Court decree № 84632411, 25.09.2019, Commercial Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
25.09.2019
Case No.
906/546/19
Document №
84632411
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

____________

______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про призначення експертизи

"25" вересня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/546/19

Господарський суд Житомирської області у складі судді Соловей Л.А.,

розглянувши матеріали позовної заяви

Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради (м.Житомир)

до Приватного підприємства "Елітбуд-1" (м.Житомир)

за участю у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:

- на стороні позивача - Житомирської міської ради (м.Житомир),

- на стороні відповідача - Дочірнього підприємства "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро" (м.Житомир)

про зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом, в якому просить суд зобов`язати Приватне підприємство "Елітбуд-1" безоплатно усунути причини протікань покрівлі, шляхом проведення будівельно-ремонтних робіт, будівлі літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, Бульвар Старий, 34.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору будівельного підряду №08-12/02 від 02.08.12 в частині обов`язків по забезпеченню якості виконаних робіт.

Ухвалою від 07.06.19, зокрема, позовну заяву прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі та призначено підготовче засідання.

05.08.19 позивачем до Господарського суду Житомирської області подано клопотання від 02.08.19 №01/332 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі, яке обґрунтоване тим, що сторони не заперечують факт:

- наявності між позивачем та відповідачем договірних правовідносин;

- обов`язку підрядника (ПП "Елітбуд-1") усунути недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки);

- виконання ПП "Елітбуд-1" пов`язаних з гідроізоляцією покрівлі) будівлі літнього театру "Ракушка";

- продовження виконання робіт (не пов`язаних з гідроізоляцією покрівлі) на вказаній будівлі не відповідачем (ПП Елітбуд-1", а іншим підрядником Дочірнім підприємством "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро".

При цьому суть спору між сторонами зводиться до вирішення питання з чиєї вини виникли протікання покрівлі будівлі літнього театру "Ракушка" (з вини ПП Елітбуд-1" або Дочірнього підприємства "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро"), відповідь на яке може надати лише експерт. Проведення експертизи дозволить визначити правильний склад учасників справи та наявність підстав для звернення позивача до суду з відповідним позовом.

29.08.19 відповідач подав до суду письмову правову позицію, у якій зазначив про необхідність залучення до участі у справі іншого підрядника - ДП "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро", який також виконував роботи по реконструкції літнього театру "Ракушка". У випадку вирішення питання про призначення експертизи доручити її виконання Незалежному інституту судових експертиз (м.Київ, вул.Маршала Тимошенка, 21, корпус 3).

29.08.19 від КП "Парк" Житомирської міської ради надійшло клопотання (уточнене) про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі від 21.08.19 №01/360 (з додатками), у якому позивач уточнив перелік питань, які можуть бути поставлені на розгляд та вирішення експерту, та наполягав доручити проведення експертизи експертам ДП "Укрдержбудекспертиза" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

Ухвалою суду від 29.08.19 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Дочірнє підприємство "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро"; продовжено строк підготовчого провадження на підставі ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відкладено підготовче судове засідання; запропоновано сторонам надати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

16.09.19 від Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради надійшло клопотання № 01/383 від 12.09.19 (доповнене) про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі, у якому позивач уточнив перелік питань, які необхідно поставити на розгляд та вирішення експерта, а також зазначив, що з метою забезпечення об`єктивності та неупередженості проведення експертизи необхідно доручити державній експертній установі, а саме ДП "Житомирдержбудекспертиза".

18.09.19 Дочірнім підприємством "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро" до суду подано пояснення по справі, у кому третя особа повідомляє, що не заперечує щодо проведення у справі судової будівельно-технічної експертизи. Питання сформульовані у клопотання позивача підтримує.

Ухвалою від 18.09.19 суд відклав підготовче судове засідання на 25.09.19 та запропонував відповідачу, третім особам ознайомитися з клопотання (доповненим) Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі від 12.09.19 №01/383 та надати власні пояснення, міркування, заперечення з приводу запропонованих позивачем на вирішення експерту питань та обраної експертної установи.

23.09.19 позивач подав остаточне клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 20.09.19 №01/398 та визначив перелік питань, які необхідно поставити на розгляд експерта.

