Decision № 84258203, 16.09.2019, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
16.09.2019
Case No.
922/2271/19
Document №
84258203
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/2271/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Новікової Н.А.

без виклику представників сторін

розглянувши в порядку письмового провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома», 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 18, код ЄДРПОУ 31940888;

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно - розважальний комплекс «Корсар», 61058, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-б, код ЄДРПОУ 39038103;

про стягнення заборгованості за договором оренди № 654 від 16.02.2017 у розмірі 215594,35 грн.

Суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аксіома» звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно-розважальний комплекс «Корсар» про стягнення заборгованості за договором оренди № 654 від 16.02.2017у розмірі 215594, 35 грн., з яких: 153995, 97 грн. – заборгованість за оренду нежитлових приміщень, рекламних, комунальних, експлуатаційних платежів та 61598, 38 грн. – штраф за порушення грошового зобов`язання.

В обґрунтування позову посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором оренди № 654 від 16.02.2017 в частині сплати орендної плати, рекламних платежів, комунальних платежів, експлуатаційних платежів. Вказує, що відповідач має заборгованість з оплати орендної плати у розмірі 124909, 42 грн., з оплати рекламних платежів у розмірі 16902, 20 грн., з оплати комунальних платежів у розмір 16831, 06 грн., з оплати експлуатаційних платежів у розмірі 25353, 29 грн. Зазначає, що п. 25.3 договору визначено, що до орендаря застосовується відповідальність за прострочення виконання грошових зобов`язань, у зв`язку з чим, просить стягнути з відповідача штраф у розмірі 40 % від суми боргу – 61598, 38 грн. Здійснюючи правове обґрунтування позову посилається на ст. 526, 530, 599, 610, 615, 655 ЦК України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.07.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження у справі № 922/2271/19, розгляд справи визначено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами. Відповідачеві, згідно ст. 250, 251 ГПК України, встановлено строк 15 днів з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позов та заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідач своїм правом на захист не скористався, відзив на позов не надав. Разом з цим, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 22.07.2019, була направлена на адресу відповідача - 61058, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-б, яка збігається із адресою, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулась до суду 01.08.2019 з відміткою пошти «інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення».

Згідно із ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного держаного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Так, процесуальні документи у цій справі (ухвала суду про відкриття провадження у справі) направлялись всім учасникам судового процесу, що підтверджуються штампом канцелярії на зворотній стороні відповідного документу.

Таким чином, всім учасникам справи надано можливість для висловлення своєї правової позиції по суті позовних вимог та судом дотримано, під час розгляду справи, обумовлені чинним ГПК України процесуальні строки для звернення із заявами по суті справи та іншими заявами з процесуальних питань.

За висновками суду, в матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у справі матеріалами.

Згідно з ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно перевіривши матеріали справи та надані докази, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

У ч. 1 ст. 174 ГК України закріплено, що господарський договір є підставою виникнення господарських зобов`язань.

Згідно із положеннями ст. 627, 628, 629 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

16.02.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аксіома» (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спортивно - розважальний комплекс «Корсар» (орендар) укладено договір оренди № 654, відповідно до умов якого орендодавець зобов`язується передати, а орендар прийняти у тимчасове платне користування:

- нежитлове приміщення № 15 (секція R57.01), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 115, 4 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 12 (секція R57.02), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 42,4 кв.м.

Загальна площа об`єкта оренди становить 157, 8 кв.м. (п. 2.1. договору) (арк. справи 13-28).

Згідно з п. 16.1. договору об`єкт оренди передається орендарю на підставі акту прийому – передачі в орендне користування, в якому може вказуватись опис технічного стану, кінцевий розмір площі, місце розташування об`єкту оренди на поверховому плані і технічні специфікації ТРЦ. Орендар зобов`язаний підписати акт прийому – передачі в орендне користування в дату початку орендного користування.

