Decision № 84484962, 24.09.2019, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
24.09.2019
Case No.
924/729/19
Document №
84484962
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" вересня 2019 р. Справа № 924/729/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д., при секретарі судового засідання Сорока Д.В., розглянувши матеріали

за позовом ТОВ "Бетон - Центр", смт.Стрижавка, Вінницької області

до Обслуговуючого кооперативу "Кварталбуд - 19", м.Хмельницький

про стягнення 108 663,80 грн.

Представники сторін:

Від позивача: Фогель Т.В. - за довіреністю № б/н від 01.07.2019р.;

Від відповідача: не з"явився

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть:

До господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява ТОВ "Бетон - Центр", смт.Стрижавка, Вінницької області до Обслуговуючого кооперативу "Кварталбуд - 19", м.Хмельницький про стягнення 108 663,80 грн.

Ухвалою суду від 17.07.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду від 14.08.2019р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Позивач в судовому засіданні позов підтримав, просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач не скористався правом участі свого представника, відзиву на позов не подав, причин не вказав, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, що підтверджується наявними в матеріалах справи судовими повістками від 18.07.2019 року та від 07.08.2019 року.

Згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

В силу ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

Враховуючи обставини справи, належне повідомлення сторін про наявність судового спору та надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Фактичні обставини справи, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

04.01.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бетон-Центр» (постачальник) та Обслуговуючим кооперативом "Кварталбуд - 19", укладено договір поставки продукції (далі – договір), за умовами якого постачальник зобов`язується виготовити і поставити бетонні суміші, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію, найменування, кількість, одиниці виміру, ціна за одиницю, загальна ціна та умови відвантаження якої зазначається у рахунку-фактурі та/або видатковій накладній (п. 1.1. договору).

Сторони погодились про застосування до умов поставки продукції правил Інкотермс-2000 (п. 1.2. договору).

Відносини по наданню постачальником послуг з перевезення бетонної суміші на об`єкт покупця регулюються шляхом оформлення товарно-транспортних накладних та актів здачі-прийняття робіт (надання послуг). Перевезення здійснюється авто-бетонозмішувачами (п. 1.3. договору).

Відповідно до п. 2.1. договору ціна за одиницю продукції узгоджується сторонами і зазначається в рахунку та/або видатковій накладній і може змінюватись від обсягів поставок та змін цінової політики підприємства.

Згідно п. 3.1. договору продукція постачається партіями за заявками покупця. Сторони погодили, що об`єм партії продукції це будь-яка кількість продукції , однорідна за своїми якісними показниками, яка оформляється одним товаросупровідним документом, але не більше змінного виробітку бетонозмішувача.

Датою поставки партії продукції вважається дата оформлення документів на відвантаження продукції. Поставка продукції здійснюється зі складу постачальника на умовах EXW (вул. Київська, 1, смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області) або на склад покупця на умовах DDP, якщо поставка продукції здійснюється транспортом постачальника (п.п. 3.2., 3.3. договору).

У п. 4.1. договору передбачено, що розрахунки за кожну партію продукції та перевезення (за умови постачання продукції транспортом постачальника) проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Датою оплати продукції і перевезенням вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

Оплата вартості продукції та перевезення здійснюється покупцем на умовах 100% попередньої оплати у строки, визначені в рахунку (п. 4.2. договору).

Сторони можуть погодити інші форми розрахунку, про що укладається додаткова угода до даного договору (п. 4.3. договору).

Згідно п. 5.3. договору у разі порушення строку сплати на суму боргу (вартості неоплаченої продукції або вартості неоплачених перевезень продукції) покупець сплачує постачальнику пеню за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Пені нараховуються та сплачуються із дати, зазначеної і погодженої сторонами в рахунку до дати фактичної сплати (п. 5.3. договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2017 року.

Договір підписано сторонами та скріплено їхніми печатками.

