Court decree № 83848506, 27.08.2019, Poltava Circuit Administrative Court

Approval Date
27.08.2019
Case No.
440/2897/19
Document №
83848506
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі

27 серпня 2019 рокум. ПолтаваСправа №440/2897/19

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Клочко К.І., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (вул. Соборності, 66, м. Полтава, Полтавська область, 36014) про зобов`язання вчинити певні дії, відшкодування упущеної вигоди,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2019 ОСОБА_1 звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про зобов`язання перерахувати та виплатити суму недоплаченої гарантованої соціальної допомоги на дітей війни за 2006-2019 роки; відшкодування шкоди у вигляді упущеної вигоди у сумі 74759,20 грн.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 12.08.2019 позовну заяву залишено без руху.

18.08.2019 позивач усунув недоліки позовної заяви.

Розглянувши заяву позивача про поновлення строку звернення до суду з позовом, суд зазначає наступне.

Частинами першою та другою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Поряд з цим, суд, оцінюючи обставини, що перешкоджали здійсненню процесуального права на оскарження, повинен виходити з оцінки та аналізу всіх наведених у заяві доводів, а також з того, чи мав заявник можливість своєчасно реалізувати своє право на звернення до суду з позовом.

Суд зазначає, що пенсія є періодичним платежем, що здійснюються щомісяця, тому позивач, отримуючи пенсію, могла дізнатися про порушення своїх прав на виплату підвищення до пенсії як дитині війни.

Поважними причинами пропуску строку звернення до суду визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що звертається до суду та пов`язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій та підтверджені належними доказами.

Встановлення строків звернення до суду з відповідними позовними заявами законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, певних процесуальних дій. Інститут строків в адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах, а також стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків.

Практика Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини є джерелом права, також свідчить про те, що право на звернення до суду не є абсолютним і може бути обмеженим, в тому числі і встановленням строків для звернення до суду за захистом порушених прав (справа Стаббігс та інші проти Великобританії, рішення від 22 жовтня 1996 року, справа Девеер проти Бельгії, рішення від 27 лютого 1980 року).

Подібні висновки щодо застосування строків звернення до суду з приводу нарахування допомоги дитини війни викладені у постановах Верховного Суду від 13.02.2018 у справі №308/12874/16-а, від 27.02.2018 у справі №523/5348/17, від 31.07.2018 у справі №311/32/17.

Позивачем не надано суду доказів, які б свідчили про поважність причин пропуску строку звернення до адміністративного суду, та не наведено підстав пропуску такого строку, які могли б бути визнані судом поважними.

Натомість указані позивача підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду визнано судом неповажними.

Згідно із частиною першою статті 123 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до частини другої статті 123 Кодексу адміністративного судочинства України якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Пунктом 9 частини четвертої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України також передбачено, що позовна заява повертається позивачеві у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього Кодексу.

За змістом частини п`ятої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду не пізніше п`яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Беручи до уваги те, що позивачем не наведено поважних підстав для поновлення строку звернення до суду, у тому числі, у строк, наданий судом в ухвалі про залишення позовної заяви без руху від 12.08.2019, суд вважає за необхідне відмовити позивачу у задоволенні заяви про поновлення строку звернення до суду та повернути позовну заяву в частині позовної вимоги про зобов`язання перерахувати та виплатити суму недоплаченої гарантованої соціальної допомоги на дітей війни за 2006-31.01.2019 роки; відшкодування шкоди у вигляді упущеної вигоди у сумі 72060,34 грн.

В іншій частині позовних вимог позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України та підсудна Полтавському окружному адміністративному суду.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні.

Враховуючи характер спірних правовідносин, склад учасників та предмет доказування, що не вимагають проведення підготовчого провадження для повного та всебічного встановлення її обставин, суддя приходить до висновків, що дана справа є незначної складності, не підпадає під винятки, передбачені частиною четвертою статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому у відповідності до пункту 10 частини шостої статті 12 цього ж Кодексу може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача.

Суд зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 перебуває на обліку в Кременчуцькому об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України Полтавської області (яке станом на дату відкриття провадження у справі не припинено) та отримує пенсію за віком.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для залучення у якості співвідповідача у справі Кременчуцького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області.

Частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно з частиною третьою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Беручи до уваги викладене, з метою правильного вирішення справи, суд вважає за необхідне витребувати від відповідача документи, необхідні для розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 77, 80, 160, 161, 171, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви позивача про поновлення пропущеного строку звернення до суду відмовити.

Повернути позовну заяву ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області в частині позовних вимог про зобов`язання перерахувати та виплатити суму недоплаченої гарантованої соціальної допомоги на дітей війни за 2006-31.01.2019 роки; відшкодування шкоди у вигляді упущеної вигоди у сумі 72060,34 грн позивачеві.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №440/2897/19 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області в частині позовних вимог про зобов`язання перерахувати та виплатити суму недоплаченої гарантованої соціальної допомоги на дітей війни за період з 01.02.2019; відшкодування шкоди у вигляді упущеної вигоди у сумі 2698,86 грн.

Залучити до участі у справі у якості другого відповідача Кременчуцьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області (39630, Полтавська, м. Кременчук, вул.Велика набережна, 9), направити йому копію позовної заяви.

Розгляд справи проводити одноособовим складом суду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи та без проведення судового засідання у приміщенні Полтавського окружного адміністративного суду за адресою: вул. Пушкарівська, 9/26, м. Полтава.

Встановити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для надання до суду відзиву на позов разом з усіма доказами, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити, що у разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами, а неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову у силу частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Витребувати у відповідачів належним чином засвідчені копії матеріалів пенсійної справи позивача в частині, що стосується цього позову, письмових пояснень з нормативним обґрунтуванням щодо підстав відмови у нарахуванні та виплаті соціальної допомоги дитини війни.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1670/.

Направити відповідачам копію позовної заяви з доданими до неї документами.

Копію цієї ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена у частині відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності та повернення позовної заяви в частині позовних вимог.

Апеляційна скарга на ухвалу суду у цій частині подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII.

В іншій частині ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя К.І. Клочко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83848506 ?

Документ № 83848506 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83848506 ?

Дата ухвалення - 27.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83848506 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83848506 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83848506, Poltava Circuit Administrative Court

The court decision No. 83848506, Poltava Circuit Administrative Court was adopted on 27.08.2019. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 83848506 refers to case No. 440/2897/19

This decision relates to case No. 440/2897/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83848505
Next document : 83848507