Court decree № 83843248, 20.08.2019, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
20.08.2019
Case No.
755/11285/19
Document №
83843248
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №:755/11285/19

1кс/755/5902/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Ярошевський А.М., розглянувши клопотання слідчої четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сербіненко А.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000295 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

слідча четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сербіненко А.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Брянцевим В.Л. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме банківських рахунків ТОВ «Делія Бізнес» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Укрміськбуд Холдинг» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період з 01 лютого 2017 року по 31 липня 2018 року неправомірно задекларувало податковий кредит з податку на додану вартість на суму 7 367 716 грн по взаємовідносинам з ТОВ «Елізіум Трейд» щодо придбання будівельних послуг, яке має ознаки фіктивності, що призвело до несплати до державного бюджету України податку на додану вартість на суму 7 367 716 грн.

Дане порушення податкового законодавства України підтверджується висновком експертного дослідження від 26 березня 2019 року № 1-26/03/2019-дос відповідно до якого в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України встановлено, що протягом лютого 2017 до серпень 2018 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України підприємством ТОВ «Укрміськбуд Холднинг» податку на додану вартість на загальну суму 7 367 716 грн.

Службові особи ТОВ «Укрміськбуд Холднинг» формуючи податкове зобов`язання в основному за рахунок інвесторів по будівництву ЖК «Олімпійське містечко» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24, вступили в злочинну змову з невстановленими слідством особами та створили механізм штучного заниження (нарахування) податкових зобов`язань з податку на додану вартість, без підставного формування валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити підконтрольного підприємства - ТОВ «Елізіум Трейд».

Під час проведення досудового розслідування встановлено та допитано як свідка колишнього директора ТОВ «Елізіум Трейд», який займав вказану посаду з 01 лютого 2017 року по 01 травня 2018 року, ОСОБА_4 та колишнього директора ТОВ «Елізіум Трейд», який займав вказану посаду з 01 травня по 01 вересня 2018 року, ОСОБА_5 , які в своїх показах повідомили щодо не причетності до проведення державної реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Укрміськбуд Холдинг» являється ТОВ «Делія Бізнес», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Делія Бізнес» має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №32019100000000295 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у АТ «УкрСиббанк», а також те, що такі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сербіненко А.О. - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сербіненко Альбіні Олексіївні, Кучер Альоні Миколаївні, Проценку Олександру Васильовичу, Наумцю Сергію Олександровичу, Горчинському Андрія Сергійовича, Ткач Юлії Олександрівни, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме банківських рахунків ТОВ «Делія Бізнес» (код ЄДРПОУ 40754431) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, довідку про залишок коштів по рахункам, з вилученням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83843248 ?

Документ № 83843248 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83843248 ?

Дата ухвалення - 20.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83843248 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83843248 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 83843243
Next document : 83843253