Так, 01.03.2017 між сторонами підписано акт прийому – передачі об`єкту оренди до договору оренди № 624 від 16.02.2017 відповідно до умов якого орендодавець передав, а орендар прийняв у тимчасове платне користування нежитлові приміщення в ТРЦ «Французький бульвар» за адресою: Україна, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44 Б, а саме: нежитлове приміщення № 15 (секція R57.01), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 115, 4 кв.м.; нежитлове приміщення № 12 (секція R57.02), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 42,4 кв.м. Загальна площа об`єкта оренди становить 157, 8 кв.м. (арк. справи 29).

Таким чином, датою початку орендного користування є 01.03.2017.

У відповідності до п. 17.1. договору сторони погодили, що орендар зобов`язаний вносити плату за користування об`єктом оренди (орендну плату) в розмірах та в строки обумовлені даним договором і додатком № 5, що є невід`ємною частиною.

Орендна плата сплачується орендарем щомісяця, попередньою оплатою, не пізніше 20-го числа місяця, що передує оплачуваному місяцю (п. 19.1. договору).

Відповідно до п. 20.1. договору орендар зобов`язаний до 20 числа кожного розрахункового місяця сплачувати авансом частину компенсації витрат на комунальні послуги, якими він користується (електроенергія, водопостачання, опалення й т.д.), та витрат на комунальні послуги, які споживають відвідувачі в місцях загального користування та які розподіляються між всіма орендарями ТРЦ пропорційно площі об`єкту оренди до загальної площі ТРЦ, в розмірі 70 % від розміру компенсації витрат на комунальні послуги за місяць, що передував розрахунковому.

Не пізніше 3 банківських днів з дати отримання рахунку на оплату компенсації витрат на комунальні послуги за розрахунковий місяць від орендодавця орендар зобов`язаний здійснити відповідну доплату компенсації витрат на комунальні послуги за розрахунковий місяць (п. 20.2. договору).

Згідно з п. 21.1. договору орендар щомісяця зобов`язаний відшкодувати орендодавцю витрати, пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням і утриманням об`єкта оренди (експлуатаційні платежі)

Відповідно п. 22.4. договору сторони погодили, що орендар зобов`язаний сплачувати орендодавцю рекламні платежі щомісяця, не пізніше трьох банківських днів з моменту виставлення орендодавцем рахунку.

Разом з тим, позивач вказує, що відповідач протягом строку оренди за договором систематично порушував зобов`язання зі сплати орендної плати, рекламних платежів, комунальних та експлуатаційних платежів, внаслідок чого має заборгованість у розмірі 183995, 97 грн., з яких:

- з оплати орендної плати у розмірі 124909, 42 грн.,

- з оплати рекламних платежів у розмірі 16902, 20 грн.,

- з оплати комунальних платежів у розмір 16831, 06 грн.,

- з оплати експлуатаційних платежів у розмірі 25353, 29 грн.

У зв`язку з чим, 31.01.2019 позивачем на адресу відповідача направлено вимогу про погашення заборгованості за договором оренди № 654 від 16.02.2017 у розмірі 183995, 97 грн. (арк. справи 35-36).

31.01.2019 між сторонами підписано додаткову угоду до договору оренди № 654 від 16.02.2017, відповідно до умов якої сторони домовились щодо дострокового припинення дії договору оренди з 31.01.2019 та повернення об`єкту оренди (арк. справи 48).

З акту прийому – передачі об`єкта оренди (акт повернення) до договору оренди № 654 від 16.02.2017 вбачається, що 31.01.2019 у відповідності з умовами договору оренди № 654 від 16.02.2017 орендар передав, а орендодавець прийняв з тимчасового платного користування (оренди):

- нежитлове приміщення № 15 (секція R57.01), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 115, 4 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 12 (секція R57.02), розташоване на другому поверсі ТРЦ, загальною площею 42,4 кв.м.

Загальна площа об`єкта оренди становить 157, 8 кв.м. (арк. справи 49).

Крім того, 31.01.2019 між сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків станом за період: 16.02.2017 – 31.01.2019 з якого вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно - розважальний комплекс «Корсар» має заборгованість за договором оренди № 654 від 16.02.2017 у розмірі 183995, 97 грн. Вказаний акт підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками (арк. справи 38-46).

