Court decree № 84515248, 23.09.2019, Commercial Court of Kirovohrad Oblast

Approval Date
23.09.2019
Case No.
912/2209/19
Document №
84515248
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

23 вересня 2019 року Справа № 912/2209/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Перепічай В.В.,

розглянувши в підготовчому засіданні справу №912/2209/19 від 31.07.2019

за позовом: ОСОБА_1 (далі - гр. ОСОБА_1 ), РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

до відповідачів:

1. ОСОБА_2 (далі - гр. ОСОБА_2 ), РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_3 (далі - гр. ОСОБА_3 ), РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;

3. Державного реєстратора Данилово-Балківської сільської ради Ульновського району Кіровоградської області Кондратюк Михайла Петровича, 28440, Кіровоградська область, Ульяновський район, с. Данилова Балка, вул. Центральна, 3

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Перлина степу" (далі - ТОВ "Агрофірма "Перлина степу"), код ЄДР 36390157, 28611, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Степанівка, вул. Суворова, буд. 23

про визнання правочину недійсним та скасування реєстраційної дії

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача 1. - адвокат Лозицький О.П., свідоцтво №423 від 12.12.2011, ордер серія ДП№899/038 від 05.06.2019;

від відповідача 1. - участі не брали;

від відповідача 2. - адвокат Ушаков О.В., довіреність №1760 від 21.09.2019;

від відповідача 3. - участі не брали;

від третьої особи - адвокат Неділько Д.В., ордер серія ПТ №138191 від 01.08.2019, свідоцтво серія ПТ №2717 від 09.04.2019.

В засіданні суду 15.08.2019 оголошено перерву до 16:00 - 19.09.2019, 19.09.2019 оголошено перерву до 15:00 - 23.09.2019.

В засіданні суду оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява гр. ОСОБА_1 до відповідачів з вимогами:

- Визнати недійсним правочин, за яким ОСОБА_2 відчужила ОСОБА_3 частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Перлина степу" у розмірі 250 000,00 грн;

- Скасувати реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.07.2019 за №14421070024000244, проведену державним реєстратором Кондратюком Михайлом Петровичем Данилово-Балківської сільської ради Ульяновського району Кіровоградської області.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що всупереч положенням статуту ТОВ "Агрофірма "Перлина степу" відповідач - гр. ОСОБА_2 відчужила свою частку в статутному капіталі особі, яка не зазначена в п. 6.3. статуту та ще й з порушенням вимог ЦК України, чим порушила переважні права позивача стосовно придбання частки статутного капіталу.

Тому позивач вважає, що правочин, за яким гр. ОСОБА_2 відчужила на користь гр. ОСОБА_3 частку статутного капіталу ТОВ "Агрофірма "Перлина степу" є недійсним.

Державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ "Агрофірма "Перлина степу", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань проведено на підставі недійсного правочину, тому позивач вважає за можливе суду скасувати реєстраційну дію №14421070024000244 проведену 11.07.2019 державним реєстратором, якою виключено ОСОБА_2 зі складу учасників та включено до складу учасників Товариства ОСОБА_3 з часткою статутного капіталу у розмірі 250 000,00 грн., оскільки така дія є похідною від акту приймання-передачі частки статутного капіталу, який є недійсним.

Ухвалою від 31.07.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/2209/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 15.08.2019 на 11:00. Залучив до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ТОВ "Агрофірма "Перлина степу". Встановив сторонам та третій особі строк для подання заяв по суті справи. Клопотання №б/н від 29.07.2019 позивача про витребування доказів залишив без задоволення.

Представником відповідача 1. засобами електронного зв`язку (електронною поштою) подано до господарського суду 23.09.2019 клопотання про зупинення провадження у даній справі у порядку ст. 169 ГПК України.

Вказане клопотання та додані до нього документи надійшли до господарського суду без кваліфікованого електронного підпису.

