний код 34849127

до: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1

про стягнення 102 967, 91 грн.

В С Т А Н О В И В :

01.08.2019 року до Господарського суду Вінницької області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А" до ОСОБА_1 про стягнення 62 668,55 грн. заборгованості за Договором оренди №51 від 07.12.2017 року, 10 947,94 грн. пені, 16 430, 42 грн. плати за зберігання майна, 1921,00 грн. витрат по оплаті судового збору та 11 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за Договором оренди №51 від 07.12.2017 року в частині здійснення орендної плати, оплати маркетингових послуг та відшкодування витрат за спожиті комунальні та експлуатаційні послуги.

Ухвалою суду від 06.08.2019 позов залишено без руху на підставі ч.ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України та встановлено позивачу строк для усунення виявлених недоліків протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

12.08.2019 на адресу суду надійшла заява позивача за №55 від 12.08.2019 про усунення недоліків позовної заяви, з якої вбачається, що позивачем визначено відповідачем фізичну особу ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 14.08.2019 на підставі ч. 6 ст. 176 ГПК України зобов`язано відповідні органи надати інформацію про зареєстроване місце проживання відповідача ОСОБА_1 .

16.08.2019 року до суду надійшла відповідь Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області №1497/02-6 від 16.08.2019 щодо відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою суду від 21.08.2019 року відкрито провадження у справі № 902/637/19 у порядку спрощеного позовного провадження та призначено справу до розгляду по суті на 17.09.2019 року.

23.08.2019 року на адресу суду від Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради надійшов лист № 04-00-011-41734 від 21.08.2019 року, в якому зазначено, що в реєстрі Вінницької міської об`єднаної територіальної громади відсутня інформація стосовно реєстрації місця проживання громадянина ОСОБА_1 .

В судовому засіданні 17.09.2019 року судом постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 15.10.2019 року, на підставі ч. 1 ст. 216 ГПК України, яка занесена до протоколу судового засідання від 17.09.2019 року.

Ухвалою суду від 20.09.2019 року повідомлено сторін про дату судового засідання.

03.10.2019 року на адресу суду від позивача надійшов лист № 71 від 03.10.2019 року на виконання вимог ухвали суду.

15.10.2019 року до суду від представника відповідача надійшло клопотання (б/н від 11.10.2019 року) про відкладення судового засідання на іншу дату.

В судовому засіданні 15.10.2019 року судом оголошено перерву у розгляді справи до 18.10.2019 року, на підставі ч. 2 ст. 216 ГПК України.

В судове засідання 18.10.2019 року з`явилися представники позивача та відповідача.

В засіданні 18.10.2019 року суд заслухав представників сторін, перейшов до з`ясування обставин справи та дійшов наступних висновків.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Дослідивши наявні у справі докази, здійснивши аналіз предмета та підстав позову, категорії та складності справи, суд дійшов висновку про складність даного спору та необхідність додаткового дослідження матеріалів справи з огляду на відсутність в матеріалах справи належних доказів. Відтак, з метою повного та всестороннього з`ясування обставин справи, зібрання та оцінки відповідних доказів, суд вважає за необхідне здійснити перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання.

Згідно ч. 6 ст. 250 ГПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Згідно вимог ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно приписів статті 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд дійшов висновку про призначення підготовчого засідання у справі № 902/637/19.

Отже, за результатами судового засіданні 18.10.2019 року, суд постановив ухвалу про перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 12.11.2019 року. Ухвалу занесено до протоколу судового засідання від 18.10.2019 року.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити сторін про дату, місце та час підготовчого засідання у справі № 902/637/19 шляхом їх виклику.

В силу положень ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд наділений правом витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Керуючись ст.ст. 18, 74, 120, 121, 177, 182, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Повідомити учасників, що підготовче засідання у справі № 902/637/19 відбудеться 12.11.2019 року о 10:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх).

2. Викликати у підготовче судове засідання учасників процесу з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу. У разі направлення учасниками справи у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

3. Зобов`язати позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А" надати суду до 04.11.2019 року:

- розрахунок пені нарахованої до 31.05.2019 року, а також щодо прострочених зобов`язань згідно графіку, визначеного в угоді про розірвання договору оренди від 31.05.2019 року;

- розрахунок пені нарахованої за прострочення орендної плати до 31.05.2019 року, а також щодо прострочених зобов`язань згідно графіку, визначеного в угоді про розірвання договору оренди від 31.05.2019 року.

4. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України.

5. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

7. Примірник ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на електронну адресу позивача: Orenda@anastasiya.vn.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 21.10.2019 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу - вул. Пирогова, 39, м. Вінниця, 21018

3 - відповідачу - АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 85046694 ?

Документ № 85046694 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85046694 ?

Дата ухвалення - 18.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85046694 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 85046694 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 85046694, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 85046694, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 18.10.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 85046694 refers to case No. 902/637/19

This decision relates to case No. 902/637/19. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 85046574
Next document : 85046696