На виконання умов договору позивачем поставлено відповідачу товар на загальну суму 1 230 538,39 грн., що підтверджується:

Видаткова накладна № БЦ-0000225 від 26.04.16 року на суму 9950,40 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000228 від 27.04.16 року на суму 9713,34 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000243 від 29.04.16 року на суму 15726,36 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000284 від 11.05.16 року на суму 1850,16 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000288 від 12.05.16 року на суму 5970,24 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000339 від 24.05.16 року на суму 10175,88 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000425 від 08.06.16 року на суму 12221,04 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000458 від 16.06.16 року на суму 14101,20 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000585 від 08.07.16 року на суму 6000,12 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000595 від 09.07.16 року на суму 12500,26 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000604 від 11.07.16 року на суму 12500,26 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000611 від 12.07.16 року на суму 7000,14 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000688 від 26.07.16 року на суму 13845,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000740 від 03.08.16 року на суму 14910,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000783 від 11.08.16 року на суму 4500,36 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000831 від 11.08.16 року на суму 15724,20 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-000841 від 13.08.16 року на суму 15293,40 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-000921 від 16.08.16 року на суму 8094,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-000924 від 16.08.16 року на суму 13785,60 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001019 від 19.08.16 року на суму 8307,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001023 від 20.08.16 року на суму 7455,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001049 від 22.08.16 року на суму 13099,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001115 від 23.08.16 року на суму 3408,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001245 від 26.08.16 року на суму 8200,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001420 від 31.08.16 року на суму 6070,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001422 від 31.08.16 року на суму 1384,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001481 від 01.09.16 року на суму 5475,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001606 від 02.09.16 року на суму 2236,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001625 від 03.09.16 року на суму 4260,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001682 від 06.09.16 року на суму 6210,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001686 від 06.09.16 року на суму 9159,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001687 від 06.09.16 року на суму 4473,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001752 від 07.09.16 року на суму 7774,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001883 від 08.09.16 року на суму 7242,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001885 від 08.09.16 року на суму 8260,14 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001902 від 09.09.16 року на суму 7242,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001907 від 10.09.16 року на суму 7425,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-001946 від 12.09.16 року на суму 2236,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002070 від 14.09.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002070 від 14.09.16 року на суму 2236,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002072 від 14.09.16 року на суму 15234,16 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002195 від 16.09.16 року на суму 7348,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002224 від 17.09.16 року на суму 10695,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002344 від 19.09.16 року на суму 2130,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002345 від 19.09.16 року на суму 7316,12 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002388 від 20.09.16 року на суму 7348,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002396 від 21.09.16 року на суму 6765,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002505 від 23.09.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002517 від 24.09.16 року на суму 25156,29 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002568 від 26.09.16 року на суму 2130,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002569 від 26.09.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002570 від 26.09.16 року на суму 3195,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002614 від 27.09.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002672 від 28.09.16 року на суму 6765,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002675 від 28.09.16 року на суму 2236,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002676 від 28.09.16 року на суму 1704,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002718 від 29.09.16 року на суму 6240,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002719 від 29.09.16 року на суму 2343,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002827 від 01.10.16 року на суму 900,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002861 від 03.10.16 року на суму 6390,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002862 від 03.10.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002863 від 03.10.16 року на суму 1704,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-002964 від 05.10.16 року на суму 4260,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003065 від 07.10.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003066 від 07.10.16 року на суму 3301,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003067 від 07.10.16 року на суму 5538,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003108 від 10.10.16 року на суму 6603,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003160 від 11.10.16 року на суму 7455,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003379 від 19.10.16 року на суму 6922,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003380 від 19.10.16 року на суму 2760,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003546 від 24.10.16 року на суму 2277,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003585 від 25.10.16 року на суму 5000,40 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003673 від 27.10.16 року на суму 6100,49 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003680 від 28.10.16 року на суму 4579,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003681 від 28.10.16 року на суму 2449,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003684 від 29.10.16 року на суму 3800,30 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003723 від 31.10.16 року на суму 2760,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003754 від 01.11.16 року на суму 6510,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003755 від 01.11.16 року на суму 7242,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003854 від 04.11.16 року на суму 5580,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003915 від 08.11.16 року на суму 6045,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-003978 від 10.11.16 року на суму 5580,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004092 від 18.11.16 року на суму 3740,14 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004111 від 19.11.16 року на суму 2760,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004172 від 23.11.16 року на суму 11115,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004174 від 23.11.16 року на суму 4200,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004212 від 25.11.16 року на суму 7995,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004220 від 25.11.16 року на суму 2420,09 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004221 від 25.11.16 року на суму 3410,12 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004241 