Decision № 84817123, 08.10.2019, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
08.10.2019
Case No.
924/696/19
Document №
84817123
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"08" жовтня 2019 р. Справа № 924/696/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Яроцького А.М., при секретарі судового засідання Адамчук І.П., розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м. Київ

до Адампільського кооперативного торгово-роздрібного підприємства с. Адампіль Старосинявського району Хмельницької області

про стягнення 32 650,91 грн., з яких 31157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня

Представники сторін:

від позивача: Шпиляєва Н.В. - за довіреністю №6503-K-O від 18.05.17р.;

від відповідача: не з`явився

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

На адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м. Київ до Адампільського кооперативного торгово-роздрібного підприємства с. Адампіль Старосинявського району Хмельницької області, ОСОБА_1 с. Пасічна Старосинявського району Хмельницької області про стягнення солідарно 32 650,91 грн., з яких 31157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2019 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

Ухвалою від 09.07.2019р. суд звернувся до Відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Старосинявської селищної ради із запитом про надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , у відповідь на який 18.07.2019р. надійшла довідка про місце реєстрації останнього за адресою визначеної у позовній заяві.

Ухвалою суду від 12.07.2019р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі для її розгляду в порядку загального позовного провадження, призначено судове засідання на 06.08.2019 р.

Ухвалою суду від 06.08.2019р. підготовче засідання відкладено на 29 серпня 2019 р.

Судом у підготовчому засіданні 29.08.2019р. постановлено протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів та відкладення підготовчого засідання на 17.09.2019р. Ухвалою суду від 29.08.2019р. повідомлено відповідача про дату, час та місце слухання справи.

Ухвалою суду від 17.09.2019р. позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м. Київ в частині позовних вимог до ОСОБА_1 с. Пасічна Старосинявського району Хмельницької області про стягнення 32 650,91 грн., з яких 31157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня залишено без розгляду, закрито підготовче провадження у справі №924/696/19, призначено справу №924/696/19 до судового розгляду по суті у загальному позовному провадженні на 08 жовтня 2019 р.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення 32 650,91 грн., з яких 31 157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня, які нараховані на підставі договору банківського обслуговування №б/н від 05.07.2011р.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідач підписав заяву про відкриття поточного рахунку, якою приєднався до Умов та правил надання банківських послуг, Тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті www.privatbank. ua , які в сукупності із заявою складають договір банківського обслуговування №б/н від 05.07.2011р. У позовній заяві позивач посилається на п.п 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.16, 3.2.1.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.6.1, 3.2.1.2.3.4, 3.2.1.5.1, 3.2.1.5.4., 3.2.1.6.1 Умов та правил надання банківських послуг та вказує про встановлення відповідачу кредитного ліміту в розмірі 106 000,00 грн. У зв`язку з порушенням зобов`язань за договором, на поточному рахунку останнього станом на 11.06.2019р. утворився борг в сумі 32 650,91 грн., з яких 31 157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня. Позивач, обґрунтовуючи право вимоги, в тому числі розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості, посилається на Витяг з Умов та правил надання банківських послуг як невід`ємної частини спірного договору, однак до матеріалів справи надав витяг стосовно Умов обслуговування кредитних лімітів на поточних рахунках корпоративних клієнтів.

В судовому засіданні 08.10.2019р. представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 08.10.2019р. представник відповідача не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, що підтверджується надісланням ухвали суду від 17.09.2019р. №924/696/19 за адресою місцезнаходження останнього, визначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Беручи до уваги приписи ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми ч.ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті і суд розглядає справу за відсутності такого учасника, враховуючи той факт, що представник відповідача належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, та те, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити за відсутності представника відповідача за наявними матеріалами справи.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

05.07.2011р. Адампільським кооперативним торгово-роздрібним підприємством електронно-цифровим підписом підписано з АТ КБ "ПриватБанк" (правонаступником якого є ПАТ КБ «ПриватБанк»), заяву, у відповідності до якої відкрито рахунок та в якій визначено, що банк за наявності вільних грошових коштів здійснює обслуговування кредитного ліміту на вказаному рахунку. Про розмір ліміту Банк повідомляє клієнта на свій вибір або у письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв`язку банку та клієнта. Порядок встановлення, зміни ліміту, погашення заборгованості та розмір відсоткової ставки за користування кредитним лімітом регламентуються Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами Банку, що розміщені у мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua і разом з цією заявою складають Договір банківського обслуговування. Підписавши цю заяву, Клієнт приєднується і погоджується із умовами, викладеними в Умовах і Правилах надання банківських послуг, Тарифах Приватбанку, що розміщені на офіційному сайті Приватбанку www.privatbank.ua.

