Court decree № 84318673, 18.09.2019, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
18.09.2019
Case No.
907/498/19
Document №
84318673
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"18" вересня 2019 р. м. Ужгород Справа № 907/498/19

Суддя Господарського суду Закарпатської області Андрейчук Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами", м. Київ в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю “Бест Мьюзік”, м. Київ

до відповідача Приватного підприємства “Чарда”, с. Сторожниця Ужгородський район

про стягнення 245888,00грн. компенсації за порушення майнових авторських прав

секретар судового засідання – Штундер Д.Л.

За участю представників сторін:

від позивача –

від відповідача –

В С Т А Н О В И В:

Приватною організацією "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами", м. Київ в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю “Бест Мьюзік” заявлено позов до Приватного підприємства “Чарда” про стягнення суми 245888,00грн. компенсації за порушення майнових авторських прав, зафіксового в Акті № 32/08/2016 від 18.08.2016, на підставі статей 7, 15, 31, 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

Ухвалою суду від 21 серпня 2019 року відкрито провадження у справі, постановлено розглянути спір за правилами загального позовного провадження, встановлено сторонам процесуальні строки для подання заяв по суті спору та призначено підготовче засідання на 18.08.2019.

До дня призначеного підготовчого засідання через канцелярію суду 17.09.2019 сторони подали спільну заяву б/н від 02.09.2019 про затвердження мирової угоди з текстом мирової угоди від 02.09.2019 та про закриття провадження у справі.

Сторони повідомили суд, що дійшли згоди щодо порядку вирішення спору по справі №907/498/19 та керуючись ст. 192 ГПК України прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду спору миром, внаслідок чого уклали мирову угоду про наступне.

Згідно з положеннями поданої суду мирової угоди, сторони констатують, що відповідач припустився порушення, передбаченого п. а ч. 1 ст. 50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», а саме порушення майнових авторських прав щодо музичних творів.

Також сторони погодили, що відповідач протягом десяти днів з дня затвердження мирової угоди судом сплачує 38 420,00 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав Позивача; відшкодовує 3688,32 грн. судового збору, сплаченого ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» при зверненні до суду, а також 7000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу, які понесла ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» у зв`язку із зверненням до суду та розглядом справи.

Окремими пунктами угоди сторонами обумовлено та погоджено, що за умов належного та повного виконання відповідачем зобов`язання щодо сплати компенсації, судового збору та витрат на професійну правничу допомогу в розмірі, порядку та строк, що визначені цією мировою угодою, позивач відмовляється від іншої частини компенсації, заявленої в позові, за бездоговірне використання музичного твору «Сонечко» у виконанні «Оля Цибульська» та музичного твору « 9 Жизней» у виконанні «Тетяна Решетняк» у розмірі 207 468,00 грн.; судові витрати, понесені відповідачем у зв`язку із розглядом справи, покладаються на відповідача; сторони гарантують, що докладуть усіх зусиль для повного та своєчасного виконання умов мирової угоди; Сторони заявляють, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Наслідки укладання мирової угоди обидві сторони усвідомлюють й розуміють в повному обсязі.

Сторони також подали клопотання про розгляд заяви про затвердження мирової угоди без участі їх уповноважених представників.

Розглянувши та оцінивши спільне клопотання сторін суд доходить наступних висновків.

Згідно з ч. 7 ст. 46 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

У відповідності до ч.ч.1-2, 4 ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно зі ст. 193 ГПК України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

За результатами розгляду спільної заяви сторін про затвердження мирової угоди, беручи до уваги викладені у тексті положення про обізнаність з наслідками такої процесуальної дії, зважаючи на те, що положення угоди не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб і такі дії не суперечать законодавству, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення відповідних дій, суд дійшов висновку, що подана сторонами угода підлягає затвердженню судом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету (частина 4 вказаної статті).

Відтак, оскільки умовами мирової угоди сторони врегулювали питання відшкодування судових витрат, розподіл судових витрат не здійснюється.

За таких обставин, враховуючи викладене, провадження у справі належить закрити. Керуючись ст. ст. 192-193, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву сторін про затвердження мирової угоди задовольнити повністю.