від 28.11.16 року на суму 6337,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004260 від 29.11.16 року на суму 3465,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004293 від 01.12.16 року на суму 1650,06 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004294 від 01.12.16 року на суму 2420,09 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004353 від 09.12.16 року на суму 7920,29 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004361 від 10.12.16 року на суму 3690,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004368 від 12.12.16 року на суму 5250,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004392 від 14.12.16 року на суму 5610,20 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004393 від 14.12.16 року на суму 1430,05 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004405 від 16.12.16 року на суму 2362,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004407 від 16.12.16 року на суму 1160,04 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004410 від 17.12.16 року на суму 1462,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004411 від 17.12.16 року на суму 5737,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004439 від 21.12.16 року на суму 5670,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004440 від 21.12.16 року на суму 6930,25 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004458 від 22.12.16 року на суму 440,02 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004468 від 23.12.16 року на суму 6300,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004469 від 23.12.16 року на суму 14300,52 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004470 від 23.12.16 року на суму 1430,05 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004471 від 23.12.16 року на суму 1100,04 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004479 від 26.12.16 року на суму 2070,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004483 від 27.12.16 року на суму 7700,28 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004484 від 27.12.16 року на суму 2200,08 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-004503 від 29.12.16 року на суму 3520,13 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004516 від 30.12.16 року на суму 1100,04 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004517 від 30.12.16 року на суму 2200,08 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004519 від 30.12.16 року на суму 28601,04 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000029 від 04.01.17 року на суму 4400,16 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000033 від 05.01.17 року на суму 9210,26 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000034 від 05.01.17 року на суму 2925,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000035 від 10.01.17 року на суму 4612,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000038 від 10.01.17 року на суму 2250,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000046 від 11.01.17 року на суму 5062,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000048 від 12.01.17 року на суму 4830,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000050 від 12.01.17 року на суму 1575,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000051 від 12.01.17 року на суму 1575,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000054 від 13.01.17 року на суму 6187,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000059 від 13.01.17 року на суму 4500,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000060 від 13.01.17 року на суму 18562,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000063 від 14.01.17 року на суму 3375,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000064 від 14.01.17 року на суму 1125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000068 від 16.01.17 року на суму 1125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000069 від 16.01.17 року на суму 1687,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000076 від 17.01.17 року на суму 6412,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000077 від 17.01.17 року на суму 13695,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000083 від 18.01.17 року на суму 1125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000084 від 18.01.17 року на суму 2812,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000086 від 19.01.17 року на суму 1125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000095 від 20.01.17 року на суму 4950,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000107 від 24.01.17 року на суму 6210,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000109 від 24.01.17 року на суму 6187,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000115 від 25.01.17 року на суму 14940,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000118 від 25.01.17 року на суму 19125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000124 від 26.01.17 року на суму 6435,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000128 від 27.01.17 року на суму 1012,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000129 від 27.01.17 року на суму 3262,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-00001 ЗО від 27.01.17 року на суму 1350,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000131 від 27.01.17 року на суму 27000,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000349 від 06.03.17 року на суму 10200,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000435 від 10.03.17 року на суму 15600,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000727 від 23.03.17 року на суму 4617,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000879 від 29.03.17 року на суму 3937,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0000984 від 01.04.17 року на суму 6525,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001175 від 06.04.17 року на суму 1957,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001206 від 08.04.17 року на суму 1957,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001207 від 08.04.17 року на суму 1305,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001310 від 11.04.17 року на суму 2871,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001591 від 21.04.17 року на суму 11745,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001718 від 27.04.17 року на суму 10440,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0001833 від 03.05.17 року на суму 12960,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0002151 від 12.05.17 року на суму 8221,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0002610 від 25.05.17 року на суму 750,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0002807 від 31.05.17 року на суму 5872,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0002808 від 31.05.17 року на суму 3750,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0002915 від 02.06.17 року на суму 1305,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0003592 від 21.06.17 року на суму 3000,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0003786 від 27.06.17 року на суму 13537,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004198 від 29.06.17 року на суму 12112,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004279 від 01.07.17 року на суму 37845,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004288 від 03.07.17 року на суму 5644,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004316 від 04.07.17 року на суму 37020,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004348 від 06.07.17 року на суму 3262,50 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004355 від 07.07.17 року на суму 27405,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004369 від 10.07.17 року на суму 8874,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004383 від 11.07.17 року на суму 6270,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004424 від 12.07.17 року на суму 18270,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004544 від 13.07.17 року на суму 7125,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004587 від 14.07.17 року на суму 13833,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004606 від 15.07.17 року на суму 4560,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004704 від 18.07.17 року на суму 4560,00 грн.,

