Court decree № 84896297, 11.10.2019, Cherkasy Circuit Administrative Court

Approval Date
11.10.2019
Case No.
580/3154/19
Document №
84896297
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі

11 жовтня 2019 року справа № 580/3154/19 м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Бабич А.М., перевіривши матеріали позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша соціальна аптека» до Головного управління ДПС у Черкаської області про визнання протиправним і скасування рішення,

УСТАНОВИЛА:

08.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша соціальна аптека» (18028, м.Черкаси, вул. Пастерівська, буд.178; код ЄДРПОУ 38843045) (далі – позивач) подало у Черкаський окружний адміністративний суд позов до Головного управління ДПС у Черкаської області (18000, м.Черкаси, вул. Хрещатик, буд.235; код ЄДРПОУ 43142920) (далі – відповідач) про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) від 20.02.2019 №0027355012, яким застосовано штраф у сумі 41852,56 грн. за затримку реєстрації податкових накладних.

В обґрунтування позову зазначено, що спірне ППР не відповідає вимогам податкового законодавства, а штраф застосований за відсутності правопорушення та порушень прав третіх осіб. Справу позивач просив розглянути за правилами загального провадження.

Спір виник із публічно-правових відносин, належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатись у порядку адміністративного судочинства. Позовна заява подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність та у строк, установлений законом. Також відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі відсутні. Отже, наявні підстави прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Ознайомившись із заявленими підставами позову, змістом доданих до позовної заяви документів, вбачається, що спір не має складності для вирішення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

З огляду на вимоги ч.3 ст.257 КАС України, враховуючи характер спірних правовідносин, зміст заявлених позовних вимог та предмету доказування, обсяг наданих доказів, справа не має значної складності.

За предметом спору, характером спірних правовідносин та ціною позову ця справа не має бути розглянута виключно за правилами загального провадження, виключний перелік яких визначений у ч.4 ст.12 КАС України. Позивач у вищевказаному клопотанні не обґрунтував необхідності розгляду справи за правилами загального позовного провадження, у тому числі складнощів у вирішенні спору.

Тому суд дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про розгляд справи у загальному позовному провадженні, призначивши розгляд і вирішення її за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.262 КАС України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Частина 5 вказаної статті КАС України встановлює, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. При цьому, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач – не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч.7 ст.262 КАС України).

Отже, у випадку бажання учасників взяти участь у судовому засіданні, відповідні обґрунтовані клопотання вони мають надати суду у вищевказаний строк.

Керуючись ст. ст. 160, 168, 171, 243, 248, 259-263 КАС України, суддя

УХВАЛИЛА:

1. Прийняти позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша соціальна аптека» до розгляду та відкрити провадження у справі.

Відмовити у задоволенні його клопотання про розгляд справи у загальному позовному провадженні.

Судовий розгляд справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша соціальна аптека» до Головного управління ДПС у Черкаської області про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення від 20.02.2019 №0027355012 здійснити за правилами спрощеного позовного провадження.

2. Повідомити учасників, що судовий розгляд відбудеться суддею Бабич А.М. одноособово в залі суду за адресою: бульвар Шевченка, 117, місто Черкаси, 18002.

3. Встановити відповідачу строк, тривалістю п`ятнадцять днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі, для надіслання: суду - відзиву на позовну заяву та всіх письмових і електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову (за наявності); позивачу - копії відзиву та доданих до нього документів. Зобов`язати відповідача в разі надання відзиву зазначити у ньому, серед іншого, конкретні правові підстави та фактичні обставини прийняття спірного ППР. Зобов`язати надати суду протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали: належним чином завірені копії зворотного боку облікової картки позивача з ПДВ за період нарахування штрафних санкцій та деталізований розрахунок спірних зобов`язань. Зобов`язати відповідача у разі неможливості надати наявні докази у п`ятиденний строк письмово повідомити суд про причини та надати на їх підтвердження відповідні докази.

У випадку бажання учасників взяти участь у судовому засіданні клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач – не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Учасники мають право заявити клопотання про розгляд справи без їх участі та надати обґрунтовані заперечення на розгляд справи у спрощеному провадженні.

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин спір буде вирішено за наявними матеріалами справи або оцінено, як визнання позову.

5. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.

6. Копію ухвали направити учасникам спору.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та у разі порушення правил підсудності може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом 15 днів з моменту її складення.

Суддя А.М. Бабич

Previous document : 84896292
Next document : 84896302