2. Затвердити мирову угоду по справі №907/498/19 від 02.09.2019, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бест Мьюзік», в особі уповноваженого представника, адвоката Хлєбнікова Сергія Георгійовича ( АДРЕСА_1 ; внесеного в Єдиний реєстр адвокатів України - http://erau.unba.org.ua/profile/57404; Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю Серії КБ №00008З, видане Радою адвокатів міста Києва 11.12.2017 року), який діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та відповідачем - Приватним підприємством «Чарда» (89421. Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Сторожниця. Вул. Перемоги, буд. 101, код ЄДРПОУ 37968537), в особі Директора Тімон Людмили Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

обговоривши між собою предмет позову, що перебуває в Господарському суді Закарпатської області, справа № 907/498/19, і виходячи з того, що Сторони дійшли згоди щодо порядку вирішення спору та керуючись ст. 192 ГПК України прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і уклали Мирову угоду про наступне:

1. ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» звернулась до Господарського суду Закарпатської області в інтересах ТОВ «Бест Мьюзік» із позовом до Приватного підприємства «Чарда» про стягнення 245 888 (двісті сорок п`ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. 00 коп. компенсації, у зв`язку із порушенням майнових авторських прав.

2. Відповідач припустився порушення, передбаченого п. а, ч. 1 ст. 50 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», а саме: порушення майнових авторських прав щодо музичних творів.

3. Сторони дійшли згоди, що Відповідач сплачує 38420 (тридцять вісім тисяч чотириста двадцять) грн. 00 коп. компенсації за порушення майнових авторських прав Позивача - за бездоговірне використання об`єкту правового захисту музичного твору «Сонечко» у виконанні «Оля Цибульська» та об`єкту правового захисту музичного твору « 9 Жизней» у виконанні «Тетяна Решетняк».

4. Сторони дійшли згоди, що Відповідач відшкодовує сплачений ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» при зверненні до суду судовий збір у розмірі 3688 (Три тисячі Шістсот вісімдесят вісім) грн. 32 коп.

5. Сторони дійшли згоди, що Відповідач відшкодовує 7000 (сім тисяч) гривень 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу, які понесла ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами», у зв`язку із зверненням до суду та розглядом справи.

6. Між Позивачем та Відповідачем погоджено, що виплата компенсації, передбаченої п.3. цієї мирової угоди, відшкодування судового збору, передбаченого п.4. цієї мирової угоди та відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, передбачених п.5. цієї мирової угоди здійснюється протягом десяти днів з дня затвердження мирової угоди Судом. Виплати здійснюються на розрахунковий рахунок організації, яка звернулась до суду за захистом майнових авторських прав Позивача: одержувач - ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжними права», ІКЮО 37396151, рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313.

При сплаті Відповідач має зазначати наступне призначення платежу:

Щодо сплати компенсації - «Сплата компенсації по справі № 907/498/19 згідно з мировою угодою».

Щодо відшкодування судового збору — «Відшкодування судового збору по справі № 907/498/19 згідно з мировою угодою»

Щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу — «Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу по справі № 907/498/19 згідно з мировою угодою»

7. Позивач заявляє, що за умов належного та повного виконання Відповідачем зобов`язання щодо сплати компенсації, судового збору та витрат на професійну правничу допомогу в розмірі, порядку та строк, що визначені цією мировою угодою, Позивач відмовляється від іншої частини компенсації заявленої в позові за бездоговірне використання музичного твору «Сонечко» у виконанні «Оля Цибульська» та музичного твору « 9 Жизней» у виконанні «Тетяна Решетняк» у розмірі 207 468 (двісті сім тисяч чотириста шістдесят вісім) грн. 00 коп.

8. Судові витрати, понесені Відповідачем у зв`язку із розглядом справи, покладаються на Відповідача.

9. Сторони гарантують, що докладуть усіх зусиль для повного та своєчасного виконання умов мирової угоди.

10. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

11. Наслідки укладання даної Мирової угоди обидві Сторони усвідомлюють й розуміють в повному обсязі.

12. Мирова Угода складена у трьох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін та один примірник для Господарського суду Закарпатської області.

13. Мирова угода набуває чинності з дати її затвердження Господарським судом Закарпатської області, Мирова угода діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цією угодою.

3. Провадження у справі №907/498/19 - закрити.

Ухвала видана: Господарський суд Закарпатської області, м. Ужгород, суддя Господарського суду Закарпатської області Андрейчук Любомир Вікторович.

Стягувач: Приватна організація "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами"(02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, офіс 916, код ЄДРПОУ 37396151)

Боржник: Приватне підприємство «Чарда» (89421, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Сторожниця, вул. Перемоги, буд. 101, код ЄДРПОУ 37968537),

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання – 18.09.2019.

Строк пред`явлення ухвали до виконання – з 18.09.2019 до 18.09.2022.

Ухвала є виконавчим документом відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (18.09.2019) та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається – http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Л.В. Андрейчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 84318673 ?

Документ № 84318673 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84318673 ?

Дата ухвалення - 18.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84318673 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84318673 ?

В Commercial Court of Transcarpathian Oblast
Previous document : 84318672
Next document : 84318674