Згідно довідки ПАТ "КБ "Приватбанк" про розмір встановленого кредитного ліміту від 13.06.2019р. по рахунку Адампільському кооперативному торгово-роздрібному підприємству кредитний ліміт має плинний характер, при цьому максимальний кредитний ліміт у розмірі 106 000,00 грн. встановлено 28.11.2013р. та 01.03.2014р.

Позивач до матеріалів справи надав витяг з "Умов та Правил надання банківських послуг", що стосується п. 3.18 Умови обслуговування кредитних лімітів на поточних рахунках корпоративних клієнтів.

Відповідно до підпункту 3.18.1.6 Умов-2011 (аналогічний пп. 3.2.1.1.6 Умов-2015) передбачено право банку в односторонньому порядку змінити ліміт, при цьому попередня згода Клієнта на таку зміну ліміту шляхом повідомлення Банком Клієнта на свій вибір або в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms-повідомлення або інших) уже зафіксована в названих підпунктах Умов.

У п. 3.18.1.3. визначено, що кредит надається в обмін на зобов`язання Клієнта з повернення кредиту, сплати відсотків та винагороди.

За змістом п. 3.18.1.6. ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку. Підписавши Угоду, Клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms-повідомлення або інших).

При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених «Умов та правил надання банківських послуг», Банк на свій розсуд, має право змінити умови кредитування, встановивши інший термін повернення кредиту. При належному виконанні Клієнтом зобов`язань, передбачених «Умов та правил надання банківських послуг», за відсутності заперечень за місяць до закінчення терміну обслуговування Ліміту, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту може бути продовжено Банком на той самий строк (п. 3.18.1.8 Умов).

У п.п. 3.18.1.12, 3.18.1.13 Умов визначено, що для розрахунку відсотків за користування кредитним лімітом встановлюється диференційована процентна ставка. Відсоткова ставка до розрахунку залежить від терміну існування непогашеного залишку по кредиту. Процентна ставка може бути змінена Банком у порядку, передбаченому цим розділом «Умов та правил надання банківських послуг». При порушенні Клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань, Клієнт сплачує Банку відсотки та пеню за користуванням кредитом від суми залишку непогашеної заборгованості в розмірі, передбаченому цим розділом «Умов та правил надання банківських послуг».

У п.п. 3.18.2.1.4, 3.18.4.2 Умов передбачено, що за рахунок грошових коштів, що надійшли на поточний рахунок Клієнта, в першу чергу проводиться погашення заборгованості за відсотками, розрахованими згідно п.п. 3.18.4.1. У разі відсутності надходжень грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, погашення відсотків, розрахованих згідно з п.п 3.18.4.1, 3.18.4.2, проводиться за рахунок невикористаного залишку Ліміту. Після погашення заборгованості за відсотками, Банк проводить оплату протягом операційного дня розрахункових документів Клієнта в межах невикористаного залишку Ліміту.

При настанні будь-якої з подій передбачених у п. 3.18.2.3.4 Умов Банк, на свій розсуд, має право: змінити умови кредитування - зажадати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов`язань за кредитом в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення. При цьому, згідно зі ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов`язаннями, строки виконання яких не наступили, терміни вважаються що настали в зазначену в повідомленні, дату, у цю дату Клієнт зобов`язується повернути Банку суму кредиту в повному об`ємі, відсотки за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов`язання; або розірвати угоду про кредитування в односторонньому порядку або судовому порядку.

Згідно з п. 3.18.2.3.10 Умов Банк має право достроково стягнути кредит, відсотки і винагороду в порядку, передбаченому п.п. 3.18.2.2.8, 3.18.2.3.7, а також шляхом звернення стягнення на заставлене майно, при настанні умов, передбачених п. 3.18.2.3.4.

У п. 3.18.3.1 Умов визначено, що зобов`язання Клієнта забезпечуються згідно договорів застави, укладених додатково з урахуванням положень, передбачених цим пунктом.

В п. 3.18.4.1. Умов передбачено, що за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня, Клієнт, сплачує відсотки, виходячи з процентної ставки, розмір, якої залежить від терміну користування кредитом (Диференційована процентна ставка). Порядок розрахунку відсотків наведено у п.п. 3.18.4.1.1 - 3.18.4.2, 3.18.4.9 Умов.