25.09.19 третя особа - Дочірнє підприємство "Житомирська механізована колона" Приватного акціонерного товариства "Київсільелектро" на виконання вимог ухвали суду від 18.09.19 до суду подала клопотання, в якому запропонувала питання, які необхідно поставити на вирішення експертам при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Присутній в судовому засіданні 25.09.19 представник позивача підтримав клопотання про призначення у справі судової будівельно-технічної експертизи.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, раніше, в адресованій господарському суду письмовій правовій позиції повідомив, що у вирішенні питання призначення експертизи покладається на розсуд суду, у разі вирішення питання призначення експертизи доручити її проведення Незалежному інституту судових експертиз.

Представники третіх осіб підтримали клопотання про призначення у справі судової будівельно-технічної експертизи.

Розглянувши клопотання Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі №906/546/19, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження, зокрема, є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.2 ст.182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно із ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частини ч.ч. 1-3 ст. 98 ГПК України передбачають, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно із ч.1 ст.100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, між сторонами існує спір, зокрема, щодо того чи відповідають виконані Приватним підприємством "Елітбуд-1" на підставі договору будівельного підряду №08-12/02 від 02.08.12 роботи з реконструкції літнього театру "Ракушка" вимогам нормативно-правових актів та державним будівельним нормам і правилам, та з чиєї вини виникли протікання покрівлі будівлі літнього театру "Ракушка.

Таким чином, для вирішення даного спору по суті необхідно встановлення факту можливого неналежного виконання Приватним підприємством "Елітбуд-1" зобов`язань в частині якості виконаних робіт, що в свою чергу призвело до протікання цокольного поверху, виникнення плісняви, руйнування окремих ділянок декоративного шару покриття стелі, стін, підлоги та псування естетичного вигляду споруди літнього театру "Ракушка", що потребує застосування спеціальних знань та зумовлює необхідність призначення відповідної судової експертизи, оскільки самостійне встановлення фактичних обставин, які є предметом доказування при розгляді даної справи, за результатами оцінки наявних у справі доказів у їх сукупності є неможливим.

За таких обставин, клопотання Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі підлягає задоволенню.

Частиною 5 ст.99 ГПК України передбачено, що учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Розглянувши запропоновані сторонами питання, з яких має бути проведена експертиза, суд звертає увагу, що не зв`язаний цими пропозиціями, але має враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення експертного дослідження. Суду слід максимально конкретно визначити питання, які мають бути роз`ясненні судовим експертом, та сформулювати їх у логічній послідовності.

Суд, з урахуванням думок та пропозицій учасників справи та вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджено Наказом №53/5 від 08.10.1998р. Міністерства юстиції України, дійшов висновку на вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація "Літній театр "Ракушка" м.Житомир - реконструкція", в частині улаштування тераси та сцени, яка являється покрівлею для внутрішніх приміщень (Робочий проект. Затверджувальна частина. Том 2. Генеральний план. Архітектурні рішення. Технологічна частина. 131-11-1,2,3-ГП, АР, ТХ.; Робочий проект (коригування по зауваженням філії ДП "Укрдержбудекспертиза") Робочий проект Робочі креслення. Інвесторська кошторисна документація. Том 7.1./кор.Об`єктні кошториси, локальні кошториси. 131-11-ІКД.) вимогам нормативно-правових актів: у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?;

- Чи відповідають виконані Приватним підприємством "Елітбуд-1" будівельні роботи в частині улаштування тераси та сцени, яка являється покрівлею для внутрішніх приміщень, проектній документації "Літній театр "Ракушка" м.Житомир-реконструкція" та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?;

- Чи відповідають виконані роботи з кріплення металевих примикань металевого покриття над сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34 та металевих облагороджень парапету до покриття тераси, державним будівельним нормам і правилам?;

- Яка технічна причина (у тому числі умови, обставини і механізм виникнення) протікань покрівлі будівлі літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34?;

- Чи запроектована реконструкція покриття тераси забезпечує надійний захист від протікання атмосферних опадів у приміщення, які розташовані під терасою та сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34?;

- Який комплекс заходів необхідний для усунення протікання атмосферних опадів у приміщення, які розташовані під терасою та сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34.

При визначенні експертної установи, якій може бути доручено проведення експертизи, господарським судом враховано наступне.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Пунктом 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, встановлено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Згідно з ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Таким чином, право остаточного визначення експертної установи, яка буде проводити експертизу, належить органу, який призначає таку експертизу, а в даному випадку - суду, з урахуванням пропозицій учасників справи, приймаючи до уваги конкретні обставини справи, враховуючи зону регіонального обслуговування відповідної експертної установи.