19.03.2019 відповідач звернувся до позивача з клопотанням в якому зазначив, що на даний час не спроможний погасили борг у розмірі 183995, 97 грн., однак він склав графік погашення заборгованості, а саме:

- до 01.06.2019 – 50000, 00 грн.

- до 01.07.2019 - 50000, 00 грн.

- до 01.08.2019 - 50000, 00 грн.

- до 01.09.2019 - 33995, 97 грн. (арк. справи 37).

З платіжного доручення № 4 від 19.04.2019 вбачається, що 19.04.2019 відповідачем сплачено на рахунок позивача 30000, 00 грн., призначення платежу – за оренду нежитлового приміщення за договором № 654 від 16.02.2017 (арк. справи 47).

Позивач вказує, що відповідачем інших платежів здійснено не було та станом на день подачі позову заборгованість останнього складає 153995, 97 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Згідно зі ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України, в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

За своєю правовою природою договір № 654 від 16.02.2017 є договором оренди, за яким наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 762 ЦК України встановлено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договору оренди № 654 від 16.02.2017 свій обов`язок зі сплати орендної плати, рекламних платежів, комунальних та експлуатаційних платежів не виконав та має заборгованість у розмірі 153995, 97 грн., що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків станом за період: 16.02.2017 – 31.01.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги те, що відповідач не вчинив необхідних дій, передбачених сторонами у договорі та не виконав свій обов`язок зі сплати орендної плати, рекламних платежів, комунальних та експлуатаційних платежів, доказів протилежного суду не надав, суд дійшов висновку, що останній є таким, що прострочив виконання грошового зобов`язання за договором оренди № 654 від 16.02.2019 на суму 153995, 97 грн., а отже позовні вимоги в цій частині є правомірними, обґрунтованими та такими, що підтверджуються матеріалами справи і тому підлягають задоволенню.

Щодо стягнення штрафу за порушення грошового зобов`язання у розмірі 61598, 38 грн., суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 25.3. договору сторони передбачили, що до орендаря застосовується додаткова відповідальність за прострочення виконання грошових зобов`язань:

- якщо період перевищує 5 (п`ять) календарних днів, то орендар зобов`язаний сплатити орендодавцю штрафну неустойку у формі штрафу у розмірі 20 % від простроченої суми грошового зобов`язання;

- якщо період перевищує 30 (тридцять) календарних днів, то орендар додатково зобов`язаний сплатити орендодавцю штрафну неустойку у формі штрафу у розмірі 20 % від простроченої суми грошового зобов`язання.

Суд, перевіривши наданий позивачем розрахунок штрафу у розмірі 61598, 38 грн., на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення штрафу є обґрунтованими, правомірними та правильно розрахованими.

Враховуючи наведене, позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими доданими до матеріалів справи доказами, не спростованими відповідачем та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить з положень ст. 129 ГПК України та витрати по сплаті судового збору у розмірі 3233, 93 грн. покладає на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 12, 20, 73, 74, 76-79, 86, 129, 231, 236-238 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно - розважальний комплекс «Корсар» (61058, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-б, код ЄДРПОУ 39038103) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома» (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 18, код ЄДРПОУ 31940888) заборгованість за договором оренди № 654 від 16.02.2017 у розмірі 215594,35 грн., з яких: 153995, 97 грн. – основний борг, 61598, 38 грн. – штраф за порушення грошового зобов`язання та витрати зі сплати судового збору у розмірі 3233, 93 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається в строки та в порядку визначеному ст. 256, 257 ГПК України з врахуванням п.17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повний текс рішення складено та підписано 16.09.2019.

Суддя Н.А. Новікова

Часті запитання

Який тип судового документу № 84258203 ?

Документ № 84258203 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84258203 ?

Дата ухвалення - 16.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84258203 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84258203 ?

В Commercial Court of Kharkiv Oblast
Previous document : 84258201
Next document : 84258205