За змістом п. 3.18.5.1. Умов при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.18.2.2.2. 3.18:4.1, 3.18.4.2, 3.18.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.18.1.8, 3.18.2.2.3, 3.18.2.3.4, винагороди, передбаченого п.п. 3.18.2.2.5, 3.18.4.4, 3.18.4 5, 3 18.4.6. Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.18.4.1.3 від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні. У випадку якщо кредит надавався в іноземній валюті, пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату сплати.

Обслуговування кредитного Ліміту на поточному рахунку Клієнта здійснюється з моменту подачі Клієнтом до Банку заяви на приєднання до «Умов та Правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття, поточного: рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки» або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі) та/або з моменту надання Клієнтом розрахункових документів на використання коштів у рамках кредитної Ліміту в межах зазначених у них сум, і діє в обсязі перерахованих засобів до повного виконання зобов`язань сторонами (п. 3.18.6.1 Умов).

На виконання умов договору банківського обслуговування від 05.07.2011р. ПАТ КБ "Приватбанк" встановлено кредитний ліміт, яким Адампільське кооперативне торгово-роздрібне підприємство почало користуватись з 03.08.2011р. та який неодноразово підвищувався та понижався позивачем.

За змістом виписок по поточному рахунку відповідача, станом на 11.06.2019р. залишок заборгованості за наданим кредитом складає 31 157,34 грн.

Окремо, позивачем надано односторонній акт звірки за кредитним договором №б/н від 05.07.2011р., згідно з яким борг відповідача складає 32 650,91 грн.

Враховуючи, що Адампільське кооперативне торгово-роздрібне підприємство в порушення взятих на себе зобов`язань за договором, вимог законодавства, яке регулює існуючі між сторонами правовідносини, не здійснило повернення банку в повному обсязі використаних кредитних коштів, не погасило заборгованість по процентах за користування кредитом та нараховану пеню за несвоєчасне виконання зобов`язань, позивач звернувся до суду з відповідним позовом про їх примусове стягнення.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, невизнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Згідно із частиною першою статті 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом статті 634 цього Кодексу договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

У переважній більшості випадків застосування конструкції договору приєднання його умови розроблює підприємець (в даному випадку АТ "КБ "ПриватБанк").

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст статей 633, 634 ЦК України можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.07.2011р. Адампільське кооперативне торгово-роздрібне підприємство підписало із використанням електронного цифрового підпису заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, Тарифів Приватбанку, що розміщені на офіційному сайті ПриватБанку www.privatbank.ua., які складають договір банківського обслуговування.

З огляду на викладене, шляхом підписання відповідачем заяви від 05.07.2011р., між сторонами у справі було укладено кредитний договір, який за своєю правовою природою є договором приєднання.

На виконання зобов`язань АТ "КБ "Приватбанк" встановив кредитний ліміт по поточному рахунку відповідача із подальшим внесенням змін щодо його розміру, грошовими коштами по якому відповідач користується з 03.08.2011р.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (ст. 1049 Цивільного кодексу України).

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

За змістом наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором від 05.07.2011р. у період з 03.08.2011р. по 11.06.2019р. по рахунку відповідача формувалось як дебетове, так і кредитове сальдо.

Докази оплати відповідачем заборгованості по поверненню кредиту в сумі 31 157,34 грн. в матеріалах справи відсутні.

Оскільки заборгованість відповідача за кредитом підтверджується матеріалами справи, зокрема, випискою з банківського рахунку та з огляду на відсутність доказів його повернення, суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог в частині стягнення основної суми заборгованості в розмірі 31 157,34 грн.

Банк, пред`являючи вимогу про погашення кредиту, просить у тому числі, крім заборгованості по кредиту, стягнути 799,72 грн. заборгованості по процентах за користування кредитними коштами, а також 693,85 грн. пені за несвоєчасне виконання зобов`язань за договором.

За змістом статті 1056-1 ЦК України в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

За змістом статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частинами першою, другою статті 551 ЦК України визначено, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно із частиною першою статті 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Таким чином, в разі укладення договору кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

У заяві відповідача від 05.07.2011 року процентна ставка не зазначена. Крім того, у заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру.

Позивач у позовній заяві посилається на Умови та правила надання банківських послуг як невід`ємної частини спірного договору, у яких передбачено зобов`язання відповідача щодо сплати процентів та пені.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що діяли саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов, з якими відповідач ознайомився і погодився, підписуючи заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви, розмірах і порядках нарахування.

Вказана позиція узгоджується з висновками Верховного Суду викладеними у постанові від 16.10.2018р. № 910/13094/17.

Крім того, роздруківка із сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила кредитування, що підтверджено й у постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 року (провадження № 6-16цс15) і не спростовано позивачем при розгляді вказаної справи.