Видаткова накладна № БЦ-0004845 від 19.07.17 року на суму 3001,50 грн.

Окрім того, позивачем надано відповідачу автопослуги міксерів на загальну суму 178 068,34 грн., що підтверджується:

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000021 від 26.04.16 року на суму 1000,80 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000023 від 27.04.16 року на суму 1050,84 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000026 від 29.04.16 року на суму 1800,96 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000029 від 11.05.16 року на суму 600,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000030 від 12.05.16 року на суму 600,48 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000037 від 24.05.16 року на суму 1100,88 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000044 від 08.06.16 року на суму 1691,04 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000054 від 16.06.16 року на суму 1951,20 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000070 від 08.07.16 року на суму 780,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000071 від 09.07.16 року на суму 1625,26 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000074 від 11.07.16 року на суму 1625,26 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000078 від 12.07.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000080 від 26.07.16 року на суму 1690,26 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000089 від 03.08.16 року на суму 1820,28 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000094 від 11.08.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000096 від 11.08.16 року на суму 1898,29 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000099 від 13.08.16 року на суму 1846,28 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000103 від 16.08.16 року на суму 988,15 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000106 від 16.08.16 року на суму 1690,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000109 від 19.08.16 року на суму 1014,16 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000111 від 20.08.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000112 від 22.08.16 року на суму 1599,25 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000117 від 23.08.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000122 від 26.08.16 року на суму 1001,16 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-00001 ЗО від 31.08.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000131 від 31.08.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000139 від 02.09.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000144 від 03.09.16 року на суму 520,08 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000150 від 06.09.16 року на суму 1118,17 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000151 від 06.09.16 року на суму 546,08 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000152 від 07.09.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000158 від 08.09.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000163 від 09.09.16 року на суму 884,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000167 від 12.09.16 року на суму 273,05 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000173 від 14.09.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000175 від 16.09.16 року на суму 897,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000183 від 19.09.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000185 від 20.09.16 року на суму 897,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000192 від 23.09.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000196 від 26.09.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000198 від 27.09.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000201 від 28.09.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000204 від 29.09.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-000207 від 01.10.16 року на суму 259,92 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000208 від 03.10.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000221 від 03.10.16 року на суму 780,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000222 від 05.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000213 від 07.10.16 року на суму 2340,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000223 від 07.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000218 від 10.10.16 року на суму 806,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000224 від 11.10.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000229 від 19.10.16 року на суму 845,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000230 від 19.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000233 від 24.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000235 від 25.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000237 від 27.10.16 року на суму 793,13 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000239 від 28.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000240 від 28.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000242 від 29.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000245 від 31.10.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000247 від 01.11.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000248 від 01.11.16 року на суму 884,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000250 від 04.11.16 року на суму 780,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000253 від 08.11.16 року на суму 845,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000257 від 10.11.16 року на суму 780,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000265 від 18.11.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000268 від 19.11.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000272 від 23.11.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000273 від 23.11.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000275 від 25.11.16 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000278 від 25.11.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000279 від 25.11.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000283 від 28.11.16 року на суму 845,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000285 від 29.11.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000291 від 01.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000292 від 01.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000298 від 09.12.16 року на суму 936,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000299 від 10.