Пунктом 1.5.17 Інструкції з діловодства в господарських судах (погодженої Листом Вищого господарського суду України від 19.02.2013 №01-17/315/384/13 та затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28) встановлено, що документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Станом на 23.09.2019 оригінали зазначеного клопотання відповідача 1. та доданих до нього документів в паперовій формі до господарського суду не надходили.

До господарського суду 23.09.2019 позивачем подано клопотання №б/н від 23.09.2019 про витребування доказів з вимогами:

1. Витребувати від ОСОБА_3 (місце проживання: АДРЕСА_2 ) оригінали документів: акт приймання передачі частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» (код ЄДРПОУ 2451312334) та договір про відчуження частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» (код ЄДРПОУ 2451312334), на підставі яких ОСОБА_3 набув у власність частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» у розмірі 250000,00 грн.

2. Витребувати від ОСОБА_2 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) оригінали документів: акт приймання передачі частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» (код ЄДРПОУ 2451312334) та договір про відчуження частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» (код ЄДРПОУ 2451312334), на підставі яких ОСОБА_3 набув у власність частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перлина степу» у розмірі 250000,00 грн.

Розглядаючи дане клопотання позивача господарський суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) - учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

За ч. 1-2 ст. 81 ГПК України - учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

При цьому позивач, при зверненні до суду із вказаним клопотанням №б/н від 23.09.2019, не зазначив про заходи, які він вжив для отримання цього доказу самостійно, доказів вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

За ч. 4 ст. 74 ГПК України - суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи дану норму процесуального права, господарський суд з метою усунення сумнівів у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, вважає за необхідне зобов`язати позивача надати відомості щодо заходів, яких особа, яка подала клопотання, вжила для отримання цих доказів самостійно від відповідача 1. та відповідача 2., доказів вжиття таких заходів та (або) причин неможливості самостійного отримання цих доказів, з урахуванням обставин щодо вимог клопотання, викладених в ухвалі суду від 31.07.2019 у даній справі.

До господарського суду 23.09.2019 повноважним представником позивача подано клопотання №б/н від 23.09.2019 про продовження строку розгляду підготовчого провадження з обґрунтуванням підстав звернення з таким клопотанням.

Повноважні представники учасників провадження, присутні в засіданні суду 23.09.2019, не заперечили можливості задоволення такого клопотання позивача.

Згідно ч. 3 ст. 177 ГПК України - підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За вказаних обставин, господарський суд вважає за необхідне обґрунтоване клопотання №б/н від 23.09.2019 позивача про продовження строку розгляду підготовчого провадження задовольнити, продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Враховуючи зазначене вище, господарський суд вважає за необхідне оголосити перерву в підготовчому засіданні у даній справі, розгляд клопотання №б/н від 23.09.2019 позивача про витребування доказів здійснити в межах підготовчого засідання.

Керуючись ст. 3, 12, 74, 80-81, 91, 177, 181-183, 195, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №б/н від 23.09.2019 позивача про продовження строку розгляду підготовчого провадження задовольнити.

Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Оголосити перерву в підготовчому засіданні до 10.10.2019 до 15:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань № 206, тел. 0(522)22-09-70.

3. Розгляд клопотання №б/н від 23.09.2019 позивача про витребування доказів здійснити в межах підготовчого засідання.

Зобов`язати позивача до 10.10.2019 надати господарському суду відомості щодо заходів, яких особа, яка подала клопотання, вжила для отримання цих доказів самостійно від відповідача 1. та відповідача 2., докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цих доказів, з урахуванням обставин щодо вимог клопотання, викладених в ухвалі суду від 31.07.2019 у даній справі.

До відома учасників справи документи необхідно надіслати суду з супровідним листом.

Явка учасників справи в засідання суду необов`язкова.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Копії ухвали направити: позивачу, відповідачам та третій особі.

Повний текст ухвали складено 26.09.2019.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Previous document : 84515247
Next document : 84515249