У даному випадку, розглянувши клопотання позивача про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи Державному підприємству "Укрдержбудекспертиза", судом враховано, що господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Приймаючи до уваги заперечення позивача та третіх осіб щодо доручення проведення судової експертизи Товариству з обмеженою відповідальністю "Незалежний інститут судових експертиз", з посиланням на те, що дана експертна установа є приватною, враховуючи принцип рівності усіх учасників справи, господарський суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи державній експертній установі в межах відповідної зони регіонального обслуговування, а саме: Державному підприємству "Укрдержбудекспертиза".

Витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством (ч.5 ст.15 Закону України "Про судову експертизу").

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч.3 ст.127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення судової електротехнічної експертизи у справі.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 227, 228, 229, 234 ГПК України Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

2. Призначити будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити Державному підприємству "Укрдержбудекспертиза" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

3. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація "Літній театр "Ракушка" м.Житомир - реконструкція", в частині улаштування тераси та сцени, яка являється покрівлею для внутрішніх приміщень (Робочий проект. Затверджувальна частина. Том 2. Генеральний план. Архітектурні рішення. Технологічна частина. 131-11-1,2,3-ГП, АР, ТХ.; Робочий проект (коригування по зауваженням філії ДП "Укрдержбудекспертиза") Робочий проект Робочі креслення. Інвесторська кошторисна документація. Том 7.1./кор.Об`єктні кошториси, локальні кошториси. 131-11-ІКД.) вимогам нормативно-правових актів: у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?;

- Чи відповідають виконані Приватним підприємством "Елітбуд-1" будівельні роботи в частині улаштування тераси та сцени, яка являється покрівлею для внутрішніх приміщень, проектній документації "Літній театр "Ракушка" м.Житомир-реконструкція" та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?;

- Чи відповідають виконані роботи з кріплення металевих примикань металевого покриття над сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34 та металевих облагороджень парапету до покриття тераси, державним будівельним нормам і правилам?;

- Яка технічна причина (у тому числі умови, обставини і механізм виникнення) протікань покрівлі будівлі літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34?;

- Чи запроектована реконструкція покриття тераси забезпечує надійний захист від протікання атмосферних опадів у приміщення, які розташовані під терасою та сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34?;

- Який комплекс заходів необхідний для усунення протікання атмосферних опадів у приміщення, які розташовані під терасою та сценою літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34.

4. Зобов`язати Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради забезпечити доступ експерта до об`єкту дослідження - будівлі літнього театру "Ракушка", який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Бульвар Старий, 34.

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради (10008, м.Житомир, вул.Бульвар Старий,34, ідентифікаційний код 02219168).

Зобов`язати Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради здійснити попередню оплату проведення експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Роз`яснити, що призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів (частина 7 статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

7. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких фахівцям не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експертам у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

8. Попередити експерта, який буде проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (статті 384 та 385 Кримінального кодексу України).

9. Зобов`язати судового експерта надіслати учасникам справи належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

10. Копію ухвали, матеріали справи №906/546/19, копію робочого проекту Затверджувальна частина Том 2. Генеральний план. Архітектурні рішення. Технологічна частина. 131-11-1,2,3-ГП, АР, ТХ, копія робочого проекту. Робочі креслення. Інвесторська кошторисна документація. Том 7.1./кор. Об`єктні кошториси, локальні кошториси 131-11-ІКД направити до Державного підприємства "Укрдержбудекспертиза".

11. Провадження у справі №906/546/19 зупинити.

12. Після проведення експертизи висновок судового експерта за результатами дослідження та матеріали справи №906/546/19 повернути на адресу господарського суду Житомирської області.

13. Про поновлення провадження у справі сторони будуть повідомлені ухвалою суду.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Соловей Л.А.

1 - у справу;

2 - позивачу;

3 - відповідачу (рек. з повід.);

4 - Житомирській міській раді (10014, м.Житомир, майдан ім.С.П. Корольова, 4/2, код ЄДРПОУ 13576954);

5 - ДП "Житомирська механізована колона" (рек. з повід.) (10029, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 106-Б);

6-Державному підприємству "Укрдержбудекспертиза" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26) (рек. з повід)

Previous document : 84632410
Next document : 84632412