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000303 від 12.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000308 від 14.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000309 від 14.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000311 від 16.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000313 від 16.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000315 від 17.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000316 від 17.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000319 від 21.12.16 року на суму 819,13 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000320 від 21.12.16 року на суму 819,13 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000325 від 22.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000330 від 23.12.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000331 від 23.12.16 року на суму 2340,24 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000332 від 23.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000333 від 23.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000335 від 26.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000337 від 27.12.16 року на суму 910,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000338 від 27.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000344 від 29.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000347 від 30.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000348 від 30.12.16 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000350 від 30.12.16 року на суму 3770,46 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000006 від 04.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000004 від 05.01.17 року на суму 1638,13 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000005 від 05.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000007 від 10.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000010 від 10.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000013 від 11.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000014 від 12.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000016 від 12.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000017 від 12.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000018 від 13.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000022 від 13.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000023 від 13.01.17 року на суму 2145,34 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000025 від 14.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000026 від 14.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000029 від 16.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000030 від 16.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000032 від 17.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000033 від 17.01.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000036 від 18.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000037 від 18.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000039 від 19.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000041 від 20.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000044 від 24.01.17 року на суму 780,12 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000045 від 24.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000048 від 25.01.17 року на суму 1950,18 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000051 від 25.01.17 року на суму 2470,26 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000054 від 26.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000056 від 27.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000057 від 27.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000058 від 27.01.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000059 від 27.01.17 року на суму 3120,48 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000074 від 06.03.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000083 від 10.03.17 року на суму 1690,26 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000097 від 23.03.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000105 від 29.03.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000112 від 01.04.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000116 від 06.04.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000118 від 08.04.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000119 від 08.04.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000122 від 11.04.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000128 від 21.04.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000135 від 27.04.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000140 від 03.05.17 року на суму 1680,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000143 від 12.05.17 року на суму 882,25 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000152 від 25.05.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000159 від 31.05.17 року на суму 840,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000160 від 31.05.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000165 від 02.06.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000187 від 21.06.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000193 від 27.06.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000198 від 29.06.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000200 від 01.07.17 року на суму 3900,48 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000203 від 03.07.17 року на суму 1640,16 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000204 від 04.07.17 року на суму 3900,48 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000212 від 06.07.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000215 від 07.07.17 року на суму 2730,42 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000219 від 10.07.17 року на суму 884,14 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000221 від 11.07.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000224 від 12.07.17 року на суму 2280,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000228 від 13.07.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000229 від 14.07.17 року на суму 1560,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000233 від 15.07.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000235 від 18.07.17 року на суму 780,00 грн.,

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № БЦ-0000240 від 19.07.17 року на суму 780,00 грн.