Судом враховується, що безпосередньо укладений між сторонами кредитний договір від 05.07.2011 року у вигляді заяви, не містить строку повернення кредиту (користування ним).

Однак, враховуючи, що фактично отримані та використані відповідачем кошти в добровільному порядку АТ "КБ "ПриватБанк" не повернуті, а також вимоги частини другої статті 530 ЦК України за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, останній вправі вимагати захисту своїх прав через суд - шляхом зобов`язання виконати боржником обов`язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів.

У відповідності до ч. 4 ст. 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Велика Палата Верховного Суду у правовому висновку викладеному у постанові від 03.07.2019р. №342/180/19 відзначила, що неможливо застосувати до вказаних правовідносин правила частини першої статті 634 ЦК України за змістом якої - договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки Умови та правила надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті позивача (www.privatbank.ua) неодноразово змінювалися самим АТ КБ «ПриватБанк» в період - з часу виникнення спірних правовідносин до моменту звернення до суду із позовом, тобто кредитор міг додати до позовної заяви Витяг з Тарифів та Витяг з Умов у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову.

За таких обставин та без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачеві Умови та правила банківських послуг, відсутність у заяві домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.

Крім того, відсутні докази на підтвердження дати публікації Умов та набрання чинності (введення у дію), а також розміщення саме цих документів на сайті Приватбанку у загальному доступі та копії локального акту позивача про їх затвердження та введення в дію.

Обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року принципу справедливості розгляду справи судом.

З урахуванням вищевказаних висновків Великої Палати Верховного Суду, суд вважає, що Витяг з Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку, що розміщені на сайті: https://privatbank.ua/, які містяться в матеріалах даної справи не містять підпису відповідача, тому їх не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами 05.07.2011 року шляхом підписання заяви. Отже відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань.

При цьому, відсутні підстави вважати, що при укладенні договору з Адампільським кооперативним торгово-роздрібним підприємством АТ КБ «ПриватБанк» дотримався вимог про повідомлення клієнта про умови кредитування та узгодження із останнім саме тих умов, які вважав узгодженими банк.

Інший висновок не відповідав би принципу справедливості, добросовісності та розумності та уможливив покладання на слабшу сторону - споживача невиправданий тягар з`ясування змісту кредитного договору.

Вимог про стягнення процентів за користування позиченими коштами та інших сум за прострочення виконання грошового зобов`язання, з підстав та у розмірах встановлених актами законодавства, зокрема статтями 625, 1048 ЦК України позивач не пред`явив.

Враховуючи встановлену судом відсутність підстав для стягнення з відповідача на користь АТ "КБ «ПриватБанк» процентів за користування кредитними коштами та пені, у зв`язку з відсутністю передбаченого обов`язку відповідача по їх сплаті позивачу у заяві від 05.07.2011 року, суд вважає за належне відмовити у задоволенні позову в частині стягнення 799,72 грн. процентів за користування кредитними коштами та 693,85 грн. пені.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст. 74 ГПК України).

Беручи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, суд вважає за належне позов задовольнити частково та стягнути з відповідача 31 157,34 грн. боргу за кредитом. У стягненні решти позовних вимог слід відмовити.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" м. Київ до Адампільського кооперативного торгово-роздрібного підприємства с. Адампіль Старосинявського району Хмельницької області про стягнення 32 650,91 грн., з яких 31157,34 грн. борг за кредитом, 799,72 грн. проценти, 693,85 грн. пеня задовольнити частково.

Стягнути з Адампільського кооперативного торгово-роздрібного підприємства (31416, вул. Червоноармійська, буд. 1, с. Адампіль, Старосинявського району, Хмельницької області, ідентифікаційний код 30066500) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, ідентифікаційний код 14360570) 31157,34 грн. боргу за кредитом, 1833,21 грн. витрат по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили, видати наказ.

У решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 09.10.2019р.

Суддя А.М. Яроцький

Віддрук. 3 прим. (усім рекоменд. з повідомл.):

1 - до справи;

2 - позивачу - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

3 - відповідачу - 31416, с. Адампіль Старосинявського району Хмельницької області, вул. Червоноармійська, буд. 1.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84817123 ?

Документ № 84817123 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 84817123 ?

Дата ухвалення - 08.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84817123 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84817123 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 84817123, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

The court decision No. 84817123, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast was adopted on 08.10.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 84817123 refers to case No. 924/696/19

This decision relates to case No. 924/696/19. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 84816825
Next document : 84817124