Відповідачем частково здійснено розрахунки за надані послуги, згідного Договору, а саме перераховано на розрахунковий рахунок позивача 1 312 241,36 грн., що підтверджується:

Банківська виписка від 26.04.16 року на суму 50000,00 грн.,

Банківська виписка від 01.06.16 року на суму 8439,46 грн.,

Банківська виписка від 29.06.16 року на суму 28013,28 грн.,

Банківська виписка від 13.07.16 року на суму 35031,28 грн.,

Банківська виписка від 20.07.16 року на суму 7910,28 грн.,

Банківська виписка від 27.07.16 року на суму 7000,14 грн.,

Банківська виписка від 04.08.16 року на суму 15535,26 грн.,

Банківська виписка від 05.08.16 року на суму 1690,26 грн.,

Банківська виписка від 08.08.16 року на суму 1690,26 грн.,

Банківська виписка від 09.08.16 року на суму 1690,26 грн.,

Банківська виписка від 16.08.16 року на суму 1690,26 грн.,

Банківська виписка від 17.08.16 року на суму 15724,20 грн.,

Банківська виписка від 18.08.16 року на суму 23293,40 грн.,

Банківська виписка від 19.08.16 року на суму 7444,62 грн.,

Банківська виписка від 23.08.16 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 26.08.16 року на суму 27243,09 грн.,

Банківська виписка від 30.08.16 року на суму 6000,00 грн.,

Банківська виписка від 05.09.16 року на суму 16288,15 грн.,

Банківська виписка від 06.09.16 року на суму 9538,23 грн.,

Банківська виписка від 12.09.16 року на суму 2717,42 грн.,

Банківська виписка від 13.09.16 року на суму 29500,50 грн.,

Банківська виписка від 14.09.16 року на суму 19737,00 грн.,

Банківська виписка від 15.09.16 року на суму 4784,14 грн.,

Банківська виписка від 19.09.16 року на суму 32590,63 грн.,

Банківська виписка від 21.09.16 року на суму 2067,09 грн.,

Банківська виписка від 17.10.16 року на суму 7881,00 грн.,

Банківська виписка від 20.10.16 року на суму 17961,00 грн.,

Банківська виписка від 21.10.16 року на суму 12354,00 грн.,

Банківська виписка від 24.10.16 року на суму 15333,12 грн.,

Банківська виписка від 26.10.16 року на суму 11560,14 грн.,

Банківська виписка від 27.10.16 року на суму 4043,26 грн.,

Банківська виписка від 07.11.16 року на суму 20397,54 грн.,

Банківська виписка від 14.11.16 року на суму 10471,50 грн.,

Банківська виписка від 17.11.16 року на суму 34493,90 грн.,

Банківська виписка від 18.11.16 року на суму 20000,00 грн.,

Банківська виписка від 22.11.16 року на суму 20000,00 грн.,

Банківська виписка від 23.11.16 року на суму 30000,00 грн.,

Банківська виписка від 24.11.16 року на суму 25939,14 грн.,

Банківська виписка від 29.11.16 року на суму 30000,00 грн.,

Банківська виписка від 30.11.16 року на суму 40919,54 грн.,

Банківська виписка від 05.12.16 року на суму 20000,00 грн.,

Банківська виписка від 08.12.16 року на суму 17115,35 грн.,

Банківська виписка від 23.12.16 року на суму 8856,43 грн.,

Банківська виписка від 26.12.16 року на суму 10020,06 грн.,

Банківська виписка від 27.12.16 року на суму 26517,50 грн.,

Банківська виписка від 12.01.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 16.01.17 року на суму 18101,18 грн.,

Банківська виписка від 19.01.17 року на суму 4094,78 грн.,

Банківська виписка від 20.01.17 року на суму 15840,57 грн.,

Банківська виписка від 24.01.17 року на суму 3939,13 грн.,

Банківська виписка від 31.01.17 року на суму 8800,00 грн.,

Банківська виписка від 02.02.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 07.02.17 року на суму 29105,47 грн.,

Банківська виписка від 13.02.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 15.02.17 року на суму 19687,50 грн.,

Банківська виписка від 20.02.17 року на суму 19347,54 грн.,

Банківська виписка від 27.02.17 року на суму 40695,00 грн.,

Банківська виписка від 01.03.17 року на суму 9900,79 грн.,

Банківська виписка від 02.03.17 року на суму 5250,00 грн.,

Банківська виписка від 13.03.17 року на суму 50178,18 грн.,

Банківська виписка від 24.03.17 року на суму 10001,04 грн.,

Банківська виписка від 27.03.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 29.03.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 03.04.17 року на суму 10038,13 грн.,

Банківська виписка від 13.04.17 року на суму 6520,60 грн.,

Банківська виписка від 20.04.17 року на суму 36000,00 грн.,

Банківська виписка від 28.04.17 року на суму 70000,00 грн.,

Банківська виписка від 03.05.17 року на суму 17863,00 грн.,

Банківська виписка від 10.05.17 року на суму 10000,00 грн.,

Банківська виписка від 15.06.17 року на суму 9245,00 грн.,

Банківська виписка від 22.06.17 року на суму 5101,08 грн.,

Банківська виписка від 23.06.17 року на суму 5101,08 грн.,

Банківська виписка від 13.07.17 року на суму 30331,10 грн.,

Банківська виписка від 16.08.17 року на суму 30276,00 грн.,

Банківська виписка від 15.12.17 року на суму 27541,50 грн.,

Банківська виписка від 12.06.18 року на суму 9900,00 грн.,

Банківська виписка від 15.06.18 року на суму 9900,00 грн.

Позивач звернувся до відповідача з претензією №11 від 06.03.2018р., у якій просить останнього сплатити заборгованість за договором поставки продукції від 04.01.2017 року в розмірі 96 365,37 грн. по видаткових накладних № БЦ-0000225 від 26.04.16 року на суму 9 950,40 грн., № БЦ-0000228 від 27.04.16 року на суму 9 713,34 грн., № БЦ-0000243 від 29.04.16 року на суму 15 726,36 грн., № БЦ-0000284 від 11.05.16 року на суму 1 850,16 грн., № БЦ-0000288 від 12.05.16 року на суму 5 970,24 грн., № БЦ-0000339 від 24.05.16 року на суму 10 175,88 грн., № БЦ-0000425 від 08.06.16 року на суму 12 221,04 грн., однак дана претензія залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Крім суми основного боргу, додатково позивачем в порядку ст.625 ЦК України нараховано відповідачу 9 217,43 грн. - інфляційних втрат за червень 2018р. - липень 2019р. та 3 081,00 грн. - 3% річних за період з 16.06.2018р. по 10.07.2019р.

У зв`язку з невиконанням вимог позивача відповідачем в добровільному порядку, ТОВ «Бетон-Центр» звернувся з даним позовом до суду.

Аналізуючи подані докази, оцінюючи їх у сукупності, суд до уваги бере таке:

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно зі статтею 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За змістом статей 626 - 629 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з частинами 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Матеріалами справи стверджується, що 04.01.2017 року між сторонами у справі укладено договір поставки продукції, за умовами якого позивач взяв на себе зобов`язання з виготовлення та поставки бетонних сумішей, із можливістю надання послуг по перевезенню авто-бетонозмішувачами, а відповідач - з прийняття та оплати продукції.

Вказаний договір є змішаним договором, який включає в себе елементи договору поставки та надання послуг (перевезення).

Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 692 цього Кодексу унормовано, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач належним чином виконав умови Договору в частині поставки товару на загальну суму 419442,18 грн., а відповідно до п. 4.2. договору у відповідача виник обов`язок з передоплати поставленої продукції.

В свою чергу, стаття 901 ЦК України визначає, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

В силу положень ч. 1 ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

У п. п. 1.3. та 4.2. договору сторонами погоджено, що відносини по наданню постачальником послуг з перевезення бетонної суміші на об`єкт покупця регулюються шляхом оформлення товарно-транспортних накладних та актів здачі-прийняття робіт (надання послуг). Перевезення здійснюється авто-бетонозмішувачами; оплата таких послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати у строки, визначені в рахунку.

Як стверджується матеріалами справи та не спростовано відповідачем, позивачем надано автопослуги із перевезення бетонозмішувачем бетонних сумішей на загальну суму 57377,84 грн.

За змістом статей 525, 526, 530 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідачем, відповідно до виписок по банківських рахунках із даними щодо призначення платежу здійснено оплату за бетон та послуги з перевезенню на загальну суму 1 312 241,36 грн.

Зважаючи на відсутність доказів сплати 96 365,37 грн. боргу за договором поставки продукції від 04.01.2017 року по видаткових накладних № БЦ-0000225 від 26.04.16 року на суму 9 950,40 грн., № БЦ-0000228 від 27.04.16 року на суму 9 713,34 грн., № БЦ-0000243 від 29.04.16 року на суму 15 726,36 грн., № БЦ-0000284 від 11.05.16 року на суму 1 850,16 грн., № БЦ-0000288 від 12.05.16 року на суму 5 970,24 грн., № БЦ-0000339 від 24.05.16 року на суму 10 175,88 грн., № БЦ-0000425 від 08.06.16 року на суму 12 221,04 грн., відповідна вимога позивача про стягнення з Обслуговуючого кооперативу "Кварталбуд - 19" 96 365,37 грн. боргу підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім суми основного боргу, додатково позивачем в порядку ст.625 ЦК України нараховано відповідачу 9 217,43 грн. - інфляційних втрат за червень 2018р. - липень 2019р. та 3 081,00 грн. - 3% річних за період з 16.06.2018р. по 10.07.2019р.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Виходячи із положень зазначеної норми, наслідки прострочення боржником грошового зобов`язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3 % річних, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

Судом враховано пункт 1.12 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року N14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань", у якому роз`яснено, що господарський суд має з`ясовувати обставини, пов`язані з правильністю здійснення позивачем розрахунку, та здійснити оцінку доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується. У разі якщо відповідний розрахунок позивачем здійснено неправильно, то господарський суд з урахуванням конкретних обставин справи самостійно визначає суми пені та інших нарахувань у зв`язку з порушенням грошового зобов`язання, не виходячи при цьому за межі визначеного позивачем періоду часу, протягом якого, на думку позивача, мало місце невиконання такого зобов`язання, та зазначеного позивачем максимального розміру відповідних пені та інших нарахувань.

Перевіривши нарахування 9 217,43 грн. - інфляційних втрат за червень 2018р. - липень 2019р. та 3 081,00 грн. - 3% річних за період з 16.06.2018р. по 10.07.2019р., суд встановив, що вказані розрахунки здійсненні правомірно та підлягають задоволенню.

Враховуючи вище наведене, позовні вимоги ТОВ «Бетон-Центр» про стягнення 96 365,37 грн. основного боргу, 3 081,00 грн. 3% річних та 9 217,43 грн. втрат від інфляції підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 74, 86, 129, 233, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Обслуговуючого кооперативу "Кварталбуд - 19", (м.Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 109, код 39910316) на користь ТОВ "Бетон - Центр", (смт.Стрижавка, Вінницької області, вул. Київська, буд. 1, код 38174311) 96 365,37 грн. (дев"яносто шість тисяч триста шістдесят п"ять гривень 37 коп.) - основний борг, 9 217,43 грн. (дев"ять тисяч двісті сімнадцять гривень 43 коп.) - інфляційних втрат, 3 081,00 грн. (три тисячі вісімдесят одну гривню 00 коп.) - 3% річних та 1 921,00 грн. (одну тисячу дев"ятсот двадцять одну гривню 00 коп.) - судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Повне судове рішення складено 25.09.2019 року

Суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук 3 прим.:

1- до справи

2- позивачу - ТОВ "Бетон - Центр", 23211, смт.Стрижавка, Вінницької області, вул.Київська, 1;

3 - відповідачу - Обслуговуючому кооперативу "Кварталбуд - 19", 29000, м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84484962 ?

Документ № 84484962 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84484962 ?

Дата ухвалення - 24.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84484962 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84484962 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 84484961
Next document : 84484965